Asztrológia = Gyakorlati útmutató a mindennapi élethez

Gyakorlati útmutató a hétköznapi élethez Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Az asztrológia egy több ezer éves hagyománnyal bíró rendszer, mely mind a mai napig fennmaradt, s most újra fellendülőben van.
 • Az első írásos feljegyzések 4000 évvel ezelőttiek, Mezopotámiából származnak, mely az emberi kultúra bölcsője volt. Belső lényegét tekintve nem azonos a bulvársajtóban megjelenő „útmutatókkal”.
 • Maga a kozmosz szó rendet jelent, mely feltételezi, hogy egy rendbe, rendszerbe véletlenek nem férnek bele.

 • Tehát minden folyamat mögött törvényszerűségek húzódnak meg, akkor is, ha az ember ma még nem képes ezeket teljes egészében tudományosan felfedezni, megérteni. Az égbolt csillagai is tükrözik ezeket a folyamatokat, s mivel elég távol vannak tőlünk, mozgásukat megfigyelve viszonyítási rendszerként használhatjuk őket.
 • Nem okoznak, csak jeleznek hatásokat, törvényszerűségeket, mint például a hőmérő a falon. Megmutatják a születés időminőségében aktuálisan ható kozmikus erőket, energiákat, melyek mintegy kódként bevésődnek s a megfelelő időben aktivizálódnak.

Az asztrológia is, mint szimbólumrendszer az analógiákra épül

 • Alapját 10 őselv (C. G. Jung: archetípus) adja, mely a világban és az emberi pszichében egyformán működik. Ezek az őselvek visszaköszönnek a többi szimbólumrendszerben is (pl. ji-csing, számmisztika, tarot stb.) s az asztrológiai planétákkal (bolygókkal) analógok. Ez a fajta gondolkodásmód a jobb féltekéhez, az intuitív észleléshez köthető.
 • Az asztrológia azért lehet a mindennapi élet tudománya, hiszen jelzi, hogy kozmikus értelemben mi az aktuális és időszerű, tehát mikor milyen jellegű tevékenység elvégzése támogatott. Szabadon választhatunk, hogy kihasználjuk a kedvező kozmikus hatásokat, ekkor könnyebben, gördülékenyebben mennek a dolgaink, vagy ellenszegülve azoknak, nagy energia befektetéssel, nehezen érünk a teendőink végére. Háziasszonyként mindenki megtapasztalta már, hogy ugyanazt a tevékenységet néha kétszer annyi idő alatt tudjuk megtenni.
 • Horoszkóp szó jelentése: „órába nézni”.

Az emberi élet célja a fejlődés, a tanulás

 • Mindenki tanul, tudatosan, vagy tudattalanul, s időnként az élet vizsgahelyzet elé állítja. Ezért a mai kor megköveteli az asztrológia és pszichológia összekapcsolását, mely a régmúltban közös gyökereket mondhat magáénak.
 • A személyes horoszkóp (mely az életesemények által visszakorrigált születési óra-percre állítandó fel!) tükrözi az egyén személyiségéből fakadó problémáit, megmutatja azt, hogy ezeket képes legyen korrigálni, „megtanulni”, ezért milyen élethelyzetekkel találkozik, azokat hogyan éli meg.
 • A személyes horoszkóp tehát egyfajta használati útmutató az életünkhöz, mely megmutatja, hogy mely dolgokat kell megtanulnunk, tökéletesítenünk, s ehhez milyen képességek, erőforrások állnak a rendelkezésünkre.
 • Nem használható jóslásra, önigazolásra és arra, hogy a nehézségeinket kikerüljük!

Carl Gustav Jung: Megjegyzés „Az aranyvirág titkához”

„Az asztrológia a pszichológiából eredő megismerés, mégpedig minden fenntartás nélkül, hiszen az asztrológiában összpontosul a régi korok minden pszichológiai ismerete.”

Stephen Arroyo: Asztrológia, pszichológia és a négy elem

„Kézenfekvő a következtetés, miszerint az asztrológiai horoszkóp az egyénnek a kozmikus erőkhöz való hozzáhangolódását tárja fel, egyúttal rögzíti azt, hogy az egyén energiamezőjébe a születése pillanatában milyen alapfrekvencia, alapritmus és rezonancia rögzült bele.”

Eileen Garrett: Kalandozások a természetfölöttiben

“Minden nyersanyagnak előre meghatározott tulajdonságai és felhasználhatósági területei vannak, és minden tárgy arra a célra alkalmas igazán, amire tervezték.”

Hatékony segítséget nyújthat

 • Ha életünket, problémáinkat egy mélyebb szinten akarjuk megérteni, tudatosan akarunk tanulni az élethelyzeteinkben.
 • Visszatérő krízishelyzetek, kapcsolati nehézségek gyökerének feltárására.
 • A megszületett gyermekhez „használati útmutatót” kaphatnak a szülők, annak érdekében, hogy jobban megértsék, s a lehető legjobban tudják segíteni abban, hogy önmagává válhasson.
 • Továbbtanulási helyzetben, ha a szülők és a gyermek is bizonytalan abban, hogy merre induljon el az életben.
 • Párkapcsolati összeillés: mit tehetnek a felek külön-külön, és együtt a kapcsolat jövőjéért.
 • Gyermektervezés időpontja, életképesség.
 • Fontos események előre tervezése: pl. vállalkozás indítása, egy tervezhető műtét, stb.„Nem találom az utamat”, életcél keresése.

Ebben rendelkezésünkre áll az asztrológia ősi tudása, hittel vallom ezt!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola