Szaturnusz mítosza = A karma működése

Szaturnusz-Kronosz mítosza, a karma működése Artemisz Asztrológia Debrecen

A mítoszok a lélek meséi, melyek történeteikkel a mai ember számára is követhetővé teszik a lélekben zajló folyamatokat. Érdemes megismerni őket, mert ősi, általános igazságokat fejeznek ki, s a történetek szereplőin keresztül önmagunk működésére ismerhetünk!

A lélek legmélyebb titkainak megfogalmazására tesznek kísérletet. Azt a kulturális közeget jelentik, ahol az egyén számára tudattalanba süllyedt ősi képzetek még kifejeződést nyerhetnek.

Szaturnusz (Kronosz) mítoszában a karma működésére láthatunk rá

A görög mitológia szerint a világ “kezdetén” Khaosz, a tátongó üresség létezett. Belőle keletkezett először a Sötétség, majd Gaia, a Föld és Erosz. (Más mítoszok szerint Erosz Aphrodité fia.) Gaia önmagából létrehívta Uranoszt, az Eget, majd egyesült vele. (Már akkor is szerelemre vágytak!) E nászsorozatból születtek a százkezű hekatonkheirek, a titánok és az egyszemű küklopszok, valamint számos természeti istenségek, akik az Olümposzi istenségek ősei voltak.

Szaturnusz Uranosz és Gaia legkisebb gyermeke, aki a titánok közül a legravaszabb volt!

 • Gaia hiába szülte a gyermekeit, Uranosz sorra elrejtette és száműzte őket, mert féltette hatalmát. Így a földön a nyüzsgő élet helyett csupán a nemzés aktusa létezett. Gaianak ez szenvedést és kínokat jelentett, s végül megelégelte a dolgot. Gyermekeihez fordult segítségért.
 • Senki sem mert szembeszállni Uránosszal a titánok közül, csak a legfiatalabb, Kronosz. Testvéreivel szövetkezik, az anyjától kapott sarlóval a kezében meglesi apját, amikor az ismét közeledik Gaiahoz, hirtelen lemetszi nemi szervét, és bedobja azt a tengerbe. Azzal, hogy apját megfosztja férfiasságától, egyben átveszi a hatalmat, magát nyilvánítja ki a világ urának. Ezután az istenek között Kronosz lesz a leghatalmasabb.
 • Feleségül veszi titán testvérét Rheiát, aki hat gyermeket szült neki. A három nővér: Hesztia, Déméter, Héra, és a három fivér: Hádész, Poszeidon és Zeusz. Ők az Olümposzi istenek közül a legjelentősebbek, az ún. “első generáció”.
 • Kronosz nagyon fél, hogy utódai majd az uralmára törnek, ezért a születésük után azonnal lenyeli őket, anélkül, hogy akár egy pillantást is vetne rájuk.
 • Haraggal és bánattal eltelve gyermekei sorsa miatt Rheia is fellázad. Szüleihez (Gaia és Uranosz) fordult segítségért, akik azt tanácsolták neki, hogy utolsó gyermekét Kréta szigetén szülje meg, s helyette egy pólyába bugyolált követ adjon oda Kronosznak “lenyelésre”. Így is tesz, és a kis Zeuszt titokban nevelik fel egy rejtekhelyen.
 • Amikor Zeusz felnő, Métisztől az Ész istennőjétől kapott varázsszerrel rászedi apját, meghánytatja, hogy lenyelt testvéreit sorra kiöklendezze. Zeusz, testvérei segítségével hosszas harcot vív Kronosszal a hatalomért, de végül is legyőzi. Mint a legnagyobb az istenek között istenek és emberek atyjává válik.
 • A győzelem után a három fivér kockát vet, felosztják a világot maguk között. Zeusznak jut az ég, Poszeidonnak a tenger, Hádésznak az alvilág. Noha a földet és Olümposzt közös vagyonnak tekintetik, Zeusz később erre is kiterjeszti uralmát. A három nővér a görög vallás és társadalom patriarchális jellegének megfelelően nem rendelkezik tulajdonnal…

Rövid összegzése Szaturnusz üzenetének

 • Talán az egyik legismertebb, az elmúláshoz kapcsolódó isteni “figura” Kronosz (római megfelelője Szaturnusz), aki sarlóval és kaszával az aratás, de a veszteség és halál szimbóluma is. Innen ered a halál, kaszásként való ábrázolása.
 • Kronosz történetének rövid üzenete arról szól, hogy apját kasztrálva megfosztja őt a hatalmától, s átveszi az irányítást. Majd attól való félelmében, hogy vele is megesik ez a csúfság, saját születendő gyermekeit sorra felfalja, lenyeli.
 • Természetesen a sorstörvények igazságos működése következtében neki is át kell élnie, hogy legkisebb gyermeke (Zeusz) “segítségével” meg kell válnia a hatalmától.
 • A történet szimbolikus jelentése, hogy azt fogjuk aratni, amit elvetettünk, amit elindítunk magunktól (legyen az üdvös vagy kevésbé az), visszatér hozzánk, hogy tapasztaljunk, fejlődjünk általa.
 • Mindaz, amit létrehoztunk, kimondtunk, megcselekedtünk mind-mind egy olyan gyermek, aki később ellenünk fordulhat és ettől fél, szorong a bennünk is élő Kronosz.
 • A “lenyelt gyermekek” csupán megérnek arra, hogy megvalósulhassanak, és szembesüljünk velük, s általuk tapasztaljunk, bölcsebbé váljunk.
A karma univerzális törvénye így működik mindannyiunk életében!

Forrás:

 • Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
 • Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó)
 • Veronica Ions: Mitológia – Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)
Karma és önismeret Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Felszálló Holdcsomópont a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Szaturnusz mítosza A karma működése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Karma és asztrológia Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
A hiteles segítő jellemzőiről Artemisz Pszicho Asztrológia Debrecen
Felszálló Holdcsomópont az Ikrek jegyében Artemisz Asztrológia Debrecen
Jóslás vagy tanácsadás Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Jóslás vagy tanácsadás Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Vízöntő korszakváltás idején Artemisz Asztrológia Debrecen