Karma és asztrológia

Karma és asztrológia Artemisz Asztrológia Debrecen
 • E két téma összekapcsolása felveti a determináltság (eleve elrendelés, elrendeltség) és az ember szabad akaratának problematikáját…
 • Ellentmondásosnak és egymással szemben állónak, egymással össze nem egyeztethetőnek tűnik e két álláspont az ember sorsát illetően.

Minden keletkező, induló, születő eseményre vagy/és lényre rányomja bélyegét az indulás pillanatában meglévő környezeti hatás, és a csillagos éghez időben és térben viszonyított helyzete. Ez a csillagábra a radix (születési képlet), mely megmutatja az aktuális inkarnációra (életre) vonatkozó karmikus feladatokat. Tehát előző életeink összességének eredménye, jelen inkarnációnk oka. Meg kell ismernünk részletesen, hogy tudjuk, milyen hatásokkal kell együtt élnünk.

Egy fontos dolgot tisztán kell látnunk!

 • Nem azért olyan valakinek a karmája, mert akkor és ott született, hanem éppen fordítva. Azért született akkor és oda, mert a pillanatnyi bolygókonstelláció (bolygóállás) által tükrözött mintázat felelt meg legjobban aktuális élete karmájának.
 • A radix abból a szempontból determinált, statikus, hogy azt mutatja meg, előző inkarnációink során hová, meddig jutottunk el fejlődésünkben
 • Azt az állapotot tárja elénk, ahonnan el kell indulnunk jelen életünkben. Születési képletünk tehát nem megváltoztathatatlan elrendelés. Egész életünk során állandóan módosíthatjuk azzal, ahogyan sorsunkhoz viszonyulunk, ahogyan az eseményeket fogadjuk és kezeljük. Saját karmánkat mi magunk tesszük pozitívvá vagy negatívvá azzal, hogyan, milyen érzelmekkel, gondolatokkal éljük át. A történés eredményeképpen pedig vagy tanulunk, vagy nem tanulunk önmagunkról valami újat. Azt is mondhatnánk, hogy a karma az Isteni Pedagógia része, módszere.
 • A determináltság abban nyilvánul meg, hogy az előző inkarnációkból (életekből) hozott karmikus okokat, adósságokat, feladatokat csak a létrehozója, az elindítója tudja és képes ellensúlyozni. Tudatosság kérdése csupán, hogy időben előbb vagy utóbb, szenvedve-elszenvedve vagy önként felvállalva teszi meg valaki ezt. Egy biztos, mindenképpen és elkerülhetetlenül szembesülnünk kell múltunk következményeivel.
 • Jelenlegi inkarnációnkban a a múltunkból hozott hatásokkal együttműködve teremtjük, hozzuk létre következő inkarnációnk alapját.
 • Mivel egész életünk döntések sorozata, ezeknek a döntéseknek következményei segítők vagy gátlók fejlődésünk szempontjából a jövőben. E karmikus okok létrehozása szabad akaratból és döntésből történik, születik. Nem mindegy tehát, hogy következő inkarnációinkat, a jövőnket hogyan alapozzuk meg karmikus szempontból.
 • Nem csak egyénileg, személyesen gerjesztünk karmát, hanem kisebb-nagyobb embercsoportonként is: családként, településként, egyesületként, pártként, egyházként, országként, nemzetként, és emberiségként is. Ezt csoportkarmának, az egész emberiség szintjén pedig kollektív karmának nevezzük.

A radix képlet mutatja erősségeinket és hiányosságainkat is

 • El kell fogadnunk ezeket, egyébként nem élhetünk önmagunkkal harmóniában. Természetesen az elfogadás nem azt jelenti, hogy ezek háta mögé bújunk, és nem fejlesztjük negatív tulajdonságainkat, és nem jelenti azt sem, hogy erősségeinket hagyjuk parlagon heverni. Mindkettő feladatokat ró ránk.
 • Bizonyára belátja mindenki, hogy könnyebb út a pozitív tulajdonságainkat még inkább fejleszteni, mint erőt és energiát áldozni arra, hogy a negatív vonásainkat leépítsük tudatosan. A jól kitaposott úton könnyebb haladni, mint letérni az ismeretlen kedvéért a rossz ösvényről, egy jobbat keresni helyette, és azon megtenni az első lépéseket.
 • Ha a karma törvényét szem előtt tartjuk, mindenképpen érdemesebb ez utóbbi módon hozzáállnunk radixunk által szimbolizált feladatainkhoz. Így következő inkarnációnkban, vagy már jelen életünkben eljuthatunk oda, hogy személyiségünk rendszere harmonikusabban működjön, hogy rátaláljunk életünk céljára.

Feladatokat jelölnek születési horoszkópunkban (radix) a következők

 • Érzelmi, „sötét, azaz megpróbáltatás” házak és planétáik
 • Közbezárt jegyek, házpozícióik és benne álló planéták
 • Planéták közti tanító, nevelő fényszögek: kvadrát, oppozíció, kvinkunx
 • Három vagy több planéta együttállása (stellium)
 • Fényszög kapcsolattal nem rendelkező planéta
 • Retrográd és stacioner haladású planéta
 • Uralomcserében álló planéták
 • Száműzetésben lévő planéta
 • 6. ház, mint a karma háza: jegye és társjegye, benne álló planéták
 • 6. házban álló planéta fényszög-kapcsolatai
 • 6. ház urának ház-és jegyhelyzete, fényszög-kapcsolatai
 • 12. ház minden aspektusában
 • Szaturnusz, mint karma jelölő planéta ház-és jegyhelyzete
 • Szaturnusz fényszög-kapcsolatai
 • Chiron jegy és házhelyzete
 • Lilith jegy és házhelyzete

Érdemes követni a Szaturnusz tranzitjait is!

 • Melyik jegyben halad
 • Melyik házunk felett halad
 • Fő fényszög-kapcsolatba lép-e radixunk planétáival
 • Fő fényszög-kapcsolatba lép-e tengelyeinkkel
 • Fő fényszög-kapcsolatba lép-e önmaga radixbeli helyzetével

 • A Szaturnusz mindig a feladatokat adja. A tartozásainkra, az elmaradásainkra hívja fel figyelmünket. A pótlandó dolgokra, hogy a tökéletesedés felé haladhassunk. Felnőtt viselkedésre tanít bennünket, felelősségvállalásra tetteinkért, a velünk megtörtént eseményekért.
 • Ha nem akarunk tanulni általa, ha nem akarjuk üzenetét beépíteni tudatunkba, személyiségünkbe, akkor nehézség, gond, baj, trauma, fájdalom, szenvedés képében jön el hozzánk.
 • Ha azonban elfogadjuk a Szaturnusz tanító funkcióját, akkor tudásra, bölcsességre tehetünk szert általa. Amikor együttműködünk vele, akkor saját karmánkat elfogadjuk, megértjük. Ez pedig saját dharmánk teljesítéséhez vezet el bennünket.

A Szaturnusztól nem kell félni, megijedni, szorongani, rettegni és pánikba esni! Álljunk nyitottan érkezése elé!

 • Bízzunk abban, hogy akkora feladatot hoz, amekkorával képesek vagyunk megbirkózni, amekkorát képesek vagyunk megoldani. És bízzunk abban, hogy e vizsgahelyzetben a számonkérést képesek leszünk teljesíteni!