Jóslás vagy tanácsadás?

1. rész

Jóslás vagy tanácsadás Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Gyakorló asztrológusként gyakran találom magamat szembe azzal a hiedelemmel, hogy az asztrológia valami misztikus ködbe burkolt jóslásféle volna.
 • Mindig elhatárolódom attól, hogy én bármit is jósolnék…
 • Csak az időminőség aktualitásait „fordítom le” és adom át közérthetően a hozzám fordulóknak.
 • Amennyire lehetőségeim engedik, próbálom letisztázni, s emberközelivé tenni az ősi tudományok királynőjét!

Vegyük elő őseink tudását!

 • A Vízöntő kor meghozza az egyénekben az igényt arra, hogy ismét elővegyék őseik tudását, mely csak látszólagosan áll szemben a racionalizmussal. A Káli júga (Vaskor), melyet most élünk, az Aranykor ellentéte, melyre nosztalgikusan vágyódik minden ember. Abban az időben egészségesen együttműködött a két agyfélteke által fizikálisan is szimbolizált kétféle gondolkodásmód, amely lehetővé tette az intuíció és racionalitás praktikus ötvözését, együttes használatát.
 • A felvilágosodás korával kezdődő, a racionalizmus előretörését hozó történelmi kor, sok technikai vívmánya által megkönnyítette a civilizált ember életét, ugyanakkor sok veszteséggel is járt. A szocialista időkben betetőződött a ráció mindenhatósága, melynek következtében az intuitív oldalunkhoz kapcsolódó ősi tudás nagy része száműzetésbe kényszerült. Csak kevés helyen őrizték, s az arra méltóaknak adták át.

Ezotéria

 • Az ismert természeti törvény alapján, ha valami sokáig elfojtás alatt áll, az az inga-elvnek megfelelően átcsap az ellentétébe, s megjelenik az egyén, de nagyobb távlatokba gondolkodva, az emberiség életében is. Most ezt az időszakot éljük. Mindenféle EZOTÉRIA névvel felcímkézett szellemi irányzat elkezd aktívan megjelenni a hétköznapi élettérben.
 • Az ezoteros szó görögül annyit jelent: belső. Az ezotéria belső körre utal, ahol a szellemi tudást annak „adtak át”, aki valóban méltóvá vált a beavatódásra. Ezeken a helyeken a neofita (tanítvány) belső önismeretét fejlesztették, önmagához vezették közelebb különböző módszerek segítségével, a hétköznapi munkavégzés, tevékenységek mellett. Ez utóbbi azért volt fontos, hogy a realitással megtartsa a kapcsolatot és értékelje a fizikai létezést.
 • A beavatás nem arról szólt, hogy a fülébe súgtak egy titkot, hanem felkészítették arra, hogy önmaga ébredjen rá az ősi igazságokra. Egy mély önismereti munka során önmaga sallangjaitól megszabadulva egyre világosabbá és tisztábbá vált belső lénye, magja (Jung: Selbst); így ő maga ismerte fel, s ettől kezdve aktívan alkalmazta a szellemi törvényeket.
 • Természetesen ez egy hosszú út volt, mely során különböző fokozatokon ment keresztül az egyén, s eközben egyre több olyan belső érzékszervét tudta aktívan használni, mely a tisztább gondolkodást, megértést, empátiát, s a belátást adta meg számára. A mesterek valójában csak segítették ezt a folyamatot!
 • A Vízöntő korban ismét aktív helyet követel magának az intuitív tudás, ezért megáradt folyóként, hordalékával együtt elönt bennünket. A természetes gyógymódokat alkalmazók és hiteles segítők mellett, egyre több „mesterjós”, médium, távgyógyító hirdeti magát. Az élő, valódi mesterek száma minimálisra csökkent, s azt gondolom, őket is csak belső úton lehet megtalálni.

Feltehetjük a kérdést, hogy ki a hiteles segítő?

Mégis mi adhat támpontot és eligazodást nekünk ebben az áttekinthetetlen világban? Megpróbálok néhány használható gondolatot összeszedni, mely az én életemben már sokat segített. Természetesen ez az egyéni gondolkodásomat, világlátásomat, s eddigi tapasztalataimat tükrözi!  A hiteles tanácsadó, asztrológus számomra a következőt jelenti:

 • Először is ember, s így nem tökéletes, de ezt nem is vallja magáról. Személyét nem burkolja megfoghatatlan utalásokkal misztifikált ködbe. Éli a hétköznapi életet is, nem tartja alantasnak a fizikai világ dolgaival való foglalkozást. Teszi, ami a rendeltetése.
 • Alapvetően önmaga problémáit (merthogy neki is vannak!) próbálja megoldani, s nem átall szükség estén ő maga is segítséget kérni. Hiszen abban a kérdésben tud hitelesen segíteni másokat, amit ő már meghaladt, megdolgozott.
 • Vallja, hogy egy úton jár, s nem beérkezett, ezért folyamatosan tanul, fejleszti önmagát, dolgozik.
 • Aki hozzá segítségért fordul, azt partnernek tekinti, felnőttként kezeli, s nem vállalja át a másik helyett a döntéseket. Soha nem mond olyat, hogy tedd ezt vagy azt! Tanácstalanságát is fel tudja vállalni.
 • Ha kételkednek a mondanivalójában, nem sértődik meg, nem távolítja el magától a kételkedőt. El tudja fogadni, hogy mások másként gondolkodnak. Türelmes.
 • A saját útjával foglalkozik, s közben nem becsmérel másokat, nem dobál sarat a „konkurenciára”. Saját háza táján söpröget!
 • Tanácsadása személyes és egyénre szabott. Nem beszél általánosságokban. Pszichológiai alapismeretekkel rendelkezik. Képes megkülönböztetni, mikor bölcsebb hallgatni, mint az „igazsággal” ártani.
 • Tanácsadása útmutatásra, alternatívák felvázolására szorítkozik, de soha nem dönt az ügyfele helyett!
 • A hozzá fordulót legalább olyan, de inkább jobb állapotban engedi el, mint ahogyan érkezett!

Ezek alapján asztrológusként azt vallom, hogy egy írásbeli elemzés, amit gyakran ügyes számítógépes program készít, nem hatékony

 • Hiányzik belőle a lélek, az odafigy elés, hogy arra válaszoljunk, aminek a megdolgozására kész az egyén, figyelve mindenkor a reakcióit, visszajelzéseit.
 • Mindannyian ösztönösen vágyunk arra a boldog gyermeki állapotra, amikor döntöttek helyettünk, s nem volt rajtunk felelősség, önfeledtem éltük az életünket. A felnőttséggel ezt a privilégiumot elveszítjük.
 • Emberi értelemben én azt az egyént tekintem felnőttnek, aki döntést tud hozni, s ennek mindenkor vállalja a következményeit. Ez a belső érettség nem az éveink számától függ!
 • Sajnos sok infantilis, lelkében sérült, ezért függésekben biztonságra lelő embertársunk van. Bennük természetes az az igény, hogy valaki mondja meg nekik mit tegyenek, döntsenek helyettük. Ha nem jól sül el a dolog, akkor lehet a másikat vádolni. Kevés a tiszta, valóban áttekinthető dolog az életükben, s bizonytalanságuk miatt ösztönösen vágynak az útmutatásra, melyet kívül keresnek.
 • Ennek az igénynek a „méltó” kiszolgálói a különböző parafenomének, mesterek, jósok, mágusok. Természetesen valami jól csengő névvel és szlogennel! A közeg is kellően misztifikált! Általában félhomály, különféle vallásokhoz kapcsolódó szimbólumokkal, bódító füsttel, gyertyákkal. Esetenként varázsgömb, hogy tényleg úgy érezhessük, varázsvilágba csöppentünk, ahol vágyainkat kiszolgálják, s gyermeki csodavárással várjuk az „isteni útmutatást”.
Jóslás vagy tanácsadás Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Ebben a helyzetben hajlamosak vagyunk mindent a saját érdekünknek megfelelően értelmezni. A jósok intuitív módon, ösztönös emberismeretükkel tudják, hogy mit vár az ügyfél a pénzéért. Aminek a jóslatkérőben már gondolati szinten meg van az előképe, azt egy valóban mediális hajlamú ember közvetítheti. Így jól egymásra találnak. Azt vallom, hogy mindennek, ami megjelenik, annak létjogosultsága van! Tehát amíg az egyénekben működik az a vágy, hogy „mondja meg nekem valaki”, addig ennek kiszolgálói is mindig meglesznek.

Markáns a különbség a tanácsadás és jóslás között

 • Míg az előbbi önálló döntésekre képes felnőttként, addig az utóbbi tudatlan gyermekként kezeli a hozzá fordulót. Ebből kifolyólag más-más típusú ember keresi fel az egyiket és másikat. Az egyén személyisége minél érettebb, annál kevésbé van szüksége jósokra, hiszen a felvázolt alternatívák alapján önállóan akar és képes dönteni!
 • Ahhoz, hogy valaki jóslással „foglalkozzon”, a pszichéjének érzékenynek kell lennie, fogékonynak a belső hangokra. Ez nagyon gyakran együtt jár azzal, hogy sérülékenyebbek az átlagnál és sok elfojtott problémát hordoznak önmagukban. Ha nem képesek ezt egy tudatosabb önismereti munkában átdolgozni -mely egy jól felépített pszichoterápia is lehet-, akkor alacsony önértékelésüket sikeresen kompenzálhatják a tanító, a jós, a médium, mint isten közvetlen szószólója szerepében. Ezért nem is hibáztathatjuk őket. A történelemben már sokszor volt rá példa, hogy pszichésen sérült emberek hatalommal kompenzálták önbizalomhiányukat.
 • A misztikus dolgokkal foglalkozók, így az asztrológusok kezében is hatalom van!
 • Mindig, minden korban félelemmel vegyes tisztelet övezte az ezzel foglalkozókat. S ettől a tisztelettől meg lehet részegülni! Pszichológiai értelemben minden segítő a NAGY szerepébe kerül. Kérdés, kellően éretten tudja-e ezt a helyzetet kezelni. Nem teszi-e felfuvalkodottá az egót, mely emberi gyengeségeihez misztifikált ideológiát gyártva arra apellál, hogy ő már „ezt” is megteheti. Képes-e a „nagy” szerepét csak arra az időre magára ölteni, amíg arra konkrét felkérést kap. Aki a „tudó” szerepébe helyezkedik és itt megreked, az ráfizet. A felfuvalkodottság nem személyiségfejlesztő tényező, az ősi bölcsesség szerint a bukás előjele!
 • A valódi tanítónak nincs szüksége tanítványokra! Nem láncolja magához rafinált eszközökkel a követőit. A tanítványnak van szüksége mesterre!

Segítő szindrómás emberek

 • Sokszor látjuk azt „segítő szindrómával” megáldott embereknél, hogy mindig csak a más problémáján akarnak segíteni. A sajátjuk mindig ráér majd holnap! Csak ez a holnap soha nem érkezik el. S egyszer –áldott, jóemberként- meglepetten tapasztalhatják, hogy magánéletükben csődöt jelenthetnek. E kéretlen segítségnyújtás kétféle módon történhet.
 • Az egyik, amikor valaki látja a másik nehézségét és jó szándékból avatkozik bele annak életébe, mert meg akarja menteni. S mártír önfeláldozásáért cserébe túlvilági jutalom lebeg a szeme előtt. A másik típus az, aki jósként vagy mágusként bárki felkérésére beleavatkozik mások életébe. Míg az előbbi tudatlanul, addig az utóbbi tudatosan űzi a mágiát!
 • Hiszem, hogy EGY életbe van jogom aktívan beavatkozni, és az a sajátom!
 • Senkit nincs lehetőségem megváltoztatni, csak magamat! Sok régi bölcs mondás emlékeztet erre bennünket. A mindentudó, a megváltó, a beérkezett szerepe csak az egónknak fontos. Minél sérültebb lélek valaki, annál inkább! Ha valaki nem tud ettől a képzetétől megszabadulni, tegye fel magának a kérdést: Mi volt ez emberiséggel a születése előtt és mi lesz a halála után? Talán átértékelődik a saját, személyes szerepe.
Vénusz a horoszkópban Artemisz Asztrológia Debrecen
Érzelmi azaz Hold horoszkóp Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Jung és az asztrológia Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Merkúr a horoszkópban Artemisz Asztrológia Debrecen
Nap a horoszkópban Artemisz Asztrológia Debrecen
Mars a horoszkópban Artemisz Asztrológia Debrecen
7 gyanús jel, hogy szélhámos az asztrológusod! Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Karma és asztrológia Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Szaturnusz mítosza A karma működése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Karma és önismeret Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Jóslás vagy tanácsadás Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
A hiteles segítő jellemzőiről Artemisz Pszicho Asztrológia Debrecen
Az asztrológia segíthet önmagunk megismerésében Artemisz Asztrológia Debrecen
Mit látunk a horoszkópban Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Pszichológusok a pszicho-asztrológiáról Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Asztrológia a mindennapokban Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Pszicho-asztrológia alapelvei Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Pszichológiai szemléletű asztrológia Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Mi is az én csillagjegyem Artemisz Asztrológia Debrecen
Gyakorlati útmutató a hétköznapi élethez Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Mire nem használható az asztrológia Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Asztrológiai gondolkodásmód Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
A horoszkóp ábra elemeiről Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Egyéni témáink Vízöntő Szaturnusz idején Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Születés, változás, újjászületés a horoszkópban Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Gyakorlati útmutató a mindennapi élethez Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Közösségi és egyéni válságok Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Beszélgetés az asztrológiáról Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Párkapcsolat és asztrológia Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Mindennapi asztrológia Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Napfogyatkozás az asztrológiában Artemisz Asztrológia Debrecen