Bak Hold a horoszkópban:

„A felelős lélek”

Érzelmi horoszkóp

Bak Hold a horoszkópban Artemisz Asztrológia Debrecen

Általános érzelmi hangulatára jellemző:

 • Leginkább a hűvös távolságtartás jellemzi. Jól kontrollált érzelmeit megtartja magának, nem „terheli” vele környezetét.
 • Akkor nyugodt, ha az előre eltervezett, felvállalt dolgainak, feladatainak eleget tett.
 • Nagy teherbírású, aki már fiatal korától ösztönösen vonzza a nehezebb élethelyzeteket, kitartást igénylő családi feladatokat.
 • Nehezen tud ellazulni, az örömteli közös élményekből gyakran tevékenységekbe „menekülve” kilép.
 • Hajlamos arra, hogy családjának terheit, mások feladatait önként magára vállalja.
 • „Előbb a munka, azután a szórakozás” – elvet vallja, s olyan körülményeket teremt magának, hogy az utóbbira szinte nem marad ideje.
 • Biztonságosabban mozog a hétköznapi tevékenységek világában, mint az érzelmek számára bizonytalan területén.
 • Nem tud segítséget kérni, problémája van az elfogadással, így kiszolgáltatott állapotaiban (pl. betegség idején) hajlamos depresszív állapotba kerülni. Idősebb korában is nehezen veszi tudomásul, hogy már nem tud annyit teljesíteni, mint korábban, emiatt értéktelennek élheti meg magát.
 • Belső erejével szívósan, akár nagyon nehéz körülmények közül indulva is igyekszik stabil egzisztenciát felépíteni élete során.
 • Munkahelyén és az otthon világában is a precíz áttekinthető rend híve. Szeret előre tervezni, s amit felépített, azt önmaga felügyeli, kontrollálja, kevésbé nyitott mások javaslataira. „Én így szoktam”- hallja tőle gyakran a környezete.

Kapcsolataiban

 • Gyakran érzi, hogy ráterhelik a feladatokat, nem tudatosodik benne, hogy ez mennyire belőle fakad.

 • Sokszor érzi, hogy kontrollálnia, ellenőriznie kell a dolgokat, különben azok nincsenek rendben.

 • Hajlamos lenézni azokat, akik az élet „könnyebbik” oldalát fogják meg, és határozott elképzelései vannak arról, hogy másoknak hogyan kellene élniük.

 • Ezek miatt általában eltávolodnak tőle, társas magányérzet kísérheti életében, melynek belső feszültségét azzal oldhatja fel, hogy megbeszéli magával, igazából neki nincs szüksége másokra.

 • „Én jól elvagyok egyedül is” -hirdetheti.

Milyen szeretetet vár?

Nehezen hiszi el, hogy szerethető, hogy a partnere valóban hozzá vonzódik, így több idő kell neki a kapcsolódáshoz.

Kitartó és kizárólagos figyelmet vár párjától.

Ha ki tud alakulni a bizalom benne, akkor a kezdeti távolságtartása feloldódik, és stabil, a legnagyobb nehézségek idején is kitartó, hűséges partnerré válik.

Partnerétől is ezt a stabil elköteleződést várja, valamint azt, hogy magánéletükről ne beszéljen másoknak.

Szüksége van a társával való tervekre, együtt elérendő közös célokra.

Fontos számára, hogy anyagi témákban ő döntsön, és érzelmi ügyekkel fölöslegesen ne nyaggassa partnere.

Szereti a dolgait egyedül és tökéletesen megcsinálni, hogy abba mások ne szóljanak bele.

Hogyan fejezi ki a szeretetét?

Gyakran választ koravén természetű, esetleg nehéz családi körülmények közül érkező, vagy idősebb partnert, aki önmagához hasonlóan „munkakényszeres”.

Aki ezért jól tolerálja, hogy első számára a munka, az elvégzendő feladatok, csak utána jön a magánélet.

Jól együtt tud működni párjával a munka világában is, pl. közös vállalkozás, szakmai együttműködés során.

Szeretetét a kapcsolatból fakadó feladatok tökéletes ellátásával, és/vagy az anyagiak biztosításával fejezi ki.

Párkapcsolatban elkötelezett, hűséges, elveiben következetes.

Érzelmeit nehezen fejezi ki, praktikus dolgokat vásárol, vagy pénzt ajándékoz szeretteinek.

Szeretnél egy hatékony utat 

érzelmeid eléréséhez?

Nőként

Gyerekkorától kezdve érzelmileg szorongó, úgy érzi, hogy csak akkor van elfogadva, ha megteszi, amit a környezete elvár tőle, így feladat-orientálttá válik kapcsolataiban is.

Férfiként

Az erős és „önjáró” nőhöz vonzódik, aki megteremti számára a biztos hátteret, és nem panaszkodik.

Stabil társa lesz az élet viharaiban, kihívásaiban.

Származási családjában

Valószínűleg sok az erős, de komoly nehézségeket túlélő nő, aki egyedül maradt és csak magára számíthatott.

Ezekben a nehézségekben együtt lehettek jelen a kapcsolati és/vagy anyagi veszteségek, melyek miatt az érzelmek kimutatására képtelenné váltak az anyák.

Itt gyökerezik az egyén szívóssága és egyben a bizalmatlansága másokkal és általánosan az élettel szemben.

Ösztönszintű működésmódban

Az önbizalomhiányát erőteljes munkabírással kompenzálja.

Érzelmeit elfojtva karrieristává válik, aki belső magányosságát erős érzéketlen páncéllal eltakarva nem képes empátiára.

Mások érzékenységét a gyengeséggel azonosítja.

A környezetét folyamatosan ellenőrzi, s ha úgy érzi szükséges, másokat rendre is utasít.

Céljai elérése érdekében hajlamos lehet közös szakma-, név- esetleg érdekházasságra.

„Tökéletesen csak én tudom megcsinálni” üzenetei miatt rámaradnak a feladatok, majd úgy érzi kihasználták.

Szorong a veszteségtől, az általa nem kontrollálható helyzetektől, így tartalékokat képez, gyűjtöget, amit önmagától is sajnálhat.

Tanulnivalója

Találkozzon a benne mélyen eltemetve élő kiszolgáltatott és szorongó gyermeki részével, vele egy egészségesebb együttműködést alakítson ki.

Ebbe belső munkát és időt kell fektetni, mely lépésről-lépésre megtérül majd személyes kapcsolataiban.

Oldódik a magányossága, bizalmasabb kapcsolatokat tud kialakítani és rájön arra, hogy nem kell egyedül hordoznia az élet minden terhét.

Megtanulhat kérni és elfogadni másoktól, megbékélhet önmaga és mások tökéletlenségével.

Így eljuthat oda, hogy egyre több időt szánhat nem hasznos, de számára örömet okozó tevékenységekre.

Ne feledd, hogy a horoszkóp egy fontos, de mégiscsak kiragadott pontjáról beszélünk, amit önmagában hiba lenne teljesként elfogadni.

10 planéta bonyolult és szép kapcsolatából adódik össze és születik egyedi személyiségünk, melynek lényeges, de nem teljes része az, amit a Hold tükröz horoszkópunkban.