ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az Artemisz Gyógyforrás Kft. (székhely: 4029 Debrecen, Baross u. 8.; felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/003184; adószám: 28753838-1-09; cégjegyzékszám: 09-09-031941; ügyvezető: Oláhné Mednyánszki Krisztina) működtetésében lévő www.mindenamiasztrologia.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. Azaz, tájékoztassa Önt arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait.

Az adatvédelem kiemelten fontos számunkra, és személyes adatai feldolgozásakor törvényesen és átláthatóan szeretnénk eljárni. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására, kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön, mint Felhasználó a weboldalunkat – www.mindenamiasztrologia.hu-t látogatja.

A Szabályzat ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Artemisz Gyógyforrás Kft. (továbbiakban Adatkezelő)

Székhely: 4029 Debrecen, Baross u. 8.

Telefonszám: +0652 786 892

E-mail cím: info@mindenamiasztrologia.hu

(Az adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező Adatkezelő, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja)

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1) Hírlevélre történő feliratkozás. Önkéntes, az erre létrehozott külön felületen történik (https://www.mindenamiasztrologia.hu/feliratkozas-asztrologia-hirlevelre). A regisztráció során a Felhasználó által megadott név és e-mail cím kerül rögzítésre, hogy a megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket küldjön az Adatkezelő. Ez a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon történik. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. Ezzel együtt törlésre kerülnek a hírlevél adatbázisból az adatai, melyekhez kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.2) Asztrológia oktatással kapcsolatos tájékoztató kérés. Önkéntes, az erre létrehozott külön felületen történik (https://www.asztrologiaoktatas.hu/tajekoztato-keres) A tájékoztató kéréséhez a Felhasználó következő adatait rögzítjük: név, e-mailcím és (nem kötelezően) a telefonszám. Tájékoztató küldésén, kapcsolattartáson kívül másra nem használjuk fel a megadott adatokat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Mailchimp adatbázisában tárolt ezen adatai írásbeli kérésre kerülnek törlésre.

3.3) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.4) Cookie-k. Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad. Ehhez a Felhasználó „Az oldal sütiket használ” felirat mellett megjelenő „Ok, rendben” gomb önkéntes megnyomásával járul hozzá.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az Adatkezelő jogalapja a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.3) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4) Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A hírlevél adatbázisban tárolt név és e-mailcím a Felhasználó által elvégzett, a Hírlevél alján található „leiratkozom a hírlevélről” lévő gombra való kattintással, vagy a Felhasználó írásos kérelmére törlődik. A törlésre és módosításra irányuló kérelmekre 5 munkanap alatt válaszolunk.

5.2) Az asztrológia oktatásról szóló tájékoztató kérés esetén a Mailchimp rendszerében regisztrált név és e-mailcím külön írásbeli kérésre kerül törlésre, melyet kérünk a következő e-mailcímre eljuttatni: info@mindenamiasztrologia.hu.

5.3) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) Ki fér hozzá az adataihoz?

Az Adatkezelő (Artemisz Gyógyforrás Kft.) az egyedüli tulajdonosa az oldalon gyűjtött, tárolt és feldolgozott információknak. Az Ön személyi azonosítására alkalmas információit nem adjuk ki, nem cseréljük el, nem transzferáljuk és nem adjuk át semmilyen más vállalatnak, semmilyen indokkal, az Ön engedélye nélkül. A személyes információkhoz kizárólag azok a kollégák férhetnek hozzá, akiknek a munkavégzéséhez ezekre az információkra feltétlenül szükségük van.

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használom fel.

6.2) Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók

Az Artemisz Gyógyforrás Kft. együttműködik külső szolgáltatókkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók!

A külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról ezen Adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatjuk a Felhasználót.

Adatfeldolgozók:

6.2.1. DEAL-INFORM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4030 Debrecen, Kosárfonó u. 28.

Adószám: 11142126209

Cégjegyzékszám: 09 09 001772

Telefonszám: +36 30 349-6028

E-mail: info@ideahonlapom.hu

Adatfeldolgozói feladat: Tárhely szolgáltatás, weboldal működés technikai feltételeinek biztosítása (szerverpark)

Adatvédelmi nyilatkozata: https://www.ideahonlapom.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

6.2.2. Név: FMarketing Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hajnal utca 22.

Adószáma: 25764781209

Cégjegyzékszám: 09 09 028224

Telefonszám: +36 30 623 9879

E-mailcím: hello@futuremanagement.hu

Adatfeldolgozói feladat: Marketing szolgáltatások nyújtása, hirdetések elkészítése, kezelése.

Adatvédelmi nyilatkozatuk: https://futuremanagement.hu/adatvedelem

Egyéb külső szolgáltatók:

6.2.3. The Rocket Science Group LLC 

             Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE; Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Adatfeldolgozói feladat: Mailchimp hírlevélküldő rendszer biztosítása és működtetése

Adatvédelmi irányelvei: https://mailchimp.com/legal/privacy

6.2.4. Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatfeldolgozói feladat: Google Analytics, Google Adwords konverziókövetés, remarketing tevékenység.

Adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infocollect

6.2.5. Facebook Inc.

Székhely: 1 Hacker Way in Menlo Park, CA 94025, USA

Adatfeldolgozói feladat: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése és remarketing tevékenység.

              Adatvédelmi irányelvei: http://www.facebook.com/about/privacy

6.3) A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelőként elkötelezetten gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Illetve, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

 1. Gyermekekre vonatkozó személyes adatok

Betartva a jogszabályokat, gyermekek (18 éven aluliak) számára nem engedélyezzük a hírlevélre történő regisztrációt. Szeretnénk, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben, feliratkozásaikban. Ha Ön 18 éven aluli, kérjük, ne adjon meg semmilyen információt, adatot weboldalunkon, ezt bízza a szüleire!

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1) Az Felhasználó írásos kérelmére Adatkezelőként tájékoztatást adunk az általunk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül elektronikus úton adjuk meg a kért tájékoztatást.

9.2) A Felhasználóként jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni levélben, e-mailben.

9.3) A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: Artemisz Gyógyforrás Kft.

4029 Debrecen, Baross Gábor u. 8.

Email: info@mindenamiasztrologia.hu

9.5) Ha a felhasználó úgy gondolja, hogy Adatkezelőként személyes adatait helytelenül kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságoknál panaszt tenni, eljárást indítani.

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.; https://naih.hu/online-uegyinditas.html
 • Valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
 1. Záró rendelkezések

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. E jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzétesszük a www.mindenamiasztrologia.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Adatvédelmi szabályzatának hatályba lépése: 2020. október 15.

Adatvédelmi szabályzatunkat itt letöltheted (pdf)