Plútó-Uránusz kvadrát

Események a magyar történelemben 1818-1822 között

Plútó Uránusz kvadrát 1818-1822 I. Ferenc császár Artemisz Asztrológia Debrecen

Nyilas Uránusz – Halak Plútó

I. Ferenc császár – király uralkodásának idején járunk…

Korábban 1815-ben:

Hazánkban országos kolerajárvány tizedelte a lakosságot.
Napóleon Waterloonál döntő vereséget szenvedett a szövetséges haderőtől.

1816-ban:

 • A Habsburg Birodalomban uralkodó rendelet 40%-kal leértékelte az 1811-ben kibocsátott papírpénzt.
 • Uralkodói rendelet létrehozta a Szabadalmazott Osztrák Nemzeti Bankot, mely Magyarországra is kiterjedő hatáskörrel bankjegy kiadási monopóliumot kapott.
 • A Habsburg Birodalom államadóssága 739 millió Ft volt.
 • Országosan nagyon gyenge volt a termés, mintegy 50 ezer ember halt éhen csupán 3 megyében.

1818-ban külföldön:

 • Az európai nagyhatalmak kongresszusán megszüntették Franciaország katonai megszállását, és csatlakozott a Szent Szövetséghez.

1819-ben külföldön:

 • A Német Szövetség gyűlésén, Csehországban Ausztria és Poroszország kezdeményezésére határozatot hoztak a szigorú cenzúra bevezetéséről, a diákszervezetek betiltásáról, az egyetemi önkormányzat visszaszorításáról.

Belföldön:

 • I. Ferenc császár rendelete megszabta, hogy a vármegyei tisztújításokon a nemeseknek személyenként kell szavazniuk. A nagyszámú kisnemesség segítségével akarta háttérbe szorítani az ellenzéki birtokos nemeseket.
 • A császár elrendelte az erdélyi úrbér rendezés megindítását.

1820-ban külföldön:

 • Spanyolországban és Nápolyban forradalom tört ki. A nagyhatalmak sziléziai kongresszusukon elhatározták a forradalmak elleni fegyveres beavatkozást.

Belföldön:

 • I. Ferenc császár megtiltotta a liberális szellemű külföldi szépirodalmi lapok behozatalát a Monarchia területére.

1821-ben belföldön:

 • I. Ferenc császár bejelentette a nápolyi forradalom elleni fegyveres közbelépést, majd a császári hadsereg megkezdte a beavatkozást. A császár elrendelte, hogy hazánk állítsa ki az 1813-ra és 1815-re rendelt 90 ezer újoncból hátralékban maradt 28 ezer főt.

1822-ben külföldön:

 • A török uralom ellen fölkelt Görögország kikiáltotta függetlenségét.
 • Az európai nagyhatalmak kongresszusán Veronában Franciaország felhatalmazást kapott a spanyol forradalom elleni fegyveres beavatkozásra.

Belföldön:

 • I. Ferenc császár – király elrendelte, hogy a hadiadót papírpénz helyett azonos névértékű ezüstpénzben kell fizetni Magyarországon. Ez az adóösszeg két és félszeresére való emelését jelentette. A rendelet érvénye Erdélyre is kiterjedt.
 • A császár – király mellőzve az országgyűlés választási jogát, önállóan nevezte ki Erdély főkormányzóját.
 • A megyei közgyűlések sorozatosan megtagadták a rendeletek végrehajtását, kibontakozott a nemzeti ellenállás.

Később, 1823-ban:

 • Kölcsey Ferenc megírta Himnusz című költeményét.
 • A királyi biztos katonai erővel oszlatta fel a királyi rendeletek ellen tiltakozó Nyitra vármegye közgyűlését, de a vármegye továbbra is fenntartotta tiltakozását.
 • Bars vármegye közgyűlése feliratban tiltakozott: újoncot és adót csak az országgyűlés szavazhat meg.
 • Zemplén vármegye közgyűlésén az ellenzéki rendek nem engedték felszólalni a királyi biztost.
 • Nógrád vármegye ellenszegülő tisztikara ellen a királyi biztos katonaságot rendelt ki. Lefogatta őket, és a megyében megkezdődött az erőszakos újoncozás. Ezzel lezárult a megyei ellenállás.

Összeállította: Benedek Emília

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
A Vízöntő kor küszöbén Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Coco Chanel horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Vízöntő korszakváltás idején Artemisz Asztrológia Debrecen
Jacqueline Kennedy Onassis horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1818-1822 I. Ferenc császár Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1932-1936 Horthy Miklós kormányzó Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1875-1878 I. Ferenc József magyar király és osztrák császár Artemisz Asztrológia Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát 1755-1762 MáriaTerézia uralkodónő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Globális változás előtt állunk Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Plútó Uránusz kvadrát Artemisz Asztrológia Debrecen
2008 és 2015 közötti időszak asztrológiai elemzése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen