Kos Hold a horoszkópban:
„A dinamikus lélek”

Érzelmi horoszkóp

Kos Hold a horoszkópban Artemisz Asztrológia Debrecen

Általános érzelmi hangulatára jellemző:

  • Az impulzivitás és tettrekészség.
  • Érzésvilága állandóan parázslik, bátran és nyíltan kifejezi érzéseit, időnként meggondolatlanul, hevesen és elhamarkodottan.
  • Erős az akarat és vágyvezéreltség életében, emiatt kihívás számára a várakozás, most és azonnal akarja, amit megkíván.
  • Érzelmi szükséglete a kaland, önmaga kipróbálása új helyzetekben, amivel a nyugalomra vágyó családtagjait felbosszanthatja. Inkább a tettek, mint az érzelmek embere. Hirtelen, lobbanékony és vágyakozó természetű, vonzzák a kihívások, ösztönösen keresi az úttörő jellegű helyzeteket. A versenyhelyzetek kihívást jelentenek neki, míg a monoton és rutin helyzetek kiboríthatják. Legfőbb félelme a céltalanság és bezártság.
  • Könnyen lesz dühös, gyerekként megkaphatta a hiperaktív jelzőt is. Nagyfokú kockázat vállalás jellemzi, a kudarcot nem tudja feldolgozni, mindig győzelemre törekszik. Elsősorban saját szükségleteire figyel, emiatt mások néha önzőnek titulálják.  Könnyen lelkesedik, ugyanakkor a kitartással, kivitelezéssel gondjai lehetnek. Nehezen ver gyökeret, gyakran költözhet. Érzelmi ügyekben naiv és őszinte, ezért főleg fiatalon gyakran csalódik.

Kapcsolataiban

  • Közvetlen, nem komplikál és nem aggályoskodik, törekszik az egyenességre.

  • Gyors, spontán kapcsolatteremtés jellemzi. Ugyanakkor amilyen nagy a lelkesedése, olyan hamar el is veszti érdeklődését a korábban vonzó dolgok, személyek iránt.

  • Erős a vadászösztöne és hódításvágya, megszerezni vágyik mindazt, amit megkíván, legyen az élmény vagy kapcsolat. Emiatt nehéz számára a tartós elköteleződés.

  • A becstelenséget nem viseli el, az igazságra (saját igazságára) nagyon érzékeny.

Milyen szeretetet vár?

Érzelmi szükséglete a szabad mozgástér, függetlenségének a tiszteletben tartása, így nehezen éli meg a kötöttséget, a birtoklást és féltékenységet.

Tiltás és korlátozás esetén elmenekül.

Nehezen viseli, ha irányítani akarják, vagy féltik, így inkább nem beszél arról, ha valamilyen veszélyesebb dolgot tervez.

Ösztönösen fél minden függőségtől, kiszolgáltatott helyzettől.

Kapcsolataiban ki van éhezve az elismerésre, dicséretre.

Ö is vágyik a szeretetre, gondoskodásra, babusgatásra, de úgy, hogy a külvilág azt ne lássa.

Hogyan fejezi ki a szeretetét?

Vágyik a dolgok, helyzetek, személyek meghódítására, impulzív, könnyen lelkesedő, de érzelmei változékonyak.

Nem egy klasszikus gondoskodó típus, néha saját igényeit is elhanyagolja.

Inkább utat mutat környezetének, biztat, bátorít másokat.

Családját védelmezi, ha szükséges, de nem szereti az érzelgős helyzeteket.

Igyekszik őszintén, nyíltan kommunikálni, melyet környezete néha túl „nyersnek” él meg.

Szeretnéd a konfliktusaidat

megfelelő módon kezelni?

Nőként

Előfordul, hogy fiatalon válik anyává. Gyerekeit önállóságra, függetlenségre neveli.

Férfiként

Az amazon típusú nőkhöz vonzódik, „Holdját”, annak tulajdonságait párja által is megélheti.

Származási családjában

Feltehetően nehezen kezelték az érzelmeket. Gyakoriak voltak a konfliktusok, dac, elhallgatás, bűntudatkeltés.

Idősebb korában

Ekkor is nyitott az új ismeretekre, megőrzi fiatalos mozgékonyságát. Tele van tervekkel, vonzódik az újdonságok felé.

Emiatt szívesen időzik a fiatalabbak társaságában, azokkal könnyebben szót ért.

Testének korlátait, esetleges betegségeit nehezen éli meg, dühös lesz az akadályoztatás miatt.

Ösztönszintű működésmódban

Jellemzője lehet az érzelmi elköteleződés hiánya, kapcsolatainak kihasználása saját céljaira, türelmetlenség, intolerancia, gyakori veszekedés másokkal, ami miatt magára is maradhat.

Nem viseli el ha nem figyelnek rá, ha nem lehet a legjobb, képtelen veszíteni, a legkisebb kritikára is kirohanással válaszolhat.

Tanulnivalója

A türelem és kivárás, a konfliktusainak megfelelő kezelése az elmenekülés helyett.

Az önismereti munka hozzásegítheti az egészséges önkritikához, amivel addig nehezebben boldogul.

Önértékelésében ha fejlődik, úgy kevésbé lesz kiszolgáltatva mások elismerésének.

Saját érzéseihez ha közelebb kerül, úgy egyre empatikusabban tud környezetéhez kapcsolódni és figyelembe tudja venni mások vágyait, igényeit is.

Ne feledd, hogy a horoszkóp egy fontos, de mégiscsak kiragadott pontjáról beszélünk, amit önmagában hiba lenne teljesként elfogadni.

10 planéta bonyolult és szép kapcsolatából adódik össze és születik egyedi személyiségünk, melynek lényeges, de nem teljes része az, amit a Hold tükröz horoszkópunkban.