Hajdúszoboszló horoszkópja

1. rész

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen

2000-ben a városalapítás évfordulójának ünnepségén a fejembe fészkelte magát az a gondolat, hogy asztrológusként megnézzem, a városnak, ahol élek, mely befogadott, mit mutatnak a „csillagok”.

 • Nagy feladatra vállalkoztam, amikor asztrológusként elkészítettem Hajdúszoboszló horoszkópját.
 • Sok idő eltelt, mire a Városi Művelődési Házban ebből egy előadás születhetett, s itt kértek fel arra, amennyiben lehetőséget kapok rá, írásban is készítsem el az előadás anyagát. Így született meg ez a cikk.

Mundán asztrológia

 • Az asztrológia három ága közül a mundán-asztrológia a legrégebbi, mely tárgykörébe tartozik a különböző nemzetek, intézmények, és a települések horoszkópjának felállítása, elemzése.
 • A csillagfejtésnek ez a része rendkívül érdekes és valóban nagy jelentőségű, hiszen olyan problémákkal foglalkozik, amely már nem csak egyes embereket, hanem csoportokat, népeket, államokat érint.
 • Felállítva egy adott településre, megismerhetjük annak arculatát, politikai, gazdasági, időjárási és egyéb környezeti viszonyait, „kincseit”, s azt, hogy milyen lehetőségeket tartogat az itt élők számára.
 • Megismerhetjük annak múltját, s a képletet összevetve az aktuális bolygómozgásokkal válaszokat kaphatunk a jelenére vonatkozva, s jövőjéről, „életfeladatáról” is.

Városunk Vízöntő jelleget hordoz magán

 • A személyes vagy egyéni horoszkóp elkészítéséhez hasonlóan most is meg kellett találni a kezdetet, a „születést”, mely városunk esetében az a pillanat volt, amikor Bocskai István Kassán átadta a városalapító okiratot a hajdúk vezetőjének Halasi Fekete Péter kapitánynak.
 • Mivel a pontos óra és perc erről az eseményről nem áll a rendelkezésünkre ezért az asztrológus feladata a város „életeseményeinek” tükrében azt visszakorrigálni.
 • Az eltelt majd 400 esztendő erre bőven szolgáltatott adatokat.
 • Az így megszületett horoszkóp elemzését próbálom az asztrológiához nem értő emberek számára is közérthetően átadni, konkrét adatokkal alátámasztani.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Bocskai István fejedelem Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A legelső, amit figyelembe veszünk, az a horoszkóp ascendense, mely ebben az értelmezésben a város külső-belső arculatát, az itt uralkodó közállapotokat, és általában az adottságokat jelzi. Ez Hajdúszoboszló esetében a VÍZÖNTŐ jelébe esik, s ennek többféle nyilvánulásával találkozhatunk.
 • A szellemi hagyományok azt tartják, hogy egy új bolygó akkor kerül a látókörünkbe, s válik felfedezhetővé, amikor az emberiség már elérte azt a fejlettségi szintet, hogy képes tudatosan találkozni az adott bolygó által szimbolizált energiákkal. A Vízöntő jel az Uránusz bolygó hatása alatt áll, amit 1781. március 13-án fedezett fel Friedrich W. Herschel, néhány évvel a francia forradalom előtt.

De nézzük, először csak általánosságban, hogy mi kapcsolódik a Vízöntő energiához!

 • E forradalom mindenki által ismert jelszavait társítják a Vízöntő jelhez! Az óriási szabadságszeretet és függetlenségvágy, az egyenlőség eszméje, a testvériség, a közösen vallott ideák, a valódi elv-társiasság központi témái e jegynek.
 • Akinek a horoszkópjában dominál ez a jegy, az önmagán belül érzi, hogy nehéz számára az elkötelezettség. Fontos mindenkor, hogy önmaga maradhasson, s önállóan döntsön a dolgaiban. Amint birtokolni akarják, azonnal továbblép, ezért kellően rugalmas, nyitott az újra, keresi a nem hétköznapit, az izgalmasat. Különleges és egyéni akar lenni, ezért vonzódik az extrém dolgokhoz, mely külsejében, ruházkodásában is megnyilvánul.
 • Az uniformizált dolgokat, a szabályokat igyekszik áthágni, örök lázadó, ideális esetben csak megreformáló. Gyakran különc, extrém, furcsa, környezete számára nehezen követhető a gondolkodása. Mer másként gondolkodni, ezért a feltalálók, újítók között sok a Vízöntő jelű. A spontán és váratlan döntések embere, néha meggondolatlanul. Erősen jövő-orientált, ezért nem szokta a múltbéli sebeit nyalogatni, érzelmi kapcsolatokból is könnyen kilép.
 • A barátság élete egyik alappillére, sokszínű társasággal veszi körül magát, legkevésbé hajlik az előítéletekre, fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes tapasztalatai alapján döntsön. Vonzódik a külföldi, idegen, vagy valamilyen „másságot” képviselő emberekhez. Az emberi jogok élharcosa, élen jár a zöldmozgalmakban, de egy emelkedettebb Vízöntő otthon van a szellemi dolgokban, vonzódik a transzcendenshez.
 • E jelhez kapcsolódó foglalkozások is sokszínűek. A villamos szakmán át a számítógépes világig, a repülés és extrém sportokig, a különleges újítások, mesterséges, mű-dolgok létrehozásán át a társadalmi mozgalmak, humánus szerepkörök felvállalása, vagy a nem hétköznapi, a racionális világon túlmutató, szellemi hivatások, mint például az asztrológusi.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Bocskai István előtt hódolnak a hajdúk Artemisz Asztrológia Debrecen

Most nézzük, mindez hogy kapcsolódik Hajdúszoboszló arculatához!

Tehát, Vízöntő, illetve uránuszi analógiákat kerestem

 • A település múltját kutatva a város területén találtak rézkori, bronzkori, kelta, majd avar leleteket, és valószínűsítik, hogy a honfoglalás korában is lakták, hiszen minden feltétel adva volt a halászat, vadászat, állattartás feltételeihez.

 • Később az Erdélyből Szolnokra vezető SÓÚT jelentős állomása volt városunk, vásárhely lett, mely lehetővé tette a fejlődést.
 • Szoboszló nevét először az I. Géza király által alapított Garam-szentbenedeki apátság alapítólevele említi, mégpedig ZOBOZLO WASAR néven. Két feltételezés is él az elnevezést illetően, de mindkettőben közös, hogy idegen (Uránusz!), feltehetőleg szláv személy után kapta a település a nevét.
 • Bocskai a testőrségét alkotó 700 lovashajdút részesítette a szoboszlói letelepedés kiváltságában, de ebből csak kb. 300-an választották a letelepedést valójában. A többiek a korábbi szabad, katonáskodó életmódnál maradtak. Itt is megjelenik a Vízöntő energia a szabad életben, függetlenségben, aki a röghöz kötöttséget nehezen viseli.

A szabadságért és a korlátozások ellen való kiállás a továbbiakban is e nép sajátossága volt

 • Erre utal a következő idézet is: „A hajdúság- így a szoboszlai hajdúk életfelfogása haladó volt. Mindaddig az is maradt, amíg a feudalizmus korlátai ellen és a politikai jogok körének bővítéséért harcoltak.” Ez, önmagáért beszél!
 • A város „különcsége” megnyilvánul abban a tényben is, hogy a Hajdúvárosok közül kilóg a sorból, mégpedig pozitív értelemben az infrastruktúrája és lehetőségei miatt.
 • Bár megjegyzem, máshol is van gyógyvíz a környékben, mégis Szoboszló az, aki ezzel jelentős fejlődést felmutatva élni tudott.
 • A barátságok, kapcsolatok fontossága megjelenik a testvérvárosokkal fenntartott kapcsolatokban.
 • Ezen kívül, Hajdúszoboszló tagja a Hajdúvárosok Közösségének, mely a közös múlt és eszmeiség mentén szövődött társaság, s annak oszlopos tagjaként évről-évre részt vesz a találkozások szervezésében.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Hajdúvárosok Szövetsége Artemisz Asztrológia Debrecen
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Repülőtér Artemisz Asztrológia Debrecen

Ha egy település arculatáról beszélünk, abban lényeges szerepet játszik a földrajzi adottság is

 • A Vízöntőhöz kapcsolódó tág, sík, szabad tér mindenképpen jellemzi városunkat.
 • Egy repülőtér kialakításához ez egy jó adottság, ami létre is jött városunk határában, ezzel természetesen magával hozva a repüléshez kapcsolódó sportokat. Ma itt országos hírű versenyeket is rendeznek.
 • Érdekesség az is, hogy tőlünk 20 kilométerre Debrecenben is üzemel, ha más arculattal is egy repülőtér.
 • A külfölddel, a külföldiekkel, más kultúrájú emberekkel való kapcsolatot sem szükséges jobban bemutatni, hiszen minden városlakó tudja, hogy alapvetően ők hozzák a város fejlődését elősegítő pénzt, s hírünket elviszik Európa szerte.
 • A „mű-dolgok”, mesterséges létesítmények között meg kell említeni az elmúlt években épült csúszdaparkot és a strandfürdő egyik fő nevezetességét az „ál-tengerpartot”!
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Aquapark Artemisz Asztrológia Debrecen
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Strandfürdő bejárata Artemisz Asztrológia Debrecen

De Hajdúszoboszlón megfigyelhető volt egy a természet által létrehozott furcsaság is, nevezetesen az, amikor a Kösely néha visszafelé folyt!

 • Ennek az oka volt az, hogy a Tisza, melybe belefolyik, még nem volt szabályozva, s az áradás idején olyan erővel ontotta a vizet, hogy az elhagyott ős-Tisza mederben folyó Kösely folyásiránya megváltozott.
 • Az Uránuszhoz kapcsolódik a villamosság is. Városunkban, 1927-ben, az országban elsők közt itt létesült egy gázmotoros villanytelep, mely egészen 1956-ig működött.
 • Maga az idegenforgalom, mint fogalom is uránuszi, de az a tendencia is ezt erősíti, hogy egyre több külföldi próbál itt ingatlanhoz jutni.

A Vízöntő ember SZÓKIMONDÓ, tehát egy ilyen arculattal rendelkező városban létjogosultsága van az ezen a néven megjelenő helyi lapnak!

 • Végül, de nem utolsó sorban szükséges megemlíteni a Vízöntő által hordozott szellemi nyitottságot, fogékonyságot is.
 • Városunk szellemiségében egy pontot képviselve azt látom, hogy e település jelentős gyűjtőhelye lett a hasonlóan gondolkodók számára, s évek óta hagyománya van az úgynevezett ezoterikus előadásoknak, tanfolyamoknak.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Szókimondó folyóirat Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A lakosság létszámához képest jelentős azoknak a száma, akik nyitottak, befogadóak a fizikai létezésen túlmutató gondolatokra, természetesebb, egészségesebb életmódra.
 • Ezt mutatja az a tény is, hogy városunkban 10 éve működik az Életerő Egyesület, mely humánus és közösségformáló célkitűzéseivel több támogatást és figyelmet is megérdemelne!

Amennyiben kérdésük, észrevételük van a cikkel kapcsolatban, azt szívesen fogadom!

Forrásként felhasználtam
 • Hajdúszoboszlói Kaleidoszkóp; összeállította: Rácz Éva Városi Művelődési Központ, Hajdúszoboszló 1974
 • Hajdúszoboszló földrajzi, történelmi, néprajzi értékei Szerkesztette: Losonczi Kálmánné 1997

Megjelent: SZÓKIMONDÓ című lap 100. számában (2004. június)