Hajdúszoboszló horoszkópja

2. rész

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Harangház Artemisz Asztrológia Debrecen

2000-ben a városalapítás évfordulójának ünnepségén a fejembe fészkelte magát az a gondolat, hogy asztrológusként megnézzem, a városnak, ahol élek, mely befogadott, mit mutatnak a „csillagok”.

 • Nagy feladatra vállalkoztam, amikor elkészítettem Hajdúszoboszló horoszkópját.
 • Sok idő eltelt, mire a Városi Művelődési Házban ebből egy előadás születhetett, s itt kértek fel arra, amennyiben lehetőséget kapok rá, írásban is készítsem el az előadás anyagát. Így született meg ez a cikk.

Számmisztikai = numerológiai elemzés az asztrológustól

 • „Nomen est omen”; nevemben a végzetem, a sorsom, ezzel a numerológia, közismertebb nevén a számmisztika foglalkozik.
 • Az ősi, intuitív, analógiás gondolkodásra épülő rendszerek a gyökerükben közösek, és ha ugyanazt a kérdést feltesszük „nekik”, akkor a saját módszerükkel, de azonos választ kell adniuk.
 • Az asztrológia nagyon szoros kapcsolódást mutat a számmisztikával, ezért is néztem meg városunk nevét a Pitagoraszi numerológiai rendszer alapján. (Itt az abc betűi egy meghatározott számértéket képviselnek, a kétjegyű számot alkotó tagok értékét összeadva egy meghatározott számhoz, ezen keresztül egy meghatározott analógiához jutunk el.)
Hajdúszoboszló horoszkópja Artemisz Asztrológia Debrecen

Uránusz és Neptunusz

1 + 3 + 6 + 6 + 6 = 22 2+2 = 4 = Uránusz!

H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó

8 + 1+4 + 1+8 + 2 + 1+8+3 =36 3+6 = 9 = Neptunusz!

A felső sor (magánhangzók) kapcsolódnak a belső tulajdonságokhoz, míg az alsó sor, (mássalhangzók) a kifelé megnyilvánított tulajdonságokhoz.
Ha ezt összességében vizsgáljuk meg, akkor a következőt kell tenni: Összeadjuk a magán és mássalhangzók számértékeit, mely (9+4=13; 1+3=4) az Uránuszra jön ki, alátámasztva ezzel a horoszkóp által jelölt Vízöntő ascendenst!

E két transzcendens bolygó energiája alapjaiban kapcsolódik a horoszkóphoz, s ezáltal döntő befolyással van a város életére, jövőjére! De nézzük tovább!

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen

Jupiter

 • A város arculatát tovább színezi az az energia, mely a horoszkóp első házában megjelenik. Ez a mi esetünkben a szintén Vízöntő jelben álló Jupiter.
 • Ha egyéni horoszkópban látjuk ezt, akkor a hagyomány úgy tartja, hogy a szülött szerencsés, az életét végigkísérik a kedvező sorslehetőségek, támogatások, jólétben, megbecsülésben lesz része.
 • Jelenti, hogy nemesebb gondolkodású, másokat is segítő hozzáállásával, igazságosságával, s hitével „hegyeket mozgathat meg”.
 • Távlati célokat tűz ki, s átfogó, szintézisre törekvő gondolkodásával a magasabb rendű dolgokat keresi.
 • Adottságait szerencsésen önmaga és a környezete számára tudja felhasználni.

Városunk életében a következőkben látom ezt megvalósulni:

 • Nemesség: Bocskai az itt letelepített hajdúknak nemesi kiváltságot adott, tehát a nemesség a város születésével egyidős.
 • Ezen kívül a hajdúvárosok közül itt élt a legtöbb nemes.
 • A hitélet fontossága: Hajdúszoboszló az erős és „nyakas kálvinista”, református beállítottságú Debrecen mellett megőrizte nyitottságát. Itt a református templom mellett megtalálható a római és görög katolikus templom, s a nem túl távoli múltban zsinagóga is volt a Rákóczi utcán.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Református templom Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Manapság azt tapasztalom, hogy egyre több ökumenikus kezdeményezés van a városban, ami azért is fontos, mert ezen keresztül az emberek nem a másságukat hangsúlyozzák, hanem megtalálhatják a különböző vallási rendszerek mögött meghúzódó közös gyökereket. Ezáltal megélhetik, hogy együttműködve hasznosabb életet élhetnek.
 • A környék tele van kunhalmokkal, más néven kurgánokkal, melyek a népvándorlás korában keletkezett mesterséges halmok. Az itt élő népek vezetőinek temetkezőhelyei voltak, melyeket a későbbiek folyamán más célokra is felhasználtak. Megfigyelő és jelzőhelyként is funkcionáltak, de volt, amelyre templomot építettek.
 • Fontos szertartásokat végeztek itt, melyet átitatott a transzcendens jelenlét s az élet mélységes tisztelete. Ez is jelzi, hogy különleges helynek számítottak, ma sokan kutatják, s kiemelt, gyakran gyógyító jelentőséget tulajdonítanak a kurgánoknak.

A támogatókat, szerencsés forrásokat is jelzi ez a bolygó, amelyből szintén részesedett a város

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Kossuth Lajos Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Gondoljunk csak a 2001-ben elnyert Széchenyi-tervre, melyből nagy arányú fejlesztéseket eszközölt a város.
 • A Jupiter jelzi a főméltóságokat is. 1849 januárjában, mikor a kormány Debrecenbe „kényszerült” költözni, a városban vendégeskedett –betegsége és legyengültsége miatt- Kossuth és családja.
 • Ismert emberek ma is szívesen jönnek ide. A görög katolikus templomot Orbán Viktor jelenlétében avatták fel.
 • A mostani miniszterelnöknek is van itt ingatlana. De, ezekről a jelenlegi városvezetés biztosan többet tudna mesélni.
 • E szerencsés helyzet miatt érdemes a városvezetésnek minél több fórumon pályázni, hogy további hasznosítható erőforrásra tegyünk szert.

További fontos motívumok a képletben

 • Nagyon szembetűnő, hogy mekkora teret képvisel a város arculatát, önképét jelentő első ház, valamint a külvilág és társulások területe.
 • Ez így volt a múltban és ma is így van, a leglényegesebb, hogy mit mutatunk, láttatunk magunkból és ezzel, milyen vonzerőt gyakorlunk a külvilágra, milyen kapcsolatokra teszünk szert.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Fürdőbejárat éjjel Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Az erőforrásokat jelképező területen található a Plútó, mely jelez bőséget, gazdagságot és tehetséget annak felszínre hozásában, felhasználásában. Gondolhatunk itt a gyógyvízre is! Rendelkezünk egy nagyon hatékony sorsépítő tendenciával, mely lehetővé teszi a látszólag nagyobb szabású tervek megvalósítását is.
 • Ez a kozmikus támogatás leginkább akkor hasznosítható, ha a közösséget építő, valóban köz-szolgálati tevékenységről van szó. Egyébként üröm az örömben, hogy ebből az erőforrásból nagyon gyakran kevésbé tisztességes úton érdekcsoportok zsebébe vándorol az egyébként a közösség javára visszaforgatandó pénz.

A múltunkat szimbolizáló tengely együtt állva a már megismert Uránusszal, utal a lázadó típusú, különleges gyökerekre, s arra, hogy a város folyamatosan megreformálja magát, vevő a nem hétköznapi komplexumok befogadására

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Tahiti fürdőfejlesztés Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Elképzelhető számomra, hogy akár egy Disneyland-hez hasonló szórakoztatópark is megépülhet a város határában.
 • Bár fontos az emberek szórakoztatása, én mégis azt gondolom, hogy az Uránusz magasabb aspektusait is meg kellene élni. Nevezetesen a korszellemnek megfelelő technikák és tudás bevezetése.
 • Gondolok itt arra, hogy mintavárosa lehetne akár a szelektív hulladékgyűjtésnek, a környezetbarát energiaforrások felhasználásának, a pedagógiai rendszer megreformálásának, s az egyre több emberben jelentkező igény kielégítésére szellemi oktatócentrumot lehetne létrehozni.
 • Tudom, hogy ez itt és most utópia, de hosszútávon ebbe az irányba kellene törekedni. A város életfeladatában nagyon fontos szerepet kap a transzcendencia, egy magasabb tudatosság képviselete.

A város alapenergiái megadják a lehetőséget arra, hogy stabilan, kézzelfoghatóan megvalósuljanak az elképzelések, ugyanis jelentős hatású a föld energia megnyilvánulása a város képletében

 • A tűz energia támogatja a dinamizmust és ötleteket, s a levegő minőség miatt segítve van a dolgok reklámozása, s a tervekhez a megfelelő kapcsolatokat is meghozza.
 • Kozmikus értelemben érdemes a nagyobb dolgokat újhold idején elkezdeni. Ez annyit jelent, hogy a Nap és a Hold az égbolton szoros együttállásban van. Városunk képletében ez szerencsésen megjelenik, megadva a kozmikus támogatást egy hosszú távú, építő folyamatnak.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Vendéglátás Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Mivel ez az újhold a Szűz csillagkép előterében áll, ezért erősen áthatják a Szűzre jellemző tendenciák, melynek belső ősképe a szolgáló archetípusa. Ez a kép kapcsolatban van mások kiszolgálásával, a vendéglátással, szállásbiztosítással és a gyógyítással.
 • Jelenti a dolgos hétköznapokat, a folyamatosan ismétlődő rutinjellegű feladatokat, azt, hogy nincs pihenő, nincs ünnepnap, a hasznosságot meg kell élni. Megadja a praktikus ügyességet, tiszta, gondozott közeget, jó nyelvérzéket. Ezeket a dolgokat az itt élőknek el kell sajátítaniuk, ha aktívan be akarnak kapcsolódni az idegenforgalomba.

Amennyiben kérdésük, észrevételük van a cikkel kapcsolatban, azt szívesen fogadom!

Forrásként felhasználtam

Hajdúszoboszlói Kaleidoszkóp; összeállította: Rácz Éva Városi Művelődési Központ, Hajdúszoboszló 1974
Hajdúszoboszló földrajzi, történelmi, néprajzi értékei. Szerkesztette: Losonczi Kálmánné 1997

Megjelent: SZÓKIMONDÓ című lap 100. számában (2004. június)