Jupiter az Ikrek csillagjegyben

Jupiter az Ikrek csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A Jupiter 2012. június 11-én átlépett az Ikrek területére és 2013. június 25-ig itt fejtette ki hatását.
 • Kibővíti, hatásával felfokozza mindazt, amit az Ikrek jelent számunkra: a mozgékonyságot, közlekedést, kapcsolatokat, kommunikációt.
 • Ennek következtében az amúgy is felgyorsult időben további sürgetést érzünk, és hirtelen azt tapasztaljuk, hogy a korábbi időszak elhanyagolt témáival most egyszerre kell foglalkoznunk.

Jogalkotás, törvényi szabályozás

 • A Jupiterhez tartozó jogalkotás, törvényi szabályozás átalakító hatása elsősorban az oktatás, a média és hírközlés, valamint a közlekedés, a különböző tranzakciók lebonyolítása és a kereskedelem területét érinti.
 • Ennek aktualitása az új Nemzeti Alaptanterv, a telefonadó és csekkadó tervezett bevezetése, a KRESZ megújítása.
 • Felélénkülés tapasztalható a kommunikációs világban: elektronikus és nyomtatott médiában, hírközlés területén.
 • Új cégek szakosodhatnak az emberek közti kommunikáció ellenőrzésére (telefonok, mailek, üzenetek rögzítéséhez, ellenőrzéséhez stb.), természetesen csakis a mi „érdekünkben”, hogy az illegális tevékenységeket és a fenyegető helyzeteket időben kivédhessük.
 • Ehhez megalkothatják azt a törvényi hátteret is, mely ezt lehetővé teszi.
 • Jogi, igazságszolgáltatási területeken a túlzott adminisztráció terhei szinte követhetetlenné, átláthatatlanná tehetik az ügymeneteket.
 • Külső szemlélő számára a társadalmi szabály és törvényalkotás kellő megfontoltságot nélkülözve kapkodónak, szubjektív érdekeket szolgálónak tűnhet.
 • Tovább folytatódik a „kiskapuzás”, a meglévő jogi ambivalenciák kihasználása, hogy saját érdekének szolgálatába állítsa a jogot az, aki kellő „ravaszsággal” rendelkezik ezen a területen.
 • Korábbi megállapodások felbontását, önkényes felrúgását is tapasztalhatjuk, egyéni, társadalmi, nemzetközi kapcsolatokban egyaránt.
 • Sajnos fokozódhat a korrupció, a morális és erkölcsi, ideológiai kérdésekben való megvehetőség, köpönyegforgatás is.
 • Amihez természetesen készen áll a megfelelő ideológia, amit kellő vehemenciával, meggyőző erővel adnak elő az érdekeltek.

"Magasabb összefüggések" tanítása

 • Az Ikrek „témája” a tanítás is, a Jupiteré a magasabb összefüggések keresése.
 • E találkozás ezért lehetővé teszi az új (sokszor önjelölt) tanítók, tanfolyamok megjelenését, akik tiszta utakat, egyértelmű és beavatott tudás közvetítését hirdetik.
 • Az információk bábeli zűrzavarában nehéz eligazodni, s a kétkedő, utat kereső ember szeretne biztos támpontokat találni ahhoz, hogy megértse saját helyzetét, s az őt körbevevő folyamatokat.
 • Az emberiség számára fontos, jövőt biztosító feladat a gondolkodás átminősítése, s ennek lesznek most is „kiszolgálói”.
 • Olyan „farizeusok”, akik tudásukkal visszaélve tévutakra vezethetik azokat, akik nem rendelkeznek a megkülönböztetés képességével.
 • Ha úgy érzed, hogy kíváncsiságod hajt, kész vagy új dolgok befogadására, legyél körültekintő abban a tekintetben, hogy kitől és mit tanulsz!
 • Az eligazodásban segítségedre lehet Benedek Emi korábbi írása: Ezoterikus felnőttképzés

Káosz a kommunikációban

 • Általánosságban elmondható, hogy ezt az időszakot egyéni és társadalmi szinten egyaránt a nyüzsgés, a pletykálkodás, a fokozódó kíváncsiság és kéretlen beavatkozás jellemzi mások ügyeibe.
 • Gyakran találkozunk megalapozatlan dolgok hirdetésével, hazugsággal, köpönyegforgatással.
 • Önjelölt tanítók, „próféták” hirdetik saját igazságaikat, ahogy csodákkal határos változásokat ígérhetnek politikusok.
 • Nagyszerű tervek, elképzelések születnek, amiből később szinte semmi sem valósul meg, de a tervekről nagyon jó kampányok és reklámok készülnek!
 • Cinizmus, hitetlenség, okoskodás, kioktatás minden szinten.
 • Egymásnak ellentmondó hírek látnak napvilágot.
 • Briliáns szófordulatokkal, új szóvivők lépnek elénk, melyek ma meggyőzően adják elő azt, amit holnap megcáfolnak.
 • Könnyű lesz eltévedni ebben a valóban „bábeli” zűrzavarban.
 • Ne dőljünk be üres ígéreteknek csak azért, mert meggyőzően adják elő!

Cél: sokoldalú tájékozódás + reális döntések

 • Elhamarkodott lépésekre hajlamosít ez a hatás anélkül, hogy kellő körültekintéssel az adott helyzetet felmérnénk.
 • Legyünk realisták, gyakorlatiasak, ápoljuk kapcsolatainkat, s tudjunk befele fordulni, hogy saját kérdéseinkre választ és megerősítést találjunk.
 • Tartózkodjunk mások megítélésétől, igazságok hirdetésétől, vitatkozástól, s a mások dolgaiba való beavatkozást is kerüljük el.
 • Legyen célunk és igényünk a sokoldalú tájékozódás.
 • Csak a jelenre koncentráló, realitást figyelembe vevő, intuícióval kiegészített döntések lehetnek továbbvivők számunkra.

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola