Jupiter
az Ikrek csillagjegyben

TUDÁLÉKOSSÁG VAGY ÉPÍTŐ TUDATTÁGÍTÁS…?

A Jupiter 2024. május 26-án átlépett az Ikrek csillagjegy területére és egészen 2025. június 9-ig itt fejti ki hatását! 

Az előttünk álló bő egy évben a Jupiter kibővíti, hatásával felfokozza mindazt, amit az Ikrek jelent számunkra: a mozgékonyságot, közlekedést, kapcsolatokat, kommunikációt.

Ennek következtében az amúgy is felgyorsult időben további sürgetést érzünk, és hirtelen azt tapasztaljuk, hogy a korábbi időszak elhanyagolt témáival most egyszerre kell foglalkoznunk…

 AZ IKREK JUPITER ÁLTAL LEGINKÁBB ÉRINTETT TÉMÁK

Jogalkotás, törvényi szabályozás

 • A Jupiterhez tartozó jogalkotás, törvényi szabályozás átalakító hatása elsősorban az oktatás, a média és hírközlés, valamint a közlekedés, a különböző tranzakciók lebonyolítása és a kereskedelem területét érinti.
 • Felélénkülés tapasztalható a kommunikációs világban: elektronikus és nyomtatott médiában, hírközlés területén.
 • Új cégek szakosodhatnak az emberek közti kommunikáció ellenőrzésére (telefonok, mailek, üzenetek rögzítéséhez, ellenőrzéséhez stb.), természetesen csakis a mi „érdekünkben”, hogy az illegális tevékenységeket és a fenyegető helyzeteket időben kivédhessük. Ehhez megalkothatják azt a törvényi hátteret is, mely ezt lehetővé teszi.
 • Jogi, igazságszolgáltatási területeken a túlzott adminisztráció terhei szinte követhetetlenné, átláthatatlanná tehetik az ügymeneteket.
 • Külső szemlélő számára a társadalmi szabály és törvényalkotás kellő megfontoltságot nélkülözve kapkodónak, szubjektív érdekeket szolgálónak tűnhet.
 • Tovább folytatódik a „kiskapuzás”, a meglévő jogi ambivalenciák kihasználása, hogy saját érdekének szolgálatába állítsa a jogot az, aki kellő „ravaszsággal” rendelkezik ezen a területen.
 • Korábbi megállapodások felbontását, önkényes felrúgását is tapasztalhatjuk, egyéni, társadalmi, nemzetközi kapcsolatokban egyaránt.
 • Sajnos fokozódhat a korrupció, a morális és erkölcsi, ideológiai kérdésekben való megvehetőség, köpönyegforgatás is.
 • Amihez természetesen készen áll a megfelelő ideológia, amit kellő vehemenciával, meggyőző erővel adnak elő az érdekeltek.

„Magasabb összefüggések” tanítása

 • Az Ikrek „témája” a tanítás is, a Jupiteré a magasabb összefüggések keresése.
 • E találkozás ezért lehetővé teszi az új tanítók, tanfolyamok megjelenését, akik tiszta utakat, egyértelmű és beavatott tudás közvetítését hirdetik.
 • Az információk bábeli zűrzavarában nehéz eligazodni, s a kétkedő, utat kereső ember szeretne biztos támpontokat találni ahhoz, hogy megértse saját helyzetét, s az őt körbevevő folyamatokat.
 • Az emberiség számára fontos, jövőt biztosító feladat a gondolkodás átminősítése, s ennek lesznek most is „kiszolgálói”. Olyan „farizeusok”, akik tudásukkal visszaélve tévutakra vezethetik azokat, akik nem rendelkeznek a megkülönböztetés képességével.

Ha úgy érzed, hogy kíváncsiságod hajt, kész vagy új dolgok befogadására, legyél körültekintő abban a tekintetben, hogy kitől és mit tanulsz! /Az eligazodásban segítségedre lehet írásunk: Ezoterikus felnőttképzés /

Káosz a kommunikációban

 • Általánosságban elmondható, hogy ezt az időszakot egyéni és társadalmi szinten egyaránt a nyüzsgés, a pletykálkodás, a fokozódó kíváncsiság és kéretlen beavatkozás jellemzi mások ügyeibe.
 • Gyakran találkozunk megalapozatlan dolgok hirdetésével, hazugsággal, köpönyegforgatással.
 • Önjelölt tanítók, „próféták” hirdetik saját igazságaikat, ahogy csodákkal határos változásokat ígérhetnek politikusok.
 • Nagyszerű tervek, elképzelések születnek, amiből később szinte semmi sem valósul meg, de a tervekről nagyon jó kampányok és reklámok készülnek
 • Cinizmus, hitetlenség, okoskodás, kioktatás minden szinten.
 • Egymásnak ellentmondó hírek látnak napvilágot.
 • Briliáns szófordulatokkal, új szóvivők lépnek elénk, melyek ma meggyőzően adják elő azt, amit holnap megcáfolnak.
 • Ne dőljünk be üres ígéreteknek csak azért, mert meggyőzően adják elő!

Cél: sokoldalú tájékozódás + reális döntések

Mivel elhamarkodott lépésekre hajlamosít ez a hatás anélkül, hogy kellő körültekintéssel az adott helyzetet felmérnénk, legyünk realisták, gyakorlatiasak, ápoljuk kapcsolatainkat, s tudjunk befele fordulni, hogy saját kérdéseinkre választ és megerősítést találjunk!

Tartózkodjunk mások megítélésétől, igazságok hirdetésétől, vitatkozástól, s a mások dolgaiba való beavatkozást is kerüljük el! Legyen célunk és igényünk a sokoldalú tájékozódás! Csak a jelenre koncentráló, realitást figyelembe vevő, intuícióval kiegészített döntések lehetnek továbbvivők számunkra!

Jupiter a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Jupiter a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Plútó-Jupiter szextil Artemisz Asztrológia Debrecen
Jupiter a Vízöntő jegyében Artemisz Asztrológia Debrecen
Jupiter a Bak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen