Hajdúszoboszló horoszkópja

3. rész

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen

2000-ben a városalapítás évfordulójának ünnepségén a fejembe fészkelte magát az a gondolat, hogy asztrológusként megnézzem, a városnak, ahol élek, mely befogadott, mit mutatnak a „csillagok”.

 • Nagy feladatra vállalkoztam, amikor elkészítettem a település horoszkópját.
 • Sok idő eltelt, mire a Városi Művelődési Házban ebből egy előadás születhetett, s itt kértek fel arra, amennyiben lehetőséget kapok rá, írásban is készítsem el az előadás anyagát. Így született meg ez a cikk.
Hajdúszoboszló horoszkópja Artemisz Asztrológia Debrecen

Vénusz és harmónia az asztrológus szemével

 • Erre a tendenciára ráerősít az a tény is, hogy a város munkafeltételeit, szolgáltatásait jelentő területen megjelenik a harmóniateremtés bolygója a Vénusz, mely szintén egy gondoskodói, tápláló közegben van, kapcsolódva a víz elemhez!
 • Feladat tehát a nyitottság és befogadás, a vendéglátásban a gondoskodó alkalmazkodáson keresztül az igények kiszolgálása.
 • Az egyénben meglátni az embert és nem a forintra levetített értékét.
 • Ez lehetne a ma oly divatos minőségbiztosításunk alapja.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Művészetek Artemisz Asztrológia Debrecen

Neptunusz

 • A város képletében az újhold szorosan kapcsolódik egy transzcendens energiát képviselő planétával, mely nem más, mint a Neptunusz. Az asztrológiai hagyomány úgy tartja, hogy ez az energia hétköznapi síkon ködös, megfoghatatlan dolgokat, megtévesztést, és illúziókat hoz.
 • Ez erősen megnehezíti, hogy tiszták és áttekinthetőek legyenek a dolgok, s megkönnyíti a Hold által jelzett lakosság megtévesztését, tudatos vagy tudattalan félrevezetését. A lebegtetett s félremagyarázott helyzeteket, a „nem kell mindenkinek mindent tudni” hozzáállást, vagy titkokat is jelölhet.
 • De ezt az energiát nem szükséges a profán, hétköznapi síkon megélni! Ide tartozik a krisztusi szeretettel végzett önzetlen gyógyító szolgálat (vallási, vagy humánus alapon), a természetes gyógymódok, a rejtett erők és energiák segítségével.
 • De jelenti a művészeti inspirációt, ihletettséget. Képi művészetek vagy zenei alkotó táborok létrehozását teszi lehetővé, és segíti ezen keresztül a különböző művészetterápiák meghonosítását, alkalmazását.
 • A Neptunusz a „kábítás szakértője”, ezért megnövelheti ezen a területen azok számát, akik kapcsolatba kerülnek az alkohollal, drogokkal. Ez racionálisan is megmagyarázható, hiszen ahol az idegenforgalom fellendül, az a terület veszélyeztetettebbnek számít ebből a szempontból.
 • A Neptunusz jelöl mindent, ami légnemű, azaz gáz, és a hozzá kapcsolódó üzletágakat. Ez megmagyarázhatja, azt a tényt, hogy közel van Debrecen, mégis városunkban lett a központja a Tigáznak.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Fúrótorony Artemisz Asztrológia Debrecen

 • „Igaz, hogy a vallatóra fogott föld mélyéből nem kőolaj, vagy földgáz, hanem gázos hévíz tört fel, mégis mindenkit ámulatba ejtett a csoda.” (Idézet Dr. Juhász Imre: A csodaforrás története c. cikkéből)
 • A Neptunusz erősíti a misztikus dolgokra való fogékonyságot, s a függést, hogy mondják meg mások mit tegyek, vállalja csak más a felelősséget a döntésekért. Eljött az idő, hogy kozmikus értelemben is felnőjünk, és felelősséggel gondolkodó egyénekké váljunk. Teremtsünk rendet a káosz helyett, tisztaságot, áttekinthetőséget a ködös, vagy zavaros helyzetekben. Alapvetően a saját életünkben!

Nap az asztrológus megközelítésében

 • A Nap szimbolizálja a város mindenkori vezetőjét. Ebben az aspektusban a Neptunusszal együtt állva az illúziók kivetülése miatt többféle megnyilvánulással találkozhatunk.
 • Vannak, akik idealizálják, rajonganak érte, de megjelenhet az ellentétes aspektus is, hogy vélt, vagy valós dolgok miatt elkezdik rágalmazni az aktuális vezetőt.
 • Támadásoknak gyakorlatilag folyamatosan ki van téve, amit jelez a Mars, mint agressziójelölő közeledő támadása a Napra. A helyzetekből viszont sikerül neki a Neptunusz miatt kicsúsznia, elillannia.
 • A város összképe szempontjából a vezető személye, annak hite, erkölcse és politikai hovatartozása mindig a köztudat középpontjában lesz, s a város megítélésére ez jelentős befolyást gyakorol. Mivel domináns helyen áll ez a jelölő, utal arra, hogy a lakosság nagy toleranciát gyakorol a vezető felé, s mindenkori viselkedése egyfajta mérce lehet.
 • Személyes példamutatásával élen járhat, s nemcsak státuszában, hanem belső értékei alapján is vezetheti a rábízott közösséget.
 • A képlet arról árulkodik, hogy a város alapvetően egy férfias karakterű és megjelenésű vezetőre vevő. Aki mer nagy távlati tervekben gondolkodni, megfelelő reformlépéseket meghozni, mellyel a közösség javát, előrelépését szolgálja.
 • Ebben az esetben nagy megbecsülésre számíthat! Problémákkal akkor találkozhat, hogy ha a rábízott hatalommal a személyes céljait akarja megvalósítani. De ez igaz a város összes fontos pozíciójú vezetőjére is.

A képlet által jelzett nehézségekről is váltsunk néhány szót!

 • A vállalkozásokat szimbolizáló Merkúr (mely kapcsolatban van a kereskedelemmel, kommunikációval, utazással), jó kapcsolata az Uránusszal utal arra, hogy az alapvető jövedelemforrás, mely nem kerül mindig bevallásra (8-as ház), az idegenforgalomból származik.
 • Ugyanakkor a Szaturnusz támadása miatt ki vannak téve sok szabálynak, ellenőrzésnek, melyet egyértelmű tehertételnek élnek meg.
 • A Merkúr szimbolizálja az információáramlást a városon belül, mely a Szaturnuszi terheltség miatt döcögőssé, nehézkessé válik. Időnként fontos információk késve juthatnak el a megfelelő helyre, s ez azután gátja lehet a megfelelő együttműködésnek.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése A város címere Artemisz Asztrológia Debrecen

 • A Hold a köznépet, azaz az itt élő lakosságot szimbolizálja mundán értelemben. A Mars támadása a Holdra viszont arra utal, hogy bizonyos célok és tervek kivitelezése a lakosság ellenében, illetve hátrányára történik. Ez az itt lakók részéről belső elégedetlenséget válthat ki. A város fejlesztési tervei nem mindig kapcsolódnak össze a lakosság egyetértésével, hiszen számukra más területek jelennek meg prioritásként, mint például az egészségügyi ellátás.
 • Soha nem hibáztathatjuk a vezetőinket, hiszen azokat magunkból, magunk közül választottuk. A vezetők magatartása mindenkor tükrözi az adott közösség tudatosságát. Minél többen válunk egyénileg tudatosabbá, felelősségteljes gondolkodóvá, annál nagyobb az esélye annak, hogy olyan vezetőket választunk, akik képesek egy magasabb tudatossági szintre emelkedik, s ennek megfelelően cselekedni. Az egyéni érdeket összhangba hozni a közösség érdekével!
 • Nagyon fontos gondolatnak tartom az alábbi mondatot: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Tehát, átfogóan, távlatokban, nagyobb összefüggésbe helyezve a dolgokat úgy éljük az életünket, hogy helyileg, amit a saját közegünkben megtehetünk, azt tegyük meg! Ne várjunk a szomszédra, és ne hárítsuk másra a felelősséget!
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Gyógyászati kezelések Artemisz Asztrológia Debrecen

A jövő, amit az asztrológus felvázol

 • A város közössége is egyénekből áll! Az egyéni sorsok ötvöződnek a csoportkarmában, tehát egyénileg mindenki hozzájárul ahhoz, hogy a város mivé fejlődik, még akkor is, ha ez nem látványos. A külső változások mindig belső fejlődés eredményei, s ezt egyénileg kell megvalósítanunk. S a sok belső változás egyszer csak látható minőségi ugrást hoz a külvilágban, a közösség életében.
 • Az előzőekben már utaltam arra, hogy Hajdúszoboszló jelentős transzcendens feladatot hordoz magában. Erre erőteljesen utal a Vízöntő ascendens mellett a sok egyéb szellemi jelzés. Egy ilyen sokszínű forgatag kitűnő rejtőzködési lehetőséget biztosít a szellemi embereknek. A bölcs gyakran jelenik meg a bolond vagy bohóc álarcában!
 • Összességében városunk egy új típusú szellemi gondolkodás bölcsője lehet, melyben a média is segíthet. Mivel eleve meg van a fogékonyságunk a ködös, misztikus dolgokra, ezért különösen fontos lenne tiszta, ellenőrzött és hiteles forrásokból jövő információkat továbbadni!
 • A város karmájának fő területe a másokkal való együttműködés elsajátítása, kellő odafigyeléssel mások szolgálata, melyben az egészségmegőrzés, életmód és gyógyítás holisztikus szemléletben kell, hogy történjen.
 • Összefoglalva, a város a különleges státuszát elsősorban a gyógyításon és ehhez kapcsolódó vendéglátáson keresztül éli meg, amiben fontos a szívélyesség és családias légkör megteremtése.
Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése Termálvizes kezelések Artemisz Asztrológia Debrecen

Még egy aktuális adalék, amelyre sokan kíváncsiak, s ez nem más, mint hogy mit hoz az EU csatlakozás a városnak…

Hajdúszoboszló horoszkópjának elemzése EU csatlakozás Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A csatlakozás pillanatában a Jupiter, mint szerencse bolygó együttállt település öntudatát szimbolizáló Nappal. Már ez az egy jelzés is utal arra, hogy a városnak tovább bővülő lehetőségeket, jó kapcsolatokat, és szélesebb ismertséget ad, mellyel valószínűleg élni is tud a település.
 • A csatlakozási képlet ascendense együttállva a Szaturnusszal, erősíti az építési tendenciákat, a stabilitást és a további tervek céltudatos megvalósítását.
 • Ez pozitívan visszahat a vállalkozók esélyeire, új vállalkozások beindítását segíti, s az országos tendenciával ellentétben a lakosság száma is gyarapodhat. Amire figyelni kellene, hogy nagyobb hatalmi csoportosulások, érdekszövetségek, látványos terveket ígérve, jelentős haszon reményében megtelepedhetnek, s ezzel a helyi vállalkozók lehetőségeit rontanák.
 • A Szaturnusz állása jelzi, hogy a szolgáltatókra, a köz-szférára és az egészségügyi struktúrára jelentősebb teher nehezedik, magába foglalva a jelentős törvényi szabályozást, „karcsúsítást”, takarékosságot. Ennek látható jelei már megjelentek, bár nem feltétlenül az EU miatt, inkább a kozmikus időszerűség miatt. Ettől csöppet sem könnyebb azoknak, akiket érintenek a változások az óvodák, iskolák, és közegészségügy területén.
 • A fejlődés és pozitív változások megkövetelik, hogy a város közlekedését, megközelíthetőségét, infrastruktúráját a kihívásoknak megfelelően átalakítsuk. Ezzel együtt a sajtó, a hírközlés, alapvető tájékoztatás is fejlesztésre, reformra szorul.
 • Végül nagyon jelentős jelzés az, hogy a várost alapvetően jellemző két fontos transzcendens bolygó – Uránusz és Neptunusz- a város önképét és arculatát szimbolizáló első ház fölött tranzitál. Ez nagyon erősen utal a fent már említett szellemi életfeladatra, s példamutató reformokra.

Valószínűleg, az olvasóim számára sok új információt nem hoztam, de a célom nem is ez volt. Arra vállalkoztam, hogy az asztrológia szemüvegén keresztül rátekintve a városra, ismét bizonyságot nyerjünk arról, hogy a horoszkóp a valóságot tükrözi szimbolikus módon. Remélem ez egy izgalmas kirándulás volt azok számára is, akik eddig az asztrológiáról másképp gondolkodtak!

Aki érti az analógiák művészetét, az képes a sorok között is olvasni. És reményeim szerint, városunkban egyre több ilyen ember van! Velük szeretnék kortól, nemtől és felekezeti hovatartozástól függetlenül együttműködni.

Amennyiben kérdésük, észrevételük van a cikkel kapcsolatban, azt szívesen fogadom!

Forrásként felhasználtam

Hajdúszoboszlói Kaleidoszkóp; összeállította: Rácz Éva Városi Művelődési Központ, Hajdúszoboszló 1974
Hajdúszoboszló földrajzi, történelmi, néprajzi értékei. Szerkesztette: Losonczi Kálmánné 1997

Megjelent: SZÓKIMONDÓ című lap 100. számában (2004. június)