Erzsébet királyné Sissi

1837 – 1898

Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen

A magyarok ünnepelt, máig szeretett királynéja, a legendás szépségű Sisi élete igazi romantikus mesének tűnik. Nemrég olvastam azonban Brigitte Hamann: Erzsébet királyné című könyvét, ami nagyon érdekes olvasmány volt számomra.

Az életrajzi regény nem egy tündérmese hősnőjének története, hanem a kíméletlen valóság egy olyan asszonyról aki nem volt hajlandó rangjához illően viselkedni. Büszke volt és sikeresen akarta megvalósítani önmagát.

„Nem játszotta el a hagyományos szerepeket, amelyeket a környezete osztott rá: nem akart sem odaadó hitves lenni, sem családanya, sem egy óriásbirodalom legelső asszonya. Személyes jogaira hivatkozott, és ezeket a jogokat ki is harcolta magának. Ez az „önmegvalósítás” azonban egyáltalán nem tette boldoggá; élete ezért tragikus, nem pedig a legszűkebb családjában megesett sorozatos tragédiák miatt, hiszen azokat nagy részben az ő hajthatatlansága idézte elő.” (Brigitte Hamann)

Nagyon érdekelt, hogy mik lehettek életében azok az erők, amelyek ebbe az irányba sodorták életét, ezért kezdtem el életének eseményeit az asztrológia eszközeivel elemezni.

Erzsébet rövid életrajza

 • Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach (München, 1837. december 24. 22 óra 43 perc).
 • Osztrák császárné, magyar királyné, Ferenc József felesége volt. Kora egyik legszebb asszonyának tartották.
 • Erzsébet, Miksa bajor herceg és Ludovika bajor királyi hercegnő harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Gyermekkorát jórészt Possenhofenben töltötte, ahol úszással, lovaglással, hegymászással foglalkozott legszívesebben.
 • 1853 augusztusában, Ischlben találkozott először a szép, szőke Ferenc József császárral, akinek érdeklődését, Sissy nővére Ilona helyett, a tizenhat éves, copfos, csendes, gátlásos kislány keltette fel. A kölcsönös szerelemből 1854 áprilisában megkötött házasság azonban kevés boldogságot hozott Erzsébetnek.
 • Személyisége kezdettől fogva ellentétben állt a ráosztott szereppel: a mellé rendelt idős, unalmas udvarhölgyek állandóan kritizálták öltözködését, műveltségét, tánctudását, viselkedését. Erzsébet legkíméletlenebb bírálója azonban anyósa, Zsófia főhercegné volt.
 • Az ifjú császárné gyermekkora óta érdeklődött az irodalom és a történelem iránt. Helyzetéből adódóan hamar kialakult benne a politikai életben való tájékozódás tehetsége.
 • Egyetlen alkalommal a politikába is komolyan beavatkozott a magyarok érdekében.
 • 1863-tól nagy kitartással tanulta a magyar nyelvet és a történelmet, magyar udvarhölgyeket és felolvasónőt vett maga mellé. Szenvedélyesen képviselte a magyarok ügyét, úgy vélte, ez a monarchia megmaradásának egyetlen esélye. Határozott, már-már zsaroló hangvételű levelek tucatjaiban szólította fel a császárt az osztrák-magyar kiegyezésre.
 • 1867. június 8-án I. Ferenc Józsefet magyar királlyá, Erzsébetet magyar királynévá koronázták.
 • 1868-ban Budán megszületett legkisebb gyermeke, a magyar király-kisasszonynak is nevezett Mária Valéria. Magánéletének válságai végigkísérték életét. Elsőszülött kislánya Zsófia kétévesen betegségben meghalt. Hosszú évekbe telt Erzsébetnek a tragédia feldolgozása.
 • 1889 januárjában újabb nagy baj következett be, Rudolf trónörökös öngyilkosságot követett el. Ezt a váratlan tragédiát azonban már nem volt képes feldolgozni.
 • 1898. szeptember 10-én bekövetkező haláláig már nem mutatkozott többet a nyilvánosság előtt. Csak fekete ruhát hordott, távol tartotta magát a politikától, közélettől.

Elemzés horoszkópházak alapján

I. ház A Szűz jegyében kezdődik.
 • Uralkodó bolygója a Merkúr a IV. házban áll. Az I. ház ura a Merkúr a IV. házban jelzi, hogy a szülött számára döntő fontosságú a család, az otthon. Az I. házban álló Jupiter hatására azonban túlzásokra volt hajlamos. Önmagával szemben magasra tette a mércét.
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
 • 2. ház A Mérleg jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Vénusz a 5. házban áll. A 2. ház ura a Vénusz a 5. házban jelzi, hogy szépségének és egészségének szentelte életét. Nagyon szerette a szépet, és anyagi lehetősége is megvolt hozzá. Szépségére nagyon sokat áldozott. A tökéletességre törekedett önmagával szemben is. Még életében szépségkultusszá vált.
 • 3. ház a Skorpió jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Mars a IV. házban, társuralkodója a Plútó a 8. házban áll. A 3. ház ura a Mars a IV. házban jelzi, hogy szívesen tartott kapcsolatot testvéreivel, rokonaival. Sokat utazott és költözködött. Anyagi lehetőségei megengedték, hogy több ingatlannal is rendelkezett külföldön. A 3. házban álló Szaturnusz hatására ezek az utazások azonban inkább menekülésnek számítottak.
IV. ház a Nyilas jegyében kezdődik.
 • Uralkodó bolygója a Jupiter az I. házban áll. A IV. ház ura a Jupiter az I. házban jelzi, hogy fontos számára a család, a gyökerei, a szülőföldje. Előkelő családból származik. Ebben a házban áll még a születési uralkodója a Merkúr, a Mars és Nap is. Ebből is látható, hogy a IV. házzal kapcsolatos események döntő fontosságúak életében.
 • 5. ház: a Bak jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Szaturnusz a 3. házban áll. Az 5. ház ura a Szaturnusz jelzi, hogy az életörömök, szerelem és gyermekekkel kapcsolatos területen nagyon sok lemondás vár rá. Ebben a házban áll még a Neptunusz is, ami jelzi a szokatlan és zavaros viszonyát a férjével, és fájdalmas lemondását gyermekeiről.
 • 6. ház: a Vízöntő jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Szaturnusz a 3. házban, társuralkodója az Uránusz a 6. házban áll. A 6. ház ura a Szaturnusz jelzi, hogy szolgálnia kellett volna közvetlen környezetét, rokoni kapcsolatait, de ő ez alól a felelősség alól rendszerint kibújt. Az Uránusz hatására fellázadt az alárendelt szereptől. Inkább önmagára, szépségére, egészségére áldozott.
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
VII. ház: a Halak jegyében kezdődik.
 • Uralkodó bolygója a Jupiter az I. házban, társuralkodója a Neptunusz az 5. házban áll. A VII. ház ura a Jupiter az I. házban jelzi, hogy szerető, nagylelkű, és nagy befolyással rendelkező a társa. Igazi nagy szerelem volt az övék. 

 • A VII. ház társuralkodó bolygója a Neptunusz az 5. házban áll. Ez a szerelem nem múlt el soha, még ha életük utolsó szakaszában már nem is éltek együtt.
 • 8. ház: a Kos jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Mars az 4. házban. A 8. ház ura a Mars jelzi, hogy, jómódú családba született és házasságkötése után is jó anyagi körülmények között élhetett. Azonban a 8. házban áll a Plútó bolygó, ami gyermekei elvesztésére és erőszakos halálára is utal. Spiritizmussal is foglalkozott.
 • 9. ház: a Bika jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Vénusz a 5. házban áll. A 9. ház uralkodója a Vénusz jelzi, hogy nagyon gyakran tartózkodott külföldön. Legkisebb gyermeke Mária Valéria külföldön – Magyarországon – született. Szívesen utazott, járta a világot. Szeretett külföldön tartózkodni.
X. ház az Ikrek jegyében kezdődik.

Uralkodó bolygója a Merkúr az 4. házban áll. A X. ház uralkodója a Merkúr jelzi, hogy társadalmilag ismert családba született, nagy népszerűségnek örvendett. Önmegvalósításában a családja segítségére számíthatott.

 • 11. ház: a Rák jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Hold a 3. házban áll. A 11. ház uralkodója a Hold jelzi, hogy utazásai során sok barátra talál. Versírás, olvasás, tanulás volt az egyik kedvelt elfoglaltsága. Nagyon sok barátjával levelezett. Leghűségesebb barátnője a magyar származású Ferenczy Ida volt.
 • 12. ház: az Oroszlán jegyében kezdődik. Uralkodó bolygója a Nap a IV. házban áll. A 12. ház uralkodója a Nap jelzi, hogy komoly problémák vannak a családi életében. Nagyon magányos ember. Élete utolsó szakaszát magányban tölti.

Bolygóállások és jelentősebb fényszögeik elemzése

Az első dolgom volt megnézni az aszcendensét, annak uralkodó bolygóját azaz a születési uralkodót, majd a szülött napjegyét, és születési holdját.

Aszcendens a Szűz jegyében áll a születési horoszkópban
 • Ebben az esetben az aszcendens tulajdonságait átszínezi a Jupiter, így személyisége egy kicsit Nyilasra jellemző tulajdonságokkal is rendelkezik. Rajongásig szerette a magyarokat, sokat tartózkodott Magyarországon. Rengeteget tanult, olvasott. Átlagon felül művelt volt.
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Az igazi feladata azonban a Szűzre jellemző szolgálat az áldozathozatal lett volna, de azt megalázónak érezte. Az önfeláldozás hozta volna el számára igazi boldog életet, de ő erre képtelen volt. Büszke volt, keményen küzdött egyéniségének megtartásáért. Jó beleérző képességgel rendelkezett, lelkileg kiegyensúlyozott volt, és lehetősége lett volna rá, hogy életét kiteljesítse. Azonban az aggódása és az önmaga felé irányuló túlzott kritikájával megnehezítette saját sorsát.
 • Sokat törődött az egészségével, vélt és valós betegségeivel, de fanatikus módon kínozta is magát. Örök elégedetlen volt magával szemben.
A születési uralkodó a Merkúr pozíciója a születési horoszkópban

A Merkúr a kommunikáció, az értelem, a tanulás, a jó kombinációs képesség, a gondolkodás bolygója. A Merkúr ahhoz ad segítséget ami az emberben észbeli és értelmi adottság. Sisi horoszkópjában a Merkúr a Bak jegyében áll.

 • Merkúr a Bakban Szorgalmas, gyakorlatias, fegyelmezett. Fontos számára a magány és a tisztességes, becsületes élet. Gondolkodására a céltudatosság jellemző. Intellektusa hagyománykövető, szabályteremtő és törvényekhez alkalmazkodó. Kommunikációjában mindig a célt tartja szem előtt, a tökéletesség keresése volt az élete fő problémája. Tanulása kőkemény önnevelés volt, nagyon hamar, szinte még gyermekfejjel, felnőtt feladatokkal kell foglalkoznia.
 • Bak Merkúr a IV. házban: Intellektuális érdeklődése óriási volt. Olyan művészeti ágakhoz vonzódott, amelyek információt közölnek. Legszemélyesebb gondolatait versben fejezte ki. Tisztelte Heinét, sokat olvasta Shakespeare műveit. Szerette volna ha költői képességei miatt csodálják. A Bak maximalizmusának köszönhetően sok olyan dolog érdekelte, ami intellektuális erőfeszítésre ösztönözte. Több nyelven beszélt, többek között a magyar nyelvet is kitűnően beszélte. Rendkívül művelt, sokat olvasott személyiség volt. Sokszor változtatta lakóhelyét. Nyughatatlan volt. Igazából nem érezte biztonságban sehol sem magát. Az érzelmei racionálisak és ezzel elhidegül a szeretteitől.
 • Bak Merkúr-Kos Plútó kvadrát: Ez egy elég meredek állás. Nagy intrikus volt. Kigúnyolta a királyokat és hercegeket. A demokratikus eszmék híveként valóságos csodabogárnak számított. Gyors felfogású, villámgyorsan átlátja a helyzetet. Beszéde azonban halk és érthetetlen motyogás volt. Rossz fogai miatt nem akarta kinyitni a száját. Nyilvános szereplései alkalmával képtelen volt a kapcsolatteremtésre, s emiatt a bécsi társasági életben sokan pletykálkodtak róla. Más emberekkel szemben gyakran bizalmatlan volt . Állandó belső feszültség volt jelen életében.

Mivel az Asc és az MC tengelyek is Merkúri jegyet érintenek, a személyiségét leginkább a merkúri tulajdonságok hatják át. Az irodalom iránti rajongása és utazásai mind idetartoznak.

 • Merkúr-Mars együttállás Erős érzelmeket hív életre, amely a kedélye állandó hullámzásában nyilvánulnak meg. Volt egy kis arrogancia is a viselkedésében, amit sértő módon ki is mutatott amikor csak kedve tartotta, főleg azokkal szemben, akik az udvarban kritizálták. Minden cselekedete nagyon intenzív, érzelmektől, indulatoktól áthatott volt. Érzelmei néha óvatosságot és észt nélkülözve késztették cselekvésre, meggondolatlanul fejjel rohant a falnak.
 • Bak Merkúr – Szűz Jupiter trigon: A Merkúr a praktikus, logikus gondolkodást uralja, a Jupiter a magasabb szintű tudást jelképezi. Sisi sokszor tett tanúbizonyságot nagylelkűségéről, toleráns, emberbarát hozzáállásáról, mikor férjén keresztül kiállt a rászorultak, elesettek mellett. Őszinteség, jó beszédkészség jellemezte. Optimista, és jó politikusnak bizonyult. Szívesen utazott külföldre, voltak időszakai az életének, mikor szinte megszállottként járta a világot. Szeretett otthon tanulni, jelentős könyvtárral rendelkezett. Nagyon népszerű és sikeres személyiség volt.
A Nap pozíciója a születési horoszkópban

Amikor elemezni kezdünk egy horoszkópot, akkor az elsők között mindig a Nap helyzetére kell figyelni, hiszen a napjegy mutatja a legfontosabb tulajdonságokat, élettani adottságokat, s ha a konkrét életterületeket vesszük, akkor is lényeges, hogy a Nap hatása miben fog megnyilvánulni. A Nap a fővilágosító. A Nap hozza létre a fényt a többi bolygó a Nap fényét sugározza vissza. A Nap a vitalitás, az élet, az energia, az öntudat, a teremtő eszme, a tiszta gondolat, az egyéniség jelölője.

Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Nap a Bakban: Szívós, nagyon kitartó karakter jellemzi. Erős akaratú, tehetséges, megbízható. Egyenes és türelmes természetű, azonban nehezen barátkozik, és érzelmileg fegyelmezett. Fontos számára a céljai megvalósítása, ennek érdekében minden tőle telhetőt megtesz. A nagy feladatok és az elhivatottság szerint kormányozza életét. Energiaforrása a teljesítmény. Kreatívan nyilvánul meg a karrierépítésben, a szabályok alkalmazásában és a nevelésben, és kitartó feladatvégzését siker koronázhatja meg. 
 • Úgy uralkodik másokon, hogy a felelősségükre és a kötelességeikre figyelmezteti őket. Férfiképe fegyelmezett és szigorú, apaképe megbízható, de korlátozó. Teljesítmény-centrikus. Főnökként nagy célokat jelöl ki, ugyanakkor cselekedeteiben és elvárásaiban túlzottan merev.
 • Bak Nap a IV. házban: Erős kívánság fűti a család és a biztos otthon iránt. Ezzel a napállással büszke a családi örökségre, őseire, szülőföldjére. Otthonát képes minden széppel szinte művészivé varázsolni, aminek anyagi lehetőségei nem szabtak határt. Nagyon vonzotta a vidéki élet, ahol el lehetett bújni a világ elől.
 • Bak Nap – Halak Uránusz szextil: Megtalálta a kivezető utat az olyan helyzetekben is, ahol mások csődöt mondtak volna. Élete sok tragédiáját átvészelte és új utakat talált. Nyílt, őszinte, erős akaratú nő, sokan álltak az ő oldalára, bizalmat szavaztak neki. Újítások bevezetője, új utakon járó ember. Gondolkodó és reformer. Ez a lázadó magatartás azonban a legtöbb problémájának a gyökere volt. Ez a bukáshoz vezető út volt számára.
A Hold pozíciója a születési horoszkópban

A Hold fontos tényezője a horoszkópnak, ő a másik fővilágosító. Tudatalatti, tudattalan, emlékezés köthető hozzá. Anya, anyaság, hangulatvilág mutatója. A Hold tájékoztat a biztonság és a gondozás iránti vágyunkról. A legtöbb embernél szorosan összefügg azzal, hogy ki mit nevez szeretetnek. Horoszkópunkban a Hold jelzi érzelmi igényeinket, a Hold fényszögei pedig érzelmi élményeinket. A személyiség női oldalát jelképezi, az érzelmeket, az érzékenységet és a termékenységet.

Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Skorpió Hold: Ezzel a holdállással alapvető érzelmi szükséglet a fanatikus kötődés. Szenvedélyes lelkivilág jellemző rá, függőségben tartja párját, és családját is, teljesen senkit sem tud elengedni. És ennek ellenére már elsőszülött gyermekét elvette tőle anyósa, mert nem látta a gyermeknevelésre alkalmasnak. Sisi nem tudta elfogadni a sorsát. Reakciói végletesek, vakmerők, ha valamit eltervezett azt fanatikus módon vitte véghez. Ösztönösen támadt, ha a szerettei nem viselkedtek elvárásai szerint. Támadásai lelki marcangolásokban, vagy szeretetmegvonásban nyilvánul meg. Két nagyobb gyermekének nevelését elhanyagolta, azonban legkisebb lányát szinte hisztérikusan féltette, kényeztette.
 • Skorpió Hold a 3. házban: Gondolkodása és megnyilvánulásai érzelmi befolyás alatt állnak, amelyek a gyerekkorból, a szülői házból származnak. Érzelmes, és könnyen megszólítható volt és előfordulhatott, hogy az érzelmei, előítéletei a józan ítélőképességét tévútra vitték. Igazából a legmélyebb érzéseit verseiben fejezte ki. Sok testvére volt, kikkel szoros kapcsolatot tartott. Élénk, nyugtalan természetű, állandóan mozgásban lévő ember. Rengeteget utazott ezek az utazások inkább menekülésnek számítottak. Menekült a királyi udvarból. Menekült az anyósa elől.
 • Skorpió Hold együttállásban a Szaturnusszal a 3. házban: A Hold a Szaturnusszal együttállásban belső magányra utal. Akinek pedig a Szaturnusz támadja a Holdját, az érzelmileg újra meg újra egyedül marad, még akkor is, ha házasságban él. A gyermekként szabad és gondtalan életet élő Erzsébet férjhezmenetele után egyszerre egy zárt, előírásos világba került, ahol bármit tett, rossz volt. Férjével keveset lehetett együtt, hisz lefoglalták a mindenkori államügyek, ám annál többet az őt állandóan bíráló anyóssal, akitől rettegett. A vele való konfliktus meghatározta a későbbi életét, viszonyát az udvarral. Egy idő után belefáradt az örökös kudarcba és elhidegült családjától, magába forduló lett. A hiányzó életöröm depresszióssá tette.
A Szaturnusz pozíciója a születési horoszkópban

A horoszkópban a Szaturnusz jelképezi a hivatást, elhivatottságot, a karriert, az egzisztenciát, a felelősségérzetet, a kötelességtudást, a lelkiismeretet, a céltudatosságot, az összpontosítást, a lényeglátást, a célra törekvést, a megszilárdulást, az alaposságot, a korlátozásokat, a gátlásokat, az akadályokat.

 • Skorpió Szaturnusz a 3. házban Gyakran akadnak gondjai a szélsőségekkel és a függőségekkel. Legtöbb probléma az otthonában érte az anyósával való legendásan rossz viszonya miatt. Gondjai és negatív gondolkodása önsajnálatba és állandó zsémbeskedésbe vezették. Leginkább a gondolkodás, az ismeretszerzés, az ismerkedés és a kommunikáció területén ütközhet akadályokba. Rossz fogai miatt nem szeretett beszélni, a társasági életben ezt úgy könyvelték el, hogy hiányos a műveltsége, azért nem társalog senkivel sem.
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen

A Mars pozíciója a születési horoszkópban

A Mars az akarat, a lendület, a harciasság bolygója. A Mars mindent erőszakosan alakít ki, a fizikai, a lelki vagy a szellemi erények területén egyaránt. De nemcsak erőszakosan, hanem még harciasan is.

 • Bak Mars: Vasakaratú volt kőkeményen küzdött a céljaiért. Vágyai nagy tettek végrehajtására sarkallták, és ezeket következetes lépésekkel igyekezett megvalósítani. Maratoni teljesítményekre képes a lovaglás terén kimagasló eredményeket ért el. Ugyanilyen elszántan diétázott a szépsége megőrzése érdekében, de nem érdekelte, hogy akár meg is nyomoríthatja magát. Csak az volt a fontos, hogy tekintélye és teljesítménye hogyan hat másokra. Igazi becsvágyó ember volt. Szexualitására a céltudatosság, ridegség és merevség volt jellemző.

 • Bak Mars a IV. házban kvadrátban a Plútóval: Intenzív a lelkivilága, kirobbanóak az érzelmei. Hamar önállóvá válik szinte még gyermekfejjel. Konfliktusokkal terhelt családi élet vár rá a házasságkötése után, különösen anyósával vannak parázs vitái. Lételeme a küzdés, harcra készen próbálja védelmezi otthonát és családját. De anyósával szemben sajnos kevésnek bizonyult az ereje. A megaláztatások, korlátozások és a tehetetlenség megtapasztalása egy-egy esetben robbanáshoz vezettek. Nyughatatlansága állandó költözködésekre sarkallhatja.
 • Mars trigon aszcendens és Jupiter: Akaraterő, elszántság jellemezte. Erőteljes és közvetlen fellépésű, ami könnyen megnyerte mások bizalmát a közös munkára. Elismert, népszerű ember volt. Nehezen viselte el az igazságtalanságot, és a megaláztatásokat. Nagyon szerette a magyarokat, és Magyarországot. Nagyon közel állt a szívéhez a magyarság, a Jupiter uralma alatt lévő Nyilas nemzet. A lovassportban is kimagasló sikereket ért el.
A Vénusz pozíciója a születési horoszkópban

A Vénusz határozza meg a harmóniáról alkotott elképzelésünket. Tükrözi az önértékelést. Nőknél jelzi a nőiség-tudatot, a szerelem és a testiség átélését, a romantikáról alkotott elképzelést. Ide tartozik még a vonzerő és az erotika, kapcsolatokhoz való viszonyulás, az érzelemvilág, a biztonságra való igény, valamint a művészi érzék. Vénuszi jelenség még az anyagiakhoz, a pénzhez való viszony.

 • Vízöntő Vénusz az 5. házban: Csakis a szépségének és az egészségének szentelte életét. Érzelmi világa nyughatatlan, izgága volt. Formabontó módon viszonyul a szerelemhez, de kötődései gyakran megmaradnak a barátságok szintjén. Férjével ugyan nagyon szerették egymást, mégis külön éltek. Gróf Andrássy Gyulával való viszonyáról is mendemondák keringtek, de valószínű csak barátság kötötte őket össze. Vonzereje különlegességében rejlett.
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Élvezte, hogy imádják, de mindig a megközelíthetetlen felség maradt. Vállalkozó és újító kedvű volt. Ő volt a lázadó nő. Harminc éven keresztül őt tartották a legszebb nőnek. De ezért nagyon sokat tett. Szinte ennek rendelte alá az életét. Folyamatos koplalásokkal próbálta alakját megőrizni. Napi több órát vett igénybe a hajának ápolása. Szerette a szép ruhákat, a legújabb divatot. Már-már extravagáns volt.
 • Hiúsága már-már mániává fajult. Nagyon ügyelt az egészségére is. Megközelíthetetlen, hideg szépség volt, akit a férfiak korlátlanul, önmaguk teljes feladásával imádhattak, de soha, a legkevésbé sem közelíthettek meg. Művészi tehetséggel megáldott volt, A Szaturnusz korlátozó, nehéz fényszöge miatt eltávolodott a gyerekeitől is, pedig nagyon szerette őket.
 • Skorpió Szaturnusz kvadrát Vízöntő Vénusz: A Szaturnusznak a Vénusszal alkotott nehéz fényszöge a párkapcsolatban sok nehézséget okoz. Mivel a Vénusz a szerelem, az érzelmek, a társ, a párkapcsolat bolygója is, az ilyen állással rendelkező emberek általában szomorúak, elégedetlenek a társukkal kapcsolatban. Erzsébet életében ez a szaturnuszi hatás kiábrándultsággal, keserűséggel társul. Férjét elfoglalták teendői, így kénytelen volt szerelmét nélkülözni már házasságuk korai időszakaiban is. Anyósával való súrlódásai, a gyermekeivel való kudarcai is a házasságuk megromlását, egymástól való elhidegültségüket idézte elő.
A Jupiter pozíciója a születési horoszkópban

A Jupiter a bölcsesség, ő a bolygórendszerünk gondolkodója. Az univerzum alkotó, és megtermékenyítő gondolatait sugározza felénk a Jupiter. Őszinte és nagylelkű, fejlett igazságérzetű embereket ural. Kifejezetten jótékonyságra hajlamosít. Szerencse, gazdagság, dicsőség vár arra, gyors társadalmi emelkedés akit a Jupiter irányít.

 • Szűz Jupiter az I. házban: Sisi társasági ember volt, erős morális és vallási meggyőződésű. Racionális gondolkodás, rendszerező képesség és alázat volt jellemző rá. Természetesen tudott azonosulni kötelességeivel és apró-cseprő feladataival. Hitt abban, hogy létezik egy tökéletesség, aminek meg kell próbálni megfelelni. Azok az eszmék érdekelték, amelyek segítenek kiküszöbölni és kijavítani a hibákat. Általában őszinte, megbízható, barátságos és jóakaratú, és eme tulajdonságai miatt általában népszerű és kedvelt volt az emberek közében. Optimizmusa és önbizalma mások bizalmára is jótékonyan hat. Fellépése általában méltóságteljes volt. Folyamatosan tanult.
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
Az Uránusz pozíciója a születési horoszkópban

Az Uránusz bolygó olyan erőt képvisel, amely az életmenet hirtelen változásaiban, a tudatosság hirtelen alakulásaiban, villanásszerű meglátásokban, valamint új ötletek, és eredeti elképzelések fellobbanásaiban nyilvánul meg. Az Uránusz megnyilvánul még függetlenség, lázadás, különcség, konvencióktól való eltérés, az eredeti a váratlan keresésében. Az Uránusz a nagy felszabadító, az ébresztő, a megvilágosító. De hozhat önfejűséget, korlátlanul önérvényesítő, minden hagyományt lábbal tipró személyiséget is.

 • Halak Uránusz a 6. házban: Szabadságvágya a földöntúli dolgok felé terelgeti. Spirituális gondolkodású volt. Nyughatatlanul törekedett arra, hogy elszakadjon az anyagi valóságtól, és valami kábulatot okozó tevékenységgel, vagy esetleg a művészet segítségével elmenekülhessen a realitásoktól. Speciális diétáival jóval meghaladta a kor táplálkozási szokásait. Öntörvényűen idomul, és sodródik a sorssal. Nagyon kritikus tudott lenni. Mindig ki akarta harcolni az őt megillető szabadságot, és ez nem mindig sikerült. Különleges teljesítményekre sarkallta magát. A Halak Uránusz idején olyan generációhoz tartozott, akiknek meg kellett reformálniuk a spiritualitást, a segítségnyújtást, és szokatlanul áldozatkésznek kellett lenniük.
A Neptunusz pozíciója a születési horoszkópban

A Neptunusz mindig az álmainkat képviseli, akár pozitívan, akár negatívan. A Neptunusz bolygó az akaratunk által nem befolyásolható erőt képviseli, mert kívül áll az ész határain és minden logikus értelemmel felfogható dolgon. Valódi megértéséhez egyetlen út vezet, a tökéletes önátadás, mert természeténél és működésénél fogva határtalan. Legalábbis így érezhetjük, amikor kezdünk tudatosan szembesülni vele, mielőtt képesek lennénk lelki egyensúlyunkat megtartva két lábbal állni a földön.

 • Vízöntő Neptunusz az 5. házban: Élénk közösségi életén keresztül kerül egységbe másokkal. Egyik szokatlan eszmétől a másikig sodródik, állandóan a függetlenség álmát kergetve, amit valójában soha nem érhet el, hiszen ez belülről fakadt. Le kellett mondania arról, hogy ő a világ megmentője, akit a tömegek követnek. A Neptunusz hatása a zavarodottság, a bizonytalanság, a fellegekben járás, a talajvesztés érzésében nyilvánul meg életében. A szerelembe volt szerelmes. 
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Szerelmi kalandjai csak plátóiak voltak. Fantázia világában bolyongó Erzsébetnek az volt a vágya, hogy megszökjön minden korlátozás elől, mind az anyagi lét korlátai és egyhangúsága, mind pedig a személyiség és az ego kötelékei elől. A gyermekei mindig nagyon érzékeny terület volt számára. A legnagyobb hibát azonban ott követte el, hogy komolyan elhanyagolta őket. Gyermekeivel és férjével szemben nagy illúziókat táplált, ezért csalódott is bennük. Tudat alatt rettegett a gyerekvállalástól.
Erzsébet királyné Sissi horoszkópjának elemzése Artemisz Asztrológia Debrecen
A Plútó pozíciója a születési horoszkópban

A Plútó képviseli legmélyebb ösztöneinket, és a rejtett, tudat alatti erőszakos vonásainkat amely aztán képes átalakítani a személyiséget. Plútó helyzete a radixban egyfajta árnyékzóna. A Plútó a tömegkarmára és földi eseményekre is hatást gyakorol. A gyökeres átalakulást képviseli. Az oldás és kötés, az építés és rombolás, minden kiegyenlítésre törekvő ellentétes erő ütközésének és átalakulásának hatása ide tartozik.

 • Kos Plútó a 8. házban: Erzsébet társadalmilag elfogadott tekintélyként, hatalmi eszközökkel is befolyásolhatott másokat, hogy a saját értékrendje alapján tudja megváltoztatni őket. Szenvedélyeit harciasan, versenyhelyzetekben éli meg. Rögeszméje volt a megmérettetés. Sisi tíz éven keresztül foglalkozott szinte fanatikus módon a lovassporttal, falkavadászattal. Akarata szélsőséges és egyben félelmetes is volt. Hajlamos volt hatalmaskodni mások felett.
A Lilith a Szűz jegyében, a 12. házban tartózkodik
 • Szűz Lillith a 12. házban: Ezzel a Lillith állással rendelkezők a szenvedésből, a mellőzöttségből, az alárendeltségből nyerik az energiát, és gyakorlatilag csak addig maradnak egy kapcsolatban, amíg bántják, ameddig alattvalók maradhatnak. Általában kiprovokálja, hogy ártsanak neki, sőt kifejezetten élvezi a számára megalázó helyzeteket. Mazochista, aki tiszteletet és rajongást érez az őt megalázó hatalom iránt.
 • Sisi egyrészről lázadt a megaláztatások miatt, de tulajdonképpen saját magát sodorta megalázott helyzetekbe. Nem tudatosodott benne, hogy ösztönösen az alávetettséget és a megaláztatásokat kereste. Önkínzással büntette magát. Az örökös koplalással sikerült csak megőriznie karcsúságát, a napi több órás lovaglással, majd hosszú gyalogtúrákkal a kecsességét. Mikor észrevette magán az öregedés jeleit, az első ráncokat, már tornagyakorlatokat is bevetett fiatalsága megőrzése érdekében. Gyűrű és nyújtógyakorlatokkal kínozta magát. Sokan gúnyolták a háta mögött fanatikus viselkedése miatt.
 • Gyermekei életére is kihatással volt viselkedése. Zsófia lánya bizonyos szempontból az ő lázadásának lett az áldozata, mivel csak azért is, az anyósa kívánsága ellenére hozta magával Magyarországra, ahol a kislány vérhasban megbetegedett és két nap múlva meghalt. A tragédiába azonban Sisi is belebetegedett. Ezután kezdődött a menekülése a királyi udvarból. Lemondott másik két gyermeke neveléséről. Elhanyagolta őket. Pedig fia Rudolf rajongásig szerette az anyját.
 • Férjével való viszonya is megromlott. Bár szerelmi házasság volt az övék, hisz férje élete végéig rajongásig szerette, ő azonban nem szeretett volna több gyermeket szülni és kerülte a szexuális kapcsolatot házastársával. Még ágyast is szerzett számára. Tudata alatt azonban érezte, hogy nem jól cselekszik, és önkínzással próbálta ellensúlyozni cselekedeteit.
 • Nagyon sokat tartózkodott Magyarországon. Nagyon szerette a magyarokat. Itt szabadnak érezte magát. Sokat pletykáltak az Andrássy Gyula gróffal való viszonyáról. Nagyon jó barátságot ápoltak, az azonban soha nem derült ki igazából milyen kapcsolat volt közöttük.
 • Rudolf fia halála után döbbent rá igazán mit is vétett a családja ellen. Szabályos remeteként élte a hátralévő életét. Csakis fekete ruhákban volt hajlandó járni, szinte bujkált a világ elől.
 • Ezzel a Lillith pozícióval a sorsának alázatos elfogadása, családja, gyermekei szolgálata, férjének segítése lett volna a célja. Ez vezetett volna az igazi boldogsághoz számára. Ezzel ellentétben ő saját magát helyezte a középpontba, önmegvalósításba kezdett, fellázadt sorsa ellen és ez okozta sorstragédiáit.

Szerző: Bácsikné Nagy Margit (Asztrológiai záródolgozat kivonata 2015)