Neptunusz
a Halak csillagjegyben

A mélyreható változások harmadik lépése!

Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • A Neptunusz a Halak csillagjegyben 2012. február 3-tól 2026. január 26-ig teljes erővel a megújulás, a gondolkodás és értékrend-váltás globális folyamatát szolgálja!
 • Szép lassan, „beszivárgó” módon feloldja  a régi és ismert rendszereket, bevált működésmódokat, felerősítve a szorongást, hiszen fontos területeken kell újra strukturálni egyéni, közösségi és globális életünket.
 • Hatása teljesen más minőségben lesz érzékelhető, mint a Plútó és Uránusz esetében, hiszen jellemzője a fokozatos „beszivárgás”, előtűnés, megfoghatatlanság.
 • Mint az intuíció, hatását először csak körvonalaiban érzékeljük, egyre jobban sejtjük, észrevesszük, érzékeljük, később bizonyosságként találkozunk vele.

A Halak Neptunusz retrográd mozgásának időpontjai:

2021.06.26 –
2021.12.06.

2022.06.28 –
2022.12.04.

2023.07.01 –
2023.12.07.

2024.07.02 –
2024.12.08.

2025.07.05 –
2025.12.11.

Nézzük meg, mit tesz hozzá hatásával a már beindult változásokhoz!

Ahhoz, hogy szemléletünk kitáguljon, mai gyakran használt kifejezéssel „dimenzióugrás- illetve váltás” történjen, kozmikus gondolkodásra kell szert tenni…

Ennek előfeltétele, hogy saját egoista, önmagunkra koncentrált törekvéseinket alá tudjuk rendelni egy nagyobb egységnek, az emberiségnek!

Ebben a folyamatban lesz a segítségünkre a Neptunusz…!

Felébreszti az együttérzést, segítségnyújtási lehetőségeket teremt számunkra érzelmi világunk fokozott érzékenységén keresztül!

Transzcendens tapasztalatokat ad, ha nyitottak vagyunk annak megélésére!

A Neptunusz, mint planéta, egy gyönyörű jeges-kék óriásbolygó

Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

Felfedezése előtt már kiszámították előre a pályáját, s 1846. szeptember 23-án pillantotta meg ténylegesen Johann Galle.

Nap körül leírt pályája csaknem tökéletes kör, mely a szimbológiában a teljességet jeleníti meg. Ezt közel 165 év alatt futja be, ebből következik, hogy egy jel előterében nagyjából 14 évig tartózkodik.

Nevét Neptunuszról kapta, mely a római mitológiában a tengerek, a földrengés és a termékenység istene is. Görög megfelelője Poszeidón.

A planéta asztrológiai jele is az istenség háromágú szigonyát utánozza, mellyel felkorbácsolja vagy lecsillapítja a tengerek hullámzását…

Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Így szimbolikájában magában hordozza a rejtett hármasságot, mely a földi, emberi világ számára a teljességet, a test-lélek-szellem közötti összhangot, a síkok összehangolását teszi lehetővé. Ennek fontos eszköze az intuíció, mely „Neptunusz gyermeke”, aki nem más, mint Pegazus, a szárnyas ló, aki Neptunusz Medúzától született törvénytelen gyermeke!
 • Ahogy a végtelen vizek birodalma az ember számára egy „más-világ”, ugyanúgy vagyunk saját magzati létünkkel, álom-életünkkel, s a túlvilággal való kapcsolatunkkal is. Misztikus.
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • Van, aki számára vonzó, de van, aki félelemmel gondol ezekre a tapasztalatokra, hiszen ezekben a fázisokban éntudatunk elveszíti a kontrollt és irányítást.
 • Miként a tengerek és óceánok mélye számunkra sokszor félelmetes, de egyben gyönyörű, teljességében még felderítetlen terület, úgy saját belső pszichikus valóságunk is feltérképezésre vár mindannyiunkban…
 • Az archaikus ember lélekvezetőt (pszichopomposz) vett igénybe, ha saját belső világába akart alá szállni. Ilyen isteni lélekvezetők voltak Thanatosz, a halál birodalmának őre, s annak kistestvére Hypnos is, aki az álom istensége. Mindkettő egy más-világ bejáratát őrzi!

A víz a lélek szimbóluma, s mint tudjuk, nélküle nincs élet a Földön

Lélek nélkül az ember is csak vadállat lenne. A lelkünk területéről érkeznek a megsejtések, inspirációk és sugallatok, az álmaink, valamint a csupán értelmünkkel fel nem fogható belső bizonyosságok… De innét indulnak ki a fantáziaképek, érzéki csalódások és kényszerképzetek, soha nem teljesülő vágyaink is…

Keskeny a határ a miszticizmus és a tévképzetek között! Aki nem rendelkezik stabil alapokkal (érett személyiséggel), könnyen összetévesztheti e kettőt!

A szellemi és fizikai világ között a lelkünk képez hidat. Lehetővé teszi, hogy felfogjuk, egyszerre földi és isteni származásúak vagyunk. Mindannyian magunkban hordozzuk az isteni bölcsességet és belső hangot, mely irányít és vezet bennünket, ha felvesszük vele a kapcsolatot. Ehhez befelé kell fordulni, s időt adni arra, hogy az intuitív hangot meghalljuk. Ezáltal felismerhetjük Krisztus tanítását, mely szerint Isten országa bennünk van!

A neptunuszi hatás a tágabb értelemben vett vágyakozás ereje, mely lehetővé teszi, hogy kiszabaduljunk az ego fogságából. Megérezzük a finomabb rezgéseket, nyitottá váljunk arra a bölcs felismerésre, hogy minden mindennel összefügg, és EGY- állapot, egység van…

Aki személyes életében dominánsan hordozza ezt a hatást, az spirituális tapasztalatokra, a transzcendens világra, vagy egyszerűen a test szűkösségéből– amit, gyakran börtönként él meg- való kiszabadulásra erősen vágyódó ember… Számára nem sokat számítanak az e világ értékei, így segítőkészsége miatt nagy áldozatokra képes. Akár „krisztusi-életutat” is élhet.

Ennyi bevezető gondolat után már ráérzünk arra, hogy a Neptunusz milyen analógiákban érhető tetten a valóság különböző síkjain.

 A Neptunusz a valóság különböző síkjain miben érhető tetten?

Fizikai síkú hatásai

 • A természet megnyilvánulásaiban leginkább a víz , gáz, olaj és méreganyagok általi katasztrófahelyzeteket erősítheti fel (árvíz, belvíz, folyók, tengerek mérgeződése, szennyeződése, stb.)
 • Gyakoribbá válhatnak az emberiség életében a járványok, a bizonytalan eredetű fertőzések, fertőződések.
 • A Neptunusz mozgásának irányváltásaikor, más transzcendens planétával való feszült kapcsolódásaikor fokozottan jelentkezhetnek ezek a hatások!
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • Mindent erősít, ami menekülési lehetőség a realitás nehézségeiből: A tudatmódosítók használatától a munkaalkoholizmuson, a virtuális világtól való függésen (ahol másnak adhatom ki magamat, mint aki vagyok), szenvedélybetegségeken keresztül az öngyilkosságig.
 • A nehéz élethelyzetekből vagy elől való menekülést, akár a tömeges elvándorlást is fokozza.
 • Önpusztító hatású „fellegekben járás”, meddő álmodozás, őrület, az elme elborulása.
 • A felelősségvállalás, elköteleződés kerülése. Hazugságok és titkok, melyek eltávolítanak.
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Akár besúgóhálózat kiépítése, mely „remek eszköze” a félelem és káosz időszakainak.
 • Az illúziók világa, a „rózsaszín szemüveg” az életünkben, ahol naivan rajongunk. Így szeretetéhségünkön keresztül becsapás, megcsalás, félrevezetés, csalódás, kihasználhatóság megtapasztalása is.
 • Spirituális biznisz –tudatos megtévesztés szelleminek álcázott eszközökkel.
 • Szektásodás, új vallási irányzatok, tanítók, melyek feltétlen elfogadást követelnek, s akár erőszakkal is rá akarják erőltetni az „igaz hitet” másokra.

Lelki síkon megjelenő hatásai

 • Késztetés a saját egó és az anyagvilág kötöttségeitől való megszabadulásra, szemléletváltásra.
 • A tudattalan területek feltárása, pszichológia tanulmányozása, gyakorlása.
 • Magzati élet, halál, álom, hipnózis és transzállapotok kutatása, fejlesztése, gyakorlása.
 • Ihlet, kreatív művészi fantázia fokozódása.
 • Jó vizuális látásmód, vonzódás a filmek, zene, képek világához.
 • Könyörületesség mindenki iránt.
 • Belső eszmék szerinti élés.
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Szellemi vagy transzcendens hatásai

 • Az egységélmény átélését jelenti a bensőből indulva a legmagasabb síkon.
 • Megszabadulás az „én-től”. (Jung: individuáció, vagy Assagioli: spirituális pszichoszintézis fogalma)
 • Az élet spirituális dimenzióinak felismerése, mely tágítja az egyéni horizontot, s megmutatja az anyag mögötti világ létezését.
 • Tapasztalaton túli dolgok, amit a szívünkön keresztül élünk át.
 • Transzcendens gondolkodás és élmények, intuíció, extraszenzoriális (ESP) tapasztalás. Sejtelmek, parapszichológia, beavató művészet.
 • Vágy arra, hogy eggyé váljunk magával az élettel, hogy teljesen feloldódjunk az egységben.
 • A dualitást- a megosztó kettősséget polaritássá- kiegészítő kettősséggé változtatni!

Amíg a Neptunusz uralmi pozíciójában, a Halak jegyében halad, tömegesen felerősíti a felvázolt hajlamokat a ma élő emberiségben. A személyes életre gyakorolt hatása mögött kibontakozik az egyéni önismereti szint milyensége, szellemi irányultsága…!

Korábbi hasonló hatások

Ahogy már azt megszokhattátok, mindig megkeresem, hogy korábban az emberiség életében mikor voltak hasonló hatások.

Így mindenki kedvére búvárkodhat a történelmi események és bolygómozgások közötti összecsengésekben. Most a következő periódusokat érdemes megvizsgálni:

1520.03.21 – 1534.03.18.

1684.03.03 – 1698.03.01.

1848.02.18 – 1861.04.13.

Vajon mit hoz most?

Az előttünk álló időszakban várható hatásokról gondolkodva a következők jutottak eszembe. Szem előtt tartva azt, hogy az élet sokkal gazdagabb példákkal tanít, mint azt intuitívan képesek vagyunk előre megsejteni! 2025-ig lesz hatással az emberiségre ez az energia ezekben a formákban…

 • Megtanít egységben gondolkodni. Kérdés, milyen áron tanuljuk meg a leckét? Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Drasztikus és elodázhatatlan lépésekre van szükségünk, s ebben együtt kell működnünk!
 • A külső világ bizonytalansága, az anyagi értékrend megingása nehezen vihető teher lesz azok számára, akik csak a matériában hisznek
 • Bennük zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottan terjed, mint minden olyan időszakban, amikor sok a bizonytalanság.
 • Az álmodozás és csodavárás, mások hibáztatása sajnos csak visszahúz, de lesznek sokan, akik önsajnáló, mártír szerepben várnak egy szebb jövőre. Tunya közönyösséggel, másokon élősködve vergődnek saját hangulataik rabságában.
 • Jellemzően megjelennek a lassú önpusztító hatások, ismeretlen eredetű betegségek, fertőzések, mérgezések, járványok, depresszió formájában.
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Nagyobb lesz a hajléktalanok, hipochonderek, szenvedélybetegek és elmezavarral küzdők száma. A „könnyű” élet lehetősége bűnözővé, prostituálttá, mások nehézségének a kihasználójaként csalóvá teszi az arra alkalmas személyeket.
 • A természet most visszavág, hiszen mindig szembesülnünk kell azokkal a dolgokkal, amit elindítottunk…
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Földanya megmutatja erejét, s rájön az emberiség, hogy eddigi ténykedése csak látszat-uralom volt a Földön. Az esetleges természeti katasztrófák összefogásra együtt gondolkodásra és közös cselekvésre szólítanak fel bennünket!
 • Jó esetben ez elindítja azt a folyamatot, hogy önmagunkat a föld élő rendszerének szerves részeként éljük meg, s ez segíthet, hogy együttműködő életvitelre rendezkedjünk be a kizsigerelés helyett.
 • Vizeink tisztaságára fokozottan kellene vigyáznunk! A gáz- és olajkészletek kimerülnek, így a víz és gőz, a tengeri áramlatok, mint energiaforrások szóba jönnek.
 • Az emberek félrevezetése, „kollektív transzban” tartása is megfigyelhető lesz valószínűleg…
 • Vegyi, biológiai és pszichológiai hadviselés rafinált eszközeivel találkozhatunk, akár a tudatos járványkeltésig bezárólag! Számíthatunk olyan technikai vívmányok alkalmazására, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, illetve minden helyzetben ellenőrizhetők (okos telefonok).
 • A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Valódi hit lehetősége

 • Aki már nyitott az új szemléletre, egységben gondolkodásra, annak saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, mely egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét.
 • Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is.
 • Eddig különlegesnek számító képességek egyre jobban elterjednek.
 • Az élet értelmének mély keresése vágyként ébred sokakban.
 • A teremtő gondolkodás pozitív erejét megtapasztalhatjuk, ahogy a gyógyító imáét, zenéét, színekét, képekét is.
 • Gyógyításban a rezgés alapú terápiák, valamint a homeopátia és a kevésbé anyagi szerek elterjedésére számíthatunk.
 • A hipnózis, mint eszköz, nem csak a lélek, de testi bajok általános gyógyítója lehet.
 • Ősi, sámánisztikus hagyományok újjáéledésére is számíthatunk.

Pszichológiai szemléletmód változása

 • A pszichológia kapcsolódik az archaikus gyökerekhez, általánossá kell, hogy váljon a transzperszonális és integrál szemlélet, mert nagyon sokan élnek át spirituális krízist, mely a belső szemléletváltással jár együtt.
 • A finom-energiák észlelése, különböző dimenzióelméletek, parapszichológia tudományos evidenciává válik.
 • A művészet beavató formulákat alkalmaz, láthatóvá tesz eddig láthatatlan erőket, hatásokat, akár új művészeti formák, irányzatok formájában.
 • Az ember egyik alapfélelme az újtól való félelem, mely inkább a régi (akár) beteg rendszerhez való ragaszkodást erősíti.

Csak a belső hit és a magasabb rendű tudás, spirituális egységlátás segíthet, hogy a változásokkal együttműködjünk, és ehhez hozzásegítsünk mindenkit, akivel személyes környezetünkben kapcsolatban vagyunk.