Neptunusz a Halak csillagjegyben

Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • A mélyreható változások harmadik lépése!
 • A Neptunusz a Halak csillagjegyben 2012. február 3-tól 2026. január 26-ig teljes erővel a megújulás, a gondolkodás és értékrend-váltás globális folyamatát szolgálja!
 • Szép lassan, “beszivárgó” módon feloldja  a régi és ismert rendszereket, bevált működésmódokat, felerősítve a szorongásokat, hiszen fontos területeken kell újra strukturálni egyéni, közösségi és globális életünket.
 • Az idei, 2020. évben június 23-tól november 29-ig a bolygó hátráló, azaz retrográd mozgásra vált. Ez az időszak még inkább kedvez a befelé fordulásnak, lehetőséget biztosít, hogy jobban átgondoljuk dolgainkat.
 • Hatása teljesen más minőségben lesz érzékelhető, mint a Plútó és Uránusz esetében, hiszen jellemzője a fokozatos „beszivárgás”, előtűnés.
 • Mint az intuíció, hatását először csak körvonalaiban érzékeljük, egyre jobban sejtjük, észrevesszük, érzékeljük, később bizonyosságként találkozunk vele.
A Neptunusz retrográd mozgásának további időpontjai a Halak csillagjegyben haladva:
2021.06.26 – 2021.12.06.
2022.06.28 – 2022.12.04.
2023.07.01 – 2023.12.07.
2024.07.02 – 2024.12.08.
2025.07.05 – 2025.12.11.

Nézzük meg, mit tesz hozzá hatásával a már beindult változásokhoz!

Ahhoz, hogy szemléletünk kitáguljon, mai gyakran használt kifejezéssel „dimenzióugrás- illetve váltás” történjen, kozmikus gondolkodásra kell szert tenni.

Ennek előfeltétele, hogy saját egoista, önmagunkra koncentrált törekvéseinket alá tudjuk rendelni egy nagyobb egységnek, az emberiségnek.

Ebben a folyamatban lesz a segítségünkre a Neptunusz.

Felébreszti az együttérzést, segítségnyújtási lehetőségeket teremt számunkra érzelmi világunk fokozott érzékenységén keresztül.

Transzcendens tapasztalatokat ad, ha nyitottak vagyunk annak megélésére.

Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

A Neptunusz, mint planéta, egy gyönyörű jeges-kék óriásbolygó

 • Felfedezése előtt már kiszámították előre a pályáját, s 1846. szeptember 23-án pillantotta meg ténylegesen Johann Galle. Nap körül leírt pályája csaknem tökéletes kör, mely a szimbológiában a teljességet jeleníti meg. Ezt közel 165 év alatt futja be, ebből következik, hogy egy jel előterében nagyjából 14 évig tartózkodik.
 • Nevét Neptunuszról kapta, mely a római mitológiában a tengerek, a földrengés és a termékenység istene is. Görög megfelelője Poszeidón. Jele az istenség háromágú szigonyát utánozza, mellyel felkorbácsolja vagy lecsillapítja a tengerek hullámzását.
 • Így szimbolikájában magában hordozza a rejtett hármasságot, mely a földi, emberi világ számára a teljességet, a test-lélek-szellem közötti összhangot, a síkok összehangolását teszi lehetővé. Ennek fontos eszköze az intuíció, mely „Neptunusz gyermeke”, aki nem más, mint Pegazus, a szárnyas ló, aki Neptunusz Medúzától született törvénytelen gyermeke!
 • Ahogy a végtelen vizek birodalma az ember számára egy „más-világ”, ugyanúgy vagyunk saját magzati létünkkel, álom-életünkkel, s a túlvilággal való kapcsolatunkkal is. Misztikus.
 • Van, aki számára vonzó, de van, aki félelemmel gondol ezekre a tapasztalatokra, hiszen ezekben a fázisokban éntudatunk elveszíti a kontrollt és irányítást. Miként a tengerek és óceánok mélye számunkra sokszor félelmetes, de egyben gyönyörű, teljességében még felderítetlen terület, úgy saját belső pszichikus valóságunk is feltérképezésre vár mindannyiunkban.
 • Az archaikus ember lélekvezetőt (pszichopomposz) vett igénybe, ha saját belső világába akart alá szállni. Ilyen isteni lélekvezetők voltak Thanatosz, a halál birodalmának őre, s annak kistestvére Hypnos is, aki az álom istensége. Mindkettő egy más-világ bejáratát őrzi!

A víz a lélek szimbóluma, s mint tudjuk, nélküle nincs élet a Földön

 • Lélek nélkül az ember is csak vadállat lenne. A lelkünk területéről érkeznek a megsejtések, inspirációk és sugallatok, az álmaink, valamint a csupán értelmünkkel fel nem fogható belső bizonyosságok. De innét indulnak ki a fantáziaképek, érzéki csalódások és kényszerképzetek, soha nem teljesülő vágyaink is. Keskeny a határ a miszticizmus és a tévképzetek között! Aki nem rendelkezik stabil alapokkal (érett személyiséggel), könnyen összetévesztheti e kettőt!
 • A szellemi és fizikai világ között a lelkünk képez hidat. Lehetővé teszi, hogy felfogjuk, egyszerre földi és isteni származásúak vagyunk. Mindannyian magunkban hordozzuk az isteni bölcsességet és belső hangot, mely irányít és vezet bennünket, ha felvesszük vele a kapcsolatot. Ehhez befelé kell fordulni, s időt adni arra, hogy az intuitív hangot meghalljuk. Ezáltal felismerhetjük Krisztus tanítását, mely szerint Isten országa bennünk van!
 • A neptunuszi hatás a tágabb értelemben vett vágyakozás ereje, mely lehetővé teszi, hogy kiszabaduljunk a kis-énünk (ego) fogságából. Megérezzük a finomabb rezgéseket, nyitottá váljunk arra a bölcs felismerésre, hogy minden mindennel összefügg, és EGY- állapot, egység van. Aki személyes életében dominánsan hordozza ezt a hatást, az spirituális tapasztalatokra, a transzcendens világra, vagy egyszerűen a test szűkösségéből- amit, gyakran börtönként él meg- való kiszabadulásra erősen vágyódó ember. Számára nem sokat számítanak az e világ értékei, így segítőkészsége miatt nagy áldozatokra képes. Akár „krisztusi-életutat” is élhet.

Ennyi bevezető gondolat után már ráérzünk arra, hogy a Neptunusz milyen analógiákban érhető tetten a valóság különböző síkjain.

Fizikai síkú hatásai

 • A természet megnyilvánulásaiban leginkább a víz , gáz, olaj és méreganyagok általi katasztrófahelyzeteket erősítheti fel (árvíz, belvíz, folyók, tengerek mérgeződése, szennyeződése, stb.)
 • A Neptunusz mozgásának irányváltásaikor fokozottan jelentkezhetnek ezek a hatások!
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • Mindent erősít, ami menekülési lehetőség a realitás nehézségeiből: A tudatmódosítók használatától a munkaalkoholizmuson, a virtuális világtól való függésen (ahol másnak adhatom ki magamat, mint aki vagyok), szenvedélybetegségeken keresztül az öngyilkosságig.
 • A nehéz élethelyzetekből vagy elől való menekülést, akár a tömeges elvándorlást is fokozza.
 • Önpusztító hatású „fellegekben járás”, meddő álmodozás, őrület, az elme elborulása.
 • A felelősségvállalás, elköteleződés kerülése. Hazugságok és titkok, melyek eltávolítanak.
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • Akár besúgóhálózat kiépítése, mely „remek eszköze” a félelem és káosz időszakainak.
 • Az illúziók világa, a „rózsaszín szemüveg” az életünkben, ahol naivan rajongunk. Így szeretetéhségünkön keresztül becsapás, megcsalás, félrevezetés, csalódás, kihasználhatóság megtapasztalása is.
 • Spirituális biznisz –tudatos megtévesztés szelleminek álcázott eszközökkel.
 • Szektásodás, új vallási irányzatok, tanítók, melyek feltétlen elfogadást követelnek, s akár erőszakkal is rá akarják erőltetni az „igaz hitet” másokra.

Lelki síkon megjelenő hatásai

 • Késztetés a saját egó és az anyagvilág kötöttségeitől való megszabadulásra, szemléletváltásra.
 • A tudattalan területek feltárása, pszichológia tanulmányozása, gyakorlása.
 • Magzati élet, halál, álom, hipnózis és transzállapotok kutatása, fejlesztése, gyakorlása.
 • Ihlet, kreatív művészi fantázia fokozódása.
 • Jó vizuális látásmód, vonzódás a filmek, zene, képek világához.
 • Könyörületesség mindenki iránt.
 • Belső eszmék szerinti élés.
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Neptunusz a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Szellemi vagy transzcendens hatásai

 • Az egységélmény átélését jelenti a bensőből indulva a legmagasabb síkon.
 • Megszabadulás az „én-től”. (Jung: individuáció, vagy Assagioli: spirituális pszichoszintézis fogalma)
 • Az élet spirituális dimenzióinak felismerése, mely tágítja az egyéni horizontot, s megmutatja az anyag mögötti világ létezését.
 • Tapasztalaton túli dolgok, amit a szívünkön keresztül élünk át.
 • Transzcendens gondolkodás és élmények, intuíció, extraszenzoriális (ESP) tapasztalás. Sejtelmek, parapszichológia, beavató művészet.
 • Vágy arra, hogy eggyé váljunk magával az élettel, hogy teljesen feloldódjunk az egységben.
 • A dualitást- a megosztó kettősséget polaritássá- kiegészítő kettősséggé változtatni!

A mostani időminőség, mely kezdetét veszi, uralmi pozíciójában, a Halak jelében, felerősíti ezeket a hajlamokat a ma élő emberiségben. Hatása az egyén életében mindig annak a tudatszintjétől függően fog megnyilvánulni!

Korábbi hasonló hatások

Ahogy már azt megszokhattátok, mindig megkeresem, hogy korábban az emberiség életében mikor voltak hasonló hatások.

Így mindenki kedvére búvárkodhat a történelmi események és bolygómozgások közötti összecsengésekben. Most a következő periódusokat érdemes megvizsgálni:

 • 1520. március 21-től 1534. március 18-ig
 • 1684. március 3-tól 1698. március 1-ig
 • 1848. február 18-tól 1861. április 13-ig

Vajon mit hoz most?

Az előttünk álló időszakban várható hatásokról gondolkodva a következők jutottak eszembe. Szem előtt tartva azt, hogy az élet sokkal gazdagabb példákkal tanít, mint azt intuitívan képesek vagyunk előre megsejteni! 2025-ig lesz hatással az emberiségre ez az energia ezekben a formákban…

 • Megtanít egységben gondolkodni. Kérdés, milyen áron tanuljuk meg a leckét? Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Drasztikus és elodázhatatlan lépésekre van szükségünk, s ebben együtt kell működnünk!
 • A külső világ bizonytalansága, az anyagi értékrend megingása nehezen vihető teher lesz azok számára, akik csak a matériában hisznek
 • Bennük zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottan terjed, mint minden olyan időszakban, amikor sok a bizonytalanság.
 • Az álmodozás és csodavárás, mások hibáztatása sajnos csak visszahúz, de lesznek sokan, akik önsajnáló, mártír szerepben várnak egy szebb jövőre. Tunya közönyösséggel, másokon élősködve vergődnek saját hangulataik rabságában. Jellemzően megjelennek a lassú önpusztító hatások, ismeretlen eredetű betegségek, fertőzések, mérgezések, járványok, depresszió formájában.
 • Nagyobb lesz a hajléktalanok, hipochonderek, szenvedélybetegek és elmezavarral küzdők száma. A „könnyű” élet lehetősége bűnözővé, prostituálttá, mások nehézségének a kihasználójaként csalóvá teszi az arra alkalmas személyeket.
 • A természet most visszavág, hiszen mindig szembesülnünk kell azokkal a dolgokkal, amit elindítottunk
 • Földanya megmutatja erejét, s rájön az emberiség, hogy eddigi ténykedése csak látszat-uralom volt a Földön. Az esetleges természeti katasztrófák összefogásra együtt gondolkodásra és közös cselekvésre szólítanak fel bennünket!
 • Jó esetben ez elindítja azt a folyamatot, hogy önmagunkat a föld élő rendszerének szerves részeként éljük meg, s ez segíthet, hogy együttműködő életvitelre rendezkedjünk be a kizsigerelés helyett.
 • Vizeink tisztaságára fokozottan kellene vigyáznunk! A gáz- és olajkészletek kimerülnek, így a víz és gőz, a tengeri áramlatok, mint energiaforrások szóba jönnek.
 • Az emberek félrevezetése, „kollektív transzban” tartása is megfigyelhető lesz valószínűleg
 • Vegyi, biológiai és pszichológiai hadviselés rafinált eszközeivel találkozhatunk, akár a tudatos járványkeltésig bezárólag! Számíthatunk olyan technikai vívmányok alkalmazására, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, illetve minden helyzetben ellenőrizhetők (okos telefonok).
 • A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Valódi hit lehetősége

 • Aki már nyitott az új szemléletre, egységben gondolkodásra, annak saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, mely egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét.
 • Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is.
 • Eddig különlegesnek számító képességek egyre jobban elterjednek.
 • Az élet értelmének mély keresése vágyként ébred sokakban.
 • A teremtő gondolkodás pozitív erejét megtapasztalhatjuk, ahogy a gyógyító imáét, zenéét, színekét, képekét is.
 • Gyógyításban a rezgés alapú terápiák, valamint a homeopátia és a kevésbé anyagi szerek elterjedésére számíthatunk.
 • A hipnózis, mint eszköz, nem csak a lélek, de testi bajok általános gyógyítója lehet.
 • Ősi, sámánisztikus hagyományok újjáéledésére is számíthatunk.

Pszichológiai szemléletmód változása

 • A pszichológia kapcsolódik az archaikus gyökerekhez, általánossá kell, hogy váljon a transzperszonális és integrál szemlélet, mert nagyon sokan élnek át spirituális krízist, mely a belső szemléletváltással jár együtt.
 • A finom-energiák észlelése, különböző dimenzióelméletek, parapszichológia tudományos evidenciává válik.
 • A művészet beavató formulákat alkalmaz, láthatóvá tesz eddig láthatatlan erőket, hatásokat, akár új művészeti formák, irányzatok formájában.
 • Az ember egyik alapfélelme az újtól való félelem, mely inkább a régi (akár) beteg rendszerhez való ragaszkodást erősíti.

Csak a belső hit és a magasabb rendű tudás, spirituális egységlátás segíthet, hogy a változásokkal együttműködjünk, és ehhez hozzásegítsünk mindenkit, akivel személyes környezetünkben kapcsolatban vagyunk.

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola