URÁNUSZ-JUPITER
EGYÜTTÁLLÁS

A fejlődést és a továbbhaladást támogató Jupitert 2023. május 16. óta a régi tartalmak megőrzésére és a stabilitásra inspiráló Bika jegyben találjuk. Az újító impulzusokban is megnyilvánuló, tudattágulásra ösztönző Uránusz szintén a Bika csillagjegy területén halad már 6 éve. 2024. március 9. és május 30. között a két planéta megérkezik „egymás mellé”, amelyet az asztrológiában együttállásnak nevezünk. 

Uránusz-Jupiter együttállás idején egy erős belső feszültséget tapasztalhatunk „a biztonságos régi és a szükséges új”, a konzerválás és időszerű reform kettőssége között, mely jelentősen próbára teszi biztonságérzetünket, értékrendünket.

E két planéta és a mögötte található Bika jegy ellentmondásossága az „anyag és szellem” kettősségét még inkább kiexponálja. Magasabb nézőpontból sürgető motivációt ad a hétköznapi racionális tudat szellemi távlatokba helyezésére, tehát segít, hogy az anyagi világról szellemi megközelítésben gondolkodjunk.  

A Jupiter és Uránusz együttállása „hétköznapi vetületben” a Bika területek reformját sürgetik! Ide tartozik általánosságban a természethez (Földanyához), annak erőforrásaihoz való hozzáállásunk, ezzel szinkronban a mezőgazdaság és élelmiszer előállítás minden aspektusa, de ide soroljuk a pénzpiacot, a bankok, biztosítók tevékenységét is többek között. E két planéta 2024. április 21-i egzakt, kiteljesedő együttállásával ezeket a témákat extrém kihívásként tárja elénk.

Uránusz és Nap együttállás Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz és Mars segítő kapcsolata Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz és Vénusz pozitív kapcsolata Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz és Mars feszült kapcsolatban Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz és Merkúr pozitív kapcsolódása Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz - Nap kvadrát Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz és Hold negatív kapcsolatban Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz és Hold pozitív kapcsolódása Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz és Szaturnusz feszült kapcsolódás Artemisz Asztrológia Debrecen