Jupiter a Bika csillagjegyben

 • A Jupiter 2011. június 4-től 2012. június 12-ig tartó egy évben a Bika területén fejtette ki hatását.
 • A jogi és törvényi szabályozások átalakítását az értékek (anyagiak) birtoklása, megőrzése, gyarapítása motiválja elsősorban.

Jupiter a Kos csillagjegyben korábban

 • 2011. január 22-én átlépett a Kos előterébe, s röpke pár hónap alatt bejárta ezt a jelet…
 • Jupiter a Kos hatása alatt segítette az új törvények, szabályok megalkotását, irányvonalak és utak kialakítását.
 • Számíthattunk arra is, hogy sok területen új vezetők kerülnek kinevezésre, ahogyan ezt tapasztaltuk is.
 • Felerősítette, önzővé, vagy szenvedélyessé tette az egyéni elképzeléseket, legyenek azok politikai, ideológiai, életszemléleti, vallási kérdések.
 • Fontos üzenete volt ennek a periódusnak, hogy legyünk nyitottak mások véleményére, elképzelésére is, különben összeütközhettek eltérő nézeteink.
 • Valójában fejlődésre késztetett bennünket világnézeti szempontból és toleranciára tanított, ha nyitottságunkat meg tudtuk őrizni.
 • Szubjektív igazságérzetet adott, küzdőképességet az elképzeléseinkért, sikerekért, de türelmetlenségre is hajlamosított.
 • Az önös vágyak kielégítését, játékszenvedélyt is fokozta.
 • Elhamarkodott lépésekre, felesleges kockázatvállalásra inspirált, melyet később megbánhatunk.
 • Óva intett bennünket, hogy legyünk körültekintőek terveinkkel, véleményünk hangoztatásával kapcsolatosan, különben konfliktusokra, vitákra számíthattunk.
 • Vagy ha megfutamodtunk, s nem tudtunk kiállni magunkért egy helyzetben, ott akár betegség formájában találkozhattunk a bennünk feszülő indulattal.
 • Felhívta a figyelmünket arra, hogy mások határait tartsuk tiszteletben úgy, ahogyan azt mi is elvárjuk!

Jupiter a Bika csillagjegyben a következő egy évben

 • 2011. június 4-én a Jupiter tovább lép és 2012. június 12-ig tartó egy évben a Bika területén fejti ki hatását.
 • A Bika fennhatósága alatt megmutatja korábbi terveink gyakorlati használhatóságát és hasznát.
 • Tapasztalhatjuk, hogy a jogi és törvényi szabályozások átalakítását az értékek (anyagiak) birtoklása, megőrzése, gyarapítása motiválja elsősorban.
 • A föld, mint érték és értékmérő ismét fokozott szerephez juthat. Segíti az „anyagi”-as területek jótékony átalakulását, hasznot hozva a pénzügyi, biztosítói szféra számára.
 • A mezőgazdaság és a kétkezi tevékenységek jobb megbecsülését támogatja, sőt igényli is az ilyen jellegű munkák fokozott meglétét az előttünk álló időszak.
 • Problémát akkor okoz, ha túlságosan az anyagiak birtoklásában találjuk meg a biztonságunkat, hiszen az értékrend átminősítése fokozott feladatként van jelen ebben az átalakulást hozó periódusban.
 • Fontos az anyagban megtalálni az őt létrehozó, teremtő és működtető szellemi erőt. Örülni az élet szépségének, pozitív életszemléletre szert tenni, segíteni másoknak!
 • Föld anyával együttműködni, erőforrásaival jól bánni, azokat inkább gyarapítani. Ültess fát, ha teheted!
 • A Bika szereti és képes élvezni az élet örömeit (finom étel, ital, jó társaság, szép szerető). E jelben haladó Jupiter tovább fokozza ezt, túlzásokra tesz hajlamossá az életélvezet területén.
 • Diszharmonikus hatásában tapasztalhatjuk még a konzervativizmust, az új dolgokkal szembeni makacsságot, irigységet.

Légy rugalmas! Teremts maradandó szellemi értékeket!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola