Jupiter a Bika csillagjegyben

A Jupiter megérkezik a „föld” minőségű, stabilitást szimbolizáló Bika jegybe 2023. május 16-án. Mint sorsplanéta, az előttünk lévő egy évben fejlődésünket leginkább a bennünket körülvevő hétköznapi valóság keretei között inspirálja.

Jó lehetőséget ad hitünk gyakorlati életben történő alkalmazására, segít tudatosítani az anyagi világot teremtő és működtető szellemi erőket. Támogatja, hogy örülni tudjunk az élet szépségének, pozitív életszemléletben gondolkodva fejlődjünk a bizalomban és segítsünk másoknak!

Legyünk rugalmasak és teremtsünk maradandó szellemi értékeket!

A korábbi, Kos Jupiter időszakról:

A Jupiter 2022. május 11-én lépett be a Kos csillagjegy területére, s e tüzes jegyben való haladása során:

Jupiter a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • segítette az új törvények, szabályok megalkotását, irányvonalak és utak kialakítását.
 • számíthattunk arra is, hogy sok területen új vezetők kerülnek kinevezésre, ahogyan ezt tapasztaltuk is.
 • felerősítette, önzővé, vagy szenvedélyessé tette az egyéni elképzeléseket, legyenek azok politikai, ideológiai, életszemléleti, vallási kérdések.
 • fontos üzenete volt, hogy legyünk nyitottak mások véleményére, elképzelésére is, különben összeütközhettek eltérő nézeteink…
 • valójában fejlődésre késztetett bennünket világnézeti szempontból és toleranciára tanított, ha nyitottságunkat meg tudtuk őrizni.
 • óva intett bennünket, hogy legyünk körültekintőek terveinkkel, véleményünk hangoztatásával kapcsolatosan, különben konfliktusokra, vitákra számíthattunk.
 • felhívta a figyelmünket arra, hogy mások határait tartsuk tiszteletben úgy, ahogyan azt mi is elvárjuk!
Jupiter a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

Mi várható a Bika Jupiter időszakától?

Jupiter a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A Jupiter a Bika fennhatósága alatt megmutatja korábbi terveink gyakorlati használhatóságát és hasznát.
 • Tapasztalhatjuk, hogy a jogi és törvényi szabályozások átalakítását az értékek (anyagiak) birtoklása, megőrzése, gyarapítása motiválja elsősorban.
 • A föld, mint érték és értékmérő ismét fokozott szerephez juthat. Segíti az anyagias területek jótékony átalakulását, hasznot hozva a pénzügyi, biztosítói szféra számára.
 • A mezőgazdaság és a kétkezi tevékenységek jobb megbecsülését támogatja, sőt igényli is az ilyen jellegű munkák fokozott meglétét az előttünk álló időszak.
 • Problémát akkor okoz, ha túlságosan az anyagiak birtoklásában találjuk meg a biztonságunkat, hiszen az értékrend átminősítése fokozott feladatként van jelen ebben az átalakulást hozó periódusban.
 • Fontos az anyagban megtalálni az őt létrehozó, teremtő és működtető szellemi erőt. Örülni az élet szépségének, pozitív életszemléletre szert tenni, segíteni másoknak!
Jupiter a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Jupiter a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A Jupiter a Bika csillagjegyben haladva felhívja figyelmünket Földanyával való együttműködésre, s arra, hogy erőforrásaival jobban bánjunk, azokat inkább gyarapítsuk! – Ültess fát, ha teheted! 🙂
 • A Bika szereti és képes élvezni az élet örömeit (finom étel, ital, jó társaság, szép szerető). E jelben haladó Jupiter tovább fokozza ezt, túlzásokra tesz hajlamossá az életélvezet területén.
 • Diszharmonikus hatásában tapasztalhatjuk még a konzervativizmust, a változással szembeni makacsságot, irigységet és a merev elzárkózást, a határok extrém megerősítését is.

Légy rugalmas! Teremts maradandó szellemi értékeket!

Jupiter a Bika csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Jupiter a Halak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Plútó-Jupiter szextil Artemisz Asztrológia Debrecen
Jupiter a Vízöntő jegyében Artemisz Asztrológia Debrecen
Jupiter a Bak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen