Jupiter a Bak csillagjegyben

A Jupiter 2019. december 2-án 19 órakor elhagyja otthonát, a Nyilas csillagjegy területét és átlép a realitást szimbolizáló Bak csillagjegybe, ahol 2020. december 19-ig tartózkodik.

  • A Jupiter felnagyítja, elérhetőbbé teszi számunkra mindazt, amit a Bak jegy tartalmaihoz sorolunk. Ilyen a kemény munka, a fegyelmezettség, a következetes és reális építése egy rendszernek, hitelesség, felelősségvállalás (egyéni és társadalmi szinten).
  • Összességében az érett felnőtt viselkedés, a tiszta keretek és betartott szabályok az, amit Jupiter most támogatni tud.

Növekedjünk felelősen!

A planéta keringési ideje 11 év 315 nap (kb. 12 év), tehát nagyjából egy évig tartózkodik egy-egy csillagkép előterében. Bár a klasszikus asztrológia elsősorban támogató elvet társít a Jupiterhez, nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről, hogy igazából felfokozó, kibővítő, teret adó minőséggel rendelkezik. Így kitágítja tapasztalatszerzési lehetőségeinket az adott jegytartalommal összefüggésben, hogy fejlődésünket elősegítse. A kérdés mindig az, hogyan tudunk profitálni ezekből a tapasztalatokból, mit értünk meg belőlük. Nincs kényszerítő hatása, lehetőségeket kínál, gyakran könnyebb utakat. Sorspárja a Szaturnusz, életünk egy későbbi szakaszában morális érettségünket visszatükrözve szembesít itt elkövetett túlzásainkkal, visszaéléseinkkel.

Az elmúlt közel egy év során segített, hogy új célok felé forduljunk, hitünkben fejlődjünk, megerősödjünk. Vágyat érezhettünk továbbtanulásra, életszemléletünk tágítására, nagyobb utazásokra. Valószínűleg fokozottan jelentkezett életünkben az igazságosság kontra igazságtalanság kérdése is. Átélhettük azt is, hogy nagyobb hangsúllyal jelentkezett az egyének és társadalmak életében a humánum, az általános emberi értékekre való fókuszálás és ezzel együtt a segítőkészség témája is.

Praktikus ideológiák ideje

A Nyilas jegyében járó Jupiter hatására lelkes elszántságot érezhettünk magunkban terveinkkel kapcsolatosan, s most eljön a gyakorlati megvalósíthatóság próbája. A Bak jegy realizálja ideáinkat, lelkesedésünknek gyakorlati terepet biztosít. Most kiderül, hogy a szép ideák, tervek, jól hangzó ideológiák az élet gyakorlati színterén is megállják-e a helyüket. Vagy amit ezek ígértek, az valóban értéket teremtett számunkra.

A Bak Jupiter hatása nemzeti, társadalmi szinteken

Fontos, hogy az aktuális hatás nem (csak) Magyarországra vonatkozik, a világ bármely pontján megtörténő eseményben felismerhetjük analógiáit, jellemzőit. Néhány előfeltevés, milyen tapasztalatokat élhetünk meg:

A társadalmak szintjén is érezhető: „Fejlődni, fejlődni, fejlődni (és akár túlzásokba esni, pazarolni)” hatás megtorpan, és láthatóvá válnak az irreális célok kiábrándító és fájdalmas következményei.

  • Ezekkel leginkább a Bak jegy által szimbolizált területeken találkozhatunk, melyhez a hétköznapi élet stabil rendszereit társítjuk.
  • Így várhatóan a gazdasági fejlődés lelassul, a pénzügyi területek mutatói csökkennek, felbukkanhatnak problémák a hitelek, megfelelő fedezet nélküli beruházásokkal kapcsolatosan.
  • Kontroll és ellenőrzés várható az elsődlegesen kollektív fejlődést célzó pénzügyi források (pályázatok) felhasználásával kapcsolatban is.
  • A csökkenő forrásokat esetlegesen a büntető és behajtó szerveken keresztüli bevételnövekedéssel kompenzálhatják.
  • Ez a hatás segíti, hogy realizált jogszabályi változásokkal segítsék a gazdasági folyamatok, pénzügyi piaci résztvevők működésének újraszabályozását a stabilitás fenntartása érdekében.
  • Időszerűvé teszi a korábbi, társadalmi együttműködéssel kapcsolatos keretszerződések megújítását.

Azokban a társadalmakban, ahol éretlen vezetők gyakorolják a hatalmat, ez a hatás tovább fokozhatja az irányítás merevségét, a jogot alárendelhetik vagy eszközként használhatják a kontroll megtartására. Az egész világon erősödhet a dogmatizmus, a világnézeti intolerancia. S lehetnek olyan élményeink is, amikor átéljük, hogy egy cél elérése szentesítheti a hozzá vezető eszközöket.

Egyéni szempontból a Bak Jupiter hatása leginkább a földjegyek szülötteit (Bak, Bika, Szűz) támogatja, míg a Rák, Kos és Mérleg érdekeltségekkel rendelkezőkben inkább elégedetlenséget, túlzásokra való hajlamot, feszültséget okozhat.

Kiderül, ki az, aki „bort iszik, de vizet prédikált”…

  • Ha az előző időszakban egy jobb élet reményében a realitást nem akartuk figyelembe venni, akkor akár fájdalmas szembesülésekre is sor kerülhet. Korábbi naivitásunk és jóhiszeműségünk miatt most csalódhatunk, ráláthatunk arra, hogy amiben és akiben hittünk, az esetleg tévútra vezetett bennünket. Korábbi biztosnak hitt ígéretek, elköteleződések szertefoszlanak, s marad a fájdalmas realitás, hogy kihasználtak bennünket.
  • Ha azonban józanul szemléltük az életet, akkor most lehetőséget kapunk arra, hogy az elmúlt évben bennünk kibontakozó új ötlettel, elképzeléssel kapcsolatban alapos tervezés után lépésről-lépésre előre haladjunk. Ahol túlzásokba estünk korábban, ott számíthatunk arra, hogy a meghitelezett energiát vissza kell törlesztenünk. Lehetőség szerint saját tartalékunkra hagyatkozzunk, ha lehet kerüljük el a hitelfelvételt. Igyekezzünk társadalmi szinten a közös jövőnkkel kapcsolatosan felelősséget vállalni, ahol csak megtehetjük. Reális és gyakorlatias segítségnyújtásnak kedvező év elé nézünk, ami akár kétkezi munkát is jelenthet. Adakozhatunk így is!

Újragondolásra, és cselekedeteink kiigazítására kapunk lehetőséget, amikor a Jupiter mozgásában irányt vált, azaz hátráló mozgásban lesz, 2020. május 14-től szeptember 14-ig

A Jupiter a Bak jegyében először a Szaturnusz és Plútó után halad, „söpröget”, majd megelőzi őket és hatásával jóindulatúan a realitásra figyelmeztet bennünket. Így lehetőséget ad a józan kiigazításra, mielőtt a „keményebb kezű” tartalmak ugyanerre szólítanak fel bennünket.

A Bak jegyén áthaladva a Jupiter úgy készíti elő az új ciklust, hogy az előző 20 év hitbéli, filozófiai, ideológiai kérdéseiben, valamint az általános humánum és igazságosság témáiban felszólít bennünket egy intenzív nagytakarításra, rendrakásra.

S ezt követően meg fog érkezni egy izgalmas együtt állásba a Szaturnusszal a Vízöntő 0°-ra.

Ne feledjük, egyénileg és kollektíven is visszatér hozzánk minden tett és cselekedet gyümölcse, legyen az építő, vagy másoknak kárt okozó.

A karma kerekei most sebesebben forognak.

Jó, ha ennek tudatában vagyunk a mindennapokban!