Hold Anyánk

Hold Anyánk Artemisz Asztrológia Debrecen

A Hold 4,5 milliárd éve hűséges kísérőnk, ismerkedjünk meg Vele ezért közelebbről!

Ciklusváltozásai adják a földi időszámítás alapjait. Bár már rendelkezünk a pontos időméréshez szükséges órákkal, naptárakkal, mégis furcsa lenne számunkra, ha állandó jelenléte az éjszakai égbolton „megszűnne”. Hozzánk tartozik!

 • Ránézésre az égbolton közel akkorának tűnik, mint a Nap. Ennek oka az, hogy jóval „közelebbi kapcsolatban” vagyunk Vele, mint a Nappal. Földünk körül elliptikus pályán 384 400 km-es közepes távolságban kitartóan rója útját.

Mint „jó anya”, hűséges, megbízható és visszatükröző. A Földhöz fűződő viszonya, kapcsolata, távolsága biztosítja a Föld stabilitását is a Naprendszerben! A földtengely imbolygó mozgása sokkal nagyobb lenne, ha nem a mostani távolságból kísérne bennünket.

 • A rá ható erős gravitációs erők a Földdel megegyező forgásra késztetik. 27,32 nap alatt fordul meg tengelye körül, és ugyanennyi idő alatt futja be a pályáját, ezért látjuk mindig ugyanazt az arcát! Tudósok azt is kiszámították, hogy évente kb. 4 cm-rel távolodik tőlünk.
 • Holdunk átmérője a Föld egynegyede, míg tömege mindössze 81-ed része, ezért gravitációs ereje is kisebb. Emiatt a Holdon sétáló ember súlya mindössze egyhatoda a földön mért súlyának.
 • Önálló légkörrel nem rendelkezik, ezért égboltja fekete. Felszínén nagy a hőingás, nappal kb. 130° C-ra melegszik fel, és éjszaka akár –160° C-ra is lehűl. Mindenki tudja, hogy elliptikus pályáján való keringése során az ár-apály jelenséget aktiválja a Földön.
 • Felszínét ember először 1969-ben érintette, amikor két amerikai űrhajós (Neil Armstrong és Edwin Aldrin) leszállt rajta, és anyagából mintákat is hozott. A kőzetek és a holdpor vizsgálata azt mutatta, hogy kora megegyezik a földi kőzetek és a belső bolygók anyagának a korával, tehát ezekkel egy időben és hasonló módon keletkezhetett.

A Hold pozícióját a születési horoszkópban (radix) is kiemelt jelentőséggel vizsgáljuk.
A holdsarló a kör egy „kihasított” részéből áll. Ahogy a kerek, egész „kettéválik”, részlegességében keresi hiányzó részét. Ez a hiányos rész mindig érzékeny és sebezhető!

A HOLD SZEREPE AZ ASZTROLÓGIÁBAN

 • Az életünk első „Holdja” édesanyánk. A vele való kapcsolatunkra, s az általa megtapasztalt érzelmi és fizikai biztonság-érzetünkre utal.
 • Ráláthatunk általa arra, milyen családi mintázatba születtünk, s ennek rejtett alap összefüggései alapján milyen saját családi életszínteret tudunk kialakítani.
 • Intimitásteremtő képességünket, érzelmi, hangulati alapbeállítódásainkat is megmutatja. Mennyire vagyunk „lelkizősek”, érzékenyek.
 • Lelkünk ösztönös vonzódásait, vágyéletünket, általános kedélyállapotunkat is „befolyásolja”. Hatással van az emlékezésre, fantáziavilágunkra a Hold horoszkópbeli pozíciója.
 • Ráláthatunk arra, mennyire vagyunk empatikusak, hogyan állunk a segítőkészséggel. Képesek vagyunk-e másokról gondoskodni, illetve hogyan viseljük, ha rólunk kell gondoskodni (betegség, idős kor).
 • Önmagában utal a családunkhoz, gyökereinkhez, illetve tágabb közösségünkhöz, nemzetünkhöz, hazánkhoz fűződő viszonyunkra is.
 • Pozíciója segít megérteni hogyan és milyen módon kapcsolódunk a múlthoz és a tradíciókhoz.
 • Felnőttként befolyással van családalapítási és otthonteremtési kedvünkre. Ha nők vagyunk, utal feleség és anyaszerepünkre, míg férfiként a feleségünkben éljük meg a Hold által szimbolizált mintákat.

Bármelyik nemhez tartozunk, a Hold pozíciója utal a fizikai testünkre, mint az anyagi burokra, annak sérülékenységére, érzékenységeire is.

Érzelmi azaz Hold horoszkóp Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Artemisz azaz Diána Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hekate Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Selene Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Demeter Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hold Istennők Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hold ciklusai mint az időmérés alapja Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Miért látjuk a Holdnak mindig ugyanazt az arcát Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hold Anyánk Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
A Hold keringési ciklusai Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Szaturnusz Hold szembenállás az életemben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kék Hold Blue Moon Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen