Hold Anyánk

 • 4,5 milliárd éve hűséges kísérőnk, ismerkedjünk meg Vele ezért közelebbről!
 • Ciklusváltozásai adják a földi időszámítás alapjait.
 • Bár már rendelkezünk a pontos időméréshez szükséges órákkal, naptárakkal, mégis furcsa lenne számunkra, ha állandó jelenléte az éjszakai égbolton „megszűnne”.
 • Hozzánk tartozik!
 • Holdunk naprendszerünk második legnagyobb mellékbolygója.

 • Ránézésre az égbolton közel akkorának tűnik, mint a Nap. Ennek oka az, hogy jóval „közelebbi kapcsolatban” vagyunk Vele, mint a Nappal. Földünk körül elliptikus pályán 384 400 km-es közepes távolságban kitartóan rója útját.
 • Mint „jó anya”, hűséges, megbízható és visszatükröző. A Földhöz fűződő viszonya, kapcsolata, távolsága biztosítja a Föld stabilitását is a Naprendszerben! A földtengely imbolygó mozgása sokkal nagyobb lenne, ha nem a mostani távolságból kísérne bennünket.
 • A rá ható erős gravitációs erők a Földdel megegyező forgásra késztetik. 27,32 nap alatt fordul meg tengelye körül, és ugyanennyi idő alatt futja be a pályáját, ezért látjuk mindig ugyanazt az arcát! Tudósok azt is kiszámították, hogy évente kb. 4 cm-rel távolodik tőlünk.
 • Holdunk átmérője a Föld egynegyede, míg tömege mindössze 81-ed része, ezért gravitációs ereje is kisebb. Emiatt a Holdon sétáló ember súlya mindössze egyhatoda a földön mért súlyának.
 • Önálló légkörrel nem rendelkezik, ezért égboltja fekete. Felszínén nagy a hőingás, nappal kb. 130° C-ra melegszik fel, és éjszaka akár –160° C-ra is lehűl. Mindenki tudja, hogy elliptikus pályáján való keringése során az ár-apály jelenséget aktiválja a Földön.
 • Felszínét ember először 1969-ben érintette, amikor két amerikai űrhajós (Neil Armstrong és Edwin Aldrin) leszállt rajta, és anyagából mintákat is hozott. A kőzetek és a holdpor vizsgálata azt mutatta, hogy kora megegyezik a földi kőzetek és a belső bolygók anyagának a korával, tehát ezekkel egy időben és hasonló módon keletkezhetett.

A Hold pozícióját a születési horoszkópban (radix) is kiemelt jelentőséggel vizsgáljuk. A holdsarló a kör egy „kihasított” részéből áll. Ahogy a kerek, egész „kettéválik”, részlegességében keresi hiányzó részét. Ez a hiányos rész mindig érzékeny és sebezhető!

Nézzük, milyen jelentést és tartalmakat tulajdonítunk a Hold szerepének az asztrológiában!

 • Az életünk első „Holdja” édesanyánk. A vele való kapcsolatunkra, s az általa megtapasztalt érzelmi és fizikai biztonság-érzetünkre utal.
 • Ráláthatunk általa arra, milyen családi mintázatba születtünk, s ennek rejtett alap összefüggései alapján milyen saját családi életszínteret tudunk kialakítani.
 • Intimitásteremtő képességünket, érzelmi, hangulati alapbeállítódásainkat is megmutatja. Mennyire vagyunk „lelkizősek”, érzékenyek.
 • Lelkünk ösztönös vonzódásait, vágyéletünket, általános kedélyállapotunkat is „befolyásolja”. Hatással van az emlékezésre, fantáziavilágunkra a Hold horoszkópbeli pozíciója.
 • Ráláthatunk arra, mennyire vagyunk empatikusak, hogyan állunk a segítőkészséggel. Képesek vagyunk-e másokról gondoskodni, illetve hogyan viseljük, ha rólunk kell gondoskodni (betegség, idős kor).
 • Önmagában utal a családunkhoz, gyökereinkhez, illetve tágabb közösségünkhöz, nemzetünkhöz, hazánkhoz fűződő viszonyunkra is.
 • Pozíciója segít megérteni hogyan és milyen módon kapcsolódunk a múlthoz és a tradíciókhoz.
 • Felnőttként „befolyással van” családalapítási és otthonteremtési kedvünkre. Ha nők vagyunk, utal feleség és anyaszerepünkre, míg férfiként a feleségünkben éljük meg a Hold által szimbolizált mintákat.
 • Bármelyik nemhez tartozunk, a Hold pozíciója utal a fizikai testünkre, mint az anyagi burokra, annak sérülékenységére, érzékenységeire is.

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola