Szeléné holdistennő

Szeléné Hold Istennő Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Szeléné – a kiteljesedő, beérett Hold arca!
 • Az emberiség hajnalán őseink az életük alapritmusát a Nap és Hold váltakozó ciklusaihoz igazították, hiszen nem volt időmérő eszközük.
 • Az égi „jelenségek” közül a fényes Nap és az alakját folyton változtató ezüstös Hold naponta látható volt, „erejüket” félték és tisztelték az emberek.
 • Minden kultúrában istenítették őket, teremtésükről mítoszokat szőttek, leggyakrabban párban ábrázolták, testvérként nevezték el őket.
 • Szeléné, maga a Hold Istennője, a görög mitológiában az ősi Hold istenség megszemélyesítője. A Hold változékony alakja miatt hármas alakban ábrázolták, így „Holdistennői” minőségében két másik hölggyel osztozott: Artemisz uralkodott a földön, Hekaté az alvilágban, Szeléné pedig a mennybolton. Mint a Nap párja, fontos és kiemelt szerepet töltött be az istenek között, számtalan szentélyt emeltek tiszteletére. Római kultúrkörben Szeléné megfelelője Luna Istennő személye.
Szeléné szimbólumai, ábrázolása
 • Szeléné leggyakrabban, mint Holdistennő, szép, fehér arcú fiatal nőként jelenik meg a képzőművészeti ábrázolásokon. Holdsarlón állva, vagy kettős fogatú ezüst szekéren hajtatva látjuk, amelyet igás ökrök vagy fehér lovak húznak. A későbbi, reneszánsz kori alkotásokon fátyolban, félhold alakú diadémmal, fáklyát tartva, ökör vagy lóháton láthatjuk, miközben finom fényt vet a halandókra. Szimbólumai, mítoszai az „éjszakát”, a kevésbé átláthatót idézik, a sejtelmes és misztikus belső világot. Ahol elkél a fáklya, hogy eligazodjunk. A Hold a lélek, a psziché alap-archaikus szimbóluma, mely magában hordozza az érzésvilágot, a megérzéseket, az álmok és teremtő képzelet világát.
Mitológiai háttere
 • Szeléné származásáról csak annyit tudunk, hogy Hüperión és Theia titánok gyermekeként született. Az istenek általános teremtéstörténete szerint a Nap és a Hold testvérek, így Szeléné Héliosz napisten testvére a görög mitológiában, egymásnak adják át az égi lámpás (fény) szerepét. Miután Héliosz befejezi égi útját, helyét Szeléné veszi át – hol jobban, hol kevésbé bevilágítva az éjszakát. Másik testvérük a „rózsaujjú” Éósz, a hajnal, avagy pirkadat szárnyas istennője.
 • Míg Héliosz kocsiját 4 ló húzta át a nappali égbolton, addig Szeléné kocsiját csak két ló vontatta, lassabban mozgott, természetes összhangban azzal, ahogy a dolgok éjszaka lelassulnak. Bejárva útját, hajnalban átadta helyét Héliosznak, s ő maga megpihent az Ókeánosz partján lévő ezüstös palotájában.
A görög mitológia szerint három szerelme volt Szelénének, két isten és egy halandó férfiú
 • A görög Pantheon főistenével, Zeusszal kelt egybe és két leányt szült neki: Pandiát (jelentése: egészen fényes), aki anyját teliholdas éjszakákon mindig elkísérte és Herszét, a harmat istennőjét.
 • A másik istenség Pán volt, akitől eleinte húzódozott, de annak csellel sikerült rávennie az istennőt a nászra. Az együtt töltött éjszaka valószínűleg kedvére volt az istennőnek, hiszen annak emlékére egy hibátlan állatokból álló juhnyájat ajándékozott kedvesének.
 • Halandó kedvese Endümión volt, Zeusz és Kalüké nimfa fia, aki a monda szerint irtózott az öregség gondolatától. Apjától azt kérte, hogy nyitott szemmel örökre úgy aludjon el, hogy megőrizze fiatalságát és szépségét. Szeléné egyszer megpillantotta a Latmosz-hegy barlangjában örök álomra szenderült Endümiónt, és beleszeretett. Leszállt hozzá, sugaraival csókolgatta, de nem tudta felébreszteni, és a reménytelen szerelem miatt örökké bánkódott. Látogatásai során egyesült az „alvó” férfival, majd ötven lánygyermekkel ajándékozta meg, ami szimbolizálja a Hold princípium termékeny mivoltát, és a szavak nélküli összetartozás érzését.

A Hold az éjszaka lámpása, hű kísérője földünknek, sejtelmes és varázslatos fényt ad az éjszakai égboltnak. A fényt jelképezi a sötét végtelenben…

 • A Hold a legtöbb kultúrában női princípium, az odaadás, a termékenység, a természet ciklikusságának, változékonyságának jelképe. Szimbolizálja az ösztönös természetet, a természetes életet, annak továbbadását, a befogadás, kihordás, elengedés női „szentháromságát”.
 • A lélek igényét a kiegészülésre, a társra találásra, hogy valakiben tükröződhessünk, s valakit visszatükrözhessünk. Asztrológiai képletünkben (születési horoszkóp) a Hold az érzelmi igényeinket, ösztönös vágyainkat jelzi, melynek kielégülését a családban és a társkapcsolatainkban keressük elsőként. Ez az elsődleges „érzelmi nyelvünk”, melyen keresztül biztonságban és szeretve érezzük magunkat.

A Hold további jelentéseiről az asztrológiában itt olvashatsz

A Holdistennő a Nagy Anya szimbóluma is minden korban:
 • A Hold Földünkhöz fűződő viszonya, távolsága biztosítja planétánk stabilitását a Naprendszerben. Ezt a stabilitást és biztonságot tulajdonították minden korban a Hold istennőknek, így Szelénének is. Hozzá imádkoztak gyermekáldásért, a föld termékenységéért, a család összetartásáért, a kártékony természeti erők távol tartásáért. Bőséget, biztonságot, ösztönös védelmet kerestek Nála, s nehézségek idején a megértést, a lelki terhek csökkentését várták, miként mindannyian erre vágytunk gyerekként anyáinktól…

Forrás:

Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő idősödő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó 2008)
Veronica Ions: Mitológia –Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)

Érzelmi azaz Hold horoszkóp Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Artemisz azaz Diána Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hekate Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Selene Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Demeter Hold Istennő Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hold Istennők Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hold ciklusai mint az időmérés alapja Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Miért látjuk a Holdnak mindig ugyanazt az arcát Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Hold Anyánk Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
A Hold keringési ciklusai Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Szaturnusz Hold szembenállás az életemben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kék Hold Blue Moon Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen