Hekaté holdistennő

Hekaté Hold Istennő Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Hekaté – Holdistennő, a fogyó Hold arca – A bölcs öregasszony archetípusa
 • A természetes életbölcsesség életszakasza: Hekaté, a természetközeli vallásokban az Istennő három aspektusa (szűz, anya, bölcs idős asszony) közül a harmadikat testesíti meg.
 • Életünkben ez a fázis akkor kezdődik, amikor a fizikai termékenységi ciklusunk véget ér (menopauza), hogy helyet adjon szellemi életszakaszunknak, kiteljesedő bölcs nagy-anyai szerepeinknek.
 •  A természetes életbölcsességhez tapasztalatok kellenek, s azok megéléséhez pedig idő kell mindnyájunknak, így érthető, hogy ennek az archetípusnak az integrálása miért az érettebb korosztály kiváltsága.

Hekaté mitológiai története

 • A görög mitológiában a sötétség és az éjszaka istennője, a látomások, ezzel együtt a mágia és boszorkányság úrnője. Holdistennőként ő felügyeli az alvilági megtisztulást és bűnhődést.
 • Úgy tartották, hogy félelmetes kutyái társaságában éjszakánként megjelenik a földön, a bűntettek helyszínén, keresztutaknál és a temetőkben.
 • Az ókori görögök jól elkülönítették éjszakai és nappali tevékenységeit. Úgy gondolták, hogy nappal segít a mindennapi tennivalókban, különösen a mezőgazdasági teendőkben (Ne feledjük, Holdistennőként kapcsolódik a termékenységhez!), éjszaka viszont titokzatos erőket, bűbájokat idéz meg.
 • Az athéniak annyira félték és tisztelték, hogy havonta ételáldozatot helyeztek el számára a városkapuk előtt, valamint a keresztutaknál.

Származása, alakja, ahogyan ő maga is, titokzatos, megfoghatatlan

 • Valószínűleg a Titánok leszármazottja, aki megőrizte Istennői rangját azután is, hogy Zeusz legyőzte a korábbi idők isteneit. Alakja összekapcsolódik az alvilággal, bár a görög mitológia szerint sosem lakott ott.
 • A szürkület az ő ideje, határőrző a fény és sötétség között. Így képes összekapcsolni a két dimenziót, a láthatót és láthatatlant, az élők és holtak birodalmát.
 • Az ilyen misztikus erőkhöz mindig félelem is társult, emiatt a patriarchális gondolkodás ezeket az energiákat „démonizálta”. Így érthető, hogy miért kapcsolódik Hekaté alakjához a Banya, a gonosz boszorkány alakja is, mely „címet” a füves- és bábaasszonyok sokszor megkapták a múltban.
 • Sokak számára ma is csak ebben a formában ismert. Ahhoz, hogy Hekaté „támogatását elnyerhessük”, érdemes a fenyegetőnek látszó felszín mögé bemerészkednünk, és megismerkednünk azzal az archetípussal, mely elakadásainkban jelentős segítséget adhat.

Hekaté szimbólumai

 • Hekatét egy ősi ábrázoláson 3 fejjel és 6 karral láthatjuk. Háromban fáklyát fog, melyek segítségével a sötétségben is lát, egyben kulcsot tart, mely a rejtett tudás megismeréséhez nyit utat, egy kezében kötelet markol, mely az élet és halál örök körforgására, az újjászületésre emlékeztet, míg az utolsóban levő hatalmi szimbólumként is ismert tőr, segít a káprázatoktól megszabadulni.
 • Három fejével, „háromirányú látásmódjával” felismeri a múlt, jelen és jövő közötti összefüggéseket.
 • Ezzel alakjában megtestesíti azt a fajta speciális intuíciót is, azt a mindnyájunkban rejtőző képességet, melyet C. G. Jung a lélek transzcendens funkciójának nevezett el.
 • A sötét kutyák, mint Hekaté hűséges és egyben félelmetes kísérői a megszelídített és uralt ösztönerőket szimbolizálják.
 • Mítoszai szerint a hármas keresztutaknál szokott éjfélkor megjelenni fekete kutyái kíséretében, és elviszi a számára ott elhelyezett ajándékokat. Mint az útelágazások Istennője, egyszerre három utat is belát, így képes segíti azokat, akik életükben válaszúthoz érkeztek, és nyitottak Hekaté bölcs tanácsaira.
 • Ő a belső bábaasszony, aki támogatja a természetes életciklus-váltásoknál a szükséges változásokat, újjászületéseket életünkben. Segíti elengedni azt, ami idejétmúlt.
 • Az asztrológiában ezt az energiát a Szaturnusz archetípusa képviseli, melyhez jelentős félelem és szorongás társul a köztudatban. Mindketten emlékeztetnek minket a saját kárunkon megtanult leckékre, mely végül a természetes életbölcsességhez vezet.

Kapcsolat Hekatéval

 • Ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessünk Hekaté Istennővel, mint archetípussal, fontos elcsendesedni és türelmesen kivárni nehéz helyzeteinkben. Így válunk befogadóvá a belső hangra, mely néha az álmok szimbolikus nyelvén beszél hozzánk, míg máskor addig nem látott összefüggéseket ismerünk fel általa.
 • Segítségünkre van az igazság kiderítésében, olyan helyzetekben is, amikor nehéz a valósággal szembenézni.
 • Nem ítél meg, és nem ítél el, csak segít tapasztalatainkat megfogalmazni önmagunknak.

Mikor fordulhatunk hozzá, mikor kérjük a támogatását?

 • Amikor szeretnénk „érettebbek”, bölcsebbek lenni, ugyanis segíti személyiségünk érését, integrációját.
 • Életciklus-váltásainknál, amikor a változások együtt járnak bizonyos dolgok, szerepek elengedésével. Különösen fontos ez a nőknek a klimax idején.
 • Amikor útelágazáshoz érkezünk életünkben. Legyünk türelmesek! Idézzük fel, honnét vezetett ide az utunk, mi van a jelenben, szemlélődjünk csendesen önbírálat nélkül, és akkor meghalljuk belső hangunkat, általa tudni fogjuk, mit válasszunk!
 • Olyan szerepekben, amikor Föld Anyát szolgáljuk, vagy az élet természetes körforgását. Akár születésnél, akár az egyén újjászületésénél, akár a haldokláskor segítjük a természetes folyamatokat. Amikor „valami” fölött bábáskodunk, részt veszünk egy dolog, alkotás megszületésében.
 • Támogató tanú szerepekben, amikor mások mellett állunk olyankor, amikor nekik fájdalmas valósággal kell szembenézniük, azt el kell fogadniuk.
 • Terapeuta szerepben segít bennünket, hogy a hozzánk fordulókat képesek legyünk elkísérni, ítélkezés nélkül támogatni és fáklyát tartani számukra belső „sötétségükben”.
 • Amikor vágyódunk a saját belső gazdag világunk megismerésére, akkor segít a két világ közötti átjárásban. Intuíciónkat élesíti, néha látomásokkal ajándékoz meg. Segít ráhangolódni és megismerni az álmok gazdag szimbolikáját.
 • Spirituális praxis elképzelhetetlen azon tulajdonságok integrálása nélkül, melyet Hekaté alakja szimbolizál.

Forrás:

Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő idősödő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó 2008)
Veronica Ions: Mitológia –Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola