Skorpió hava: Az elmúlás időszaka

Kozmikus évkör Skorpió hava Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Miközben a Nap a Skorpió csillagkép előterében jár, a természet visszaszívja erőit a földbe, látszólag meghal.
 • A külvilág hideg, zord, esetleg fagyos, de a mélyben jelentős folyamatok zajlanak.
 • A természet átalakítja az erőit, raktározza, hogy legyen muníciója a tavaszi feltámadáshoz.
 • A zodiákus nyolcadik jele a halál és a hozzá kapcsolódó kérdéskör területét jelenti az életünkben.
 • Nem véletlenül esik erre az időszakra a Halottak napja, mely felidézteti velünk veszteségeink, de saját mulandóságunk tényét is.

A Skorpió mögé néz a dolgoknak, emberi kapcsolódásoknak,

megkérdőjelezi az ideális világot.

Jelszava: “A dolgok mélyére hatolok, ha kell, az életem árán is!”

 • Míg az előző jel – a Mérleg – az ideális kapcsolatokra, a harmóniára törekszik, addig a Skorpió semmilyen gyanús kompromisszumba nem megy bele. A külvilág számára nehéz a Skorpió emberrel együttműködni.
 • Ő az, aki megérzi a rejtett információkat, tabukat, s ezzel bizonyos hatalomra tesz szert mások felett, melyet tudatosan vagy tudattalanul használ is. Ahhoz, hogy a Nyilas majd magasabb dolgok felé nyithasson, szükséges az árnyékvilág, a tudat alatt rejtőző dolgok megismerése. A Skorpió világa ez a titokzatos mélység, aki megteszi az alászállást, hogy vágyai, ösztönei, félelmei gyökerére rátaláljon. Ez a vágya valójában a halál szellemi legyőzésére irányul. Ha sikerrel jár, „beavatódik”, és hiteles segítője lehet másoknak. Ezt a pokolra szállást, a bűn és bűnhődés témáját jeleníti meg Goethe (aki Skorpió ascendensű) a Faustban.
 • Arra ösztökéli szülöttjét, hogy kutató vágyának eleget téve felfedezze az emberi kapcsolatok mögött húzódó mozgatórugókat. Ráérezve mások legsebezhetőbb pontjára – tudatszintjének megfelelően – azt, alvilági zsarolásra, vagy átdolgozott, érett megjelenésében gyógyításra használhatja.

A Skorpió jele a Plútó és Mars uralma alatt áll

 • Mindkét bolygóenergiát lehet rombolásra, önpusztításra, de céltudatos építésre és regenerálásra is használni.
 • A Skorpió, mint fix, azaz megszilárdító minőséget hordozó víz elemű jegy, olyan, mint a mesebeli Hókirálynő, aki megközelíthetetlen, s jégpáncélját csak nagyon mély érzések képesek megolvasztani. Szélsőségessége miatt az állatöv legellentmondásosabb jele. Olyan, mint amikor a kezünkbe szorítunk egy jégkockát, mely egyszerre nagyon hideg, ugyanakkor forró is. Nehéz a közelébe férkőzni, alaposan ki kell érdemelni a bizalmát. Azonban, ha valakit elfogadott, azt teljes odaadással képes szeretni, akár önmagát is feláldozva. Egyaránt jellemzi a megközelíthetetlenség páncélja és a szenvedélyesség. A körülötte élőkből mély érzéseket vált ki, nem hagyja hidegen az embereket. Vonz, vagy taszít! „Vesébelátó”, szúrós tekintetét nehéz állni.
 • A Skorpió, mint az első szellemi jegy, nagyon összetett és bonyolult. Önmagában hordozott belső ősképe, mely motiválja s egyben erővel tölti fel, a MÁGUS. Mely megnyilvánulhat a romboló, ártó szándékú „alvilági” fekete mágiát űző ember, s a benső szenvedései tüzében átégett, valódi, hiteles BEAVATOTT GYÓGYÍTÓ képében. Hiszen benne a gonosz, romboló, pusztító erők mellett megtaláljuk a hallhatatlanság tudatát és minden anyagi dolog kényszerű elmúlásának evidenciáját, amely meghozza a szellemi keresés igényét, a spirituális célok felé való fordulást.
 • Ezekből jelentős feszültség következik, ami egy jegyben sem olyan szélsőséges, mint itt. Neki nem lehet tanácsokat adni, saját bőrén akarja megszerezni a tapasztalatait. De, elrejteni sem lehet előle semmit, amit elhatároz, azt biztosan véghezviszi. Ugyanakkor saját titkait megtartja magának. A tapasztalat végső határait keresi, gyakran kísérti a sorsot, belemegy nehéz helyzetekbe, melyen keresztül transzformálódik, átalakul. Sokszor krízisek sorozata az élete.

Skorpió gyerek szüleinek nagy kitartásra van szüksége

 • Kellő következetességre a határok kijelölésében és sok-sok szeretetre. Az ilyen gyermek nagyon érzékeny, sokszor valódi érzelmei ellentétét mutatja. Állandóan próbára teszi a határokat, vajon megvannak-e, és elég stabilak?
 • Rendkívül kíváncsi, minden érdekli, miből van, mitől működik. Vonzódik minden olyan dologhoz, mely mögött titkot sejt, s kedvére való a tabuk feszegetése. A „de, miért?” – kérdés gyakran elhangzik a szájából. Korán érdeklődik a szexualitás iránt, ezért érdemes a skorpió gyereket időben felvilágosítani. Serdülőként vakmerő tettekkel próbálja bátorságát igazolni. Nagyon rosszul viseli, ha aggódnak érte, féltik. Lázadozik, s nem felejt! Aki őt megbántotta, azt a legsebezhetőbb pontján fogja megbosszulni mindenféle tiltással ellentétben. Óriási a lelkiereje, nagy túlélő!
 • Viszont fél a középszerűségtől, legyőzöttségtől, s azoktól a helyzetektől, ahol bizalmat kell megelőlegezni. Szorult helyzetben inkább végez magával, de nem hagyja, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. Hajlamos lehet depresszióra, önpusztításra. Emberi kapcsolatait többszöri próbának veti alá, gyakran megsebzi a hozzá közel állókat.

Párkapcsolatban nincs unalom a Skorpió mellett

 • Nehezen tűri az egyhangúságot, ha valami nagyon simán megy, akkor ott provokációval mozgásba hozza a dolgokat. Akit szeret, azt piszkálja legtöbbet. Társát testileg, lelkileg egyaránt birtokolni akarja, mindent, még az utolsó gondolatát is tudni akarja. Féltékenységével megkeserítheti életüket. Érzései mindig intenzívek, imád vagy gyűlöl, a langyos középút nem az ő világa.
 • Szexualitás központi témája az életének. Szenvedélyes összeolvadásra vágyik. Férfiként gyakran „vetkőztető” a tekintete, míg nőként csábító, misztikus, sokat ígérő.
Kozmikus évkör Skorpió hava Artemisz Asztrológia Debrecen

Egyéni életutunkban a Skorpió fázis a serdülőkor második felével hozható kapcsolatba

 • Megéljük ilyenkor mindannyian a lázadást, a miértek keresését, saját képességeink próba alá vetését, s a szexualitást középponti témaként. Fokozott lelki érzékenységgel, gyakran szélsőséges viselkedéssel párosul a leglátványosabb átalakulást hozó életszakaszunk.
 • A Skorpió szélsőségességét hűen mintázza a Keresztapa c. film. A maffia az „árnyékvilág” hatalmát jeleníti meg, ahol gyilkos indulatok, zsarolás és bosszú mellett jelen van a közös eszmét valló család összetartása, melyet az életük árán is védenek. A bosszú mindig bosszút szül. S ezt megértve a skorpió megtanulhatja az elengedést. Az élet veszteségei bennünket is megtanítanak arra, hogy amihez görcsösen ragaszkodunk, az valójában sohasem lesz a miénk!
 • Skorpió havában szembesülve saját múlandóságunkkal, készíthetünk egy belső leltárt, melynek következtében mélyreható változásokat kezdhetünk el.

A Skorpió kitartása fanatizmussal párosulhat

 • Nem csak egy emberi kapcsolatnak, hanem ügynek, munkának is megszállottjává válhat. Amennyiben egy magasabb eszmét akar szolgálni, akkor képes háttérbe szorítani, feláldozni önmagát egy nagyobb csoport fennmaradásáért.
 • Az eszméhez kötődik, mely tovább él, mint a fizikai test. Példák erre a japán kamikázék, vagy a mai kor öngyilkos robbantói is. Skorpió típusú államformák a rendőrállamok, vagy vallási fanatizmusra épülő társadalmi berendezkedések.
 • A Skorpiókat sokféle területen megtalálhatjuk. Dolgozhat a halállal és elmúlással kapcsolatos területen, lehet kém, idegenlégiós, kutató, aki a tudomány határait feszegeti (klónozás stb.), kriminológus vagy magándetektív. Harcművészként szívós és kitartó, aki mesterré válhat. Lehet belőle a psziché mélyét kutató pszichológus, szexológus, hipnoterapeuta, vagy gyógyító, természetgyógyász. De megtaláljuk őket a felfedezők és barlangkutatók között ugyanúgy, mint a misztikus területek kutatóiként. Ilyen pl. Rudolf Steiner (antropozófia- Valdorf pedagógia), Szepes Mária.

Megérthetjük, hogy az élet és halál összetartozó páros, s csak a halál tényével megbékélve tudunk teljes életet élni, s élvezni azt.

Skorpió tulajdonságok

Ismert Skorpió csillagjegyű szülött Alföldi Róbert Artemisz Asztrológia Debrecen

Skorpió divat

Divat horoszkóp Skorpió csillagjegyűeknek Artemisz Asztrológia Debrecen

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola