Plútó a Bak csillagjegyben

Plútó a Bak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
  • A Plútó, melyet az asztrológiában a csillagászati lefokozása ellenére is fontos pontként tartunk számon, a Nyilas előteréből átlépett a Bak előterébe 2008. november 26-án.
  • 2024. november 19-ig teljes erővel szolgálja a megújulás, a gondolkodás és értékrend-váltás globális folyamatát.

Itt utoljára 1762 elejétől 1778 elejéig tartózkodott úgy, hogy az emberiségnek erről a csillagászati tényről nem volt tudomása, mivel a bolygót, csak 1930 januárjában fedezték fel.

A Plútó 2023. május 01-től retrográd mozgásra váltott a Vízöntő csillagjegyben.

2023. június 11-től hátrálása során a Plútó ismét belép a Bak csillagjegy területésre, hogy ott még jobban felerősítse az általa képviselt tartalmakat a Bak analógiák mentén… 

A Plútó retrográd mozgásának további időpontjai a Bak csillagjegyben haladva:

2022.04.30-2022.10.09.

2023.06.11-2023.10.11.

2024.09.02-2024.10.11.

Neve egy csillagász kislányának javaslatára lett Plútó, aki a római mitológiában az alvilág ura, istene…

Görög megfelelője Hadész, akinek volt egy küklopszok által készített sisakja, amely láthatatlanná tette a viselőjét.

Erről kapta maga az isten is a nevét („láthatatlan„), és arra utal, hogy a halál (a megélt veszteségek) bárhol ott lehetnek, váratlanul a semmiből is előléphetnek.

Plútó a Bak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Ezért nem meglepő, hogy Hadész volt az egyetlen isten, akinek nem avattak nagy szentélyeket, és nem tartottak neki nagy ünnepeket.

Az emberek ugyanis még a nevét sem szerették kiejteni, nehogy magukra vonják az isten figyelmét.

A mai ember is hasonlóan gondolkodik, szeretné elkerülni a (Hadész) Plútó által generált időszerű változásokat…

Ami már nem működtethető tovább a korábbi formában, azt kíméletlenül elpusztítja. Ezért rengeteg negatív fogalmat kapcsol hozzá a köztudat, hiszen fájdalmas és nehéz tapasztalatokon keresztül vagyunk képesek tanulni, fejlődni az életben. Szeretnénk ezeket az élményeket elkerülni, kiiktatni az életünkből, s a megélt veszteségeinkre, traumáinkra sem szívesen gondolunk vissza.

Gondosan elrejtjük azokat a hétköznapi tudatunk elől, a pszichológia nyelvén szólva elfojtjuk. De amit elfojtunk, az rejtett csatornákon keresztül, de működik bennünk, működtet bennünket, hatása alól nem tudjuk kivonni magunkat.

A Plútó az asztrológiában az égetővé vált, szükségszerű változásokat szimbolizálja egyéni és kollektív szinten…

Úgy tapasztalom, kollektív elfojtási folyamat indult el azzal a ténnyel, hogy az emberiség életében a szükségszerű változásokat szimbolizáló (és nem okozó!!!) Plútót, 2006 augusztus 24-i csillagászati konferencián lefokozták, visszaminősítették törpebolygónak.

Ami véleményem szerint egy struccpolitika részünkről. Úgy teszünk, egy számunkra integrálandó (beépítendő) energiával, mintha nem létezne, vagy éppen csak elhanyagolható lenne.

A Plútó jegyváltásait figyelemmel kísérve az idők távlatából jól szembetűnnek az egy-egy korszakra jellemző változások…

A bolygó keringési ideje 246 év, mely azt jelenti, hogy a 12 jegyen keresztül ennyi idő alatt halad végig, tesz meg egy kört a Nap körül. Lassú mozgásának köszönhetően hosszú időt tölt el egy-egy jegyben.

E cikknek nem témája az egyes korszakok bemutatása, de a jelenleg várható hatásokat jobban megértjük, ha megnézzük, mikor előzőleg a Bak jegyben tartózkodott, milyen jellegű eseményeket élt át az akkori ember…

Megpróbálom a leglényegesebb eseményeket összefoglalni: 1762–től 1778-ig a felvilágosodás korában járunk.

A technikai forradalom első lépéseit megfigyelhetjük: 1764-ben találják fel az első fonógépet, mely az angol textilipar gyökeres változását, fejlődését hozza. 1776-ban fedezi fel James Watt az első gőzgépet. Talán ez az első momentuma a globális légköri szennyezésnek? Mindenesetre forradalmasítja az ipart, s a közlekedést.

A mai világpolitikai hatalmak életében is döntő események kapcsolódnak ehhez az időszakhoz: 1762. június 28-án II. Katalin cárnő trónra lép, uralkodása az orosz történelem legfényesebb korszaka, mely megalapozza Oroszország későbbi politikai hatalmát. A „bostoni tea délutánnal” megindul a függetlenségi harc, melynek végén a Függetlenségi Nyilatkozattal 1776. július 4-én egy új nemzet születik Amerikai Egyesült Államok néven. Nálunk II. József uralkodik (1765-1790-ig), aki gyökeresen átalakítja az addigi állami berendezkedést.

Ahogy látjuk, jelentős változások történtek, melyek hatással voltak nyilván az egyénekre is. Úgy tűnik, az előbb felsorolt események következményei ma egyre jobban megnyilvánulnak, égetőbbé válnának.

A technika és tudományos fejlődés következtében oly mértékű a környezetszennyezés, hogy megoldását már nem halogathatjuk…

Világpolitikai hatalmak között ismét éleződik a feszültség…

A mai Magyarország állami berendezkedése ismételten gyökeres átalakításra vár…

Ahhoz, hogy ezeket lássuk, nem szükséges asztrológiával foglalkozni, hiszen elég a józan paraszti ész belátása…

Az asztrológia viszont hasznos eszköz lehet azok kezében, akik képesek azt már éretten használni. Az aktualitást jelzi számunkra, felkészít a változásokra, hogy azt saját motivációval tudjuk szolgálni, segíteni, véghezvinni, leginkább a saját életünkben.

Ezzel a Nyilas által szimbolizált értékek kerültek válságba, várnak átalakításra. Ezek a politika, az aktuális ideológia, a törvényesség, a hit, a szellemiség kérdései.

Ha valamilyen változást nem tudunk magunktól meglépni, akár komoly árat is fizethetünk érte. Sajnos ennek hatásait érezzük napjainkban. Ahelyett, hogy egy magasabb rendű szintézisre jutnánk, látva, hogy minden vallás alapjait ugyanazok az elvek határozzák meg, mondhatnánk úgy is, az Istent, a magasabb rendűt, más és más oldalról közelítjük meg, ehelyett a Plútóra jellemző erőszakos, sokszor szélsőséges, fanatikusan pusztító módon megpróbáljuk egymásra erőltetni, az értelmezők által sokszor elferdített szemléletet, hitet, ideológiát.

Felerősödtek a fanatikus politikai, vallási eszmék, melyek adott esetben a másik vallása, hite, nézete miatt annak elpusztítását tűzik ki célul. Terrortámadások, a fanatizmus felerősödése ennek a kornak a „hozománya”. S ennek szükségszerű velejárója a kollektív paranoia, üldözési mánia, félelem, mely az élet szépségét, élhetőségét beárnyékolja, új függőségeket, alárendeltséget alakítva ki. Gondoljunk az egyre szigorodó ellenőrzésekre, kontrollokra, nyilván csak a „mi érdekünkben”! Hatalom és az azzal szembeni tehetetlenség, ez is a Plútó játéka!

Természetesen más jellegű változásokat is hozott ez az időszak. Az ezotéria térhódításán keresztül egyre evidensebbé válik a hétköznapokban, hogy az ember transzcendens lény is egyben. Ezért vált rövid idő alatt olyan természetessé, hogy minden médiában jelen van ez a téma. S ennek a folyamatnak a negatív hozadéka a „világvége” legújabb időpontja: 2012.

A Plútó által szimbolikusan jelzett erők a következő módon hatnak az egyén és a társadalmak életére:

Válságot hoz, mely változást feltételez, ami megszünteti az alapvető egyensúlyzavarokat. Vonatkozik ez a hatalom birtoklására, azzal való visszaélésre, korrupcióra.

Teljes körű átalakulást, megtisztulást hoz, akár végzetes formában. A folyamatban a régit tökéletesen lebontja és újrateremti: Ez a „főnixmadár effektus”.

Transzformáció hoz, egy mélyebb igazságért történő átfogó változást, fejlődést.

Vajon melyek azok a területek, melyek változásra szorulnak 2023-ig?

A Bak témakörébe tartozik a társadalmi rend és hierarchia, annak gyökeres megváltozása. Az eddig szilárdnak, stabilnak vélt dolgok átalakulása. A bankok szerepe, a pénzügyi világ helyzete, a gazdasági mutatók. Aki figyeli az eseményeket, látja, hogy ezek globálisan válságban vannak. Jellemző az idő, pénz és teljesítmény túlszabályozottsága, elsődleges értéke az intimebb kapcsolatokkal szemben. Túl erős a társadalmi kontroll. A problémákért bűnbakokat keresnek, hárítja a vezetés a felelősséget. S ezt még tetézi, hogy égetővé vált ökológiai kérdések tornyosulnak fenyegetően.

A Bakban lévő Plútó tanítása éppen az lenne, hogy ezeket a rendszereket gyökeresen át kellene alakítani. S nem ígérhet senki ebben fájdalom mentességet, a veszteségek megúszását. Érett vezetésre van szükségünk! Ahol az egyén és a közösségek is fel tudják vállalni a sorsukért a felelősséget, a korábban elindított dolgok következményeivel való szembesülést. A szellemi törvények megértése, kollektív elfogadása sokat segíthet ebben.

A mitológiai Hadész (Plútó) a földalatti kincsek, a még fel nem tárt bányák istene is, ezért gyakran „a leggazdagabb” jelzővel illették. Szimbolikusan kifejezi azt a folyamatot, hogy ha hajlandóak vagyunk a dolgok mélyére hatolni, ott nem csak félelmeinkkel találkozhatunk, hanem eddig rejtett képességeinkkel, talentumainkkal is, melyek tehetséget és erőt adnak a szükséges külső-belső változásokhoz.

Ha tudatosan figyeljük kríziseinket, s mint lehetőséget a változásra, továbblépésre fogadjuk, akkor kevésbé drasztikusan szembesít bennünket Plútó a szükséges változásokkal.

Ha a megélt veszteségek tanulsággá, hasznos tapasztalattá válnak, érettebb formában tudunk továbblépni.

Így lehetőséget kapunk arra, hogy életünkbe beépüljön az önismeret és ezen keresztül a sors elfogadása, mely szerint:

„Az életemért én vagyok a felelős!”

Erre tanít meg bennünket leginkább az előttünk álló időszak!