PLÚTÓ-SZATURNUSZ EGYÜTTÁLLÁS A BAK CSILLAGJEGYBEN

Alvilágunk leltára, avagy kollektív nagytakarítás az árnyékos területeinken

A Bak jegyében bekövetkező, 2020. január 12-re kiteljesedő együtt hatás egy 5 planétát magába foglaló stellium (csoportos együttállás) részeként jelenik meg.

Hasonlóan erőteljes időszakot fémjelez mindannyiunk életében e két planéta szoros összekapcsolódása, mint amilyen az Plútó – Uránusz kvadrátja volt 2012-2015 között. Már az akkori, „globális világválság” jelzővel kísért időszak is kapcsolódott a Bak jegy témáihoz, s a mostani konstelláció ezt tovább fokozza.

Kinek – kinek érdemei szerint, de kikerülhetetlen módon szembesít bennünket egyéni és kollektív életünk, tetteink következményeivel. Aktuális hatását kb. 2 évig érezhetjük!

Kapcsolatukból már kaptunk ízelítőt 2019. tavaszán (április – május), egzakt hatásuk 2020. januárjában áll be, majd 2020. őszén (szeptember- október), lehetőségünk lesz még egyszer átélni az impulzusukat.

A Szaturnusz a Bak jegyben, most saját (uralmi) közegében, kiteljesíti, mondhatjuk, profi szintre emeli hatását. Ez nem más, mint az a lassú érési folyamat, ahol semmit nem lehet másoktól el- vagy kölcsönvenni, minden eredményért meg kell dolgoznunk. Ehhez a folyamathoz a sors biztosítja számunkra az életidőt, s szembesít bennünket minden motivációnk és cselekedetünk eredményével, következményével (Karma), hogy tanulhassunk belőle.

Így válik a Szaturnusz, mely életünk kikerülhetetlen leckéit képviseli, mindannyiunk számára szorongást okozó tényezővé életünkben. Lélektanilag az árnyékot képviseli, melyhez természetes módon kapcsolódik a félelem érzése. A küszöb őreként akadályozva óv bennünket, szembesít a dolgainkkal, hogy ne sűríthessük be rosszabb irányba egyéni és kollektív életünket.

A Bak Szaturnusz témakörébe tartoznak:

 • A társadalmi rend és hierarchia, annak gyökeres megváltozása.
 • Az eddig szilárdnak, stabilnak vélt dolgok átalakulása.
 • A bankok szerepe, a pénzügyi világ helyzete, a gazdasági mutatók.

(Aki figyeli az eseményeket, látja, hogy ezek globálisan válságban vannak.)

 • Jellemző az idő, pénz és teljesítmény túlszabályozottsága, elsődleges értéke az intimebb kapcsolatokkal szemben.
 • Túl erős a társadalmi kontroll.
 • S ezt még tetézi, hogy kikerülhetetlen ökológiai kérdések tornyosulnak fölénk fenyegetően.

A Plútó az asztrológiában az égetővé vált, szükségszerű változásokat szimbolizálja egyéni és kollektív szinten. Ami már nem működtethető tovább a korábbi formában, azt kíméletlenül elpusztítja. Ezért rengeteg negatív fogalmat kapcsol hozzá a köztudat, hiszen fájdalmas és nehéz tapasztalatokon keresztül vagyunk képesek tanulni, fejlődni az életben. Szeretnénk ezeket az élményeket elkerülni, kiiktatni az életünkből, s a megélt veszteségeinkre, traumáinkra sem szívesen gondolunk vissza. Gondosan elrejtjük azokat a hétköznapi tudatunk elől, a pszichológia nyelvén szólva elfojtjuk. De, amit elfojtunk, az árnyékunk részévé válik, s rejtett csatornákon keresztül működik bennünk, működtet bennünket, hatása alól nem tudjuk kivonni magunkat.

A Plútó is a Bak jegyében halad (2008.11.26 – 2023.03.24), s hatásával kíméletlenül feszegeti, gyökeresen át akarja alakíttatni velünk a Bak területeket. Asztrológiailag ide soroljuk a társadalmi struktúrákat, gazdasági, pénzügyi területeket, a meglévő határokat, de a földben rejlő értékeinket is. Számomra megjeleníti Földanyát magát, mely a legerősebb stabilitás és fizikai realitás az életünkben.

Mindkét planéta tartalmát erősen összekapcsoljuk az árnyék fogalmával, melynek egyéni, családi, nemzeti és összemberi régiói is vannak. Kollektíven is hasonlóan működünk, mint egyénileg.

Amitől öntudatlanul félünk, ott külső bűnbakot keresünk, s a kivetített ellenségképre akár paranoid módon, támadólag reagálhatunk. A belső bizonytalanságérzetet külső kontrollon keresztül akarjuk ilyenkor kordában tartani.

Egyszerűbben, a félelmeink miatt görcsösen kontrollálni akarunk mindent. Kevésbé hajlunk a másik nézőpont elfogadására, az együttműködésre és a kiegyezésre.

Képzeljük el, mindez hogyan jelenik meg nemzetek, országok, társadalmak életében!

A Szaturnusz és Plútó együttállása évszázadonként háromszor jön létre…

Az előző évszázad időpontjai segíthetnek abban, hogy tisztábban lássuk, milyen típusú hatásokkal találkozhatunk a jelenben. Aki szereti a történelmet, érdemes egy kis időt szánni rá, és feltérképezni, milyen események történtek hazánkban és a világban.

Plútó és Szaturnusz együttállás a Bak jegyében Artemisz Asztrológia Debrecen (2)
 • XX. századi dátumok: 1914-1915; 1947; 1982
 • Sokszor találunk olyan eseményeket, mely hatalmi – tehetetlenségi élményekben bővelkedik, amikor fokozódik a kollektív paranoia (szorongás, félelem, gyanú, kétség, megosztottság).
 • Háborús fenyegetettség, országok szétesése, és/vagy újjáalakulása, határok átrendeződése is gyakoribb ilyen időszakokban.
 • Sajnos gyakran visszatérő motívum a központosított hatalmi törekvés, a sajtócenzúra, titkosszolgálati eszközök erősödése. Másként, a félelemből fakadó túlfeszített kontroll.
 • De nem ritkák a komolyabb mértékű természeti katasztrófák sem.

Itt most gondolkodóba estem, vajon hogyan hatnak rád ezek a sorok?

De pont a Bak jegyében beálló erőfokozódás arról szól, hogy lássuk tisztán a realitást, még ha fájdalmas is. Ennek hiányában eszköztelenül sodródunk, és elveszünk egy hamis illúzióban, s felkészületlenül ér bennünket a szükséges változás.

Egyetlen asztrológiai konstelláció sem rossz, vagy kártékony! Tapasztalatunkkal, tanulási hajlandóságunkkal és egyéni tudtaszintünk minőségével veszünk részt a kollektív folyamatokban. (Társadalmi önismeret)

Ha egy kifejezéssel kellene leírni a Szaturnusz – Plútó közös hatását, akkor az atommagban rejlő erő jut eszembe, amit az ember egy struktúrába helyez. Ez lehet egy mindent elpusztító atomtöltet, de olyan konstruktív erőmű is, amivel az életet lehet támogatni. Az atommagban rejlő erő a rendelkezésünkre áll. A felhasználás milyenségéről már az ember dönt!

Egyéni és kollektív önismeret hiányában inkább negatív módon az árnyék előtörését tapasztalhatjuk, mely során „előjön az állat”, akár pusztító módon. Komoly emberi próbatételeket hoz, így krízis kíséri, mely hosszútávon mégis a szükségszerű fejlődést segíti elő. Kiigazítja a válság előtti aránytalanságokat.

„Csak annak szabad rombolnia, aki építeni is tud”

(Jung)

Érettebb hozzáállással lehetőségünk van a helyzetben megjelenő rombolva újrateremtő aspektussal együttműködni. Komoly és szükségszerű rendszer-átalakítások előmozdítói és segítői lehetünk. Hiszen a konstelláció koncentrált, összefogott, szívós és intenzív erejére, aktív válságmenedzseri hatására támaszkodhatunk. Segítségünkre van abban is, hogy akár szélsőséges viszonyok között is, de lassan előre haladjunk, felépítsünk egy mindannyiunk számára üdvösebb rendszert a világban!

Plútó a Bak csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Sajnos nem ígérhet senki ebben fájdalommentességet, a veszteségek megúszását. Érett, hiteles vezetésre van szükségünk! Ahol az egyén és a közösségek is fel tudják vállalni a sorsukért a felelősséget, a korábban elindított dolgok következményeivel való szembesülést. A szellemi törvények megértése, kollektív elfogadása sokat segíthet ebben. (Válság és önismeret)
 • Ha hajlandóak vagyunk a dolgok mélyére hatolni, az egyéni árnyékunkkal találkozni, ott nem csak félelmeinkkel találkozhatunk, hanem eddig rejtett képességeinkkel, talentumainkkal is, melyek tehetséget és erőt adnak a szükséges külső-belső változásokhoz. Ha tudatosan figyeljük kríziseinket, s meglátjuk benne a lehetőséget a változásra, akkor kevésbé drasztikusan szembesít bennünket Szaturnusz és Plútó a szükséges változásokkal.

A megújítás kikerülhetetlen szükségszerűségét megerősíti 2020. január 11-én az Uránusz előre lépése a Bika jegyben. Vegyük komolyan! Adjunk időt magunknak és környezetünknek, hogy felismerjük, mely dolgok, tárgyak, helyzetek és viselkedésminták akadályozzák a továbblépésünket! Nyitottan körbe nézve a világban, látjuk, hogy befeszülő konfliktusok sokasága vár egy konstruktív megoldásra! A különösen erős hatású kollektív és/vagy egyéni élményeinket tovább fokozhatja a 2020. január 10-én létrejövő idei első félárnyékos holdfogyatkozás.

Összességében ezek a hatások egyéni és kollektív szinten is kikerülhetetlenné teszik számunkra a belső leltár szükségességét!

Ha a megélt veszteségek tanulsággá, hasznos tapasztalattá válnak, érettebb formában tudunk továbblépni. Így hitelesen képviselhetjük az egyik legfontosabb szellemi törvényt:

„Az életemért és cselekedeteimért én vagyok a felelős!”