PLÚTÓ ÉS JUPITER EGYÜTTÁLLÁSA A BAK JEGYÉBEN

Az együttállásról készült márciusi előadás anyagát itt nézheted meg!

Az asztrológiában a gyökeres átalakulásokat, szükségszerű változásokat és transzformációt a Plútó képviseli, amely már több, mint 11 éve a Bak jegyében halad! Ahogyan arról mi is írtunk, az elmúlt időszakban több planéta is belépett, illetve átvonult ezen a területen, felerősítve és fókuszba hozva a Bak által szimbolizált témákat (pl. felelősségvállalás egyéni és társadalmi szinteken, pénzügyi, politikai kérdések, államiság, határvonalak).

2019. december 2-én a Jupiter, amely az életbe vetett hitünket, életszemléletünket tükrözi, s jelképezi a jog és vallási rendszereket, az erkölcsöt, a jólétet és növekedést is megérkezett a Bak csillagjegybe! A 2020. év folyamán égi útja során több alkalommal „találkozik” a Plútóval egy együttállásban, amely 2020. február 16-tól egészen 2020. december 23-ig áll majd fent!

A Jupiter 2020. május 14-től 2020. szeptember 14-ig retrográd, azaz hátráló mozgásra vált, tulajdonképpen ennek is köszönhető a két planéta között létrejövő folyamatos kapcsolat ebben az évben.

Együttállásuk, ahogy már a fentiekben említettük, többször is kiteljesedik: 2020. április 05., 2020. június 30. és 2020. november 12. +/- 4 hét, amikor a leginkább érezhető lesz a két bolygó kapcsolódásának hatás maximuma.

Most nézzük meg, mit is várhatunk ettől az időszaktól! Vajon mit hozhat életünkbe a Plútó és Jupiter együttállása a Bak jegyében, melyek azok az életterületek, amelyekre érdemes lesz koncentrálnunk.

Plútó és Jupiter együttállás a Bak jegyében Artemisz Asztrológia Debrecen

A két planéta találkozása már önmagában is erőteljes hatást képvisel: a Plútó mindent átalakító, erős transzformáló ereje találkozik a Jupiter sokasító, bőséget és növekedést hozó hatásaival… A Bak jegyháttér pedig a szívósságot, fegyelmezettséget és célorientáltságot támogatja.

A két planéta kapcsolódása idején születhetnek rendkívül ambiciózus terveink, amelyek mellett magabiztosan kitarthatunk. Sokkal keményebben dolgozhatunk céljainkért, amelyeket most jó eséllyel megvalósíthatunk és sikereket érhetünk el!  Nehézségeket nem ismerve, hajthatatlanul, akár plusz energiákat mozgósítva végezhetjük munkánkat fejlődésünk érdekében!

Most nagy eredményeket érhetünk el, de terveink kivitelezése során ügyeljünk arra, hogy ne csak saját magunk érvényesülését nézzük! Mérjük fel józanul, reálisan és igazságosan helyzetünket és figyeljünk oda arra, hogy mások ne lássák kárát sikereinknek!  A Plútó és Jupiter együttállása a Bak jegyében kiemelten felhívja a figyelmünket, ne éljünk vissza megszerzett „hatalmunkkal”!

Tisztázzuk magunkban lelkesedésünk, és hajtóerőnk igazi okait is! Azok, akik ezt a hatást most úgy „használják fel”, hogy cselekedeteiket önzően, akár szélsőségesen, másokat figyelmen kívül hagyva, vagy kihasználva hajtják véghez, az előttünk álló időszak alatt szembesülhetnek az igazságszolgáltatással, akár a jog és törvény, akár a sors által…

Plútó és Jupiter együttállás a Bak jegyében Artemisz Asztrológia Debrecen

A két planéta által kínált energiákat felhasználhatjuk önfejlesztésre is! Nagyszerű lehetőségünk van ahhoz ebben az időszakban, hogy alapjaiban változtassunk akár eddigi hitrendszerünkön és újraértékelhetjük az életről való alapelveinket.

Ráeszmélhetünk arra is, hogy korábbi véleményünkben, vagy akár gondolkodásunkban – különösen vallási, filozófiai, politikai, társadalmi témákban – már nem vagyunk annyira biztosak, mint eddig. Fogalmazzuk újra magunknak életszemléletünket, az igazságról alkotott véleményünket!

A Plútó és Jupiter együttállása a Bak jegyében ösztönözhet bennünket arra, hogy most valóban tegyünk és cselekedjünk azért, amiben hiszünk! Ahogy már írtuk, nagyon fontosak ebben az időszakban a célok, melyeket most a társdalom érdekével is összhangba kell hoznunk. Jó időszak ez arra, hogy humanitárius, jótékonysági szervezetekkel, társadalmi csoportokkal együttműködve tegyünk a közért! Ez pedig hozzásegíthet, hogy saját szerepünket is átértékeljük, akár új megvilágítást is nyerhet, vajon mi milyen szerepet töltünk be a társadalomban? Mit tehetünk felelős állampolgárként?

A két planéta találkozása a Bak csillagjegyben felerősíti a hatalomgyakorlás és a törvénykezés témáit, azok összekapcsolódását. Lehetőséget ad szükségszerű kényszerintézkedésekre (rendkívüli állapotok bevezetése), jogrendszer befolyásolására központosítási célokból.

Szembesülhetünk azzal, hogy a megtett intézkedések fanatikus vezetők, vagy akár egy magasabb társadalmi „elit” réteg érdekeit szolgálhatják… A hatalommal (pénzügyi, politikai, gazdasági, vallási, katonai) való visszaélésnek is szemtanúi lehetünk.

Plútó és Jupiter együttállás a Bak jegyében Artemisz Asztrológia Debrecen

A mostani helyzetben ráébredhetünk arra, hogy mindannyian a „Föld nevű csónakban evezünk”… A térképen kijelölt határok ellenére átéljük, hogy összefogásra van szükségünk. Hiteles vezetők komoly erőforrásokat is mozgósíthatnak és újrastruktúrálhatják a változásra érett gazdasági, pénzügyi és társadalmi rendszereket. Az időminőség kedvez a vallási, egyházi reformoknak, a korábbi diplomáciai egyezmények, megállapodások, szövetségek felülbírálatának is.

Mint minden hatás, a mostani is a fejlődésünket szolgálja! Lehetőséget ad annak felismerésére, hogy saját céljainkat csak akkor tudjuk kivitelezni, ha azzal párhuzamosan mások életét is gazdagítjuk!

„Egységben az erő!”