Bak csillagjegyűek tulajdonságairól

Bak jellemzőid vannak:

Ha Bak jegyben születtél

(12.21 – 01.20.)

Ha Bak az aszcendensed

Ha a Szaturnusz

az I. horoszkópházadban áll

Bak csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen

Bak kulcsmondata:

„Rendet teremtek, felelősen felépítem!”

Bak archetípus:

STRATÉGA, BÖLCS ÖREG, REMETE

Bak kulcsszavai:

reálisan, felelősen, takarékosan

Ha megismerkedsz a sors törvényeivel, akkor könnyebben együtt tudsz működni velük!

Ismerd fel lehetőségeidet az asztrológia segítségével!

BAK ÁLTALÁNOS JELLEMVONÁSAI

Éppen határon születtél? Elbizonytalanodtál? Kattints és nézd meg videónkat!

 • Komolyan, megfontoltan és fegyelmezetten tör mindenkori céljainak megvalósítása felé. Különösen nagy feladatot is képes kötelességtudattal beteljesíteni. (Személyes hatékonyságunk alapjai)
 • Önbecsülése nagyban összefügg a társadalmi szerepével, a munka világában betöltött pozíciójával. Szeretne tiszteletet kivívni magának, bizonyítani másoknak. Ha nem kapja meg az őt megillető elismerést, komorrá, keserűvé válik, de tovább húzza az igát még keményebben.
 • Gyakorlatias személy, aki a saját tapasztalatokban hisz. Fontos számára az anyagi biztonság megteremtése, mellyel körültekintően és sokat foglalkozik. Mindenkor megfontolja a kiadásait.
 • Kiszámítottan, tervezetten vesz részt az életben. Erős akaratát általában anyagi célok felé irányítja, szeretne valami maradandót felépíteni.
 • Fiatal korában a rá jellemző érettség, „koravénség” miatt alig várja, hogy felnőtt legyen. Addig is a komolyabb és idősebb emberek társaságát keresi, tiszteli a hagyományokat. (Érett személyiség jellemzői)
 • Nehezen barátkozik, fegyelmezett életet él, de akit megkedvel, amellett kitartó, hűséges és áldozatkész.
 • Életét külső fegyelem és belső rend jellemzi, mely biztonságot ad számára. Gyakorlatias és figyel az erőforrások takarékos felhasználására.
 • Elismeri a közösségi élet szükségességét, képes saját igényeit akár háttérbe szorítva is egyensúlyt kialakítani saját akarata és a környezeti elvárások között. (A társadalmi-nemzeti önismeretről)
 • Belülről szabályozza önmagát, önfegyelem, megbízhatóság és törvénytisztelet jellemzi. A legkevésbé hajlik korrupcióra.
 • Türelmes, megtapasztalja, hogy a dolgok mélyén rend van, mindennek meg van a maga ideje, s a dolgoknak be kell érni. Fontos számára a pontosság, nem él vissza mások idejével sem. (Karma és önismeret)
 • Jellemzően potenciális vezető, aki szívósan végigjárja a ranglétrát, hiteles tudásával tekintélyt, elismertséget vív ki magának.
 • Kiváló munkaerő, hiszen keményen és sokat tud dolgozni. Betartja a határidőket, pontosságra törekszik, feladat-orientált. Végrehajtja az utasításokat akkor is, ha belül más a véleménye.
 • Ha elér egy számára fontos célt, nem élvezi annak dicsőségét, hanem újabb célokat fogalmaz meg önmaga és környezete számára.
 • Gondolkodása gyakorlatias, jó adottsággal igazodik el a különböző rendszerekben, összefüggésekben. Precízen tervez, reális alapokon kivitelez a leginkább megfelelő erőbefektetéssel. Hitelesen, megfontoltan kommunikál. Nem ijed meg a nehéz, akár fizikai munkától sem.
 • Képes egyértelműen elválasztani egymástól a hivatali és magánéletet, nem intrikál, kerüli a pletykákat. Megalapozottan nyilvánít csak véleményt. Saját problémáival nem terhel másokat.
 • Türelmes, szívós, teherbíró, tudja, hogy önmagára mindig számíthat. Ha csak teheti, igyekszik mindent önerőből megoldani, nem szívesen vesz fel hitelt, a lassú takarékos előrejutás híve.
 • Nyugodt, higgadt kapcsolatra törekszik, ahol kölcsönösen számíthatnak egymásra. Családot felelősségteljesen alapít, ami mellett kitart és hűséges. Fontos számára, hogy elismerjék erőfeszítéseit, amit a családért tesz. (A párkapcsolatok forgatókönyve)
 • Szükséges számára a visszahúzódás, az egyedüllét termékenyítően hat rá. Ösztönösen vágyik az önismeretre, felfedezheti a spirituális valóságot. Hiteles tanítója lehet környezetének a saját megélt tapasztalatain keresztül.
 • Túlságosan óvatos személy, aki túlságosan aggódik, és nehezen alkalmazkodik a változásokhoz, a világ fejlődéséhez.
 • Saját megcsontosodott szokásaival elriaszthatja környezetét. “Én ezt így és ekkor szoktam csinálni…” –hozzáállásával semmi mást nem fogad el a saját megoldásain kívül.
 • Csak az anyagban és a racionális tudományban hisz, bizalmatlan mindennel szemben, amit racionálisan nem tud vagy akar megérteni. Gondolkodása merev, belátásra képtelen.
 • Kerül minden olyan helyzetet, ahol kísérletezni lehet, vagy a “biztos”-nál nagyobb kockázatot kell vállalni. Fél minden újtól és a versenyhelyzettől, konkurenciától.
 • Első számára a hivatás és munka, csak utána jöhet a magánélet. Párválasztásnál mérlegeli az előnyöket, akár az anyagiakat is. Gyakran köt szakmaházasságot, de hajlamos lehet érdek és névházasságra is.
 • Családjától, környezetétől elvárja, hogy mindenki az általa elképzelt dolognak, tevékenységnek rendelődjön alá, hogy kiszolgálják. Még ünnepnapokra is kitalál tennivalókat, hiszen a laza kötetlen érzelmi helyzetekkel nem tud mit kezdeni.
 • Hajlamos pesszimistán gondolkodni, jellemzően mazochista (önbüntető) karakter. Gyakoriak életében a depresszív fázisok.
 • Élete örömtelen kötelesség-teljesítéssé sivárulhat, robotoló munka-alkoholistaként, túlzó felelősségérzettel viheti mindennapjait. Közben megtagadja, elfelejtkezik gyermeki és játékos, gyengéd oldaláról.
 • Környezete megkeményedett, “kőszívű” gátlástalan karrieristának tarthatja, aki számító módon nyomul kiszemelt pozíciója felé, miközben önmagát sem kímélve „felfelé nyal, lefelé tapos”.
 • A pénz által teremtett biztonságban hisz, s ezért zsugori gyűjtögetővé válhat, aki még önmagától is sajnálja a dolgokat. Az általa feleslegesnek ítélt célokra pénzt kicsikarni tőle lehetetlen. Komoly vagyont rakhat össze önsanyargató életmóddal.
 • Az érzelmek világa ismeretlen számára, nem képes empátiára, leginkább kéretlen tanácsokat osztogat másoknak. Környezetével általában bizalmatlan, elutasító, mogorva, kellemetlen, s ezzel a viselkedéssel, jó eséllyel eléri, hogy magára marad. (Dióhéjban az önismeretről)

Szeretnéd, ha más is fontos lenne az életedben a munkán túl?

 • A Bak csillagjegyű személy szereti maga irányítani a dolgokat, ezért potenciálisan mindig a vezető beosztások felé törekszik, vagy vállalkozóként önmaga ura.
 • Terhelhetősége, megbízhatósága miatt alkalmas komoly, felelősségteljes, bizalmi állásokra, akár komolyabb társadalmi pozíciókra.
 • Gyakorlatiassága, rendszerszemlélete segítségével jól boldogul a műszaki területeken, bárhol, ahol matematikai készségeit jól használhatja.
 • Kedveli azokat a kihívásokat, ahol valamit tervezhet és felépíthet, legyen az épület, út, híd vagy bármilyen egyéb rendszer. Így lehet belőle tervező, építész, műszaki ellenőr, vagy akár kiváló kőműves, kőfaragó is.
 • Jó érzéke van a pénzügyi szakmákhoz, közgazdász, könyvelő éppúgy lehet belőle, mint pénztáros.
 • Erőteljes kapcsolatát a föld elemmel kiélheti minden földdel, kővel kapcsolatos szakmákban. Lehet kubikus, bányász, geológus, barlangász, ásvány szakértő, műköves stb.
 • Jól teljesít minden olyan területen, ahol kontrollt lehet gyakorolni, illetve ellenőrzéseket lehet folytatni, esetleg a szabályszegőket meg lehet büntetni. Így lehet ügyész, rendőr, bármilyen ellenőr, beszedő, vagy végrehajtó személy.
 • Precíz, takarékos, beosztó, az erőforrásokra odafigyelő adottságát bármilyen raktárosi, vagy logisztikai hátteret biztosító munkahelyen kiélheti.
 • Néhány spirituálisan nyitott bak szülöttnél megtaláljuk azt a törekvést, hogy személyes vágyairól lemondva életét egy magasabb rendű eszme szolgálatába állítsa. Így képviselőikkel találkozhatunk a papok, szerzetesek és apácák között is.
Munka, foglalkozás ajánló Bak csillagjegyűeknek Artemisz Asztrológia Debrecen
Bak csillagjegyűek sportja Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Fontos számára a napi szintű testmozgás, mert jellemzően hajlamos elhanyagolni a saját testével való törődést a munkamániája miatt.
 • Kedvelheti a hosszú, lelazító sétákat, a nyújtó jellegű testedzést pl. pilates.
 • Testét és szellemét egyaránt karban tarthatja a jóga segítségével.
 • Ha aktívan sportol, akkor általában előnyben részesíti a szívósságot, kitartást igénylő formákat, mint például a hosszútáv-, vagy akadályfutást, a maratoni távokat.
 • A Bak jegy szülöttét gyakran megtaláljuk a hegymászók, sziklamászók közösségeiben, vagy a barlangi túrákat, kihívásokat kedvelők között.
 • Mint jó stratéga szereti a szellemi sportokat, a sakkot, dámát, keresztrejtvényeket.
 • A Bak jelét a föld elemi minősége hatja át. A tél színvilága közel áll hozzájuk, színválasztásukban előnyben részesítik a „föld” színeket. Előszeretettel öltöznek feketébe, de vonzódnak a szürke és barna árnyalataihoz, amit olykor egy kis zölddel kombinálnak. A mostani divatszínek közül a padlizsán lilát, vagy a nagyon sötétkéket is viselhetik.
 • A harsány, színes mintájú ruhákat elkerülik. Fiatalon komolyságuk, zárkózottságuk miatt kissé koravénnek hatnak, majd életük delén elkezdenek „fiatalodni”, színesebb ruhákat is megengednek maguknak. Ez persze soha nem lesz harsány, vagy feltűnő.
 • Általánosságban elmondható róluk, hogy egyszerű, az alkalomhoz illő öltözékben jelennek meg mindenhol. Ruhatárukban, ha körbenézünk, ott tartós, kényelmes, célszerű és praktikus darabokat találunk. Öltözködési stílusukat a mindenkori feladatuk határozza meg.
 • Otthon a megszokott, akár kissé megkopott ruhákat hordják. Takarékosságra való hajlamuk miatt addig viselnek egy-egy ruhadarabot, míg az teljesen elhasználódik.
 • Munkahelyi megjelenésükre fokozottan ügyelnek, hiszen elsődleges célja életüknek az érvényesülés.
Divat horoszkóp Bak csillagjegyűeknek Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Petőfi Sándor, Jordán Tamás, Domján Edit, Palik László, Vikidál Gyula, Nagy Feró, Korda György, Demjén Ferenc=Rózsi, Makk Károly, Déryné Széppataki Róza, Mándy Iván, Piros Ildikó, Erzsébet=Sissi, Feszty Árpád, Váci Mihály, Klapka György, Gömbös Gyula, Gryllus Dorka, Gönczy Pál, Ábrahám Edit, Neumann János, Tordai Teri, Szendrey Júlia, Kövér László, Fellegi Ádám, Ruttkai Éva, Berkes Gábor, Bocskai István, Festetics György, Baumgartner Zsolt, Sas József, Wigner Jenő, Nemes Nagy Ágnes
 • Kenézy Gyula, Sztójay Döme, Schütz Ila, Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály, Szálasi Ferenc, Bacsó Péter, Ganxta Zolee, Vass Albert, Dés László, Hódos Imre, Mécs Károly, Medgyessy Ferenc, Jedlik Ányos, Eszenyi Enikő, Molnár Ferenc író, Csákányi László, Fazekas Lajos fazekas, Szilvási Lajos, Barcsy Jenő, Rockenbauer Pál, Teller Ede, Jordán Tamás, Mikszáth Kálmán, Hegyi Barbara, Hernádi Miklós író, Ferencsik János, Schubert Éva, Fischer Iván, Zámbó Jimmy, Csomor Csilla
 • Michael Schumacher, Al Capone, Edgar Allen Poe, Albert Schweitzer, Jack London, Jeanne d’Arc, Mao Ce-tung, Martin Luther King, Isaac Newton, Elvis Presley, Nostradamus, Marlene Dietrich, Louis Pasteur, Anthony Hopkins, Jude Law, Diane Keaton, Jim Carrey, Janis Joplin, Julia Ormond, Kevin Costner, Kate Middleton, Ricky Martin, Nicolas Cage, Orlando Bloom, Denzel Washington, Stephen William Hawking, Sienna Miller, Tia Carrere, Kirstie Alley, Faye Dunaway, Patrick Dempsey, Cromwell, Kipling, Joan Baez, Rod Stewart, Sztálin, Jane Fonda, Kiefer Sutherland, Puccini, Ralph Fiennes, Loyola Ignác, Ricky Martin, Adam Mickiewicz
 • Humphrey Bogart, Henry Miller, Johannes Kepler, Gérard Depardieu, Louis Pasteur, Madame Pompadour, Milne, Ben Johnson, Matisse, Donna Summer, Ben Kingsley, Val Kilmer, Murillo, Asimov, Tolkien, Michael Schumacher, Jacob Grimm, Dürrenmatt, Umberto Ecco, Marilyn Manson, Rowan Atkinson, Gerald Durrell, Nixon, Ros Stevart, Assisi Szent Ferenc, Jack London, Göring, Kirstie Alley, Vivekananda, Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Moliere, Kabir Bedi, Kate Moss, Benjamin Franklin, Csehov, Muhammad Ali, Milne, James Watt, Edgar Allan Poe, Vidal Sassoon, Janis Joplin, Paul Cezanne, Federico Fellini, Mel Gibson
Ismert Bak csillagjegyű szülöttek Petőfi Sándor Artemisz Asztrológia Debrecen

Petőfi Sándor – költő

Ismert Bak csillagjegyű szülöttek Mel Gibson Artemisz Asztrológia Debrecen

Mel Gibson – színész

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Bak csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Nyilas csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Rák csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Kos csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Ikrek csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Mérleg csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Szűz csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Oroszlán csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Bika csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Skorpió csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Vízöntő csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen
Halak csillagjegyűek tulajdonságai Artemisz Asztrológia Debrecen

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Asztrológia Iskola