Bak hava: A Fény születésének időszaka

 • A téli napforduló idején eljut a Nap a legalacsonyabb pontjára, s ekkor belép a Bak csillagkép előterébe. Ezen a ponton látszólag még a sötétség uralkodik. De mindig a legmélyebb ponton történik meg az átfordulás, melyhez óriási erő, szívósság és kitartás szükségeltetik. Ezek a tulajdonságok jellemzők a Bak jelében születettekre.
 • A Bak a zodiákus legkisebb csillagképe, s általában halfarkú kecskeként ábrázolják. A “halfarok” utalhat a Jézus születéséhez kötött Halak világkorszak beköszöntére (őskeresztények szimbóluma is a hal volt!), a kecske pedig az ószövetségi bűnbak szerepére, mely által a közösség megtisztult. Nekünk is meg kell tisztulnunk, hogy Jézus által képviselt szeretetet képesek legyünk befogadni, élni és továbbadni.

Mi, keresztények ekkor ünnepeljük a Karácsonyt, Jézus születését. E misztérium szimbolikus jelentése erősen összekapcsolódik a Bak jel témáival.

 • Tudjuk, a Kisded szinte embertelen körülmények között jött világra, az év legsötétebb időszakában, a népszámlálás miatti kényszerű utazás közben. Emberibb szálláshelyet nem adtak Máriának, s nem volt segítsége sem.
 • A Gyermek állatok között jött világra, mely az ösztönvilágot, lényünk legmélyét szimbolizálja.
 • Az isteni kegyelem lehajolt az anyagvilág legmélyéhez, útra bocsátotta legszentebb Fiát, aki egész életútjával a Fényt és a megváltás reményét jeleníti meg nekünk, melyet minden Karácsonykor újból felidézhetünk és követhetünk.

Jelszavai: “Rendet, struktúrát és világosságot teremtek!

Befejezem! Felelős vagyok!”

 • Szívósan, kitartóan, ha kell lemondások árán, de eléri kitűzött célját Óriási túlélő, s ez olyan teljesítményekre is alkalmassá teszi, mint a hosszútávfutás, vagy a hegymászás. A Bakot a nehéz körülmények között való helytállás nem riasztja meg.
 • Míg az előző jel a Nyilas ideológiákat gyárt, gyakran a realitástól elrugaszkodott eszméi vannak, addig a Bak visszatér a tényekhez, a közösségi együttélés rendjével, beilleszkedéssel, struktúrával foglakozik. Az idealizmus átvált realizmusra, objektív tárgyi valóságra.
 • Csak akkor hisz valamit, ha megtapasztalja. Rájön, hogy az egyénnek egy meghatározott funkciója és pozíciója van a társadalomban, amelyért az egyéni vágyakat és érzéseket fel kell áldozni. Ez fegyelmet és felelősségvállalást követel világos célkitűzésekkel, de megadja a lehetőséget a sikerre és presztízsre. Különösen nagy feladatot is kötelességtudattal teljesít. Szeret struktúrákban, szerkezetekben gondolkodni, ezért rendszerépítőknél, tervezőknél mindig találunk Bak vonatkozásokat.
 • A társadalomnak való alárendelődés mellett a Bak magába foglalja a lassú, alapos, fáradtságos érési folyamatot is, hogy előre jusson személyisége fejlődésében.

Itt az ideje, hogy felelősséget vállalj az életedért!

Hogy ez könnyebben menjen…

TÉGED IS VÁR AZ

ARTEMISZ ASZTROLÓGIA ISKOLA!

A görög mitológiában Szaturnusz megfelelője Kronosz, aki erőszakkal és jogtalanul ragadja magához a hatalmat, s fia ugyanúgy letaszítja őt “trónjáról”, miképpen ő tette azt apjával…

 • Ez a sors törvénye, azt kapjuk vissza, amit adunk. Hétköznapi emberként fájdalomból és veszteségből tanulunk. Ezért Szaturnusz nyomában nehéz élethelyzetek, félelem, gátlás, görcs és önbizalomhiány jár. Ilyenkor átértékeljük életünket, számba vesszük teendőinket. Életünk értelméről vallott felfogásunk változik meg.
Szaturnusz mítosza A karma működése Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Szaturnusz mítosza – A karma működése

 • Szaturnusz látszólag könyörtelenül, élethelyzeteken keresztül segít, hogy beteljesítsük a sorsunkat. A hozzá kapcsolódó karma szó tettet, tetteink következményét jelenti, mégpedig pozitív vagy negatív értelemben egyaránt.
 • Párkapcsolatban lassan nyílik meg, de ha igen, akkor hűséges, állhatatos. Érzelmeit nehezen fejezi ki, zárkózott, magánélete tabu. A munkát és kötelességet elé helyezi a családi életnek is. Intim szféráját tiszteletben kell tartani, csak kevesektől tűri el a testi érintést. Dolgait szereti egyedül és tökéletesen megcsinálni. A Bakra jellemző lehet a szakma, vagy névházasság, számító esetben az érdekházasság.

A szellem felnőtté válása ebben a jegyben következik be…

 • S ha ez megtörténik, akkor a magának való, “csak én tudom jól”, távolságtartó Bakból megszülethet a BÖLCS tanító, mely nem fél az intimitástól. Beavatott tudóvá válik, aki hiteles lesz a saját megélt tapasztalatain keresztül. Azokat ötvözi a hite gyakorlásával, s ezzel beteljesíti az emberi élet magasztos célját, mely nem más, mint az anyagvilág átszellemiesítése.
 • Mint harmadik föld jel, a Bak a Szaturnusz bolygó uralma alatt áll. A Naprendszer második legnagyobb bolygója az Ekliptikát bő 28 év (4 x 7) alatt járja be. E lassú mozgáshoz kapcsolódik az a tény, hogy az életünkbe hét évente váltás, esetleg válság gyűrűzik be. Szaturnusz ritmusához kapcsolódnak életünk “vizsgahelyzetei”, nehézségei. Ő a tanító az életünkben, aki felelősségre int, jelzi számunkra: “Amit elvetsz, azt aratod le!” Képeken gyakran sarlóval vagy kaszával a kezében ábrázolják. De az Idő Uraként homokórával, vagy halálfiguraként is találkozhatunk vele. Életünk hétköznapjaiban rendőrként, ellenőrként, behajtóként ismerhetjük fel.
Kozmikus évkör Bak hava Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A családalapítás ténye felelősséget követel. Ilyenkor igyekszünk a megszerzett tudást a gyakorlatban alkalmazni, társadalmi értelemben karriert építeni, stabil struktúrát és hátteret adni a családnak. Mindez megköveteli a felelősségteljes gondolkodást és életvitel, a célok érdekében a megfontoltságot, precíz tervezést, esetleg önkéntes áldozatokat, lemondást.
 • Életünk aktív szakasza ez, amikor a társadalmi hierarchiában is meg kell találnunk a helyünket. Felébreszti bennünk az ambíciót arra, hogy magasra jussunk.
 • A Bak egész életében ezt teszi. Elismeri a közösségi élet szükségességét, elfogadja a törvényes rendet. Társadalmi pozícióra tör.
 • Potenciális vezető, aki szívósan végigjárja a ranglétrát, eléri a tekintélyt, hatalmat, elismertséget, majd pozícióját a többiek szolgálatába állítja.
 • Harmonikus megnyilvánulásként külső fegyelem, belső rend jellemzi. Kötődik a hagyományokhoz, tiszteli azokat. Visszafogott, hűvös, komoly, távolságtartó.
 • Gondolkodása tiszta, világos, stratégikus, kommunikációja hiteles, megfontolt. Felelősségteljes, gyakorlatias, önmagához is szigorú.
 • Az illúzió és romantika távol áll tőle, elhatárolja az érzelmeket a munkától. Higgadt, józanul előrelátó, és kitartó kivitelező a legtakarékosabb módon.
 • Örömtelen kötelességteljesítő, munka-alkoholista lehet, akinek problémás a felelősségvállalás.
 • Gátlástalan karrierista, aki céljai érdekében “felfelé nyal, lefelé tapos”. Fél az újtól és a konkurenciától. Gondolkodása merev, belátásra képtelen. “Én ezt így és ekkor szoktam csinálni…”, s ebből nem enged. Saját akaratát rákényszeríti a környezetére. Megtagadja gyermeki, játékos, gyengéd és odaadó oldalát. Gyakran örömtelen életet él, még önmagától is sajnál dolgokat. Jól példázza ezt Petőfi (öt Bak bolygója van) Zsugori uram c. verse. Mogorva, kellemetlen, zárkózott viselkedésével elérheti, hogy egyedül marad. E testi-lelki keménység depresszióssá teheti.
 • Három istenséget “imád”. Az időt, ezért mindig pontosságra törekszik és ezt várja el másoktól is. A pénzt, számára értéktelen dolgokra nehéz tőle pénz kicsikarni. A harmadik a tökéletesség. Gyakran hangoztatja, hogy amit ő meg tud csinálni, arra más is képes. De nem veszi figyelembe, hogy mások nem rendelkeznek olyan erőforrásokkal, mint ő. S ezzel mindig be tudja bizonyítani önmagának, hogy tökéletesen bizony csak ő képes a dolgokat véghezvinni. Gyakran hiányzik belőle az alázat, mely szoros kapcsolatban van a meghajlás képességével. A Bakok gyakran küszködnek elmerevedést hozó ízületi problémákkal, térd bajokkal.
 • Merevségéből a kiutat jelentheti, ha megtanul megbocsátani, lemond szigorúságáról, s elkezd másokat is megérteni. Ebben hasznos segítője lehet a mélyebb önismeret, meditáció, jóga.

Bennünket a “Bak – ság” taníthat arra,

hogyan lehet nehéz körülmények között is helytállni,

s szellemi épülésünk, emelkedésünk közepette is

megőrizni a realitással való kapcsolatot.

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Kozmikus évkör Vízöntő hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Nyilas hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Skorpió hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Mérleg hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Rák hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Kos hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Halak hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Szűz hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Bika hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Ikrek hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola