Ikrek hava: A megismerés időszaka

Kozmikus évkör Ikrek hava Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Az Ikrek időszaka a tavasz vége, mely a nyári napfordulóig tart.
 • A zodiákus harmadik jele, az Ikrek elkezdi a tágabb tér elfoglalását, s a letelepedésből világjárás lesz. Mint első levegő jel, mindent, ami körbeveszi meg akar ismerni.
 • Ezzel kezdetét veszi az intellektus és a racionális képességek fejlődése.
 • Az előző jel, a Bika a helyzetét konszolidálja, letelepedve kijelöli a birtokai határát, megműveli, őrzi, gyarapítja azt, alkalmazkodik és élvezi a föld “gyümölcseit”, addig az új jel tehát váltást hoz.

E jel földi képviselőjének fontos jelszava:

“Gondolkodom, tehát vagyok!”

Tudni szeretnéd, miért vagy nyitott minden új ismeretre?

Hogy erre ráláss tudatosan…

TÉGED IS VÁR AZ

ARTEMISZ ASZTROLÓGIA ISKOLA!

 • Ilyenkor az egyén életében is egyre erősebb a vágy arra, hogy mozgásba lendüljön. Mivel eljött a jó idő, a Bika segítségével elindultak a kerti munkák, a szükséges renoválások, most a figyelem egyre gyakrabban kalandozik el abba az irányba, hogy a pompájába borult természetben felfedezéseket tegyünk, kiránduljunk. Ebben az időszakban tervezi meg a legtöbb ember a nyaralását, célokat tűz ki, útitervet készít.
 • Mivel az Ikrek analógiába hozható a tanulással, a racionális működésekkel, ezért nem meglepő, hogy a tanév vége erre az időszakra esik, ekkor van a begyűjtött tudásról való számadás is.
 • Már, nem csak érzékszervek által tapasztal, hanem gondolati síkon analizál is, definíciókba foglalja a megtapasztaltakat, így kialakul a nyelv, mint kommunikációs eszköz. Hajtja a megismerés vágya, ezért szeretne mindenhol ott lenni, mindent megélni anélkül, hogy bármilyen kötöttséget vállalna. A felfedezett dolgokat meg akarja osztani másokkal, ezért számára nagyon fontosak a kapcsolatok. Életét általában nagyobb településen, városban képzeli el, ahol kapcsolatigényét kiélheti. Ha mégis kisebb településen lakik, akkor ő az, aki mindenkiről mindent tud, bárkit leszólít az utcán, hogy kíváncsiságát kielégítse.
 • Az Ikreknek elsődleges az aktualitás, bármivel találkozik, átmenetileg magával ragadja, de érdeklődése annyira széleskörű, hogy elmélyülni nem képes, ezért nagyon hamar vonhat le következtetéseket. Szeretne megértést teremteni az ellentétes nézetek között. Jáván nagyon találóan ezt az energiát a pillangóval szimbolizálják. Utalva a kötetlenségre, a tág, határok nélküli mozgékonyságra, ide-oda röpködésre, könnyűségre, függetlenség vágyra.

Az Ikrek jele a Merkúr bolygó hatása alatt áll, melyet a görög mitológiából Hermészként, az istenek küldötteként ismerünk

 • Feladata jeléül szárnyas sisakot és szandált kapott, melyek segítségével szélsebesen eljut bárhová. Így tud közvetíteni az istenek és az emberek között. Ezért minden terület, melyben valamilyen közvetítés van, az ő fennhatósága alatt áll. Hozzá tartozik a kereskedelem és mindenféle üzletkötés, ahol ravaszul mindig megtalálja a megfelelő utat- egyenest, görbét egyaránt. Ő az istene az utazóknak, kereskedőknek, de csalafintasága miatt a tolvajoknak, csalóknak is. Soha nem alkalmaz erőszakot, hanem ötleteit, meggyőző erejét veti latba. Szimbolikájában megjelenik a kettősség, hiszen ellentétes dolgok (“ég és föld”) között próbál közvetíteni. Ezt csak semlegesen teheti meg, ezért az érzésektől távol tartja magát, törekszik az objektivitásra.

 • Megjelenik a célszerű gondolkodás, rendszerezés, kategorizálás. S a közvetítés elengedhetetlen feltétele a szónoki képesség, jó nyelvérzékkel.
 • Biztonságát akkor éli meg, ha mindig a kellő ismeretek birtokában van, aktívan megéli az információ = hatalom lényegét. Egyetlen jel képviselője sem annyira kíváncsi és tudásszomjas, mint ő. Nem bírja az egy helyhez való kötöttséget. Az állandó mozgás és kapcsolatok nélkül úgy érzi, mintha nem is élne. Egyszerre képes több dolgot csinálni, általában több könyve van éppen olvasás alatt, de telefonjai intézése közben figyelemmel kíséri a híradót is. Tv, rádió és telefon nélkül el sem tudja képzelni az életét. Rosszul érzi magát ingerszegény környezetben, fél a csöndtől, az elmélyüléstől.

Mivel lételeme az információ csere és az állandó nyüzsgés, ezért a kommunikációval összefüggő hivatások neki vannak kitalálva!

 • Kedveli azokat a munkaköröket, melyekben megélheti a mozgékonyságát. Semlegességre törekvése miatt jó újságíró, riporter, szerkesztő, de fordító, idegenvezető lehet. E jel szülötteit megtaláljuk a titkári állásokban, telefonközpontokban, s a média valamint üzleti világ bármely területén.
 • Belső gyengeségeit mindig az intellektussal leplezi, ódzkodik a szabályoktól, stabil keretektől, felelősségvállalástól. A sokszínű, spontán, érdekes, változékony kapcsolatokat szereti, ezért nehezen köteleződik el. Ő kevésbé a konkrét tettek, mint inkább a szavak embere. Gyönyörűen beszélhet az érzésekről, de kérdéses, hogy valóban átéli-e őket? Tipikus Ikrek volt Don Huan, aki mindig tudta, mit kell mondani a nőknek, hogy levegye őket a lábukról.
 • A fizikai munkát nem szereti, távol tartja magát az olyan tevékenységektől, ahol az intellektust nem használhatja. Ha rossz útra téved, akkor őbelőle lesz az intellektuális bűnöző, hamisító, csaló.
 • Vallja, hogy amit a törvény nem tilt, azt ki lehet játszani, ő a kiskapuk embere. Ügyesen zsonglőrködik a szavakkal, összezavar! Értelmi beállítottsága megfigyelhető az arcán is, általában “okos” tekintete van, gyakran szemüveges, de tipikus Ikrek ábrázat az is, amikor azt mondjuk valakire, hogy “rókaképű”.
Kozmikus évkör Ikrek hava Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Az egyéni életutunkon a születésünktől a halálig mindannyian átmegyünk a zodiákus 12 fázisán. A Kos fázis szimbolizálja a születést, a Bika a táplálék elfogadását, s a testi gyarapodást. Az Ikrek szakasz hozza csecsemőként a külvilág felfedezésének igényét, mely alapmotivációja a mozgásfejlődésnek az életünkben. De később is, minden tanulási és kapcsolatteremtési helyzetben az Ikrek által szimbolizált kíváncsiságunkat igyekszünk kielégíteni.
 • A tudásvágyunk az egyik legősibb! A Bibliában az eredendő bűnt, így az ember bukását szimbolizálja az a tény, hogy az első pár evett a tudás fájának gyümölcséből. Ezáltal kiűzetett a Paradicsomból, az egységállapotból! Saját életében ezt minden egyén átéli, amikor az anyával megélt szimbiózis és egységállapot után rájön arra, hogy különálló lény. Megéli a kettősséget, a KÉT-séget, ettől kezdve könnyen kétségbe esik, s vágyik vissza az egységbe.
 • Ez az öntudatlan egységkeresési vágy működik akkor, mikor alkohollal vagy kábítószerekkel kioltják a tudatos tudatot, mert az öntudatlanság jótékony homályában nincs benne a realitás. Ezt az egységet, ha pillanatokra is, de megélhetjük egy önfeledt szeretkezés betetőzéseként, de ezt az állapotot igyekszik elérni minden meditációban a belső úton járó ember. Ez a gondolat jelenik meg az Eldorádó, vagy az “Ígéret földje” utópiákban is.
 • E jel alaptémája s egyben tanítása is, hogy kettős természetű lények vagyunk.
 • Földi világunk kétpólusú, mindennek megtaláljuk az ellentétét is, s ennek a kettősségnek a képviselője az Ikrek jele.
 • Anyagi testünknek köszönhetően egyszerre csak egy nézőpontból tudjuk a dolgokat megvizsgálni, s gyakran döntenünk kell.
 • Megvan bennünk az isteni, mely folyamatos harcban áll emberi törekvéseinkkel. A szellem küzdelme ez az ösztöneinkkel.
 • E harc akkor szűnik meg, és az egymással ellentétben álló erők egymás kiegészítéseként jelennek meg, ha megtaláljuk a kulcsot, mely nem más, mint a “vagy-vagy” nézőpontból egy magasabb síkra emelkedve megélhetjük az “is-is” létjogosultságát.
 • Így rátalálunk az egyidejűségre, s ezen keresztül a vágyott egységre!

Aktuálisan elgondolkodhatunk azon, hogy hol választunk ketté olyan dolgot az életünkben, mely egy magasabb síkról nézve összetartozik?

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Kozmikus évkör Rák hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Kos hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Halak hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Vízöntő hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Nyilas hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Skorpió hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Mérleg hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Szűz hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Oroszlán hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Bika hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Ikrek hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Asztrológia Iskola