Kozmikus fordulópontok: Húsvéti gondolataink

Húsvéti gondolataink Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • Keresztény kultúránk legnagyobb ünnepköre a Húsvét, mely a tavasz ébredéséhez kapcsolódik.
 • A tavaszi nap-éj egyenlőséggel kezdetét veszi az új (kozmikus) év, s a természet a hosszú, téli időszak után újjászületik. A nappali világosság és sötétség harca az őszi napfordulóig a fény javára billen.
 • A Húsvét egyben az újjászületés, a tavasz ünnepe is, feltöltő, kiáradó, lendületes energiákkal erősíti az aktivitást, a kifelé vágyást, a mozgékonyságot és a kapcsolatteremtést. Kedvünk támad minél több időt a természetben tölteni, kirándulni, kimozdulni a téli időszak után.
 • Egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés rítusai. A természet felébredésében benne van a termékenység ígérete is, melyhez szintén kapcsolódnak hagyományok ebben az időszakban. Ilyen kiemelt nap pl. március 25-e, gyümölcsoltó Boldogasszony napja, mely a termékenység-varázslások ideje.
 • Az angol Easter és a német Ostern kifejezés gyökerében megtaláljuk Ostara-t a tavasz keleti germán úrnőjét, akinek ünnepe szintén a tavaszi nap-éj egyenlőség idején volt.

Húsvét mai jelképei

 • A Húsvét ünnepkörének mai „kellékei”, a nyúl, a tojás, a szaporodásra, szaporaságra utaló ősi termékenység-szimbólumok.
 • A húsvéti bárány Jézusra, mint „áldozati bárányra” utal.
 • Látható tehát, hogyan keverednek az ősi időbe visszanyúló és a vallási szimbólumok egymással.
 • A locsolás a vízzel való megáldást, az élet-vizével történő megújítást, az újjászületés igényét fejezi ki.
Húsvéti gondolataink Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Húsvéti gondolataink Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

A keresztény Húsvét

 • A keresztény kultúra a zsidó hagyományokban gyökerezik. A Húsvét a héber „pészah”-ból fejlődött ki, mely az egyiptomi fogságból való megszabadulás ünnepe volt.
 • A szó „kikerülés”-t, „elkerülés”-t jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány vérével megjelölt házait. Jézus is megtartotta az ünnepet, ezért vonult be Jeruzsálembe tanítványaival együtt virágvasárnap, ahol élete és sorsa beteljesedett.
 • A Biblia szerint Jézus a pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.
 • Sorsa, áldozata, a megváltás és feltámadás üzenete mögött ott rejtőzik az az örök emberi vágy, hogy az elmúláson és halálon győzedelmeskedjünk. Hogy megszülessen a fénylő hit, a bizonyosság, az örök remény a megújulásra, a feltámadásra és sorsuk jobbra fordulására.
 • Jézus Krisztus misztériuma, a kereszt halál, az önfeláldozó odaadáson keresztüli áldozat szimbóluma. Miként a földbe vetett mag áldozatot hoz, semmivé válik ahhoz, hogy belőle új növény, új élet hajthasson ki.

Hogyan számítjuk ki a Húsvét idejét?

 • A Húsvét mozgó ünnep, ami azt jelenti, hogy minden évben a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnapra esik már évszázadok óta a keresztény hagyományokkal rendelkező országokban.
 • Ezért a dátuma március 22. és április 25. között változhat.
 • A következő 2 év húsvét (vasárnap) időpontjai: 2019. április 21. és 2020. április 12.
 • A Húsvéti ünnepkör a Pünkösddel zárul, mely minden évben húsvét után hét héttel következik.
Húsvéti gondolataink Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Töltekezzünk fel a megújuló erőkkel Mindannyian!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola