Lilith Fekete Hold az asztrológiában

Lilith Fekete Hold az asztrológiában Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Mint a Hold „párja”, annak számunkra árnyékban levő (sötét) részét jeleníti meg!
 • A Hold az asztrológiában többek között a lélek (psziché) és ösztöneink szimbóluma, mely már önmagában nehezen átlátható tudatunk számára.
 • A Fekete Hold saját ösztönvilágunk számunkra még kevésbé megismerhető, emiatt félelmetes, időnként kiszámíthatatlan oldalát tükrözi.
 • A hagyományos, klasszikus asztrológia nem foglalkozik a Lilith tartalmaival, hiszen témájának és működésének megértése sokkal inkább kapcsolódik a pszichológiához.
 • Ugyanakkor a fejlődés-centrikus asztrológiai megközelítés szükségessé teszi a pszichológiai ismereteket, így a Lilith tartalmaival való találkozást is.

A Fekete Hold (Lilith) nem egy valós égitest, hanem egy virtuális, vagyis fiktív pont. A Hold ellipszis alakú pályán kering a Föld körül. Ennek egyik gyújtópontjában a Föld áll, a másik üres. Ezt az üres pontot nevezzük Fekete Holdnak. A két gyújtóponton átvezetett egyenes metszi az ekliptikát, s ahol a Hold a legmesszebb van a Földtől, az a pont a Lilith.

A Fekete Hold is folyamatosan „körbejárja” az ekliptikát, de nem egyenletes sebességgel. Időnként retrográd mozgást is „végez”. Kb. kilenc év alatt futja be az ekliptika körét és 9 nap alatt halad egy fokot.

Megbízható Efemeridák a középső Lilith állást adják meg, horoszkópbeli pozícióját az asztrológiában az 1930-as évektől követik nyomon az arra nyitott asztrológusok. Hazánkban 1999-ben jelent meg az első magyar nyelvű könyv ebben a témában. (Hannelore Traugott: Lilith – A Fekete Hold erósza)

Önismeretünk rejtett eleme = Lilith
 • Horoszkópunkban elfoglalt pozíciója egy olyan „vakfoltunk”, láthatatlan tapétaajtónk, mely számunkra önmagunkon belül átjárót biztosít alsó és felső világunk között…
 • A szárazabb adatok után próbáljunk közelebbi ismeretséget kötni ezzel az árnyékban lévő misztikus alakkal! Ki vagy mi Lilith és hogyan kapcsolódik a pszichológiai árnyék témájához?
 • Lilith története az emberiség távoli múltjába nyúlik vissza. Első nyomait az ie. 3. évezredben találjuk meg, ahol eredetileg ősi sémi termékenység istennő, „Istenanya”volt. Nevét kapcsolatba hozhatjuk babilóniai-asszír, sumér és héber mítoszokból, történetekből ismert női démonokkal, melyek köztudottan félelmetes lények voltak.
 • A legérdekesebb számunkra talán mégis az a mítosz, mely szerint Lilith az első asszony volt, akit Ádámmal egyenrangúnak teremtett Isten, hozzá hasonlóan földből. Ezt a történetet írja le a héber mitológia, valamint a Zóhár (A Ragyogás könyve – Kabbala legfontosabb könyve isz. 2. században íródott), de Ben Sira Alfabetje szerint is az első asszony Lilith volt.
 • A történet azokba az időkbe nyúlik vissza, amikor az ember számára az „Isteni minőség” egyszerre hordozta magában a férfi és női oldalt, teljességben egymást kiegészítve. Ahogy elindult a teljesség két pólusának vetélkedése és kettéválása, úgy lett erősebb a világban a „férfi pólus”, ezzel együtt a női minőség, az ahhoz kapcsolódó intuitív oldal leértékelődött, elfojtódott, árnyékba került.
 • Így a valamikori életet adó termékenység istennő a matriarchátus hanyatlásával, a patriarchális világrend és gondolkodás megerősödésével száműzetésbe került, „démonizálódott”. Férfiakra, nőkre, csecsemőkre egyaránt veszélyt hozó, csábítóan veszélyes éjszakai lénnyé vált, aki ellen védekezni kellett. A mi kultúránk gyökereiben is megtaláljuk ezt a pszichés mintázatot a boszorkányok (akik általában nők voltak) formájában.
 • Amit „démonnak” nevezünk, az analitikus pszichológia szerint nem más, mint az a kivetített tudattartalom, melyet az egyén, vagy csoport önmaga számára félelmetesnek, fenyegetőnek tart. Ezért próbálja elüldözni, elpusztítani, lsd. boszorkányüldözések. De ami ellen „hadat viselünk”, az mindig visszatér hozzánk, s egyre fenyegetőbbé válik…
 • Lilith „csábítása”, energiája azokra veszélyes, akik teljesen tudatlanok önön mélységeikkel kapcsolatosan. Akik az önismereti utat járják, azok számára beavató, tudatosodást segítő találkozásokat hoz. A női „démon” ekkor, mint lélekvezető, beavató energia segít, bátorít, hogy saját mélységeinkkel, félelmeinkkel képesek legyünk találkozni, s ezáltal megváltozni. Ezért is fontos megismerkednünk Lilith asztrológiai tartalmával.
Számos névvel illetik, sokféle alakban jelenítik meg azt a minőséget, amit Lilith analógiája hordoz magában…
 • A lélek (psziché) híd a test és szellem között, összekapcsol és közvetít, ahogy Lilith is, aki egyszerre hordozza az ösztönök minden csáberejét és a vegytiszta szellemi tudást, bölcsességet. A létezés teljes spektrumát magában foglalja. Aktuális személyiségállapotunk alapján amilyen szintű „érzékelésre” vagyunk hangolva, a létezés azon szintjén lévő tartalmával találkozunk Lilith-tel, a pusztító démoni vágyaktól kezdve a szellemi tanításig. Aminek a befogadására készen állok, annak megfelelően tapasztalom meg Lilith „arcait” a külvilágban.
 • Mint legmélyebb vakfolt, árnyék terület, ösztönösen kétféle módon reagálunk tartalmára: üldözzük, vagy menekülünk előle. Ha ismerjük, saját horoszkópunkban milyen asztrológiai jegyhez kapcsolódik, megtalálhatjuk ellenállásaink, félelmeink, indulataink kiinduló pontját, egyszóval mi az, amit nem bírunk elviselni, ami irritál bennünket. S a sorspedagógia kapcsolataink által újra és újra kikerülhetetlenül elénk hozza az adott tartalmat. Ha vesszük a bátorságot és megismerkedünk önön mélységünk e kiemelt pontjával, Lilith tartalma egyre kevésbé lesz frusztráló számunkra, félelmetes „arca” egyre szebb és vonzóbb alakot fog ölteni.
Számomra Lilith tartalma az adott asztrológiai jegy tömény pszichológiai tanítását hordozza, megmutatja, hogyan lehet az ösztönszintű megnyilvánulásaitól a szellemi szintig eljutni…
 • Korábban a nyitottabb asztrológusok is csak egyfajta „Mumust” láttak benne, egyértelműen katasztrófa jelölőként tartották számon. Ma is sokféle publikálásban csak ezzel a félelmetes oldalával találkozhatunk.
 • Egy biztos, beavató, életünket átformáló, átalakító erőről van szó. S minél erősebben ellenállunk a szükséges változásoknak, annál fenyegetőbb formában, akár jelentős sorskrízisekben (katasztrófa) találjuk magunkat. Innét ered ez a „katasztrofális” megközelítés. Minden krízis egyben beavatás, fordulópont, lehetőség egy másfajta tudatosságra, amikor az életet és benne önmagunkat teljesen más szempontból láthatjuk. Így kapcsolódnak életnehézségeink kikerülhetetlenül a fejlődésünkhöz, melyek által többek leszünk. S Lilith mintázata ebben van a segítségünkre.
 • A számunkra nehéz és problémás helyzeteket általában igyekszünk mindenáron kikerülni. Amilyen erővel védekezünk ellene, olyan erővel át is minősíthetnénk, meg is oldhatnánk. De ehhez vállalnunk kell a változtatást, mely gyakran együtt jár lázadással (valaki vagy valami ellen), néha elutasítással, szeparációval. Jung szerint a lélek transzcendens funkciója is ilyen helyzetekben aktiválódik…
 • A változás mindig áldozatokkal jár, mert e nélkül nincs átalakulás, mindegy, hogy anyagi, testi, kapcsolati áldozatról vagy saját magunk idejétmúlt részének a feláldozásáról van szó. Fontos minden hozzátartozó küszködés, fáradozás, de mindenekelőtt a súrlódások; hiszen nem azonnali megoldásokat kell találnunk. Ez a folyamat az árnyék lassú integrálásáról szól.
Néhány találkozási lehetőség személyes életünkben Lilith megnyilvánulásával…
 • Közös minden Lilith tartalomban, hogy intenzív (pozitív vagy negatív) érzések kísérik!
 • Asztrológiai jegy és házhelyzete szerint hozhat fájdalmas élményeket, válságot, krízist (megfordulást), nehézségeket. Ezek megnyilvánulhatnak akár műtét és egyéb sérülések formájában is.
 • Intenzív kapcsolati élményeket élhetünk meg általa, erőteljes vonzódást, fájdalmas vágyódást, de akár csalódást is, amikor azt érezzük, kijátszottak, elárultak bennünket.
 • Lilith a párkapcsolatok dinamikájában is élesen jelenik meg. Fejlődésbe kerget minket itt is, nyugtalanságot kelt, hogy felrázzon letargiánkból, a megszokott és unalmas kapcsolatokból kibillent.
 • Ha „Lilithtel” egy másik emberen keresztül találkozunk, óriási tüzet gyújt bennünk, szenvedélyes vonzást vagy taszítást ébreszt. Emiatt gyakran megtaláljuk a párkapcsolati háromszögek hátterében.
 • Családi gyökerekben hordozott tabu témáink, esetleges traumák jellegére is utal leginkább a női felmenőink vonalán.
 • Megmutatja, hol vagyunk hajlamosak bűnbakok gyártására, vagy bűnbak szerep felvállalására.
 • Milyen helyzetekben élünk meg el nem fogadást, elnyomást, neheztelést, kitörő dühöt, visszautasítást és az ezekből való menekülést bármi áron. Hol vagyunk mindezekért hajlandók kockára tenni a meglévőt s fellázadni úgy, hogy az sem érdekel bennünket, hogy mindent elveszíthetünk.
 • Árnyékunkkal találkozhatunk „kedvenc ellenségeinkben”, de szoros kapcsolataink hátterében is. Gyakran látjuk, hogy fontos hozzátartozó (partner, szülő, gyerek) horoszkópjában erőteljesen dominál az az asztrológiai jegy, ami a saját Lilith pozíciónk.
 • Ha nyitottak vagyunk az önismeretre, akkor terapeutáink, segítőink, tanítóink hozzánk való viszonyában Lilith tudatosodást segítő erejét fedezhetjük fel.
 • A Fekete Hold legfontosabb szerepe az, hogy megmutatja, hol, milyen módon és eszközökkel tudjuk tehetetlen, frusztrált dühünket aktív, termékeny, teremtő energiává alakítani.
 • Ez az az erőforrásunk, mely kaput nyit bennünk a szellemi tapasztalatokhoz is, itt találkozhatunk a „kígyó tudásával”, a bölcsesség felé vezető úttal.
 • Megajándékoz bennünket az ősi (női) intuitív tudással, az álmok segítő, és a fantáziák kreatív előképével. Teremtésre, alkotásra inspirál bennünket.
 • Megismerkedve vele, Lilith privát, belső lélekvezetőnkké (pszichopomposz) válik, aki örömmel segít lelki tudatosságunk kifejlődésében és szellemi kiteljesedésünkben.