CHIRON AZ ASZTROLÓGIÁBAN

Biztosan meg tudod fogalmazni, hogy melyek azok a témák és viselkedései formák, melyek nagyon irritálnak másokban…? Mindannyiunknak vannak ilyen „vörös posztóink”. Másokkal való kapcsolatainkba vetül bele az az „árnyékpontunk”, amit Chiron képvisel az asztrológiában. Jó, ha tudatosabb kapcsolatba kerülünk vele, hiszen komoly önismereti fejlődést érhetünk el általa.

Amikor 1977-ben felfedezésre került a ma ismert legnagyobb méretű kisbolygó, mely az Uránusz és Szaturnusz pályáját köti össze, nem csak a csillagászok, hanem az asztrológusok figyelmét is magára vonta. A természetében néha üstökös jelleget mutató, Chironról elnevezett égitest lett a „kentaurok” égi családjának első tagja.

Számomra Chiron az asztrológiában leginkább lélektani és egészségügyi vonatkozásaiban ad izgalmas felismerési lehetőségeket!

Mítosza, mint rejtett tartalmait szimbolizáló története alapján Chiron születésétől fogva elutasított. Ebből ered egész életén keresztül hordozott kívülállósága, mássága, melyhez jelentős szellemi értékek is kapcsolódtak.

Apja Szaturnusz, anyja Philyra nimfa, s frigyükből egy félig ló, félig embertestű lény született, Chiron, a kentaur. Születése után anyja szörnyülködve kérte az isteneket, hogy vegyék el tőle gyermekét, hiszen bárhogy igyekezett, nem tudta őt elfogadni.  

Az istenek meghallgatták az anyát, s Chiront magukhoz vették…

A szelíd természetű gyermeket Apollón és Pallas Athene nevelték és tanították meg a művészetekre, zenére, gyógyítói és látnoki képességekre, a gyógyfüvek használatára, erkölcsre és bölcsességre. Emellett, hogy az általa elsajátított tudás ne vesszen el, halhatatlanná tették!

Tudtad?

A görög hagyományok szerint Chironnak köszönhetjük az asztrológiát, hiszen Hermész átadta neki a csillagbölcsesség minden tudását.

Felnőtt kentaurként hadviselést és gyógyászatot tanított, istenek és hősök nevelője lett. Többek között Achilles, Herkules, Aszklépiosz (az orvostudomány atyja) is neki köszönhetik tudásukat, képességeik fejlesztését.

Tanítványa által egy mérgezett nyíltól véletlenül megsérült, és saját sebét nem tudta begyógyítani… Élete végül önfeláldozással zárul. Hogy megszabaduljon gyötrő, soha el nem múló szenvedésétől, lemond hallhatatlanságáról és Prométheuszért cserébe lemegy az alvilágba…

Hogy mindig emlékezzünk rá, Zeusz az égre emelte. Ma a Nyilas csillagképet tisztelhetjük benne!

És mit ad neked ma Chiron az asztrológia segítségével?

Chiron az asztrológiában a története szimbolikájával utal a mindannyiunkban jelen levő sebekre, melyeken kizárólag nekünk kell dolgoznunk. Támogat abban, hogy vállaljuk az öngyógyítás nehéz, de sok fejlődést hozó útját, melyen keresztül mások segítőjévé, tanítójává, gyógyítójává válhatunk. De dönthetünk úgy is, hogy örök áldozatok maradunk…

Segítségével tudatosíthatsz sok, ma még személyiséged árnyékában lévő témát, hogy fejlődhess általa. Ilyenek például:

  • fogantatás körüli, illetve gyerekkori (karmikus) testi és/vagy lelki sebek, melyek végig kísérhetik életedet

  • szoros kapcsolataidban átélt visszatérő témájú elutasítások

  • előzőekből fakadó lelki érzékenységed és fogékonyságod mások szenvedése iránt

  • segítő szereped rejtett hátterének fontos kulcsa lesz Chiron számodra is

  • horoszkópodban utalhat spirituális képességekre, bölcsességre, mesteri tanítói, nevelői képességekre

  • egyben erőforrást és képességet ad a nehézségek legyőzéséhez