Nyilas hava: A lelki felemelkedés időszaka

Kozmikus évkör Nyilas hava Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A Nyilas hava az Advent időszaka, amely végén a fény “megszületik” az év legrövidebb napján. S a remény, mely segít életünk sötét szakaszait túlélni, nem más, mint az a vágyott igényünk, hogy életünknek célja van!
 • S a Nyilast legjobban ez a célkeresés jellemzi.
 • Amíg a Nap a zodiákus kilencedik csillagképe előtt halad el, az egyre rövidülő nappalok, komor, látszólag halott föld képe fogad bennünket a külvilágban. Mintha az élet eltűnt volna. Ebben a rideg valóságban a lélek szükségszerűen befelé fordul valami vigasztaló után. A sötétségben vágyakozunk a fényre, s egyre többen gyújtunk gyertyát, lélekben készülve a Karácsonyra.

Hiszen minden mélypontról a hit adja meg a felemelkedés lehetőségét!

 • A Skorpió “pokolra szálló” fázisa után a Nyilas szeretné begyógyítani a sebeit, lerázni magáról a múlt sötét emlékeit, új célokat kitűzni, mellyel eltávolodik a földi nehézségektől. Minden mélypontról a hit adja meg a felemelkedési lehetőséget. Ezért elkezd ideológiákat kifejleszteni az életről, hogy kezelhesse ezeket a tapasztalatokat. Ezek birtokában lemondhat a földi örömökről, hogy egészen Istent és a lét értelmét kutassa. Keresi a választ a nagy “miért?”-ekre, így létrehozza a vallást és filozófiát. Ha ateistának vallja magát, akkor is életszemléletét, világlátását, elképzeléseit meg akarja osztani környezetével.
 • Már tudja, hogy milyen nagyon szenvedni, ezért teljes szívével a fény, pozitívum, siker után vágyik. Most élvezni akarja az életet, optimista. Lelkesedése reményt és hitet ébreszt másokban is. S ez a hit vezet el a benső megtapasztaláson keresztül a “tudásig”, mely a következő jel a Bak tematikája. El akarja oldozni magát a mindennapi realitástól, hétköznapi problémákkal nem szívesen foglalkozik.

Itt az ideje a saját életfilozófiád megtalálásának!

Hogy ez könnyebben menjen…

TÉGED IS VÁR AZ

ARTEMISZ ASZTROLÓGIA ISKOLA!

Archetípusa, belső ősképe a Nyilas jelnek a FŐPAP vagy MISSZIONÁRIUS

 • Individuális jegy, tudja, hogy mire képes, de azt is, hogy ezt magasabb hatalmaknak köszönheti. Mindenekelőtt a dolgok értelmét keresi, külső-belső horizontjának tágítására törekszik. Ő a jó pap, aki holtig tanul! Belül mélyen hisz, és biztosan tudja, hogy minden teremtett dologban benne rejlik a legvégső értelem. Feladata ezt felkutatni és közzétenni. Ezért gyakran küldetéstudatot érez. Egy vallás vagy filozófiai rendszer szószólójának érezheti magát, de politikai pályán is megtaláljuk. Véleményét szereti hangoztatni. Megbocsátó, elnéző, különösen önmagával.

Nyilas csillagjegyben születettek jellemzőiről…

 • Gyengéit nehezen fogadja el. Retteg attól, hogy kiderül róla, ő is csak egy egyszerű ember, hibákkal, gyengeségekkel. Ez akar legkevésbé lenni, szeretne példaképpé válni. Nagy dolgokat megtenni, melyről az utókor is csak “áldó imádság mellett” emlékezik meg.
 • Hangzatos filozófiával felmentve magát beleeshet abba a csapdába, hogy “vizet prédikál, és bort iszik”. Ál-tanítóvá (farizeussá) válhat, aki csak hirdeti a “törvényt”, de nem éli azt. Gyakran magasabb rendűnek érzi magát az általa lenézett átlagnál. Hajlamos úgy élni az életét, mintha mindig rivaldafényben lenne. Tele van ötletekkel, s ezzel másokban lelkesedést szít, de ő maga kevésbé kitartó. Ritkán fejez be valamit. Legekben, nagy ívű dolgokban gondolkodik. Jó, ha áll mellette egy gyakorlatias ember, aki segíti a nagyvonalú terveket a gyakorlatba átültetni és megvalósítani.

A közszájon forgó felszólítás: “Fogjuk meg és vigyétek!” leginkább Nyilasoktól hallható

 • Ez a figura bájosan van megformálva Micimackó történetében Bagoly szerepében. Ő a bölcs, nagy tudású tanácsadó, aki jobbnál jobb ötletekkel látja el barátait. A kivitelezést rájuk bízza, s ha az balul sül el, van kit okolni, s lehet a tanulságból “én előre figyelmeztettelek” című filozófiát gyártani.
 • A Nyilas jel a Jupiter bolygója uralma alatt áll, mely a köznyelvben szerencsecsillagként ismert.  A Nyilas, mint tüzes jel, tele van dinamizmussal.
 • Bőséget, gazdagságot, kiterjedést (jólét együtt jár a testi gyarapodással!), optimizmust ad. Ha görög mitológiai alakban akarjuk megfogni a nyilasságot, akkor elég, ha Zeuszra gondolunk, aki jókedvvel, humorral élvezte isteni létét, s időnként szent felháborodásában villámokat dobált. Szívesen csábította el csellel az istennőket vagy az asszonyokat.
 • A földi világban élő “Zeusz” szereti és tudja is élvezni az élet örömeit. Termékenysége, kreativitása, utódai örömmel töltik el. Partnerkapcsolatban fontos számára a szabad mozgástér, az őszinteség, s az, hogy partnere lelkesedjen érte, büszke legyen rá. Erkölcsösségét elismerje, szellemét méltassa.
 • E jelhez is kapcsolódik Justitia, az Igazságosság istennője. Földi képviselője erős, de gyakran szubjektív igazságérzete miatt a számára becstelen, banális vagy jellemtelen dolgokat abbahagyja, vagy el sem kezdi. Naivitása miatt könnyen tud lelkesedni. Erősen vágyik az elismerésre. Ő az, aki kitüntetéseit viseli, díjait, elismeréseit bekereteztetve jól látható helyen őrzi.
 • Ha Nyilas gyerekünk van, fontos az igazságszeretetét tisztelni. Segítsük abban, hogy számára elérhető, reális célokat tűzzön ki, s azokat lépésről-lépésre igyekezzen megvalósítani. Kíváncsiságát, felfedező és kalandvágyát biztonságos körülmények között tudja megélni.

Fontos számára a látszat, ezért törekszik udvariasságával elnyerni környezete tetszését

 • Szeretne magasabb körökben mozogni. Sokat ígérő a fellépése, sok mindent bevállal, azután a gyakorlati kivitelezéssel vannak problémái. Állandó időzavarral küzd, gyakran késik.

Férfiként szívesen tetszeleg a hős lovag képében, s történeteivel elkápráztatja a hallgatóságot. Hamar egy társaság középpontjává válik. Ahol mellőzik, azok közé többet nem “ereszkedik le”.

Nőként várja a lovagot fehér paripán, vagy éppen elegáns autón.

 • Szeret(ne) az elithez tartozni. Ha sportol, akkor az látványos, elegáns, költséges. Vonzzák a lovas sportok, a vitorlázás, a golf, vívás, tenisz.
 • Azért, hogy nehogy lemaradjon, vagy elmulasszon valamit, folyton mozgásban van. Fél a monotóniától, szürkeségtől, gyakran két végén égeti a gyertyát. Önmaga tökéletlenségének felszínre kerülését még saját maga előtt is titkolja. Emiatt gyakran olyan dolgokat tételezhet fel magáról, amivel valójában még nem rendelkezik. Úgy érezheti, hogy ő már “beérkezett”, s ezzel további fejlődését akadályozza.
Kozmikus évkör Nyilas hava Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Ekkor tele vagyunk világot megváltó tervekkel, ötletekkel, s hisszük, hogy fontos az életünk, nagy dolgokra vagyunk hivatottak. Ez az időszak a továbbtanulás, külföldi tanulmányutak, vagy munkavállalás ideje.
 • Felhőtlenül élvezzük a felnőtt lét örömeit, szórakozás, párkapcsolat, utazások formájában.
 • A Nyilas csillagkép a “lóra nőtt nyilazó”, a kentaur szimbóluma. Benne kettősség nyilvánul meg. Ő az, aki félig ló, tehát teste, ösztönei, érzéki vágyai vannak, ugyanakkor félig ember, aki magasztos, humánus célokat követ.
 • Jellemző rá a jovialitás, humánus beállítottság, a másokért való tenni akarás. Ez a vágya kisebb vagy nagyobb közösségek képviselőjévé teheti.
 • Elég néhány tényt felidézni: Ősmagyar hagyományok, lovas nemzetség; a hit mindenkori szerepe: sámánizmus, majd a kereszténység, Mária országa lettünk. Ezen kívül a Nyilasra oly jellemző vendégszeretetéről messze földön híres Magyarország. Jó lenne ezt megtartani!
 • A Nyilast áttekintőképessége, tudatának kitágításának igénye abba az irigylésre méltó helyzetbe hozza, hogy képes megérteni a tágabb összefüggéseket, szintézisben gondolkodni.
 • Ugyanakkor pontosan e nagy távlatokat átfogó gondolkodása az, mely megakadályozza, hogy a dolgok részleteit észrevegye. Türelmetlen, amikor pontosságról, precizitásról van szó, s emiatt gyakran alapjaiban omlik össze a NAGY MŰ.
 • Alapvetően mégis bízik az életben és az emberekben, s ez az optimizmusa hozzásegíti céljai eléréséhez.

 Az optimizmust és lelkesedést

érdemes átvenni Nyilas ismerőseinktől!

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Kozmikus évkör Nyilas hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Skorpió hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Mérleg hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Rák hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Kos hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Halak hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Vízöntő hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Szűz hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Bika hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
Kozmikus évkör Ikrek hava Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Asztrológia Iskola