Uránusz a Kos csillagjegyben

Uránusz a Kos csillagjegyben Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen
 • Új idők új szelei fújnak!
 • 2011. március 12-től 2019. március 6-ig teljes erővel szolgálja a megújulás, a gondolkodás és értékrend-váltás globális folyamatát.
 • Amikor egy új uránuszi ciklus veszi kezdetét, ami ebben az esetben 84 év, tehát emberi léptékkel kevésbé követhető, akkor megújító, váratlanul kirobbanó formában indítja el a radikális változásokat.
 • Mint a tavaszi kipattanó rügyben, a már korábban összegyűlt energiák, egyszer csak láthatóvá válnak.

Hogyan vélekedik erről az állásról az asztrológus?

Az elmúlt 7 évben, amit magunkban, a belső világunkban előkészítettünk, az most a tudat számára is felismerhetővé válik, és cselekvésre ösztönöz. Aktuálisan 2011. március 12-től 2019. március 6-ig tartózkodik az Uránusz ebben a kozmikus háttérben.

 • Már az ókorban ismerték Naprendszerünk első 7 planétáját. Sokáig a távolabbiak rejtve maradtak, amíg a tudományos fejlődés lehetővé tette azok felismerését.
 • Szellemi hagyományok szerint egy új planéta felfedezésének a hátterében az a hatás áll, hogy az általa szimbolikusan megjelenített kozmikus energia integrálása meg kell, hogy történjen, hiszen időszerű üzenetet hordoz tanításában az emberiségnek.
 • Így történt ez az általunk transzcendens vagy messianisztikus planétáknak nevezett bolygók esetében is, melyeknek kormeghatározó szerepe van. Ma a tudományos világ az asztrológiában számon tartott ilyen jellegű planéták közül kettőt ismer el bolygónak, az Uránuszt és Neptunuszt, míg a Plútót kisbolygóvá minősítették vissza egy tudományos konferencia keretében 2006 augusztusában. Erről sokféle formában lehet hiteles és kevésbé hiteles információt begyűjteni.
 • Sorsfordító időszakot él meg a mai emberiség, ez az egy biztos, a 2008 és 2015 közötti időszak komoly értékrend- és gondolkodásváltást követel meg a ma élő emberiségtől.
 • Elég csak a híradásokat követni, s nem kell szellemi nyitottsággal sem rendelkezni, hogy észrevegyük, átalakulóban a világ körülöttünk, s ha cél a túlélésünk, már nem érünk rá elodázni a szembesülést és változtatást.
 • Ne áltassuk magunkat, nem a Földet kell megmenteni, hanem önmagunkat, gyermekeinket, a Jövő Emberét, akitől kölcsönkaptuk életterünket… Gaia, a Földanya tovább fog forogni, idővel begyógyítja az általunk okozott sebeket testén, de kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk…?

Ebben a fontos periódusban mindhárom messianisztikus planéta jegyet vált

 • A Plútó már belépett a Bak előterébe…
 • Az Uránusz március 12-én kerül kapcsolatba a Kos jegyével…
 • A Neptunusz is a Vízöntő és Halak jegyváltásánál mozog…
 • Ezen lassú mozgású planéták jegyváltásait mindig történelmi események követték…
 • A Kos jelének kezdete a tavaszi nap-éj egyenlőség pontja, az a fázis, amikor a Földről nézve (saját nézőpontból!) a Nap éves útja során átlép az alsó világból a felső világba…
 • A Nap a tudatosság fényét szimbolizálva magával hozza az alsó világban kiérlelt inspirációkat, s a belső inkubáció után segíti megszületni a dolgokat a látható világban.
 • Érthetően ez azt fejezi ki, hogy amivel szembesülünk, annak a „magja”, előzménye már régen bennünk van, s érlelődött a megvalósulásra.
Uránusz a Kos csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
Uránusz a Kos csillagjegyben William Herschel Artemisz Asztrológia Debrecen

Új uránuszi ciklus kezdete

 • A Kos jele magában hordozza a születés, megújulás, területfoglalás, a saját elképzelések végrehajtásának önös és akaratos megnyilvánulásai mellett, az úttörő szerepek, helyzetek, új utak keresésének igényét, míg legmagasabb formájában az önfeláldozást is lehetővé teszi magasabb eszmék, célok szolgálatában.
 • Az Uránusz, mint a Szaturnusz után következő bolygó a Naprendszerben egy jégóriás, mely a többi planétához képest is különleges. Egyrészt majdnem az oldalán fekve kering, olyan erős a tengelyferdesége, másrészt a legszokatlanabb mágneses mezővel rendelkezik, mely ötvenszer nagyobb, mint a Földé!
 • Herschel 1871. március 13-án fedezte fel, s most szinte dátumra pontosan 140 évvel később elkezd egy új 84 éves ciklust. Mint a nagy kozmikus óra egy fontos „mutatója”, most új időszámítást indít el számunkra.

Az asztrológiai analógiában az Uránuszhoz a következő fogalmakat társítjuk

 • Minden, ami szokatlan, rendkívüli és különleges.
 • Váratlan változások, felfedezések és forradalmi átalakulások.
 • A régi ellen való lázadás, idejétmúlt hatások megszüntetése, a korlátok ledöntése, óriási szabadságigény.
 • Szokatlan energiák, jelenségek, a villámcsapás, mint természeti jelenség és a váratlan katasztrófák mellett ide soroljuk az elektromosságot, a repülést, és minden extrém dolgot.
 • Ezért az őrültek, zsenik (akik tudvalevő, nagyon közel vannak egymáshoz), a felfedezők, feltalálók és újítók jele is.
 • Radikális változások mellett a magasrendű kozmikus tudatosság lehetőségét is hordozza azok számára, akik már nyitottak arra, hogy ebben a formában találkozzanak vele.
 • Szellemileg a megvilágosodás igénye… ugyanakkor fizikailag megterheli az idegrendszert, a test különböző működéseiben ritmuszavarokat „okozhat”. (alvás-ébrenlét, vérnyomás, szív, hormonális hatások stb.)
Uránusz a Kos csillagjegyben Albert Einstein Artemisz Asztrológia Debrecen

Transzcendens planéták jegyváltásai következtében fellépő hatásokat végigkísérhetjük az emberi történelem fordulópontjain keresztül

Nem kell hozzá túl sok erőt befektetni, hogy a történelmi események és bolygó mozgások változási között megfelelést találjunk. Ehhez csak egy pici intellektuális nyitottság szükséges. Ha valaki szeretne kutakodni az összefüggések után a történelemkönyvekben, a következő periódusokat érdemes áttekinteni:

 • 1844 februárjától 1851 áprilisáig (forradalmi hullám…)
 • 1760 márciusától 1767 májusáig (első fonógép, mely forradalmasítja a textilipart, elindítja a technikai forradalmat)
 • 1675 júniusától 1683 májusáig (új alaptörvény Angliában, mely biztosítja a polgárok személyes szabadságát, komoly fordulópont az egyéni szabadságban!)
 • 1592 áprilisától 1600 márciusáig
 • 1508 áprilisától 1516 márciusáig (parasztfelkelés…), s folytathatnánk a sort…

És most nézzük az aktuális időszakot!

Ahogy utaltam rá, az elmúlt 7 év már előkészítette azt, amivel találkozunk.

Akik értenek egy kicsit az asztrológiához, azok számára segítség lehet a következő információ: Leginkább a Kos, Mérleg, Bak és Rák jegyek első harmadában fontos energiákkal rendelkező egyének életében hozza a hangsúlyos változásokat a közeljövő időszaka.

 • Ennek a ciklusnak a segítője egyrészt az őt mintegy „felvezető” Jupiter, mely segített új gondolatokat, terveket, elképzeléseket kialakítani magunkban, másrészt a Lilith energiája, mely létrehozza az életünkben szükségszerű lázadást, esetleg „árulást”, melyet környezetünk érthetetlennek tart.
 • De minden fontos változást, melynek célja egy teljesebb életszemlélet, gondolkodás és életvitel, valamilyen krízis, árulás vagy elárultatás vezet be… Ezt mindannyian ismerjük! Hiszen nem vagyunk motiváltak a változtatásban, amíg minden rendben van.
Uránusz a Kos csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Személyiségfejlődésünk fontos pontja ez, hasonlóan ahhoz, miként a krisztusi megváltást Júdás árulása tette lehetővé. Fájdalmat okozunk és fájdalmakat szenvedünk el, ott, ahol nagyon mereven akarunk a régi kis megszokott, langyos helyzeteinkhez ragaszkodni.
 • Azt érezzük, minden hirtelen felgyorsul, szinte nincs idő az átgondolásra, sokszor impulzívan cselekszünk. Igazából összeütközik egymással az egyéni (ego) akarat és a kozmikus akarat, mely a fejlődésünket tartja szem előtt, akár kis-önmagunk ellenében is.
Uránusz a Kos csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

Az életnek egy olyan területével ismerkedhetünk meg, amelyre eddig nem volt lehetőségünk

 • Váratlanul belép az életünkbe egy helyzet, idea vagy kapcsolat, mely nyugtalanná tesz, s azt érezzük, összezavarodtunk, az irányítás kicsúszik a kezünkből. Újszerű élményanyaggal gyarapodunk, olyan helyzeteket is kipróbálhatunk, melyet korábban nem gondoltunk volna soha…
 • Egyéni tudatosságunk határozza meg, hogy veszteségként, váratlanul ránk köszönő új helyzetként, vagy kalandként tekintünk a megtapasztalt hatásokra. Egy biztos, ha mereven ragaszkodunk, s nem kapcsolódunk aktivitással az újba, fájdalmasnak éljük meg a sorstól váratlanul ölünkbe hullott „szabadságot”.
 • Ahol éreztük már, hogy változás érik, de nem mertük végig gondolni sem, ott egyszer csak, lehet, hogy mások aktív közreműködésével, de megtörténik a változás. S a régitől akár akarjuk, akár nem, meg kell válnunk.
 • Hogy hol érlelődik „új szabadságunk”, arról már kaptunk egy kis előzetest, hiszen 2010. május 28-tól 2010. augusztus 14-ig átmenetileg már a Kos jelében tartózkodott az Uránusz. Mintegy előrevetítve számunkra azokat a kérdéseket, kapcsolati és egyéb hatásokat, ahol most már teljes erejével beindítja a változásokat.

Ahhoz, hogy ebben együttműködő partnerek legyünk bátorságra van szükségünk!

 • Ezt megadja a Kos háttér, bár sokaknál ez akár átgondolatlan vakmerőségben is megjelenhet.
 • Segíthet a felismerésekben, ha feltesszük magunknak a kérdést: Ha így marad minden, ahogy most van, akkor merre megy az életem? Hol tartok mondjuk 5 év múlva? Ha ez jó, elégedettséggel tölt el, akkor „csak” emelkedni kell, jó úton vagyok!
Uránusz a Kos csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • Ha viszont azt érzem, hogy zsákutcába vezet, ahol nem teljes az életem, nos, akkor ideje változtatni. Gondoljuk végig, mit tennénk, ha teljesen kötöttségektől mentesek lennénk…. Ebbe az irányba kell haladnunk! Belső Bölcs Önvalónk vezet most is, ha elcsendesedünk, meghalljuk üzenetét.
 • Most a racionális elménknél magasabb erők vezetnek, ha hagyjuk. Ha nem, akkor is… Villámcsapás szerű helyzetek, kapcsolatok, betegségek, álmok előzik meg, jelzik hatását saját változásunknak, esetleg szokatlan véletlenek, találkozások, vagy valaki a külvilágból keresztülhúzza számításunkat, elképzeléseinket…
 • Jung-i fogalommal élve a szinkronicitás jelenségei intenzívebbé válnak életünkben… Érthetőbben: A belső világunkban zajló történetekre rárímelő külső helyzetek sokasodnak, melyek között nem találhatunk racionális, ok-okozati összefüggést. Aki nyitott rá, annak a humor és a nézőpont váltás sokat segíthet…

Valódi üzenete ennek az időszaknak az emberi tudat horizontjának tágítása

 • Éretlen személyiségek kapaszkodókat keresnek, mint mindig. Így ez az időszak jó táptalajt biztosít új vallások, szekták, önjelölt tanítók felbukkanásának, „csodatevő” személyeknek…
 • Kapkodó, ideges, lázongó, különc viselkedést felfokozza, ezért sokkal több pszichoterápiára szoruló személy lesz…
 • Az érettebb személyiség tudásvágya fokozódik, szeretné tudni és ismerni a változások mögötti összefüggésrendszert, új szellemi tartalmú tanulásra, tapasztalatszerzésre válik nyitottá.
 • Felerősödik az egyéni útkeresés és a személyes tapasztalaton keresztüli magasabb tudás megszerzésének a lehetősége.
 • Változás = Tanulás: Olyat sajátítunk el, aminek eddig nem voltunk a birtokában. Ezért nem lehet előre megmondani, hogy valóban milyen hatásokat hoz ez a periódus. Mire tanít meg bennünket egyéni és kollektív szinten…
 • Ami biztos, hogy az Uránusz a Jupitert követve, ami a törvény és jogalkotás szimbóluma is, belép a Kos előterébe március 12-én. Új és szükséges változásokhoz, „óriásugrásokhoz” segítve egyéneket, társadalmakat.
 • Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek.
 • Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet az előttünk levő szűk hét esztendő.
 • Magasabb szintű erkölccsel és etikussággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindannyiunkban megtalálható közös pontra, az EMBERRE kell, hogy helyezze a hangsúlyt!

A hatások területenként eltérő jelleggel és erősséggel jelennek meg a világban. A globális hatás begyűrűzik az egyének életébe is, de a megnyilvánulása egyénenként eltérő lehet, más és más életterületet érinthet.

Amivel találkozhatunk

Bár az intuíció korlátozott ahhoz képest, amit az élet produkálni képes…

Azonnali, spontán lendület, türelmetlenség

Új ritmusok, életvitel kialakítása

Felgyorsultság, túlpörgés, idegrendszer túlterheltsége

Úgy érezzük, még jobban felgyorsul az idő

Pszichés zavarok száma felfokozódik

Katonai rendszerek megújulása

Meggondolatlan, vagy időszerű szabadságtörekvések

Lázongások, tüntetések

Egyénre szabott új technikai vívmányok (akarat által működtetett eszközök?)

Polgárháborúk

Igény a függetlenségre, akár új területfelosztásokra

Etnikai, vallási türelmetlenség

Új szekták, vallások

Alternatív erőforrások

Új típusú kommunikációs eszközök, megoldások

Egyéni önkifejezés új módjai

Intuitív szikra, különleges adottságok váratlan aktivizálódása

A nehéz anyagi helyzet (értékrend változás!) szellemi rugalmasságot, találékonyságot ad

 • Világszerte sok kutató, tudós, nyitott gondolkodó foglalkozik az előttünk álló közvetlen jövő időszakával.
 • Mindegy, hogy ezoterikus, holisztikus vagy tudományos alapokon közelít a témához, ugyanúgy azt jelzi, hogy fontos változások előtt állunk.
 • Ezt látjuk az asztrológia előrejelzései alapján is. A változásoknak ez még csak a bevezető szakasza…
 • A másként gondolkodásban hasznos segítő eszköz lehet az asztrológia, mint pontos előrejelző rendszer!
 • Ha teheted, ajánld ezt a cikket nyitott gondolkodású, s olyan pozícióban levő embereknek, akik nagyobb közösségi döntésekben is részt vesznek!

Tehát szükség van egyfajta tudatváltásra, mely intézményi változásokkal jár együtt.

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola