info@mindenamiasztrologia.hu
+36 30/479-2392
K-P 13.00-17.00

Gyakran használt kifejezések magyarázata

Állatöv vagy zodiákus

Az állatöv vagy zodiákus a Nap látszólagos égi útjának (ekliptika) mindkét oldalán elhelyezkedő 5-5°-os kiterjedésű sáv, melyen az asztrológiában ismert 12 csillagkép elhelyezkedik.

Ascendens (Aszcendens)

Az ascendens minden horoszkóp kiemelt pontja. Az ekliptikának az a foka, mely a születési hely horizontján keleten a születés pillanatában (pontos óra/perc) felemelkedik. Tehát az ekliptika és a horizont keleti metszéspontja. A Föld forgási sebességéből következően kb. 4 perc alatt 1°-ot halad előre. Egyéni születési ábrában (radix) a külvilág felé megnyilvánított szerepszemélyiségre következtethetünk belőle, mely egyszerre véd, és össze is kapcsol bennünket másokkal.

Aspektus (lsd. fényszög)

Asztrológia

„Astro” = csillag „logos” = tudás, bölcsesség, tudomány. Az asztrológia csillagbölcsesség, csillagtudomány, melynek első írásos feljegyzései 4000 évvel ezelőttre nyúlnak vissza. A négy ősi szent tudomány egyike az alkímia, kabbala, és mágia mellett, mely a mai napig fennmaradt! A csillagászattal közös gyökerekből táplálkozik. Horoszkópot készít, s ebből a „csillagórából” következtet a szellemi törvények fizikai síkon való megjelenésére, hatására az egyének és közösségek életére.
Az asztrológia, mint szimbólumrendszer az analógiákra épül. Alapját 10 őselv (Jung: archetípus) adja, mely a világban és az emberi pszichében egyformán működik. Ezek az őselvek az asztrológiai planétákkal mutatnak analógiát.
Az asztrológia irányzatai:
Mundán asztrológia
Natal asztrológia (személyes horoszkóp, melyből az általunk ismert legrégebbi ie. 410-ből számmazik)
Óra asztrológia

Asztrológiai házak

Az asztrológiai házak a horoszkóp ábra alap rendszerét képviselik. Szimbolikusan kifejezik, hogy a bolygók által meghatározott erők, karaktervonások, adottságok milyen életterületen nyilvánulnak meg. Életünk sorsszerű, bizonyos értelemben determinált kereteit adják. Horoszkóp elemzés során kiemelt jelentőségűek. Különböző házrendszereket ismerünk, ezek lehetnek egyenlő vagy egyenlőtlen elosztásúak, de minden felosztásban 2 tengellyel, 4 negyeddel és 12 életházzal találkozunk. Nálunk legelterjedtebb a Placidus-féle megközelítés.

Asztrológiai tanácsadás, horoszkóp elemzés

Személyes kontaktuson alapuló önismeretet fejlesztő segítségnyújtás, mely az egyén életének rejtett összefüggéseit, bevonzott élethelyzeteit, kapcsolatait, vágyódásait és ellenérzéseit segít megérteni, feldolgozni. Minden esetben a kiindulási alapot a bepontosított születési időpontra felállított egyéni horoszkóp (radix) képezi. Az asztrológia eszköztára lehetővé teszi, hogy az egyéni „sorstanterv” feltárásán keresztül az aktuális életkérdéseket segítsük tágabb összefüggéseken keresztül megvilágítani a tanácsot kérő számára. Ezzel elősegítjük a tudatosabb életvezetést, fejlődést, az önismeret mélyülését.

Asztronómia

A csillagászat tudománya, melynek első pontos feljegyzései Mezopotámiából származnak. Az asztrológia hozzátartozott a középkor világképéhez is, minden csillagász egyben asztrológus is volt.

Efemerida

Mozgó égitestek számított helyzetét tartalmazó táblázatok, melyek a pontos pozíciót (jegy és fok) jelzik számunkra. Horoszkóp elkészítéséhez használatos efemeridák között több fajtát is találunk. Van olyan, amely nem csak a bolygók pozícióit, hanem a holdcsomópontok, kisbolygók és egyéb számunkra fontos információkat is tartalmaz.

Együttállás vagy konjukcio

Az együttállás (konjukcio) az asztrológiai fényszögek egyike, amelyet a horoszkópban figyelünk. Két vagy több planéta és/vagy tengely közeli együttállásának a következménye a radixban. A planéták által jelölt dolgok egységét jelenti. Önmagában semleges a megítélése, a bolygók hatásjellegétől függ a segítő vagy tanító hatás.

Ekliptika

Az ekliptika nem más, mint a nappálya síkja, azaz a Nap látszólagos útja a Földről nézve. Az ekliptikát érintő csillagképeket nevezzük állatövnek, vagy zodiákusnak. A Nap éves útja során ezen csillagképek előterében „halad el”.

Elekciós horoszkóp

Az elekciós vagy időválasztó horoszkóp, egy fontos kiegészítő eszköze az asztrológiának. Egy adott cselekedethez próbálja a kliens számára a legmegfelelőbb időpontot kiválasztani. Pl. vállalkozás indítás, tervezhető műtét stb.

Fényszög (aspektus)

Az asztrológiai fényszög nem más, mint a horoszkóp két eleme (két planéta, vagy házcsúcs és planéta) közötti távolság fokban kifejezve az ekliptika ívén. A XVIII. század eleje óta figyelik és használják a fényszögeket az asztrológiában. Bizonyos fokszámoknak fokozott jelentőséget tulajdonítunk. A teljesség igénye nélkül a legfontosabb asztrológiai fényszögek: együttállás (konjukció), szembenállás (oppozíció), harmadfény (trigon), negyedfény (kvadrát), hatodfény (szextil), kvinkunx (ötjegyfény)

Hold

Földünk hűséges kísérője az ősidőktől kezdve tiszteletet ébresztett az emberekben. A Nap mellett a második legfontosabb és leginkább megfigyelhető „planéta” (csillagászatilag hold). Folyamatos változásával, ciklikus megújulásával az idő alap mértékét adta. Önálló fénnyel nem rendelkezik, de hűen visszatükrözi a nap fényét. Mindig ugyanazt az arcát mutatja felénk annak a precíz és pontos kozmikus összehangoltságnak a következtében, hogy 27,32 nap alatt fordul meg tengelye körül, és ugyanennyi idő alatt futja be a pályáját! Szimbolikus formában, az asztrológiában a Hold többek között utal a lelkivilágra, hangulati beállítódásra, érzelmi igényre és intimitás készségre. A gondoskodó szerepkörökre és anyai kapcsolatra.

Holdcsomópontok

A felszálló és leszálló holdcsomópont a karmikus mintázat esszenciáját hordozza a horoszkópban. Ez egy fiktív pont, illetve tengely, nem valódi „objektum”. (Fontos, hogy a horoszkóp ábra egésze a karmát jelzi, ennek csak egy kiragadott pontját magában vizsgálni komoly hiba lenne!)
A Földről nézve a holdpálya keresztezi a nappálya (ekliptika) síkját havonta kétszer.
- Miközben északról dél felé tart, a metszéspontja a déli vagy leszálló holdcsomópont nevet (sárkányfarok) kapta. Szimbolikus értelemben, az asztrológiában egy horoszkóp tekintetében összegzi azokat az okokat, melyek ehhez az inkarnációhoz vezettek. Tartalmazza a lélek összes tapasztalatát, gondolatainak, magatartásának következményeit. A leszálló pont nem negatív fogalom, hanem az inkarnációs úton összegyűjtött tudás és tapasztalat által elért bölcsesség szintje! Annak pozitív aspektusait is hordozza és értékként, talentumként a rendelkezésünkre bocsájtja.
- Miközben délről észak felé tart, a metszéspontja az északi vagy felszálló holdcsomópont nevet (sárkányfej) kapta. Szimbolikus értelemben, az asztrológiában egy horoszkóp tekintetében jelzi az új lehetőségeinket, tapasztalásainkat. Az öntudatlan vonzást vegyíti az újdonságtól való félelemmel.

Holdfogyatkozás

A holdfogyatkozás teliholdkor figyelhető meg. A Nap és a Hold között áll a Föld, így árnyéka takarja a Holdat. A jelenség kialakulásában fontos szerepet játszik, hogy a Nap és a Hold szinte ugyanolyan átmérőjűnek látszik az égen.

Horoszkóp

Az asztrológia eszköze, hiszen az elkészített horoszkóp segítségével nézünk bele a kozmikus időminőségbe. Egy adott dolog, intézmény vagy személy születési idő és tér koordinátáira állítjuk fel, egy geocentrikus kimerevített pillanatfelvételként. Nincs jó, vagy rossz asztrológiai jegy, illetve horoszkóp. Minden esetben az egyén (dolog, intézmény, ország) fejlettségét, használandó képességeit és megoldandó feladatait tükrözi. A horoszkóp maga az aktualitást jelző „csillagábra”, melynek részei az ascendens, a napjegy és a többi asztrológiai jelölő (Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó, fel és leszálló holdcsomópont). Az egyén születési horoszkópját radixnak is nevezzük.

Jupiter

A Jupiter Naprendszerünk 5. bolygója, melynek csillagászati adatait a nagyság és bőség jellemzi. A legnagyobb méretű, nagyobb, mint az összes többi planéta együttvéve Naprendszerünkben! Folyékony gázóriás, felszínét színes, élénk, örvénylő viharok tarkítják. Szabad szemmel is látható, fényes bolygó. Ezért már az Ókorban is ismerték, eddig 63 holdját fedezték fel. Szimbolikus formában az asztrológiában a Jupiter többek között utal az élet által felkínált lehetőségeinkre, elismerésre és szerencsés helyzeteinkre. Kapcsolódást mutat életszemléletünkhöz, hitünkhöz, az igazság kérdéseihez és a szintézisre való törekvésünk által bevezet magasabb összefüggések megértésébe, ha nyitottak vagyunk rá.

Kvadrát vagy negyedfény

A kvadrát (negyedfény) az asztrológiai fényszögek egyike, amelyet a horoszkópban figyelünk. Két vagy több planéta egymáshoz képest 90°-os kapcsolatban van a radixban. Jelölői szerint sok tanulnivalót hordoz számunkra, melyet nem tudunk kikerülni. Jó tudatosítani az ide kacsolódó „személyes tananyagot” (ebben egy horoszkóp elemzés segíthet!), hiszen tudatosan könnyebb az előrehaladás.

Kvinkunx vagy ötjegyfény

A kvinkunx (ötjegyfény) az asztrológiai fényszögek egyike, amelyet a horoszkópban figyelünk. Két vagy több planéta egymáshoz képest 150°-os kapcsolatban van a radixban. Jelölői szerint belső bizonytalanságot és sóvárgást hoz életünkbe. Ezzel lassú, de intenzív és tudatos fejlődésre ad lehetőséget ez a fényszög.

Mars

Földünk külső szomszédja a Naprendszerben. Már az ókorban is ismerték. Kisméretű kő és vasbolygó, kőzetes felszíne vörös, kráterekkel, vulkánokkal tarkított.Míg a Vénusz a szexuális csábítás, addig a Mars a meghódítás energiáit fejezi ki az asztrológiában. Milyen „érdekes”, hogy testet öltésünk színterét, a Földet e két planéta fogja közre, melynek energiái szükségesek minden fogantatáshoz. Szimbolikus formában, az asztrológiában a Mars többek között utal az egyéni akaratra, önképviseletre, önvédelemre, mely az élethez nélkülözhetetlen. Céljainkhoz aktivitást, energiát ad, segít versenyezni. Kapcsolódik férfikapcsolataink minőségéhez, a férfiassághoz fűződő megéléseinkhez, és életünk minden teremtő folyamatban aktívan megnyilvánul.

Merkúr

A Naphoz legközelebb keringő bolygó 88 nap alatt kerüli meg a Napot, egy elliptikus pályán, s ez jelentős hőmérséklet ingadozást okoz rajta. Napközelsége miatt a megfigyelése is nehézséget okoz. Mint a Naphoz (mely a tudatosságot, világosságot, a fény miatti átláthatóságot szimbolizálja számunkra) legközelebb keringő planéta a fény (tudás, bölcsesség) megismerésének, megértésének, átadásának analógiáját hordozza számunkra. Szimbolikus formában az asztrológiában a Merkúr többek között utal a kapcsolatteremtő képességre, a gondolkodás, megértés és kommunikáció által. Minden helyzetre, ahol tanulunk, vagy tanítunk, utazunk, mozgásban vagyunk és minden közvetítői szerepkörünkre.

Mundán asztrológia

A világ általános vonatkozású asztrológiája, mely leginkább személytelen horoszkópokkal foglalkozik (Mundusz = világ). Az asztrológia legkorábbi formája, hiszen az ősi „csillagbölcsek” nem személyes horoszkópokat készítettek, hanem az adott ország és nép életére vonatkozó következtetéseket olvasta ki a csillagábrából. Ma is alkalmazzuk a mundán megközelítést, hiszen eszköze által olyan témákkal foglalkozhatunk, amely nem csak egyes emberek, hanem népek, államok, vagy az emberiség egészét érintő globális kérdések megértésében segít. Általa a világban zajló eseményeket képesek vagyunk tisztán látni, és az aktualitásokkal együttműködni. Ide tartozik az, ha egy országnak, településnek vagy bármely intézménynek készítjük el a horoszkópját. Közéleti szereplők radixát (születési horoszkópját) is vizsgálhatjuk, így megtudhatjuk pl, hogy egy állami vezető milyen hatással van az ország, vagy az általa irányított intézmény életére. Ha egy adott országra, vagy településre készítjük el, választ kaphatunk annak politikai, gazdasági, időjárási és egyéb viszonyaira.
Honlapunkon ide tartozó részek:

Nap

Naprendszerünk éltető központja az asztrológiában is kulcsfontosságú jelentőséggel bír. Amely csillagkép előterében jár a Nap a születésünk idején, abban a „jegyben születtünk, azaz az a csillagjegyünk”. (LSD: csillagjegy választó –klikk) Szimbolikus formában a Nap az asztrológiában többek között utal az énképre, önbizalomra, életerőre, a teremtő képességre, az apai kapcsolatra.

Napéjegyenlőségi pontok

A tavaszi és őszi napéjegyenlőségi pontok az égi egyenlítő és ekliptika metszéspontjai (Kos és Mérleg 0°).

Napfogyatkozás

Napforduló pontok

A téli és nyári napforduló pontok azon állatövi fokok (Bak és Rák 0°) az ekliptikán, amelyeken a Nap az égi egyenlítőtől a legtávolabb található.

Neptunusz

A Neptunusz Naprendszerünk 8. bolygója, melyet a transzcendens vagy messianisztikus planéták közé sorolunk. Gyönyörű, jeges-kék óriásbolygó, melynek pályája csaknem tökéletes kör. Előre „megsejtették” jelenlétét és kiszámították a pályáját, mielőtt 1846. 09. 23-án Johann Galle felfedezte. Szimbolikus formában a Neptunusz az asztrológiában többek között utal az intuíció és sejtelmek világára, ahonnét az ihlet és a kreatív művészi alkotás ered. Amit a szívünkön keresztül akarunk átélni, megtapasztalni, feloldódni benne. Ezért ide sorolhatjuk azokat a helyzeteket, amikor kilépünk a hétköznapi realitásból. Ilyen az álom, minden transz, és kábulat (drog, alkohol, játékszenvedély), vagy az elme elborulása. Emeltebb szinten a transzcendens világgal való kapcsolat lehetőségét kínálja.

Plútó

A Plútó Naprendszerünk 9. bolygója, melyet a transzcendens vagy messianisztikus planéták közé sorolunk. A bolygót Lowel 1930-ban számítások alapján „fedezi fel”, de ténylegesen 1931-ben pillantották meg. Tulajdonságait tekintve nem illett bele a Naprendszer külső bolygóinak sorába, így a csillagászok visszaminősítették kisbolygóvá 2006-ban. Plútó (római elnevezés) nem más, mint a görög kultúrában Hádész, az alvilág ura. Névadójához méltón szimbolikus formában a Plútó az asztrológiában többek között utal minden mélyreható változásra, melyet létrehozunk önmagunkban és másokban. Ez lehet építő vagy romboló is, de mindenképpen intenzív hatással van jelen életünkben, „főnix-szerű” tapasztalatokkal gazdagodunk általa.

Precesszió

A precesszió a földtengely imbolygó mozgásából következik, aminek a hátterében az a tény áll, hogy Földünk nem szabályos „golyó”. Ennek a mozgásnak a következménye, hogy a tavaszpont lassan eltolódik (hátrál) az ekliptikán, a Nap látszólagos mozgásával ellentétesen évente 50”-et (ívmásodperc). Ez egy nagyon lassú, emberi léptékekkel szinte észrevehetetlen mozgás, hiszen így 72 év alatt 1°-ot mozdul a tavaszpont. A föld tengelyének elmozdulása 25 920 év alatt ír le egy teljes kört, ez egy „Világév”. A tavaszpont jegyváltásai 2 160 év alatt történnek meg. Ezeket hívjuk „Világhónapoknak”, korszakoknak az emberiség életében. Jelenleg a Halak korszak végén, Vízöntő korszak elején járunk.

Pszicho-asztrológia

Pszichológiai asztrológia, mely nem más, mint az asztrológia személyiségközpontú, fejlődésorientált formája. Az asztrológiai tudás mellett pszichológiai alapismeretekre épül. A belső pszichés karakter feltárásán keresztül segít megérteni az egyén életébe alapvetően tanulási szándékkal bevonzott élethelyzeteket. Önismereti célzattal utat mutat, segítve az egyént a fejlődésben, élethelyzeteinek megoldásában. A klienst partnerként és felnőttként kezeli, aki képes a helyes döntéseket meghozni önmaga érdekében az asztrológia által mutatott tükör segítségével.

Radix

A radix nem más, mint egy adott személy vagy dolog születési horoszkópja. Radix = gyökér. Az a kiindulási pont, illetve kezdet, mely meghatározza a kibontakozásának lehetőségeit is. Többet megtudhatsz erről a horoszkóp címszó alatt.

Rejtett ascendens

Az asztrológiában kiegészítő információt hordoz. A horoszkóp ábra egészét tekintve az elemi és minőségi felosztás szerinti domináns jegy a rejtett ascendens.

Stellium vagy szatellitium

A stellium egy speciális fényszög kapcsolat a horoszkóp ábrában. Csoportos együttállás, mely három vagy több bolygó együttállása esetén jön létre. Az adott életterületen a jegy minőségének megfelelően „karmikus áttörésre” készül az egyén, emiatt nagy aktivitás van ezen a területen, mely más területekről elvonhatja a figyelmet. Horoszkóp elemzésnél kiemelt jelentőséggel vizsgáljuk.

Szaturnusz

A Szaturnusz Naprendszerünk 6. bolygója, melyet gyönyörű gyűrűrendszer vesz körbe. Szabad szemmel is megfigyelhető, így már az ókorban is ismerték. Az utolsó planéta volt a Naprendszerben, amit a régi csillagász-asztrológusok ismertek, így a horoszkópokban a Szaturnuszon túli bolygók nem szerepeltek. Mint „utolsót”, a Szaturnuszt egyfajta küszöbnek tekintették, melyen áthaladva már kilépünk ismert rendszerünkből. Szimbolikus formában az asztrológiában a Szaturnusz megőrzi ezt a határ, vagy küszöb funkcióját. Többek között utal minden olyan sorshelyzetre, ahol számot kell adnunk arról, hogyan éltünk a sors által felkínált lehetőségekkel. Ezért hozzá kapcsoljuk a kötelesség, felelősség, megbízhatóság témáit, s azt a sorspedagógiát, mely szükség szerint tanulásra késztet bennünket akár fájdalmas élethelyzetek, veszteségek által. A bölcsességhez a hibáinkból történő tanulás vezet. És Szaturnusz jó tanítómester.

Szembenállás vagy oppozíció

A szembenállás (oppozíció) az asztrológiai fényszögek egyike, amelyet a horoszkópban figyelünk. Két vagy több planéta és/vagy tengely szemben állásának a következménye a radixban. Az életben többször jelentkező kihívást jelöl, amit néha a külvilággal kapcsolatos feszültségeinkben élünk meg. Hordozza magában a teljes kiegészülés lehetőségét, de az ellentétekből fakadó szétválást is.

Szextil vagy hatodfény

A szextil (hatodfény) az asztrológiai fényszögek egyike, amelyet a horoszkópban figyelünk. Két vagy több planéta egymáshoz képest 60°-os kapcsolatban van a radixban. Jelölői szerint olyan előnyös helyzetekre és adottságokra utal, aminek megvalósulásáért az egyénnek is tenni kell. Ha figyel rá és használja az adottságait, jó eredményeket, sikereket érhet el.

Születési uralkodó

A horoszkóp ábrában az ascendens jegyének uralkodó planétája. Az asztrológiai elemzés során kiemelt jelentőséggel bír.

Trigon vagy harmadfény

A trigon (harmadfény) az asztrológiai fényszögek egyike, amelyet a horoszkópban figyelünk. Jelölői szerint harmonikusan működő képességeket, előnyös lehetőségeket jelöl, ami az egyén rendelkezésére áll. Mindez elkényelmesedést is hozhat, nem serkent tanulásra.

Tropikus év

A tropikus év nem más, mint a Föld tavaszponttól tavaszpontig tartó keringési ideje. A naptárt ez alapján számítják ki. A pontos adat: 365 nap 5 h 48m 46s.

Uránusz

Az Uránusz Naprendszerünk 7. bolygója, melyet a transzcendens vagy messianisztikus planéták közé sorolunk. 1871. 03.13-án fedezte fel Herschel. A „szokatlan” jellemzőt nyugodtan használhatjuk az Uránusszal kapcsolatban, hiszen azt csillagászatilag is alátámasztották. Olyan nagy a tengelyferdesége, hogy szinte az oldalán fekve kering. A legszokatlanabb mágneses mezővel rendelkezik, ami ötvenszer nagyobb, mint a Földé! Szimbolikus formában az asztrológiában többek között utal minden váratlan, hirtelen, meglepő, kiszámíthatatlan dologra, mely felráz bennünket, s változtatásra ösztönöz. Ott van minden szabadságtörekvésben, felfedezésben, mely megújít. Általa keressük azok társaságát, akik hasonló elvek szerint gondolkodnak. Jelzi a „kívül rekedteket” az őrültek és zsenik világát, a forradalmárokat és feltalálókat, s az „idegeneket”, akik valamilyen másságot hordoznak számunkra.

Vénusz

Földünk Nap felőli szomszédjához különös illúziók kapcsolódtak. A felszínét teljes egészében felhők borítják rózsaszínes ködök formájában, ezért azt gondolták róla, hogy a bolygó föld-szerű buja erdőségekkel borított. Miután a technika fejlődése által vizsgálhatóvá, megismerhetővé vált, kiderült róla, hogy a valóságban „pokoli” felszínnel bír. Kénsavas esők áztatják, melyek üvegház hatása miatt a légköre hőcsapdaként működik! Így Naprendszerünk legmelegebb planétája a Vénusz, melynek felszínén 480°C van. Érdekes további gondolatokra ad lehetőséget, ha mellétesszük azt a tényt, hogy a Vénuszhoz minden időben és korban a szerelem témáját társították… Szimbolikus formában, az asztrológiában többek között utal a szerelemi vágy mellett, a csábításra, az életörömök megélésére, a könnyedségre. Nőkkel és nőiességgel kapcsolatos szerepeinkre. Emeltebb formájában a művészetekkel való kapcsolatra, meghatározza szépség ideánkat, utal a harmóniateremtési- és kompromisszumkészségünkre.

Quartál képlet

A quartál képlet nem más, mint egy negyedéves horoszkóp, mely a Nap Kos, Rák, Mérleg és Bak jegybelépésének időpontjára állítunk fel. A mundán asztrológiához kapcsolódó segédhoroszkópból, az előttünk álló negyedév várható tendenciáit igyekszik „kiolvasni” az asztrológus.
Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely

Vissza

Lívia

El sem tudom mondani, mekkora különbség hanganyag helyett videón nézni a képzést! Itt a bizonyiték, hogy a kommunikáció nagyrésze non-verbális. A videó sokkal jobban leköti a figyelmemet... Az egyetlen negatívum, hogy alig tudom abbahagyni és így kevesebbet alszom... :-)

H. Éva

A videófelvételek szuperek, nagyon jó érzés látni is az egész napos oktatást, mintha én is ott lennék Veletek. Sokkal többet ad, mint a hanganyag. Nekem mindenképpen pozitív a változás távoktatósként. Köszönöm!