info@mindenamiasztrologia.hu
+36 30/479-2392
K-P 13.00-17.00

Skorpió hava: Az elmúlás időszaka

Skorpió hava: Az elmúlás időszaka
Miközben a Nap a Skorpió csillagkép előterében jár, a természet visszaszívja erőit a földbe, látszólag meghal. A külvilág hideg, zord, esetleg fagyos, de a mélyben jelentős folyamatok zajlanak. 

A természet átalakítja az erőit, raktározza, hogy legyen muníciója a tavaszi feltámadáshoz.

A zodiákus nyolcadik jele a halál és a hozzá kapcsolódó kérdéskör területét jelenti az életünkben. Nem véletlenül esik erre az időszakra a halottak napja, mely felidézteti velünk veszteségeink, de saját mulandóságunk tényét is.

Mit mond az asztrológus az évnek arról az időszakáról, amikor a Nap a Skorpió csillagjegy előterében halad?

A Skorpió mögé néz a dolgoknak!

Míg az előző jel – a Mérleg - az ideális kapcsolatokra, a harmóniára törekszik, addig a Skorpió mögé néz a dolgoknak, emberi kapcsolódásoknak, megkérdőjelezi az ideális világot. A Mérleggel ellentétben semmilyen gyanús kompromisszumba nem megy bele. A külvilág számára nehéz a skorpió emberrel együttműködni.
 
 • Ő az, aki megérzi a rejtett információkat, tabukat, s ezzel bizonyos hatalomra tesz szert mások felett, melyet tudatosan vagy tudattalanul használ is. Ahhoz, hogy a Nyilas majd magasabb dolgok felé nyithasson, szükséges az árnyékvilág, a tudat alatt rejtőző dolgok megismerése. A Skorpió világa ez a titokzatos mélység, aki megteszi az alászállást, hogy vágyai, ösztönei, félelmei gyökerére rátaláljon. Ez a vágya valójában a halál szellemi legyőzésére irányul. Ha sikerrel jár, „beavatódik”, és hiteles segítője lehet másoknak. Ezt a pokolra szállást, a bűn és bűnhődés témáját jeleníti meg Goethe (aki Skorpió ascendensű) a Faustban.
TÖBBET AKAROK TUDNI AZ ASZTROLÓGIÁRÓL!

A Skorpió jele a Plútó és Mars uralma alatt áll

 • Arra ösztökéli szülöttjét, hogy kutató vágyának eleget téve felfedezze az emberi kapcsolatok mögött húzódó mozgatórugókat. Ráérezve mások legsebezhetőbb pontjára - tudatszintjének megfelelően - azt, alvilági zsarolásra, vagy átdolgozott, érett megjelenésében gyógyításra használhatja. Mindkét bolygóenergiát lehet rombolásra, önpusztításra, de céltudatos építésre és regenerálásra is használni.
 • A Skorpió, mint fix, azaz megszilárdító minőséget hordozó víz elemű jegy, olyan, mint a mesebeli Hókirálynő, aki megközelíthetetlen, s jégpáncélját csak nagyon mély érzések képesek megolvasztani. Szélsőségessége miatt az állatöv legellentmondásosabb jele. Olyan, mint amikor a kezünkbe szorítunk egy jégkockát, mely egyszerre nagyon hideg, ugyanakkor forró is. Nehéz a közelébe férkőzni, alaposan ki kell érdemelni a bizalmát. Azonban, ha valakit elfogadott, azt teljes odaadással képes szeretni, akár önmagát is feláldozva. Egyaránt jellemzi a megközelíthetetlenség páncélja és a szenvedélyesség. A körülötte élőkből mély érzéseket vált ki, nem hagyja hidegen az embereket. Vonz, vagy taszít! „Vesébelátó”, szúrós tekintetét nehéz állni.

A Skorpió, mint az első szellemi jegy, nagyon összetett és bonyolult

 • Önmagában hordozott belső ősképe, mely motiválja s egyben erővel tölti fel, a MÁGUS. Mely megnyilvánulhat a romboló, ártó szándékú „alvilági” fekete mágiát űző ember, s a benső szenvedései tüzében átégett, valódi, hiteles BEAVATOTT GYÓGYÍTÓ képében.
 • Hiszen benne a gonosz, romboló, pusztító erők mellett megtaláljuk a hallhatatlanság tudatát és minden anyagi dolog kényszerű elmúlásának evidenciáját, amely meghozza a szellemi keresés igényét, a spirituális célok felé való fordulást.
 • Ezekből jelentős feszültség következik, ami egy jegyben sem olyan szélsőséges, mint itt. Jelszava: „A dolgok mélyére hatolok, ha kell az életem árán is!” Neki nem lehet tanácsokat adni, saját bőrén akarja megszerezni a tapasztalatait. De, elrejteni sem lehet előle semmit, amit elhatároz, azt biztosan véghezviszi. Ugyanakkor saját titkait megtartja magának. A tapasztalat végső határait keresi, gyakran kísérti a sorsot, belemegy nehéz helyzetekbe, melyen keresztül transzformálódik, átalakul. Sokszor krízisek sorozata az élete.

Skorpió gyerek szüleinek nagy kitartásra van szüksége

 • Kellő következetességre a határok kijelölésében és sok-sok szeretetre. Az ilyen gyermek nagyon érzékeny, sokszor valódi érzelmei ellentétét mutatja. Állandóan próbára teszi a határokat, vajon megvannak-e, és elég stabilak?
 • Rendkívül kíváncsi, minden érdekli, miből van, mitől működik. Vonzódik minden olyan dologhoz, mely mögött titkot sejt, s kedvére való a tabuk feszegetése. A „de, miért?” - kérdés gyakran elhangzik a szájából. Korán érdeklődik a szexualitás iránt, ezért érdemes a skorpió gyereket időben felvilágosítani. Serdülőként vakmerő tettekkel próbálja bátorságát igazolni. Nagyon rosszul viseli, ha aggódnak érte, féltik. Lázadozik, s nem felejt! Aki őt megbántotta, azt a legsebezhetőbb pontján fogja megbosszulni mindenféle tiltással ellentétben. Óriási a lelkiereje, nagy túlélő!
 • Viszont fél a középszerűségtől, legyőzöttségtől, s azoktól a helyzetektől, ahol bizalmat kell megelőlegezni. Szorult helyzetben inkább végez magával, de nem hagyja, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. Hajlamos lehet depresszióra, önpusztításra. Emberi kapcsolatait többszöri próbának veti alá, gyakran megsebzi a hozzá közel állókat.

Párkapcsolatban nincs unalom a Skorpió mellett

 • Nehezen tűri az egyhangúságot, ha valami nagyon simán megy, akkor ott provokációval mozgásba hozza a dolgokat. Akit szeret, azt piszkálja legtöbbet. Társát testileg, lelkileg egyaránt birtokolni akarja, mindent, még az utolsó gondolatát is tudni akarja. Féltékenységével megkeserítheti életüket. Érzései mindig intenzívek, imád vagy gyűlöl, a langyos középút nem az ő világa.
 • Szexualitás központi témája az életének. Szenvedélyes összeolvadásra vágyik. Férfiként gyakran „vetkőztető” a tekintete, míg nőként csábító, misztikus, sokat ígérő.

A Skorpió kitartása fanatizmussal párosulhat

 • Nem csak egy emberi kapcsolatnak, hanem ügynek, munkának is megszállottjává válhat. Amennyiben egy magasabb eszmét akar szolgálni, akkor képes háttérbe szorítani, feláldozni önmagát egy nagyobb csoport fennmaradásáért.
 • Az eszméhez kötődik, mely tovább él, mint a fizikai test. Példák erre a japán kamikázék, vagy a mai kor öngyilkos robbantói is. Skorpió típusú államformák a rendőrállamok, vagy vallási fanatizmusra épülő társadalmi berendezkedések.
 • A Skorpiókat sokféle területen megtalálhatjuk. Dolgozhat a halállal és elmúlással kapcsolatos területen, lehet kém, idegenlégiós, kutató, aki a tudomány határait feszegeti (klónozás stb.), kriminológus vagy magándetektív. Harcművészként szívós és kitartó, aki mesterré válhat. Lehet belőle a psziché mélyét kutató pszichológus, szexológus, hipnoterapeuta, vagy gyógyító, természetgyógyász. De megtaláljuk őket a felfedezők és barlangkutatók között ugyanúgy, mint a misztikus területek kutatóiként. Ilyen pl. Rudolf Steiner (antropozófia- Valdorf pedagógia), Szepes Mária.

Egyéni életutunkban a Skorpió fázis a serdülőkor második felével hozható kapcsolatba

 • Megéljük ilyenkor mindannyian a lázadást, a miértek keresését, saját képességeink próba alá vetését, s a szexualitást középponti témaként. Fokozott lelki érzékenységgel, gyakran szélsőséges viselkedéssel párosul a leglátványosabb átalakulást hozó életszakaszunk.
 • A Skorpió szélsőségességét hűen mintázza a Keresztapa c. film. A maffia az „árnyékvilág” hatalmát jeleníti meg, ahol gyilkos indulatok, zsarolás és bosszú mellett jelen van a közös eszmét valló család összetartása, melyet az életük árán is védenek. A bosszú mindig bosszút szül. S ezt megértve a skorpió megtanulhatja az elengedést. Az élet veszteségei bennünket is megtanítanak arra, hogy amihez görcsösen ragaszkodunk, az valójában sohasem lesz a miénk!
 • Skorpió havában szembesülve saját múlandóságunkkal, készíthetünk egy belső leltárt, melynek következtében mélyreható változásokat kezdhetünk el. Megérthetjük, hogy az élet és halál összetartozó páros, s csak a halál tényével megbékélve tudunk teljes életet élni, s élvezni azt.
Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család-és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely

Vissza

Orsi

Kedves Krisztina! Nagyon köszönöm a segítségedet. A mostani, lelkileg kissé összezavarodott időszakomban az egyik legjobb döntés volt felkeresni téged és önismereti elemzést kérni tőled. Irányt mutattál nekem, rávilágítottál arra, hogy mit miért teszek (félelmetes és egyben csodálatos is, hogy minden meg van írva) és persze a gyengeségeimet is kielemeztük. Talán most jutottam el arra a szintre, hogy az EGO-t félre tudom tenni és ennél sokkal lényegesebb dolgokra tudok koncentrálni. Ehhez azonban - első lépésként - szükségem volt erre a beszélgetésre. Köszönök mindent!

Vera

Nekem nagyon furcsa kapcsolatom van az idővel. Ezért már önmagában az, hogy valaki három órát szán rám az idejéből, nagyon nagyra értékelem. De nemcsak az idejével ajándékozott meg Krisztina, hanem a figyelmével és sok érdekességgel is. Szóban, írásban, képben magyarázott, nagy szakértelemmel, és a szakmája iránti nagy szeretettel. Nem mellékes a hely sem, ahol ezt tette, mert az is hozzájárult ahhoz, hogy a kimerítő elemzést kellemes és hasznos élményként raktározhatom el az emlékezetemben. Köszönettel, Vera