Szaturnusz a Skorpió csillagjegyben

Szaturnusz a Skorpió csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A planéta a Skorpió csillagkép előterébe lépett 2012. október 5-én és 2015. szeptember 19-ig itt tartózkodott.
 • Egy rövid látogatást tesz, mintegy „beköszön” majd a Nyilas csillagképbe 2014. december 24. és 2015. június 15-e között.
 • Ez alatt a majd 3 évet felölelő periódus alatt kikerülhetetlenül szembesít bennünket egyénileg és kollektíven a Skorpió csillagjegy által szimbolikusan kifejezett témákkal.
 • Hogyan gondol az asztrológus e jegyváltásra?

Horoszkóp = egyéni fejlődési út

 • Fontos, hogy az asztrológiai jegyek sorrendje, a horoszkóp ábrában levő felépítettsége, életünk minden területén megfigyelhető fejlődési folyamatot ír le, mely ciklikus formában visszatér hozzánk, tanulásra ösztönöz.
 • Ahogy egy új nap tapasztalatait nem tudjuk elválasztani az előző napok történéseinek hatásától, így a planéták jegyváltásaival szimbolizált hatások sem választhatók el az azt megelőző periódustól. A ma eseményeit a tegnap tükrében érthetjük meg!
 • Ezért érdemes visszatekinteni arra, hogy életünkben a Mérleg csillagképen átvonuló Szaturnusz hatás 2009. október 30-tól mostanáig mit hozott.
 • Alapvetően a szükségszerű „leltárt” és változtatásra ösztönző feszültségeket, melyeket kollektíven leginkább az üzleti világban, a közművelődési és jogalkotási területeken valamint a diplomáciában érezhettük meg.
 • Egyszerűen szemléltetve ezt a hatást, azt mondhatjuk, hogy megmérettetett a kapcsolatrendszerünk egyéni és közösségi szinteken egyaránt. A saját párkapcsolati és egyéb kapcsolati viszonyaid feszültségeit és veszteségeit Te ismered!
 • A kollektív hatásokról a híradásokban mindannyian értesülhettünk. A teljesség igénye nélkül néhány ide kapcsolódó történés: Az Európai Unión belüli folyamatos események (együttműködés, felszólítás, elhatárolódás stb.), hazánk diplomáciai „bonyodalmai”, közvetlen szomszédainkkal való feszültségeink, a „kirakatban” levő személyek plágium ügyei stb.
 • Egy új szakaszt akkor tudunk sikeresen elkezdeni, ha az azt megelőzőeket tudatosan végigtekintjük! Olvasd el visszatekintésként a Mérleg csillagjegyében áthaladó Szaturnusz tendenciáit, sok mindent megérthetsz belőle.

A Szaturnusz, mint asztrológiai planéta

 • A Szaturnusz, mint planéta szimbolikus módon életünknek olyan tanítómesterét jeleníti meg, akivel biztosan többször is találkozunk. Legfeljebb nem ismerjük fel az arcát!
 • Életünkbe tanító hatással elénk állított olyan veszteségekben, korlátokban, nehézségekben találkozunk vele, amit szívesen írunk mások számlájára. Ahol nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy életünk történéséért nem (csak) a másik ember a felelős.
 • Ahol bűnbaknak kiálltunk ki másokat, leginkább „kedvenc ellenségeinket”. Ahol ténylegesen megbüntet bennünket a rendőr, vagy bármely hatóság. Mindannyiunknak vannak ilyen élményeink.
 • Az önismereti úton járó egyén fokozatosan felvállalja életének menetéért saját felelősségét, s ekkor már megtapasztalhatja ezeket a hatásokat kevésbé a korlátozó oldaláról, valódi tanítókat bevonzva, akik továbbra sem ígérnek könnyű utat, előrehaladást számára.

Szaturnusz a Skorpió csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

Hogy mindez, most miért fontos?

 • Mert a Skorpió jegyében saját rejtett mélységeinkkel, elfojtott erőinkkel találkozunk a Szaturnusz által. Komoly és mély önismereti periódus áll előttünk.
 • Találkozunk mindazzal az árnyékkal, mely egyéni és kollektív szinten hozzánk tartozik. S az árnyék, mint „alvilági szimbólum” egyszerre hordoz titkokat, félelmetes szorongásokat, rejtett vágyakat, ki nem élt ösztönöket, de rejtett képességeket, erőforrásokat is, melyek kritikus helyzetben képesek aktiválódni.
 • A mítoszok, mint a léleknek utat mutató mesék, segíthetnek bennünket saját alászállásunkban. Érdemes olyan történetekkel ismerkedni, ahol az egyén valamilyen módon leszáll az alvilágba. (Faust; Bűn és bűnhődés; Persephone történetei stb.)
 • Ha eljutottunk az előző periódus által oda, hogy tudatosítsuk, kapcsolatainkból, együttműködéseinkből milyen tanulságot tudunk levonni, akkor továbbléphetünk a következő felismerések felé.
 • Ráláthatunk arra, hogy mi az, amit feleslegesen cipelünk magunkkal, ami már akadályoz a továbbhaladásban. Jó azokat önként letenni, hiszen Szaturnusz úgyis elveszi tőlünk. Megtanít elengedni és méltó búcsút venni sok mindentől a Skorpió jelében.

A „leltár” és változás területei

A Skorpió jegy analógiához kapcsolódó területeken várható korlátozás, akadályoztatás, büntetés és veszteség, ha a szükséges „leltárt”, s ezzel együtt a belátott változásokat időben nem lépjük meg. Felsorolásszerűen álljon itt néhány olyan terület az életünkből, melyet a skorpió jegy analógiájához kapcsolunk.

 • A mindenkori hatalom, a mögötte meghúzódó rejtett mozgatórugók, érdekkapcsolatok, ide tartozik a globális nagypolitika „színpadi háttere”.
 • Minden titkosszolgálati terület, ahol nyomoznak, megfigyelnek, vagy titokban kényszerítenek.
Szaturnusz a Skorpió csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

 • Rejtett kutatási területek, pl. genetika, ahol az ember át akarja venni a teremtést Istentől, élet-halál kérdésekbe tudatosan beavatkozva.
 • Szexualitáshoz kapcsolódó rejtett „iparágak”.
 • Gyógyszer és vegyszergyártás, pálinka és sörfőzés területei.
 • A börtönök, elmegyógyintézetek világa, a temetkezés, mint iparág.
 • Változás várható a pszichológia fejlődésében is.
 • Katasztrófa védelem fejlesztése elkerülhetetlen lesz a tapasztalatok miatt.

Karmikus és sorskérdésekkel szembesít

 • A Skorpió a beavatódás, szükségszerű transzformáció, tehát a komoly változás jele.
 • A Szaturnusz itt veszteségeken keresztül tanít, hogy megtapasztalt élményeinket átégve új látásmódra és ezen keresztül viselkedésváltozásra tegyünk szert!
 • Az ember egyéni és tömeges sorsával kapcsolatban fontos kérdéseket intéz hozzánk, s várja a választ! Nincs idő ideológiákat gyártani, magyarázkodni, másokra mutogatni.
 • Ez a hatás a sors szerinti szembesülés idejét hordozza magában! S a szembesülés által felébredt tudatosság cselekvésre ösztönöz!

Szaturnusz a Skorpió csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

A Szaturnusz visszatér

Ahogy arra korábban utaltam, ciklikusan visszatérő „tanításokról” van szó. Így érdemes áttekinteni azt az időszakot, amikor ezt megelőzően a Szaturnusz a Skorpió jegyében tartózkodott.

1982. november 29. és 1985. november 17. közötti szakaszt érdemes áttekinteni a történelmi és egyéni élettörténeti események tekintetében. Érdemes utána olvasni, belemélyedni!

Az emberiség krónikája című könyvből néhány idevágó címsor, melyek akár ma is megállnák a helyüket…

 • kiéleződő adósságválság
 • fenyegető ökológiai helyzet
 • természeti katasztrófák sorozata
 • Nemzedékváltás Moszkvában: Gorbacsov
 • Nagyon jól feltárja az aktuális rendszer háttér működését, rejtett összefüggéseit Orwell 1984 című regénye.

Valószínűleg intenzív periódust képvisel ez a 3 év (Skorpióban a Szaturnusz) a 2008-2015 közötti időszakban, mely mélyreható gondolkodásváltást követel meg az emberiségtől.

Ezeket a hatásokat az előttünk lévő 3 évben kollektíven megéljük, de az egyén életében akkor sűrűsödnek be az ilyen jellegű tapasztalatok, ha a születési horoszkópjában fontos pontok, planéták találhatók a fix tengely mentén, azaz a Skorpió, Bika, Oroszlán és Vízöntő csillagjegyekben.

Hallgasd meg előadásunkat!

Néhány saját gondolatot megosztok Veled, természetesen a teljesség igénye nélkül, hogy mi az, amivel találkozhatunk

Tudva, hogy a sors sokkal sokszínűbben jelenik meg életünkben, semmint azt előre képesek lennénk megsejteni…

 • Az elválasztódás idejét éljük! A búza és ocsú különválik. Intenzíven jelenik meg a különbség a sodródó és az életük menetéért felelősséget vállaló emberek élettapasztalatait illetően.
 • Várhatóan olyan helyzetekben találod magad, amit eddigi gondolkodásmódoddal nem tudsz megoldani. Szükség szerint tudatosan keresned és változtatnod kell. Ennek hiányában kisebb vagy nagyobb depressziós hullámokat élhetsz meg. Segítségedre lehet egy komolyabb önismereti folyamatban való részvétel.
 • Veszteségek jöhetnek, ezek lehetnek fizikai, anyagi, kapcsolati, erkölcsi, vagy lelki természetűek. Ha ezt most nem is látod át, később visszatekintve érteni fogod, hogy szükséges volt.
 • Felerősödhet az egyéni és társadalmi kapcsolatrendszerek tekintetében a függésben tartás manipulatív eszközökkel. A hatalom központosítás, és amit szükségszerűen kivált, az ellene való lázadás. Ez megjelenhet családi, nagycsaládi, munkahelyi, nemzeti, nemzetiségi vagy nemzetközi kapcsolatokban is.
 • Amivel visszaéltünk korábban, legyen az hivatali befolyás, mások erőforrásai, nehézségei által gazdagodás, korrupció, a természet erőforrásainak kizsigerelése, most jelentkezik életünkben, s benyújtja a számlát.
 • A Szaturnusz megtanít arra, hogy mi az, amit megtehetünk, s mit nem. Tisztábban kell látnunk az ember és Földanya viszonyát! Valószínűleg az adósság és erőforrásválság kiéleződik.
 • Titokban történő kutatásokról (genetikai, hadiipari, titkosszolgálati) hírek szivároghatnak ki, melyek megrettenthetik a világot, hogy az ember mire képes! Visszaélésekről kaphatunk hírt a titkosszolgálat és egyéb háttérintézmények életéből.

Mi van/lesz a sodródókkal?

 • Akik nem értik meg az idők szavát, és csak sodródnak, ott sajnos felerősödik a cinizmus és nihilizmus.
 • Akár a követelőzés szintjén várhatják saját helyzetük rendbe tételét másoktól.
 • A pesszimizmus bennük mély depresszióig, pusztító, önpusztító gondolatokig, tettekig is fokozódhat.
 • Szenvedélybetegek száma, és a velük függésben élők egyének szenvedései fokozódhatnak.
 • „Élj intenzíven, halj meg tragikusan!” Sorsot kísértő, önmagát és másokat is veszélyeztető felelőtlen magatartást többen mutathatnak.
 • Fanatikus módon, intenzíven törhetnek fel eddig elfojtott indulatok. Mellyel más csoportok, népek, nemzetek ellen fordulhatnak, őket okolva a kialakult helyzetért.
 • Mások hiszékenységével, becsaphatóságával visszaélő „szellemi emberek, spirituális mesterek, tanítók” lelepleződhetnek, követőik csalódhatnak.

Mit tehetsz Te, aki ezeket a sorokat olvasod?

 • Fontos, hogy életedben legyél nyitott a mélyreható változásokra. Erőforrásaiddal bánj takarékosan, és tartsd tiszteletben mások értékeit.
 • Óvakodj minden fanatizmustól, attól, hogy „tömeghipnózis” hatására társadalmi csoportokat, népeket kezdj el gyűlölni, felelőssé tenni a kialakult helyzetért. A felelősségünk egyetemes és csak együtt tudunk komoly változást elérni!
 • Legyél nyitott és érdeklődő minden olyan téma felé, mely a tudás más típusú dimenzióit nyitja meg számodra. Az archaikus tudás értéket közvetít és erőforrásokat ad nekünk!
 • Saját vágyaidat, érzékeidet próbáld megfegyelmezni és vedd észre a fogyasztó borientált „vallás” tévútjait.
 • Fontos, hogy mély, belső és hiteles önvizsgálattal olyan tapasztalatra tehetsz szert, mely segíti az önazonosság érzeted megerősítését és függetlenséged, szabadságod megélését a külső körülmények ellenére is. Hiszen aki ismeri és alkalmazza az élet magasabb törvényeit, azt nem kell korlátozni.
 • Vedd számba azt, hogy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan hol alakítottál ki függőségeket az életedben, hol ragaszkodsz mereven, és birtokló módon, ami által szenvedsz. S kezd ezeket a kötéseket megszűntetni.
 • Nézd meg, saját életpozíciódban (család, munka, egyéb környezet) hogyan bánsz a hatalmaddal. Érzelmi kapcsolataidban legyél felelősségteljes!

A Skorpió jegyében tartózkodó Szaturnusz esszenciális üzenete

Nézz szembe az élet nagy kérdéseivel!

Mi a magasabb rendű célja életednek, hogy vagy a halállal, veszteséggel, elengedéssel?

Fel kell ismerned a hallhatatlanságot és minden anyagi dolog kényszerű elmúlásának tényét!

Ez segít, hogy életed menetét magasabb összefüggésrendszerbe helyezve lásd, és szellemi értékek gyarapításán fáradozz!

Ha ezt felismerted, megkapod hozzá az erőt és kitartást, hogy ezen munkálkodj!

Úgy legyen!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola