Szaturnusz a Nyilas csillagjegyben

Szaturnusz a Nyilas csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen
 • A Szaturnusz égi útjának következő fázisába, a Nyilas csillagkép előterébe lépett.
 • A Nyilas jegyben haladó Szaturnusz ideológiai, életszemléleti, hitünkkel kapcsolatos kérdésekkel szembesít és elgondolkodtat bennünket.
 • Jó, ha tudatosan foglalkozunk azzal, hogy milyen értékek mentén akarjuk élni az életünket!

 • Megmutatja a „fényt az alagút végén”, jó esetben rátalálunk a nehézségeinkből kivezető útra…
 • A 2017. december 20-ig tartó majd 3 évet felölelő periódus alatt szükséges, hogy egyénileg és kollektíven is szembesüljünk a Nyilas csillagjegy által szimbolikusan kifejezett témákkal, a saját hitünkkel, világnézetünkkel és azzal, hogyan vélekedünk igazságainkról.
 • Korábban  „beköszönt” egy rövid látogatásra, 2014. december 23-a és 2015. június 15-e között, majd szeptember 18-tól végleg a Nyilas jegyében marad 2017. december 20-ig.
 • Szembesít mindazzal, hogy amit az előző (Skorpió) hatás alatt elvesztettünk, mire volt jó számunkra. Korábbi kríziseinket, nehézségeinket segíti egy magasabb nézőpontból értelmezni, elfogadni.
 • Bár visszatér még a Szaturnusz a Skorpió jegyébe a szálakat végleg „elvarrni”, elengedni 2015. június 15-e és szeptember 18-a között, de ez már nem lesz olyan felkavaró számunkra, mint a korábbi élményeink.

Horoszkóp = egyéni fejlődési út

Az asztrológiai jegyek sorrendje, a horoszkóp ábrában levő felépítettsége, életünk minden területén megfigyelhető fejlődési folyamatot ír le, mely ciklikus formában visszatér hozzánk, tanulásra ösztönöz.

Ahogy egy új nap tapasztalatait nem tudjuk elválasztani az előző napok történéseinek hatásától, így a planéták jegyváltásaival szimbolizált hatások sem választhatók el az azt megelőző periódustól. A ma eseményeit a tegnap tükrében érthetjük meg!

Ezért érdemes visszatekinteni arra, hogy életünkben a Skorpió csillagképen átvonuló Szaturnusz hatás 2012. október 5-től mostanáig mit hozott.

Alapvetően szükségszerű „leltárt” és változtatásra ösztönző feszültségeket, melyeket kollektíven leginkább a hatalmi átrendeződésekben, az ellenőrzés megerősödésében érezhettünk meg.

Találkoztunk mindazzal a félelmetes árnyékkal, mely egyéni és kollektív szinten hozzánk tartozik. Jó esetben hasznos volt számunkra az elvégzett belső munka tekintetében ez az időszak, önismeretben sokat fejlődhettünk.

Egy új szakaszt akkor tudunk sikeresen elkezdeni, ha az azt megelőzőeketre tudatosan végigtekintünk!
Olvasd el visszatekintésként a Skorpió csillagjegyében áthaladó Szaturnusz tendenciáit, sok mindent megérthetsz belőle!

A Szaturnusz, mint asztrológiai planéta

 • A Szaturnusz, mint planéta szimbolikus módon életünknek olyan tanítómesterét jeleníti meg, akivel biztosan többször is találkozunk. Legfeljebb nem ismerjük fel az arcát!
 • Életünkbe tanító hatással elénk állított olyan veszteségekben, korlátokban, nehézségekben találkozunk vele, amit szívesen írunk mások számlájára.
 • Ahol nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy életünk történéséért nem (csak) a másik ember a felelős.
 • Ahol bűnbaknak kiálltunk ki másokat, leginkább „kedvenc ellenségeinket”. Ahol ténylegesen megbüntet bennünket a rendőr, vagy bármely hatóság. Mindannyiunknak vannak ilyen élményeink.
 • Az önismereti úton járó egyén fokozatosan felvállalja életének menetéért saját felelősségét, s ekkor már megtapasztalhatja ezeket a hatásokat kevésbé a korlátozó oldaláról.
 • Ilyenkor olyan tanítókat vonz be az életébe, akik továbbra sem ígérnek könnyű utat, előrehaladást számára, de az önmagába befektetett munka eredményét segítik stabil alapként lefektetni és felhasználni.
 • Megérlelni, kikristályosítani azokat a belső értékeket, melyekért megdolgozott, amelyek kiállták az idők próbáját.

Ha ezeket a sorokat olvasod, biztosan nyitott vagy az önismeretre!

Komoly időszakra, kemény munkára nézhetsz vissza! Több elengedés, búcsú, mélyreható változás, krízis, fájdalom és felemelkedés van mögötted.

Most már rálátsz arra is, hogy mindezek akadályoztak volna a továbbhaladásban, elengedésük által új lehetőségek nyíltak meg előtted. A sorsod biztosította ezeket a szembesüléseket, mely által felébredt tudatosságod most már cselekvésre ösztönöz!

Megtapasztalt élményeiden átégve új látásmódra és ezen keresztül viselkedésváltozásra tettél szert! Bízz magadban, erőidben, melyek Veled voltak ebben a nehéz szakaszban, és segítségedre lesznek továbbra is. Építsd magadat tovább!

A „leltár” és változás területei a Nyilas Szaturnusz által

Asztrológiailag nézve, annak a csillagjegynek az analógiái mentén várható korlátozás, akadályoztatás, büntetés és veszteség, ahol éppen a Szaturnusz halad, abban az esetben, ha a szükséges „leltárt”, s ezzel együtt a belátott változásokat időben nem lépjük meg.

Ez egyformán igaz egyéni életünkre, de jellemzőit erősen érzékelhetjük kollektív hatásokban is.

Álljon itt néhány olyan terület az életünkből, melyet a Nyilas jegy analógiájához kapcsolunk:

 • a mindenkori igazságszolgáltatás, törvénykezés, jogalkotás
 • a teljes politikai paletta, kiemelten a külpolitika
 • hitélet, vallási intézmények, szerveződések
 • szellemi mozgalmak, ideológiák, különböző filozófiai rendszerek
 • a felsőoktatás teljes területe
 • bírák, papok, magas állású köztisztviselők
 • egy ország életét meghatározó köztiszteletnek örvendő személyek, jelentős írók, gondolkodók
 • repülés, távoli utazások, és ezek szervezetei, intézményei
Szaturnusz a Nyilas csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

A Szaturnusz visszatér

Ahogy arra korábban utaltam, ciklikusan visszatérő „tanításokról” van szó. Így érdemes áttekinteni azt az időszakot, amikor ezt megelőzően a Szaturnusz a Nyilas jegyében tartózkodott.

Érdemes utána olvasni, belemélyedni az 1985. november 17. és 1988. november 13. közötti időszak történelmi (és egyéni élettörténeti) eseményeibe…

Szaturnusz a Nyilas csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

Az emberiség krónikája című könyvből idevágó címsorok, melyek akár ma is megállnák a helyüket…

 • Genfi csúcstalálkozó volt, ahol R. Reagan és M. Gorbacsov találkoztak, s ezt továbbiak követték, majd 1987. decemberében aláírták az atomfegyverek leszereléséről szóló megállapodást…
 • II. János Pál pápa ellátogatott a római főzsinagógába…
 • Német – német csúcstalálkozó volt: Honecker (NDK) ellátogatott az NSZK-ba…
 • a SZU rakétáinak kivonása megkezdődött Csehszlovákiából és az NDK-ból…
 • 1988. júniusában egyházi ünnepségek kezdődtek Oroszországban…
 • Magyarországon óvatos társadalmi és gazdasági liberalizáció kezdődött…

Közös, hogy az addigi mereven alkalmazott ideológia és hitrendszer változáson ment keresztül, mely mintegy előkészítette a rendszerváltást.

Ezeket a hatásokat az előttünk lévő 3 évben kollektíven megéljük!

Az egyén életében akkor sűrűsödnek be jobban az ilyen jellegű tapasztalatok, ha a születési horoszkópjában fontos pontok, planéták találhatók a labilis tengely mentén, azaz a Nyilas, Ikrek, Szűz és Halak csillagjegyekben.

Néhány saját gondolatot megosztok Veled, hogy mi az, amivel találkozhatunk…

Természetesen a teljesség igénye nélkül… Tudva, hogy a sors sokkal sokszínűbben jelenik meg életünkben, semmint azt előre képesek lennénk megsejteni.

Egyre több helyzetben azon kaphatjuk magunkat, hogy állást foglalunk ideológiai, életszemléleti kérdésekben, néha úgy érezhetjük, hogy az eddig vallott, jól bejáratott hitünket feszegetik, megkérdőjelezik mások, s ezzel együtt elgondolkodtatnak.

 • Jó, ha tudatosan foglalkozunk azzal, hogy milyen értékek mentén érdemes élni az életünket.
 • Veszteségeink, csalódásaink kiváltó okában is megtalálhatjuk a hangsúlyos véleménykülönbséget, vagy úgy érezhetjük a másik személy vagy rendszer tisztességtelenül bánik velünk. Olyanokban csalódhatunk, akikről eddig úgy gondoltuk, azonos elvek mentén gondolkodunk. Ez a párt-politikai területeken különösen hangsúlyosan jelenhet meg, kizárásokat, önkéntes kilépéseket hozva. Ugyanakkor be is merevítheti néhányaknál az idejétmúlt, megcsontosodott eszmékhez való ragaszkodást.
 • A tömegek sokkal érzékenyebben reagálnak a társadalmi igazságtalanságokra, kevésbé tolerálható ilyen időszakban az, hogy néhányan „bort isznak és vizet prédikálnak”. Aki visszaélt nevével, befolyásával, pozíciójával, most a tisztességtelen haszon és előnyszerzése napvilágra kerülhet. Felülbírálhatnak korábbi szerződéseket, jogosultságukat ellenőrizhetik. Az ügyvédi szakmában, a jogi előírások területén további szigorítást, ellenőrzéseket tapasztalhatunk.
 • A fentebb megemlített területeken (felsőoktatás, repülésügy, külpolitika, igazságszolgáltatás, egyházak, utazási irodák stb.) elvonásokat, a rendszer kényszerű átalakítását élhetik meg.

Különösen kiemelt és érzékeny téma lesz a tisztesség, az adott szó becsülete. Az ígéretek és annak betartása.

 • Ezért figyeljünk magunkra, csak olyan helyzetben köteleződjünk el, mely valóban vállalható számunkra. Önmagunk túlvállalásába most „belefulladhatunk”, végül sehol sem tudjuk megtartani ígéretünket, így elveszthetjük hitelességünket. S nem fog kifizetődni a köpönyegforgató viselkedés sem, ez az időszak egyértelmű színvallást vár tőlünk.
 • Eddig feddhetetlennek tartott emberekről, tiszta szellemi tanítókról derülhetnek ki olyan dolgok, melyek megkérdőjelezik bennünk korábbi lojalitásunkat irányukba. A „rajongótábor” most könnyen továbbáll.
 • Hozhat ez az időszak olyan tapasztalatokat, amikor az „elit”, önös cél érdekében használ egy vallási dogmatikát, filozófiai vagy szellemi rendszert. A javak és erőforrások elosztását is ilyen jellegű feltételekhez köti. (Velem vagy, vagy ellenem?)
 • Észrevehetően fokozódhat az elvándorlás egy adott társadalomban uralkodó vallási vagy politikai nézet miatt.
 • A Szaturnusz megtanít arra, hogy mi az, amit megtehetünk, s mit nem. Személyes példamutatással várhatjuk csak el másoktól, hogy tisztességesek és etikusak legyenek. Különösen igaz ez egy ország tekintetében a vezetőikre.
 • Az életszemléletükben nyitottak sokat fejlődhetnek toleranciában, világképük tágulhat, észrevehetik a különbözőségek mögött meghúzódó „ugyanolyant”. Hiteles személyek magasrendű diplomáciai, politikai érzékét a közösségek szolgálatába állítva közmegbecsülést szerezhetnek.

Mi van/lesz a sodródókkal?

 • Akik nem értik meg az idők szavát, és csak sodródnak, ott sajnos felerősödik az intolerancia mások gondolataival, eszméivel szemben.
 • Saját vallási, ideológiai tételeiket szeretnék általános érvényűként akár rá is erőszakolni másokra, kihirdetni egy „államvallást”.
 • Behízelgő szélhámosok próbálnak másokat megtévesztő hitelességgel nagyon kedvező lehetőségekkel behálózni, ígéreteikkel becsapni.
 • Sokan komoly veszteségeket élhetnek meg, ha túl nagy tétekben próbálnak szerencsét.
 • Óvakodjunk minden illegális befektetéstől, a nagy hozamot ígérő pénzügyi tranzakcióktól, vigyázzunk a szerencsejátékokkal, piramisjátékokkal, most nagyot bukhatunk.
Szaturnusz a Nyilas csillagjegyben Artemisz Asztrológia Debrecen

Mit tehetsz Te, ki ezeket a sorokat olvasod?

 • Fontos, hogy legyél nyitott az életszemléleted, hited fejlesztésére, és legyél toleráns mások nézőpontjára. Ne erőltesd saját elképzelésedet másokra, a valódi hit mindig személyes tapasztalaton alapul.
 • Ahol már úgy érzed, beérkeztél, már mindent tudsz, most szembesülhetsz a realitással, ráláthatsz arra, hogy ideál-énképedhez képest valóban hol tartasz. Örülj ezeknek a tapasztalatoknak, hiszen inspirációt adhatnak a továbbfejlődésre!
 • Fontos, hogy minden helyzetben kapcsolódj a realitáshoz, optimizmusodat, céljaidat ehhez alakítsd. Fontos pozícióban legyél valóban felelősségteljes!
 • Foglalkozz az élet alapjait meghatározó sorskérdésekkel, melyek belső érésen keresztül magasabb tudásszintre fejleszthetnek, törekedj a szintézisre!
 • Ideje a régóta hordozott bűntudatod elengedésének, s ahogy képes vagy önmagadnak megbocsátani, törekedj arra, hogy életed más szereplői felé is közvetítsd azt.
 • Ha utazol, azt használd ki életszemléleted tágítására, ne szimpla örömszerzésre. Jó időszak ez mindannyiunk számára, hogy régóta vágyott zarándokútra menjünk.
 • Szaturnusz szembesít azzal, hogy ugyanolyan hétköznapi emberek vagyunk, mint mások, hogy minden „igénk”, amit hirdetünk, valójában önmagunknak szól!

A Nyilas jegyében tartózkodó Szaturnusz esszenciális üzenete

Gondold újra mindazt, hogyan viszonyulsz az élethez!

Miben hiszel, mi vezet az utadon és mi az, ami már nem segíti a fejlődésedet, továbblépésedet?

Megmérettetik eddigi gondolkodásmódod, s ha az nagyon elrugaszkodott volt a valóságtól, most eljön az ideje a kijózanodásnak.

Merj kételkedni a tanításokban, tanítókban, találd meg a Neked szóló „kinyilatkoztatásokat”!

Stabilizáld életszemléletedet egy – a mindennapok szintjén is használható – érték, hit vagy ideológia mentén!

S mindezek mellett törekedj az egyenességre, tisztességre, az adott szó becsületére!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola