info@mindenamiasztrologia.hu
+36 30/479-2392
K-P 13.00-17.00

Havi horoszkóp

Aktuális havi horoszkóp a Nap jegyváltása alapján

horoszkóp Oroszlán Nap 2017 A Nap belép az Oroszlán csillagképbe 2017. július 22-én 17 órakor, s tovább halad a Szűz csillagkép előterébe augusztus 23-án hajnalban. 
Most az Oroszlán Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Szent Jakab, illetve Áldás Hava.

Az e havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg.
A horoszkóp ábra az Oroszlán jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.
Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.
 
A Nap még mindig magasan jár az égen, hosszúak és melegek a nappalok! Aki csak teheti, családjával, barátaival együtt kikapcsolódást iktat be a dolgos hétköznapokba. Hiszen ez az időszak kedvez az aktív pihenésnek, az életörömök - nyaralás, sport, lustálkodás, szerelmeskedés - megélésének.
 
Most, a kiteljesedés időszakában, kreatív alkotásvágyunkat is kiélhetjük! A Nap uralma alatt álló jegy, termékeny, kreatív erőt ad, amit visszaforgathatunk családunk életbe, például, jó érzékkel átalakíthatjuk otthonunkat. Segíti, hogy gyermekeinkkel lazább együttléteket szervezzünk, közösen játsszunk, élvezzük egymás társaságát. Ha éppen, teremteni, alkotni, megformálni vágyunk valamit életünkben, használjuk ki az Oroszlán időszak erre alkalmas tüzes teremtő erejét, inspirációját!
 
A kellemes meleg nyári éjszakákon, különösen az Oroszlán havában szép élményt nyújt az augusztusi csillaghullás, amikor is a Földünk „találkozik” a Perseida-meteorrajjal. A csillaghullás maximuma augusztus 10-15-e között várható. Kellemes társaságban egy pohár finom borral a kezünkben, élvezzük ki e fenséges égi színjátékot!

OROSZLÁN hava: A kiteljesedés ideje!
 
Hold fázisváltozásai
07. 23-án 11 órakor Oroszlán „újhold” – Hold az Oroszlán csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)
07. 30-án 17 órakor: „félhold” látható (első negyed - asztrológiailag: kvadrát) - Hold a Skorpió csillagjegyben látható.
08. 07-én 11 órakor: „telihold” – 19 óra 23 perc és 21 óra 18 perc között tartó részleges holdfogyatkozással, a Hold a Vízöntő csillagjegyben látható. (Eddig tart a NÖVŐHOLD időszaka, ettől kezdve az újholdig FOGYÓHOLDAS hatások vannak.)
08. 15-én hajnalban: „félhold” látható (harmadik negyed - asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Bika csillagjegyben látható.
08. 21-én 21 órakor ismét Oroszlán „újhold” – Hold az Oroszlán csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)

Weboldalunkon külön menüpontot szemtelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

A Merkúr július 6-án hajnalban átlépett az Oroszlán csillagkép előterébe, s július 26-ig segíti, hogy a szervező és vezetői készségeink egyre jobban kibontakozzanak. Ugyanakkor a saját vélemény hangoztatásának fontossága miatt kevésbé figyelünk másokra, türelmetlenné válhatunk a külvilág gondolatai, véleménye iránt. Úgy érezhetjük, mintha csak a saját elképzelésünk lenne egyedül a helytálló! Figyeljünk arra, hogy az irányítást leginkább önmagunk felett gyakoroljuk! Kisebb és nagyobb vezetőink érzelmeinkre ható, hatásvadász manipulációit is vegyük észre. Legyünk toleránsak egymás irányába! Leghasznosabban ezt az időszakot kreatív alkotással, szervezési feladatokkal tölthetjük, számunkra fontos dolgok teremtést, megvalósulását menedzselhetjük. Vegyünk részt minél több kulturális programban, színházi élményben, színvonalas szabadidős tevékenységben. Nyaraljunk, ha megtehetjük.​ 
  • A Merkúr július 26-án hajnalban átlép uralmi pozíciójába, a Szűz csillagképbe, melyben mozgását tekintve hosszabb ideig, augusztus 31-ig tartózkodik. Jótékony hatásával segíti a precíz, előrelátó tervezési folyamatokat, összegzéseket, statisztikák, kimutatások készítését. Alkalmas az időszak tanulásra, tanulmányok elkészítésére, fel lehet készülni az új tanévre és az őszi feladatokra egyaránt. Emellett segít minden aprólékos munkát, a már megtermett növények bespájzolását, raktározását. Támogató hatású minden kézügyességet és kitartó, alapos figyelmet követelő dolgokra, szabásra, varrásra, szerelésekre, javításokra a munkahelyen és a háztartásban egyaránt. Közvetlen környezetünkben nagytakarításra, rendszerezésre, lomtalanításra. Egészségünk szempontjából időszerű az életmódunk, táplálkozásunk átgondolása, szükség esetén tisztító kúrát végezhetünk. Vigyázzunk arra, hogy ebben a periódusban ne legyünk kicsinyesek, szőrszálhasogatók vagy túl kritikusak önmagunkkal, környezetünkkel szemben. S annyit vállaljunk, amennyit végig is tudunk csinálni.
A Vénusz július 5-én hajnaltól július 31-ig az Ikrek csillagkép könnyed, levegős területén halad keresztül. Ebben a néhány hétben kapcsolatteremtő, megismerő, üzletépítő és utazni vágyó kedvünket fokozza. Társasági programokra érzünk indíttatást, megismerni, tudni törekszünk új dolgokat. Szeretnénk újonnan befogadott dolgainkat megosztani másokkal, véleményt cserélni, továbbadni azokat. Mozgásban lenni, s mozgatni mindent magunk körül! Kedvünk van kipróbálni sok mindent, de nehéz kitartani, következetesnek lenni egy dolog mellett. Alapvetően az intellektuális örömöket, azok igényét erősíti fel ez a hatás az utazásvággyal együtt. Fellendül az autópiac, sokan ilyenkor vesznek kerékpárt, görkorit, egyéb, a mozgáshoz, mozgékonysághoz kapcsolható eszközt, vagy lecserélik a kommunikációs eszközeiket, pl. telefont. A kínálat is nagyon sokszínű ezekben az időszakokban. A Vénusz a szerelemben nyitottá tesz új kapcsolatokra, játékos flörtökre, utazásokon, tanfolyamokon való ismerkedésre. Ezért várhatóan a társasági és ismerkedős oldalak népszerűsége, látogatottsága is növekedni fog ez alatt az idő alatt.​ 
  • A Vénusz július 31-én 16 órakor átlép a Rák csillagkép előterébe, és augusztus 26-ig érzékennyé tesz bennünket személyes kapcsolatainkra, hiszen érzelmeinkre lesz aktiváló hatással. Vágyunk a romantikára, intimitásra, simogatásra, összebújásra.  Esetleg a család bővülésére, esküvőre, gyermekáldásra, unokára. Álmodozva, kreatív képzeletünket szabadon engedve, fejezzük ki érzéseinket zenével, tánccal, énekléssel, szabad alkotással, amit csak a magunk kedvére teszünk. Vegyünk részt vízparti élményekben, lazítsunk, napozzunk, fürdőzzünk, de közben ne feledkezzünk meg azon kapcsolataink ápolásáról sem, melyek fontosak számunkra. Vigyázzunk, ne erőszakoljuk rá környezetünkre magunkat túlzó gondoskodással, hogy azután mártír arccal önfeláldozásunkért cserébe fokozott figyelmet követeljünk. Fejezzük ki egyértelműen szeretet igényünket! Tartsunk családi, baráti összejöveteleket, hódoljunk az édes semmittevésnek, ha arra vágyunk!
 A Mars július 20-án 14 órakor átlépett az Oroszlán csillagképbe, mely mint tüzes háttér, szeptember 5-ig a tovább fokozza a Mars dinamikus energiáját. Az évnek ez a periódusa alkalmas arra, hogy egyéni elképzeléseinket kivitelezzük, aktívan teremtsünk, új dolgokat hozzunk létre.  Vágy, hogy erőfeszítésünket siker és elismerés koronázza, most nagyon erős. Dinamizmusunk hajt bennünket előre, érvényesíteni akarjuk saját vágyainkat, elképzeléseinket. „Akarom” miatt összeütközésekre számíthatunk, ha elfelejtünk együttműködni a környezetünkkel. A szexuális energiákat is fokozott működésre készteti, aminek hatását 9 hónap múlva, a születésszám emelkedésében is tapasztalhatjuk. Sportteljesítményben, szervezői, vezetői feladatok ellátásában támogató módon érzékeljük ennek a periódusnak a hatását.  A médiában a sikeres férfiak mellett a magamutogató aranyifjúk is feltűnnek, az erre szakosodott műsorokban új „sztárokat” keresnek. A meglévő jó előadói és reprezentációs készségünket most kamatoztathatjuk, de ne feledjük, sikereinket másokkal együtt érjük el!

A Jupiter tovább haladt a Mérleg csillagjegybe 2016. szeptember 9-én 13 órakor, s inspiráló támogatását 2017. október 10-ig itt tapasztalhatjuk meg. Hatása alatt egyéni és társadalmi szinteken egyaránt ráirányítja a figyelmet az együttműködéseinkre, partneri viszonyainkra, segít nyitottabban, elfogadóbban újra gondolni azokat. Ahol szükségét érezzük, vagy a történelmi folyamatok kényszere által nem térhetünk ki előle, ott segít újra rendezni, átstrukturálni a korábbi társulásokat, együttműködéseket, uniókat. Sürgeti a békés, megfelelő diplomáciai eszközök általi kiegyezéseket. Általánosságban fokozza a kapcsolati elköteleződési igényt, mely a házasságok számának gyarapodásában is tetten érhető lesz. Ezt segítendő új szabályok, törvénymódosítások is napvilágot láthatnak. Az egyének figyelme a szűzre jellemző „kell és muszáj” után, inkább az élet kellemesebb oldala felé, a kultúra, szórakozás és kellemesebb életkörülmények felé fordulna, mely, negatív hatásában a túlzó mértékű fogyasztást is felerősítheti.  

A Szaturnusz égi útjának következő fázisába, a Nyilas csillagkép előterébe lépett 2015. szeptember 18-án hajnalban. Hatásával megmutatja a „fényt az alagút végén”, a nehézségeinkből kifelé vezető utat, szembesített mindazzal, hogy amit az előző (Skorpió) hatás alatt elvesztettünk, mire volt jó számunkra. Korábbi kríziseinket, nehézségeinket segíteti egy magasabb nézőpontból értelmezni, elfogadni, abból továbblépni. A 2017. december 20-ig tartó majd 3 évet felölelő periódus alatt szükséges, hogy egyénileg és kollektíven is szembesüljünk a Nyilas csillagjegy által szimbolikusan kifejezett témákkal, ott toleranciát tanuljunk. Ide tartozik az egyéni hit, a vallásgyakorlás, az életszemlélet, és az igazságosság (nem csak jogi, hanem globális, általános erkölcsi megközelítésben), de az elvágyódás, elvándorlás is.
Bővebben a Nyilas jelében a Szaturnusz írásban olvashatsz róla

Az Uránusz belépett a Kos csillagjegybe 2011. március 12-én, és 2018. májusig itt fejti ki a hatását. Új és szükséges változásokhoz, „óriásugrásokhoz” segítve egyéneket, társadalmakat. Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek. Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet az előttünk levő szűk hét esztendő. Magasabb szintű erkölccsel és etikusággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindnyájunkban megtalálható közös pontokra, ez EMBERRE helyezi a hangsúlyt!
Bővebben a Kos jelében az Uránusz írásban olvashatsz róla

A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án végleg átlépett a Halak csillagképbe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!
Bővebben a Halak jelében a Neptunusz írásban olvashatsz róla

A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.
Bővebben a Plútó a Bakban írásban olvashatsz róla

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet
  • Július 22-én a Nap tovább halad az Oroszlán csillagjegybe
  • Július 26-án hajnalban a Merkúr tovább halad a Szűz jelébe
  • Július 31-én 16 órakor a Vénusz átlép a Rák csillagjegybe
  • Augusztus 3-án hajnalban az Uránusz hátráló mozgásba kezd a Kos jegyében
  • Augusztus 4-én 20 órakor egzakt Jupiter – Plútó kvadrát
  • Augusztus 7-én 19 óra 23 perctől részleges holdfogyatkozás
  • Augusztus 13-án hajnalban a Merkúr retrográd mozgásba kezd a Szűz jegyében
  • Augusztus 23-án hajnalban a Nap tovább halad a Szűz csillagjegybe

Itt kérj tájékoztatót az asztrológia képzésről, vagy jelentkezz előzetesen!

Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család-és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely
Tovább

Ildi

Kedves Krisztina és Emi! Gratulálni szeretnék a hírleveletek és a web-oldalatok megújult arculatához! Nekem nagyon bejön. A régit is szerettem, de ez - ha lehet - még logikusabb, könnyen, gyorsan megtalálom amit keresek....és olyan sok érdekes olvasnivalótok van! ☺Köszönettel: Ildi
 

Zs. Orsolya

Kedves Mednyánszki Krisztina! Nagyon köszönöm a tájékoztatást. Ebben a tanévben sajnos mégsem tudok csatlakozni az asztrológia iskola távoktató programjához. Gratulálok a neten található előadásaihoz! Ezek hozták meg kedvem a tanuláshoz. Remélem talán jövőre be tudok iratkozni! Még egyszer köszönöm, kívánok továbbiakban is sok sikert!