info@mindenamiasztrologia.hu
+36 30/479-2392
K-P 13.00-17.00

Hekaté

Hekaté Holdistennő

Hekaté – Holdistennő, a fogyó Hold arca - A bölcs öregasszony archetípusa

A természetes életbölcsesség életszakasza: Hekaté, a természetközeli vallásokban az Istennő három aspektusa (szűz, anya, bölcs idős asszony) közül a harmadikat testesíti meg.

Életünkben ez a fázis akkor kezdődik, amikor a fizikai termékenységi ciklusunk véget ér (menopauza), hogy helyet adjon szellemi életszakaszunknak, kiteljesedő bölcs nagy-anyai szerepeinknek.
 •  A természetes életbölcsességhez tapasztalatok kellenek, s azok megéléséhez pedig idő kell mindnyájunknak, így érthető, hogy ennek az archetípusnak az integrálása miért az érettebb korosztály kiváltsága.

Hekaté mitológiai története

 • A görög mitológiában a sötétség és az éjszaka istennője, a látomások, ezzel együtt a mágia és boszorkányság úrnője. Holdistennőként ő felügyeli az alvilági megtisztulást és bűnhődést. Úgy tartották, hogy félelmetes kutyái társaságában éjszakánként megjelenik a földön, a bűntettek helyszínén, keresztutaknál és a temetőkben.
 • Az ókori görögök jól elkülönítették éjszakai és nappali tevékenységeit. Úgy gondolták, hogy nappal segít a mindennapi tennivalókban, különösen a mezőgazdasági teendőkben (Ne feledjük, Holdistennőként kapcsolódik a termékenységhez!), éjszaka viszont titokzatos erőket, bűbájokat idéz meg. Az athéniak annyira félték és tisztelték, hogy havonta ételáldozatot helyeztek el számára a városkapuk előtt, valamint a keresztutaknál.

Származása, alakja, ahogyan ő maga is, titokzatos, megfoghatatlan

 • Valószínűleg a Titánok leszármazottja, aki megőrizte Istennői rangját azután is, hogy Zeusz legyőzte a korábbi idők isteneit. Alakja összekapcsolódik az alvilággal, bár a görög mitológia szerint sosem lakott ott. A szürkület az ő ideje, határőrző a fény és sötétség között. Így képes összekapcsolni a két dimenziót, a láthatót és láthatatlant, az élők és holtak birodalmát. 
 • Az ilyen misztikus erőkhöz mindig félelem is társult, emiatt a patriarchális gondolkodás ezeket az energiákat „démonizálta”. Így érthető, hogy miért kapcsolódik Hekaté alakjához a Banya, a gonosz boszorkány alakja is, mely „címet” a füves- és bábaasszonyok sokszor megkapták a múltban. Sokak számára ma is csak ebben a formában ismert. Ahhoz, hogy Hekaté „támogatását elnyerhessük”, érdemes a fenyegetőnek látszó felszín mögé bemerészkednünk, és megismerkednünk azzal az archetípussal, mely elakadásainkban jelentős segítséget adhat.

Hekaté szimbólumai

 • Hekatét egy ősi ábrázoláson 3 fejjel és 6 karral láthatjuk. Háromban fáklyát fog, melyek segítségével a sötétségben is lát; egyben kulcsot tart, mely a rejtett tudás megismeréséhez nyit utat; egy kezében kötelet markol, mely az élet és halál örök körforgására, az újjászületésre emlékeztet; míg az utolsóban levő hatalmi szimbólumként is ismert tőr, segít a káprázatoktól megszabadulni. Három fejével, „háromirányú látásmódjával” felismeri a múlt, jelen és jövő közötti összefüggéseket. Ezzel alakjában megtestesíti azt a fajta speciális intuíciót is, azt a mindnyájunkban rejtőző képességet, melyet C. G. Jung a lélek transzcendens funkciójának nevezett el. A sötét kutyák, mint Hekaté hűséges és egyben félelmetes kísérői a megszelídített és uralt ösztönerőket szimbolizálják.

Ő az útelágazások Istennője

 • Mítoszai szerint a hármas keresztutaknál szokott éjfélkor megjelenni fekete kutyái kíséretében, és elviszi a számára ott elhelyezett ajándékokat. Mint az útelágazások Istennője, egyszerre három utat is belát, így képes segíti azokat, akik életükben válaszúthoz érkeztek, és nyitottak Hekaté bölcs tanácsaira. Ő a belső bábaasszony, aki támogatja a természetes életciklus-váltásoknál a szükséges változásokat, újjászületéseket életünkben. Segíti elengedni azt, ami idejétmúlt. Az asztrológiában ezt az energiát a Szaturnusz archetípusa képviseli, melyhez jelentős félelem és szorongás társul a köztudatban. Mindketten emlékeztetnek minket a saját kárunkon megtanult leckékre, mely végül a természetes életbölcsességhez vezet.

Kapcsolat Hekatéval

 • Ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessünk Hekaté Istennővel, mint archetípussal, fontos elcsendesedni és türelmesen kivárni nehéz helyzeteinkben. Így válunk befogadóvá a belső hangra, mely néha az álmok szimbolikus nyelvén beszél hozzánk, míg máskor addig nem látott összefüggéseket ismerünk fel általa. Segítségünkre van az igazság kiderítésében, olyan helyzetekben is, amikor nehéz a valósággal szembenézni. Nem ítél meg, és nem ítél el, csak segít tapasztalatainkat megfogalmazni önmagunknak.

Mikor fordulhatunk hozzá, mikor kérjük a támogatását?

 • Amikor szeretnénk „érettebbek”, bölcsebbek lenni, ugyanis segíti személyiségünk érését, integrációját.
 • Életciklus-váltásainknál, amikor a változások együtt járnak bizonyos dolgok, szerepek elengedésével. Különösen fontos ez a nőknek a klimax idején.
 • Amikor útelágazáshoz érkezünk életünkben. Legyünk türelmesek! Idézzük fel, honnét vezetett ide az utunk, mi van a jelenben, szemlélődjünk csendesen önbírálat nélkül, és akkor meghalljuk belső hangunkat, általa tudni fogjuk, mit válasszunk! 
 • Olyan szerepekben, amikor Föld Anyát szolgáljuk, vagy az élet természetes körforgását. Akár születésnél, akár az egyén újjászületésénél, akár a haldokláskor segítjük a természetes folyamatokat. Amikor „valami” fölött bábáskodunk, részt veszünk egy dolog, alkotás megszületésében.
 • Támogató tanú szerepekben, amikor mások mellett állunk olyankor, amikor nekik fájdalmas valósággal kell szembenézniük, azt el kell fogadniuk.
 • Terapeuta szerepben segít bennünket, hogy a hozzánk fordulókat képesek legyünk elkísérni, ítélkezés nélkül támogatni és fáklyát tartani számukra belső „sötétségükben”. 
 • Amikor vágyódunk a saját belső gazdag világunk megismerésére, akkor segít a két világ közötti átjárásban. Intuíciónkat élesíti, néha látomásokkal ajándékoz meg. Segít ráhangolódni és megismerni az álmok gazdag szimbolikáját.
 • Spirituális praxis elképzelhetetlen azon tulajdonságok integrálása nélkül, melyet Hekaté alakja szimbolizál.
TÖBBET AKAROK TUDNI AZ ASZTROLÓGIÁRÓL!

Forrás: 
Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő idősödő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó 2008)
Veronica Ions: Mitológia –Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)
 
Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család-és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely
Tovább

Orsi

Kedves Krisztina! Nagyon köszönöm a segítségedet. A mostani, lelkileg kissé összezavarodott időszakomban az egyik legjobb döntés volt felkeresni téged és önismereti elemzést kérni tőled. Irányt mutattál nekem, rávilágítottál arra, hogy mit miért teszek (félelmetes és egyben csodálatos is, hogy minden meg van írva) és persze a gyengeségeimet is kielemeztük. Talán most jutottam el arra a szintre, hogy az EGO-t félre tudom tenni és ennél sokkal lényegesebb dolgokra tudok koncentrálni. Ehhez azonban - első lépésként - szükségem volt erre a beszélgetésre. Köszönök mindent!

Vera

Nekem nagyon furcsa kapcsolatom van az idővel. Ezért már önmagában az, hogy valaki három órát szán rám az idejéből, nagyon nagyra értékelem. De nemcsak az idejével ajándékozott meg Krisztina, hanem a figyelmével és sok érdekességgel is. Szóban, írásban, képben magyarázott, nagy szakértelemmel, és a szakmája iránti nagy szeretettel. Nem mellékes a hely sem, ahol ezt tette, mert az is hozzájárult ahhoz, hogy a kimerítő elemzést kellemes és hasznos élményként raktározhatom el az emlékezetemben. Köszönettel, Vera