info@mindenamiasztrologia.hu
+36 30/479-2392
K-P 13.00-17.00

Hekaté Holdistennő

Hekaté Holdistennő
Hekaté – Holdistennő, a fogyó Hold arca - A bölcs öregasszony archetípusa

A természetes életbölcsesség életszakasza: Hekaté, a természetközeli vallásokban az Istennő három aspektusa (szűz, anya, bölcs idős asszony) közül a harmadikat testesíti meg.

Életünkben ez a fázis akkor kezdődik, amikor a fizikai termékenységi ciklusunk véget ér (menopauza), hogy helyet adjon szellemi életszakaszunknak, kiteljesedő bölcs nagy-anyai szerepeinknek.
 •  A természetes életbölcsességhez tapasztalatok kellenek, s azok megéléséhez pedig idő kell mindnyájunknak, így érthető, hogy ennek az archetípusnak az integrálása miért az érettebb korosztály kiváltsága.

Hekaté mitológiai története

 • A görög mitológiában a sötétség és az éjszaka istennője, a látomások, ezzel együtt a mágia és boszorkányság úrnője. Holdistennőként ő felügyeli az alvilági megtisztulást és bűnhődést. Úgy tartották, hogy félelmetes kutyái társaságában éjszakánként megjelenik a földön, a bűntettek helyszínén, keresztutaknál és a temetőkben.
 • Az ókori görögök jól elkülönítették éjszakai és nappali tevékenységeit. Úgy gondolták, hogy nappal segít a mindennapi tennivalókban, különösen a mezőgazdasági teendőkben (Ne feledjük, Holdistennőként kapcsolódik a termékenységhez!), éjszaka viszont titokzatos erőket, bűbájokat idéz meg. Az athéniak annyira félték és tisztelték, hogy havonta ételáldozatot helyeztek el számára a városkapuk előtt, valamint a keresztutaknál.

Származása, alakja, ahogyan ő maga is, titokzatos, megfoghatatlan

 • Valószínűleg a Titánok leszármazottja, aki megőrizte Istennői rangját azután is, hogy Zeusz legyőzte a korábbi idők isteneit. Alakja összekapcsolódik az alvilággal, bár a görög mitológia szerint sosem lakott ott. A szürkület az ő ideje, határőrző a fény és sötétség között. Így képes összekapcsolni a két dimenziót, a láthatót és láthatatlant, az élők és holtak birodalmát. 
 • Az ilyen misztikus erőkhöz mindig félelem is társult, emiatt a patriarchális gondolkodás ezeket az energiákat „démonizálta”. Így érthető, hogy miért kapcsolódik Hekaté alakjához a Banya, a gonosz boszorkány alakja is, mely „címet” a füves- és bábaasszonyok sokszor megkapták a múltban. Sokak számára ma is csak ebben a formában ismert. Ahhoz, hogy Hekaté „támogatását elnyerhessük”, érdemes a fenyegetőnek látszó felszín mögé bemerészkednünk, és megismerkednünk azzal az archetípussal, mely elakadásainkban jelentős segítséget adhat.

Hekaté szimbólumai

 • Hekatét egy ősi ábrázoláson 3 fejjel és 6 karral láthatjuk. Háromban fáklyát fog, melyek segítségével a sötétségben is lát; egyben kulcsot tart, mely a rejtett tudás megismeréséhez nyit utat; egy kezében kötelet markol, mely az élet és halál örök körforgására, az újjászületésre emlékeztet; míg az utolsóban levő hatalmi szimbólumként is ismert tőr, segít a káprázatoktól megszabadulni. Három fejével, „háromirányú látásmódjával” felismeri a múlt, jelen és jövő közötti összefüggéseket. Ezzel alakjában megtestesíti azt a fajta speciális intuíciót is, azt a mindnyájunkban rejtőző képességet, melyet C. G. Jung a lélek transzcendens funkciójának nevezett el. A sötét kutyák, mint Hekaté hűséges és egyben félelmetes kísérői a megszelídített és uralt ösztönerőket szimbolizálják.

Ő az útelágazások Istennője

 • Mítoszai szerint a hármas keresztutaknál szokott éjfélkor megjelenni fekete kutyái kíséretében, és elviszi a számára ott elhelyezett ajándékokat. Mint az útelágazások Istennője, egyszerre három utat is belát, így képes segíti azokat, akik életükben válaszúthoz érkeztek, és nyitottak Hekaté bölcs tanácsaira. Ő a belső bábaasszony, aki támogatja a természetes életciklus-váltásoknál a szükséges változásokat, újjászületéseket életünkben. Segíti elengedni azt, ami idejétmúlt. Az asztrológiában ezt az energiát a Szaturnusz archetípusa képviseli, melyhez jelentős félelem és szorongás társul a köztudatban. Mindketten emlékeztetnek minket a saját kárunkon megtanult leckékre, mely végül a természetes életbölcsességhez vezet.

Kapcsolat Hekatéval

 • Ahhoz, hogy kapcsolatba kerülhessünk Hekaté Istennővel, mint archetípussal, fontos elcsendesedni és türelmesen kivárni nehéz helyzeteinkben. Így válunk befogadóvá a belső hangra, mely néha az álmok szimbolikus nyelvén beszél hozzánk, míg máskor addig nem látott összefüggéseket ismerünk fel általa. Segítségünkre van az igazság kiderítésében, olyan helyzetekben is, amikor nehéz a valósággal szembenézni. Nem ítél meg, és nem ítél el, csak segít tapasztalatainkat megfogalmazni önmagunknak.

Mikor fordulhatunk hozzá, mikor kérjük a támogatását?

 • Amikor szeretnénk „érettebbek”, bölcsebbek lenni, ugyanis segíti személyiségünk érését, integrációját.
 • Életciklus-váltásainknál, amikor a változások együtt járnak bizonyos dolgok, szerepek elengedésével. Különösen fontos ez a nőknek a klimax idején.
 • Amikor útelágazáshoz érkezünk életünkben. Legyünk türelmesek! Idézzük fel, honnét vezetett ide az utunk, mi van a jelenben, szemlélődjünk csendesen önbírálat nélkül, és akkor meghalljuk belső hangunkat, általa tudni fogjuk, mit válasszunk! 
 • Olyan szerepekben, amikor Föld Anyát szolgáljuk, vagy az élet természetes körforgását. Akár születésnél, akár az egyén újjászületésénél, akár a haldokláskor segítjük a természetes folyamatokat. Amikor „valami” fölött bábáskodunk, részt veszünk egy dolog, alkotás megszületésében.
 • Támogató tanú szerepekben, amikor mások mellett állunk olyankor, amikor nekik fájdalmas valósággal kell szembenézniük, azt el kell fogadniuk.
 • Terapeuta szerepben segít bennünket, hogy a hozzánk fordulókat képesek legyünk elkísérni, ítélkezés nélkül támogatni és fáklyát tartani számukra belső „sötétségükben”. 
 • Amikor vágyódunk a saját belső gazdag világunk megismerésére, akkor segít a két világ közötti átjárásban. Intuíciónkat élesíti, néha látomásokkal ajándékoz meg. Segít ráhangolódni és megismerni az álmok gazdag szimbolikáját.
 • Spirituális praxis elképzelhetetlen azon tulajdonságok integrálása nélkül, melyet Hekaté alakja szimbolizál.
TÖBBET AKAROK TUDNI AZ ASZTROLÓGIÁRÓL!

Forrás: 
Arthur Cotterell: Képes mitológiai enciklopédia (Glória Kiadó 2004)
Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő idősödő istennők (Stúdium Effektíve Kiadó 2008)
Veronica Ions: Mitológia –Hamlyn-könyvek; (Holló és tsa Kiadó 1997)
 
Oláhné Mednyánszki Krisztina
okleveles asztrológus
​pszichodráma vezető, család-és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola
Mail: info@mindenamiasztrologia.hu
Telefon: 0630/479-2392
Irodai telefon: 06-52/786-892
Skype: artemiszmuhely

Vissza

D. Mária

Ismeretlenül is szeretnék gratulálni a weboldalhoz, és ahhoz a sok információhoz, amit nyújt! Nem tagadom, a holdnaptárt elég gyakran látogatom, mert én is elfogadom az ott lévő utalásokat. Hajdanán édesanyám a holdjárásnak megfelelően ültette, gondozta növényeit a kertben. Munkájához további sok sikert kívánok!

Jó lett az új asztrologiaoktatas.hu oldal! Letisztult, mégis tartalmas. Megőrizte valamennyire a régi kereteit, mégis XXI. századi. A színei és hangulata harmonizál az Artemisz Asztrológia Iskola színeivel, hangulatával.