HAVI HOROSZKÓP: RÁK HAVA

 • A Nap a nyári napforduló pontján keresztül a Rák csillagjegybe lép 2020. június 20-án 23 óra 44 perckor, s tovább halad az Oroszlán csillagjegy előterébe 2020. július 22-én 10 óra 37 perckor. 
 • Most a Rák Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Szent Iván, illetve Napisten Hava.
 • A horoszkóp ábra a Rák jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.
2020 Rák havi horoszkóp Artemisz Asztrológia Debrecen

A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

Fordulóponton vagyunk, új korszak születésénél „bábáskodunk”! Ennek tudomásulvételéhez az emberiség olyan jelzéseket kap, amit nem hagyhat figyelmen kívül… A világjárvány, környezeti katasztrófák és minden egyéb jelzés ebbe az irányba vezetnek bennünket. Összegyűjtöttük egy helyre Számodra az ehhez a témához kapcsolódó írásainkat, előadásainkat:

“VÍZÖNTŐ KORSZAKVÁLTÁS IDEJÉN”

A nyári napfordulóig a nappali világosság fokozódik, melynek csúcspontja a fény diadala, ünnepe. Sok babona és rituálé kapcsolódik ehhez a naphoz évszázadok óta!

A Rák időszaka kedvez a személyes kapcsolatok ápolásának, a romantikának, álmodozásnak, kreatív alkotásnak. A családdal való együttléteknek, vendéglátásnak, otthonnal kapcsolatos teendőknek.

A Rák jegye tanít bennünket arra, hogy érzelmeink felvállalása, megmutatása tesz igazán erőssé bennünket! Gyökereink elfogadása és megbecsülése nélkül a belső intim életünkben nem lesz rend, s ez megnehezíti a többi életterületen való helytállásunkat.

Elgondolkodhatunk azon, hogy egyéni életünkben a családra – szüleinkre, társunkra, gyermekeinkre – kellően odafigyelünk-e. Ez az időszak jó alkalom arra, hogy kifejezzük irányukba érzéseinket, hálánkat, szeretetünket!

Rák hava: Az otthon melege

Hold fázisváltozásai

Artemisz Asztrológia Holdnaptár Holdfázisok
 • 2020. 06. 21-én 8 óra 41 perckor Rák “újhold” – Részleges (nálunk minimális) napfogyatkozással, mely Magyarország déli részén a reggeli órákban figyelhető meg, ha egyáltalán szemmel érzékelhető lesz. A Hold a Rák csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)
 • 2020. 06. 28-án 10 óra 16 perckor: “félhold” látható (első negyed – kvadrát) – a Hold a Mérleg csillagjegyben látható.

SZERETNÉL EGYÜTT ÉLNI

A KOZMIKUS RITMUSSAL?

SZEMÉLYJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • A Merkúr 2020. május 28-án 20 órakor tovább haladt a Rák csillagjegybe, ahol egészen 2020. augusztus 5-ig gondolkodásunkat szubjektív érzelmekkel hatja át. A Merkúr haladását tekintve e hosszú idő alatt mozgásában irányt is vált, és 2020. június 18-tól július 12-ig retrográd mozgásban lesz.

Az egyik legérzelmesebb jegyháttér előtt haladó Merkúr igényt és lehetőséget ad arra, hogy feszítő érzelmeinket kibeszéljük. Segíti az érzelmekkel átszőtt kommunikációt, az empatikus meghallgatást, hogy nyitottak legyünk mások nézőpontjának megismerésére. Olvassunk verseket, család és történelmi regényeket, beszélgessünk és tevékenykedjünk együtt családtagjainkkal minél többet. Jó időszak ez arra is, hogy családfánkat feltárjuk, megismerjük a korábbi generációk családi történeteit, melyek néha tudattalanul, de hatással vannak aktuális életünkre, kapcsolataink mintázatára. Közismert, hogy gyökereink megismerése által élhetünk valóban kiteljesedett életet.

Az érzelmi közegbe ágyazott Merkúr felerősíti az álmodozásra való hajlamot, s azt is, hogy sértődékenyebbek, érzékenyebbek legyünk. Többet időzünk a múltban, jó vagy kevésbé jó érzésekkel emlékezünk. Régen mennyivel jobb volt…, gondolhatjuk, hallhatjuk, érezhetjük többször is! Nemzeti összetartozás érzésünket, de a szélsőségesen nacionalista megnyilvánulásokat is fokozza ez a hatás. Tegyünk most azért, hogy jól érezzük magunkat! Ne várjunk arra, hogy környezetünk ráérezzen és kitalálja gondolatainkat, vágyainkat, hanem annak adjunk egyértelmű hangot! Lehetőség szerint kerüljük most el azokat a döntéseket, melyek kellő racionális megfontoltságot igényelnek tőlünk.

 • A Vénusz 2020. április 3-án 19 órakor belépett az Ikrek csillagjegy könnyed, levegős területére, ahol 2020. augusztus 7-ig, a Vénusz mozgását tekintve hosszú ideig tartózkodik. Eközben hátráló mozgásba kerül 2020. május 13 – június 25. között. Ebben a 4 hónapban kapcsolatteremtő, megismerő, üzletépítő és utazni vágyó kedvünket fokozza. A járványhelyzeti korlátozások teljes feloldását ezért már nagyon várjuk, hiszen erős kimozdító hatást élünk meg!

Társasági programokra érzünk indíttatást, megismerni, tudni vágyunk új dolgokat. Szeretnénk az újonnan befogadott dolgainkat megosztani másokkal, véleményt cserélni, továbbadni azokat. Mozgásban lenni, s mozgatni mindent magunk körül! Kedvünk van kipróbálni sok mindent, de nehéz kitartani, következetesnek lenni egy dolog mellett. Alapvetően az intellektuális örömöket, azok igényét erősíti fel ez a hatás az utazásvággyal együtt. Fellendül az autópiac, sokan ilyenkor vesznek kerékpárt, görkorit, rollert, vagy egyéb a mozgáshoz, mozgékonysághoz, sporthoz kapcsolható eszközt. Felébredhet a vágy a kommunikációs eszközeink, pl. telefon cseréjére is. A kínálat is nagyon sokszínű ezekben az időszakokban. A Vénusz a szerelemben nyitottá tesz új kapcsolatokra, játékos flörtökre, utazásokon, tanfolyamokon való ismerkedésre. Ezért várhatóan a társasági és ismerkedős oldalak népszerűsége, látogatottsága is növekedni fog ez alatt az idő alatt.

 • A Mars a Halak csillagjegybe lépett 2020. május 13-án hajnalban, ahol 2020. június 28-ig a korábbi lendületünket visszafogja, lelassítja. Kitűzött céljainkban elbizonytalaníthat, intuitív átgondolásra adva lehetőséget ezzel. Jó, ha komolyan figyelünk a belső hangunkra, az álmainkra, ösztönös megérzéseinkre, de sose nélkülözzük emellett a józan realitást!

Erőfeszítéseinket úgy érezhetjük, hogy nagyobb (sors)erők akadályozzák. Komoly és tartós dolgok létrehozására, stabilizálására nem kedvez, inkább az alkotó folyamatok, zene, művészi kifejezésmódok megtapasztalásának. Érzéseink, szeretetünk kifejezését támogatja ez a hatás. Érzelmesebbek, esetleg érzelgősebbek leszünk, ezért könnyebben lehet önsajnálatba menekülni vagy másokat tenni felelőssé problémáinkért, megakadásainkért. Ne feledjük ezek az érzések bennünk ébrednek, még akkor is, ha külső helyzetekre reagálunk általuk. Jó, ha több időt töltünk filmnézéssel, zenehallgatással, fürdőzéssel, kreatív ábrándozással, alkotással, lelki mélységeinkkel való találkozással. Vigyázzunk, mert akadályoztatás esetén erős késztetést érezhetünk, hogy nehézségeink terhét gyógyszerrel, alkohollal, egyéb tudatmódosítókkal könnyítsük, esetleg kellemetlen helyzeteinkből elmeneküljünk. Ezek csak pótszerek, s rájöhetünk később, hogy feladataink, megoldandó problémáink nem múltak el maguktól.

 • 2020. június 28-án hajnalban a Mars belép uralmi pozíciójába, a Kos csillagjegybe és felfokozott dinamizmust, tettrekészséget, de ezzel együtt türelmetlenséget, harciasságot hoz nekünk 2021. január 6-ig! Ebben a bő fél évben hátráló mozgásban lesz 2020. szeptember 10 – november 14. között. Amíg a Halak jegyében járt, addig azt éreztük, hogy le vagyunk lassulva, inkább csak terveztünk, álmodoztunk, kivártunk, s most eljött az idő a kivitelezéshez! Hirtelen tettre késznek és egyben türelmetlennek is érezhetjük magunkat.

Harcossá, önössé, akár önzővé válhatunk cselekedeteinkben. Hajlamosabbak vagyunk ilyenkor arra, hogy “forró fejjel menjünk a falnak”, nem adva kellő időt a vágyaink, elképzeléseink józan ésszel való átgondolásának. Ez a hatás, fokozza az összeütközéseket, erősíti az agresszív indulatok megjelenését, rivalizálást, pozícióharcot egyéni szinten éppúgy, mint globálisan a Földön. Ha nem tudjuk felgyűlt energiáinkat építő módon mozgásban, szexben, sportban vagy bármilyen aktív cselekvésben levezetni, az számunkra balesetveszélyes is lehet. Különösen óvatosak legyünk minden szúró, vágó eszközzel és lőfegyverrel! Viszont a realitás talaján, kellő átgondoltság után ez a hatás lehetőséget ad számunkra komoly akadályok áttörésére, melyre már régóta készültünk. Engedjük, hogy új területek felé vezessen bennünket ez a felfedező energia!

SORSJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • 2019. december 2-án 19 órakor, uralmi pozíciójából átlépett a Jupiter a realitást szimbolizáló Bak csillagjegybe, ahol 2020. december 19-ig tartózkodik. A Jupiter felnagyítja, elérhetőbbé teszi számunkra mindazt, amit a Bak jegy tartalmaihoz sorolunk. Ilyen a kemény munka, a fegyelmezettség, a következetes és reális építése egy rendszernek, hitelesség, felelősségvállalás (egyéni és társadalmi szinten).

Összességében az érett felnőtt viselkedés, a tiszta keretek és betartott szabályok az, amit Jupiter most támogatni tud. A Jupiter a Bak jegyében először a Szaturnusz és Plútó után halad, “söpröget”, majd megelőzi őket és hatásával jóindulatúan a realitásra figyelmeztet bennünket. Így lehetőséget ad a józan kiigazításra, mielőtt a “keményebb kezű” tartalmak ugyanerre szólítanak fel bennünket. A Bak jegyén áthaladva a Jupiter úgy készíti elő az új ciklust, hogy az előző 20 év hitbéli, filozófiai, ideológiai kérdéseiben, valamint az általános humánum és igazságosság témáiban felszólít bennünket egy intenzív nagytakarításra, rendrakásra. S ezt követően meg fog érkezni egy izgalmas együttállásba a Szaturnusszal a Vízöntő 0°-ra.

 • A Szaturnusz egy rövid látogatás erejéig égi útjának következő fázisába, a Vízöntő csillagjegybe lépett 2020. 03.22-án, s egészen 2020. 07. 02-ig halad itt. Ekkor visszatér uralmi pozíciójába a Bak jegyébe 2020. december 17-ig, hogy ott elvarrja a szálakat. Hatása alatt komoly társadalmi reformokra, rendszerváltásokra számíthatunk világszerte. Ez történhet józan belátással, vagy provokatív eseményekkel, lázadással, árulással is, esetleg a technikai fejlődésből fakadó természeti katasztrófák által.

Korábbi szövetségek széteshetnek, hogy helyet adjanak újabb, remélhetőleg a többség érdekeit szolgáló új csoportosulásoknak. Berobbannak, elterjednek az alternatív erőforrások, s akár meglepő, szinte hihetetlen eredményekről értesülhetünk a mesterséges intelligencia területéről. Ez a hatás jó lehetőséget ad a szűklátókörűség megváltoztatására, holisztikus azaz nagyobb egységben való gondolkodásra azoknak, akik készen állnak rá. S az új felismerések mentén kézzelfogható változások megalapozására, kivitelezésére mindannyiunk jövőjének érdekében.

 • A Szaturnusz 2020. július 02-án hajnalban hátráló mozgása során visszatér még otthonába, a Bak csillagjegy előterébe, ahol 2020. december 17-ig tartózkodik. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet! A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok “gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan “gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak…

Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra.

TRANSZCENDENS PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

Az Uránusz március 6-án 10 órakor a megújulást szimbolizáló újholdas pozícióval kísérve ismét belépett a Bika csillagjegyébe. Egy szűk fél évig már kaptunk ízelítőt a hatásából 2018. május 15. és november 6-a között, mielőtt visszatért elvarrni a szálakat a Kos jegyébe. 2025. július 7-ig tartó bő 7 évben a stabilitásra és biztonságra, a régi dolgok konzerválására törekvő Bika minőséget kikerülhetetlen változásokra kényszeríti. Izgalmas, néha kétségbe ejtő, ugyanakkor forradalmi változásokat, váratlan helyzeteket tartogató időszak elé nézünk! A Bika analógiához sorolt rendszerekben az Uránusz megmozgatja a „föld-et” lábunk alatt, felpezsdíti a megszokott rendet, rendszereket. Ide sorolhatjuk a pénzügyi, befektetéssel és biztosítással foglalkozó területeket, a bankszférát. Föld ügyeket, a mezőgazdaságot, állattenyésztést, az élelmiszeripart és magát Gaia-t, a Föld Anyát. Ideje átgondolnunk egyénileg és kollektíven is, mi vajon a mi tulajdonunk, mit birtoklunk valójában. S amit birtoklunk, legyenek azok saját képességeink, milyen magasabb értéket tudunk teremteni általa. Hallgasd meg az előadást!

Bővebben: Uránusz a Bika csillagjegyben

A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án átlépett a Halak csillagjegybe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Bővebben: Neptunusz a Halak csillagjegyben

A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Bővebben: Plútó a Bak csillagjegyben

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Asztrológia Iskola