Havi horoszkóp: Nyilas hava

 • A Nap 2020. november 21-én 21 óra 40 perckor a Nyilas csillagjegybe lép, s tovább halad 2020. december 21-én 11 óra 02 perckor a téli napforduló pontján át a Bak asztrológiai jegy előterébe.
 • Az idei évben jelentős égi esemény kíséri a téli napfordulót, ugyanis a Vízöntő korszakváltás szimbolikus bekezdését jelző Jupiter – Szaturnusz planéták e napon a Vízöntő csillagjegy nulladik fokán fognak együtt állni!
 • Most a Nyilas Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Szent András, illetve Enyészet Hava.
 • A horoszkóp ábra a Nyilas jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.

Hozd ki a legtöbbet

az aktuális időminőségből!

A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

Fordulóponton vagyunk, új korszak születésénél “bábáskodunk”! Ennek tudomásulvételéhez az emberiség olyan jelzéseket kap, amit nem hagyhat figyelmen kívül… A világjárvány, környezeti katasztrófák és minden egyéb jelzés ebbe az irányba vezetnek bennünket. Összegyűjtöttük egy helyre Számodra az ehhez a témához kapcsolódó írásainkat, előadásainkat: “VÍZÖNTŐ KORSZAKVÁLTÁS IDEJÉN”

A Skorpió “alászálló”, belső mélységekbe vezető, az élet fontos kérdéseivel, így a halállal való találkozási fázisa után a Nyilas szeretné begyógyítani a sebeket, rálátni a “miértekre”, lerázni az “elmúlt” sötét emlékeit, új célokat kitűzni, amely eltávolít a földi nehézségektől.

Minden mélypontról a HIT adja meg a felemelkedési lehetőséget. Hogy mindannak, amit megéltünk célja és értelme van. Jó, ha a sötét estéken gyertyát gyújtunk, s önmagunkban is keressük a fényt, hogy megtalálhassuk a csak nekünk szóló kinyilatkoztatásokat! Advent közelgő időszaka ennek átéléséről, a hitünk megerősítéséről szól! Keressük meg mivel lettünk “könnyebbek”, hogyan segítenek veszteségeink, elengedett élethelyzeteink új dolgokra találni, tovább vezető célokat megfogalmazni.

Hold fázisváltozásai

Artemisz Asztrológia Holdnaptár Holdfázisok
Weboldalunkon külön menüpontot szentelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

Ha szeretnél együtt élni

a kozmikus ritmussal…!

SZEMÉLYJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • Miután hátráló mozgását befejezte, 2020. november 10-én a Merkúr ismét belépett a Skorpió csillagjegybe, ahol 2020. december 1-ig tartózkodik. Ezekben a hetekben ismét megmutatja számunkra a Skorpió jel mélyebb tartalmait, ráirányítja a figyelmünket az elmúlásra, az élet nagy kérdéseivel való foglalkozásra, belső munkára.

Tudatos munkával felismerhetjük azon viselkedésmintáinkat, melyek gyökere a korábbi kapcsolatainkhoz kötődik, hogy megváltoztassuk azokat. Az intellektuális megértést szimbolizáló Merkúr e jelben tartózkodva segíti belső erőforrásaink feltárását, az önismereti munkát, a spirituális, szellemi témák felé való fordulást. Egyben alkalmas arra is, hogy belső “démonainkkal” találkozzunk, s korábban elfojtott érzéseink inspiráló módon felszínre kerüljenek. Áloméletünk intenzívebbé válhat, s hamarabb döntünk úgy, hogy egy terapeuta segítségét igénybe vesszük. A vitákat, konfliktusokat felerősítheti ez az időszak, ilyenkor hajlamosak vagyunk bántó módon, meggondolatlanul kommunikálni. Vigyázzunk, ne erőltessük rá környezetünkre saját elképzeléseinket, és tudatosan törekedjünk arra, hogy mások nézőpontját is elfogadjuk! Ez most különösen fontos, hiszen tapasztaljuk, hogy a jelentős társadalmi különbségekből fakadó globális problémák felerősödnek.

 • 2020. december 1-én 20 órakor a Merkúr is belép a Nyilas csillagjegy előterébe, s ott folytatja égi útját 2020. december 21-ig. Ez alatt az időszak alatt segíti, hogy személyes tapasztalataink kikristályosodjanak, összefüggéseikben letisztuljanak. A Skorpió hatása alatt önként, vagy sorsunk által ránk kényszerített helyzetek által elvégzett leltár után most új irányvonalakat tudunk kitűzni saját magunknak. Ráláthatunk arra, miért kellett elengednünk bizonyos helyzeteket, személyeket, elképzeléseket az életünkből. Felismerhetjük életünk nagyobb összefüggései által, hogy valójában már akadályoztak bennünket a tovább haladásban.

A járványhelyzet, valamint az egyre rosszabbodó időjárás miatti passzivitást felhasználhatjuk arra, hogy hitünkben erősödjünk, életszemléletünket tágítsuk, tanuljunk. Erre kiváló eszköz az asztrológia, mellyel nálunk is megismerkedhetsz januártól! Ilyenkor felkereshetjük azokat a személyeket is, akiket tanítóként tisztelünk életünkben. Ha kellő időt szánunk az összegzésre, terveket készíthetünk a jövőre nézve. Fontos, hogy a realitás talaján állva, józan gyakorlatiasságunkat használva tűzzük ki magunknak az új irányokat, különben később rájövünk arra, hogy légvárakat építünk. Ez az időszak az egyének és társadalmak életében fokozottan fókuszba hozza a jog és igazságosság témaköreit, annak akár pozitív vagy negatív tapasztalatait. Jogalkotásban és annak alkalmazásában különösen nagy aktivitást figyelhetünk meg! Sok új szabály és rendelet, törvény lát napvilágot ilyenkor! Tanúi lehetünk a gyakran szubjektíven értelmezett ideológiák, különböző politikai elképzelések hangzatos kinyilatkoztatásainak, “konzultációknak” is. Az egyházak részéről is aktívabb megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, ami nem meglepő, hiszen az adventi időszakban járunk.

 • A Vénusz a Skorpió csillagjegy előterébe halad tovább 2020. november 21-én 14 órakor, ahol 2020. december 15-ig tartózkodik. Hatására nagyon mély vágyakat, vonzódásokat és indulatokat élhetünk át. Az emberi viszonyainkban felszínre hozza a kapcsolataink kritikus pontjait, annak mélységeivel szembesít. Felerősítheti félelmeinket egy kapcsolatban való elköteleződéstől, függéstől, kiszolgáltatottságtól, szakítástól, s ez féltékenységben, krízisekben, feszültségekben realizálódhat.

Néha egy kapcsolat szükségszerű lezárásában segít. Pozitív hatásában támogatja a saját mélységeinkkel való szembesülést, az önismereti munkát, mely mindannyiunk életében fontos folyamat. Lehetőségünk van rálátni arra, milyen lelki hiányállapotok mentén vagyunk függésben másokkal, s ezt megváltoztathatjuk. Korábban le nem rendezett kapcsolatok visszatérhetnek életünkbe, vagy olyan motívumok, feszültségek ismét felütik fejüket kapcsolatainkban, amiről azt gondoltuk, hogy sikerült már nagyon mélyen eltemetnünk magunkban. Ezek most, mint rejtett “aknák” “felrobbanhatnak” emberi kapcsolatainkban. Ne várjuk ezt meg, próbáljuk tudatosan feltárni, és időben megoldani kapcsolati problémáinkat.

 • 2020. december 15-én 17 órakor a Vénusz is megérkezik a Nyilas csillagjegy előterébe, hogy 2021. január 8-ig segítse a megélt feszültségek után a feltöltődést. Vágyunk a lazább programokra, sportra, utazásra, kalandozásokra. A járványhelyzet miatt valószínűleg ezeket az igényeinket most csak belső utazásként tudjuk megélni. Emeltebb szinten filozófiai, életszemléleti gondolatcserékbe, beszélgetésekbe kezdhetünk, akár az online felületen keresztül is. Örömet okozhat egy-egy előadás meghallgatása, a világ sokszínűségét bemutató film vagy élménybeszámoló megtekintése.

Elkezdhetünk egy új tanfolyamot is, akár az asztrológiával is megismerkedhetsz! Eszünkbe juthat, hogy szerencsejátékban kipróbáljuk, vajon Fortuna a kegyeibe fogad-e minket? Vénusz, mint a női szerepeink asztrológiai képviselője most Artemisz Istennő arcát hozza előtérbe. Így ne lepődjünk meg, ha hamarabb fellépünk a nők és elesettek védelmében, akár kissé harciasan is. A szerelemben nagyobb teret kap a játékosság, a közös kulturális programok szerepe. Vigyázzunk ne vállaljuk felesleges kockázatokat, hiszen optimistábbak, derűlátóbbak lehetünk, mint amit a valóság támogat. Könnyebben bedőlhetünk hangzatos és lelkesítő szlogeneknek, melyek alkalmi és ragyogó lehetőségeket kínálnak, mondván “mert megérdemeljük!” A külső korlátozásból fakadó feszültségeket most saját vágyaink kielégítésével kompenzálhatjuk. Jön a Karácsony, s ezzel együtt hajlamosabbak lehetünk többet költeni, mint ahogyan azt előre terveztük. Ha vannak “felesleges” erőforrásaink, azt a szerencsejátékok helyett inkább rászorulók, egyesületek, alapítványok támogatásával, mecénásként költsük el.

Hirtelen tettre késznek és egyben türelmetlennek is érezhetjük magunkat. Harcossá, önössé, akár önzővé válhatunk cselekedeteinkben. Hajlamosabbak vagyunk ilyenkor arra, hogy “forró fejjel menjünk a falnak”, nem adva kellő időt a vágyaink, elképzeléseink józan ésszel való átgondolásának. Ez a hatás, fokozza az összeütközéseket, erősíti az agresszív indulatok megjelenését, rivalizálást, pozícióharcot egyéni szinten éppúgy, mint globálisan a Földön. Ha nem tudjuk felgyűlt energiáinkat építő módon mozgásban, szexben, sportban vagy bármilyen aktív cselekvésben levezetni, az számunkra balesetveszélyes is lehet. Különösen óvatosak legyünk minden szúró, vágó eszközzel és lőfegyverrel! Viszont a realitás talaján, kellő átgondoltság után ez a hatás lehetőséget ad számunkra komoly akadályok áttörésére, melyre már régóta készültünk. Engedjük, hogy új területek felé vezessen bennünket ez a felfedező energia!

SORSJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • 2019. december 2-án 19 órakor, uralmi pozíciójából a Jupiter átlépett a realitást szimbolizáló Bak csillagjegybe, ahol 2020. december 19-ig tartózkodik. A Jupiter felnagyítja, elérhetőbbé teszi számunkra mindazt, amit a Bak jegy tartalmaihoz sorolunk. Ilyen a kemény munka, a fegyelmezettség, a következetes és reális építése egy rendszernek, hitelesség, felelősségvállalás (egyéni és társadalmi szinten).

Összességében az érett felnőtt viselkedés, a tiszta keretek és betartott szabályok az, amit Jupiter most támogatni tud. A Jupiter a Bak jegyében először a Szaturnusz és Plútó után halad, “söpröget”, majd megelőzi őket és hatásával jóindulatúan a realitásra figyelmeztet bennünket. Így lehetőséget ad a józan kiigazításra, mielőtt a “keményebb kezű” tartalmak ugyanerre szólítanak fel bennünket. A Bak jegyén áthaladva a Jupiter úgy készíti elő az új ciklust, hogy az előző 20 év hitbéli, filozófiai, ideológiai kérdéseiben, valamint az általános humánum és igazságosság témáiban felszólít bennünket egy intenzív nagytakarításra, rendrakásra.

 • Izgalmas történelmi periódusban élünk! A kikerülhetetlen változásokat jelzi és megtámogatja a Vízöntő jegyébe 2020. december 19-én 14 óra 07 perckor megérkező Jupiter, mely a téli napforduló napján szoros együttállást hoz létre a Szaturnusszal.

Hatásával felerősíti a reformok időszerűségét és lehetőségét, ha szükséges az aktuális társadalmi struktúrák, korábbi rend felborításával. 2021. december 29-ig tartó egy évben a Vízöntő jellemzőit, mint pl. “szabadság, egyenlőség, testvériség” témákat felfokozza mindnyájunkban. Ez a hatás ugyanúgy megjelenhet forradalmi lázongásokban, mint az emberiség jövőjét szolgáló innovációkban, kollektív szemléletváltásban. A Vízöntő Jupiter fontos lehetőséget ad egyéni és kollektív szinten a tudatuk tágítására, korábbi tudományos paradigmák megváltoztatására. Az önmagához képest relatív gyors haladása miatt ‘ideiglenesen’ a Jupiter a Halak jegyébe lép át 2021. május 14.-én, majd visszatér a Vízöntőbe 2021. július 28 – december 29. között.

 • A Szaturnusz 2020. július 02-án hajnalban hátráló mozgása során visszatért még otthonába, a Bak csillagjegybe, ahol 2020. december 17-ig tartózkodik. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet!

A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok “gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan “gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra.

 • 2020. december 17-én, elbúcsúzva uralmi pozíciójától, a Szaturnusz ismét megérkezik a Vízöntő csillagjegy előterébe, ahol 2023. március 27-ig tartózkodik. Várható tartalmaiból, ízelítőt adott már számunkra 2020. március 22-től 2020. július 02-ig. Hatása alatt komoly társadalmi reformokra, rendszerváltásokra számíthatunk világszerte. Ez történhet józan belátással, vagy provokatív eseményekkel, lázadással, árulással, akár komolyabb ellenállási mozgalmakkal is, esetleg a technikai fejlődésből fakadó természeti katasztrófák által.

Korábbi szövetségek széteshetnek, hogy helyet adjanak újabb, remélhetőleg a többség érdekeit szolgáló új csoportosulásoknak. Berobbannak, elterjednek az alternatív erőforrások, s akár meglepő, szinte hihetetlen eredményekről értesülhetünk a mesterséges intelligencia területéről. Ez a hatás jó lehetőséget ad a szűklátókörűség megváltoztatására, holisztikus azaz nagyobb egységben való gondolkodásra azoknak, akik készen állnak rá. S az új felismerések mentén kézzelfogható változások megalapozására, kivitelezésére mindannyiunk jövőjének érdekében.

TRANSZCENDENS PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • 2020. március 6-án 10 órakor a megújulást szimbolizáló újholdas pozícióval kísérve az Uránusz ismét belépett a Bika csillagjegyébe. Egy szűk fél évig már kaptunk ízelítőt a hatásából 2018. május 15. és november 6-a között, mielőtt visszatért elvarrni a szálakat a Kos jegyébe. 2025. július 7-ig tartó bő 7 évben a stabilitásra és biztonságra, a régi dolgok konzerválására törekvő Bika minőséget kikerülhetetlen változásokra kényszeríti.

Izgalmas, néha kétségbe ejtő, ugyanakkor forradalmi változásokat, váratlan helyzeteket tartogató időszak elé nézünk! A Bika analógiához sorolt rendszerekben az Uránusz megmozgatja a “földet” lábunk alatt, felpezsdíti a megszokott rendet, rendszereket. Ide sorolhatjuk a pénzügyi, befektetéssel és biztosítással foglalkozó területeket, a bankszférát. Föld ügyeket, a mezőgazdaságot, állattenyésztést, az élelmiszeripart és magát Gaia-t, a Föld Anyát. Ideje átgondolnunk egyénileg és kollektíven is, mi vajon a mi tulajdonunk, mit birtoklunk valójában. S amit birtoklunk, legyenek azok saját képességeink, milyen magasabb értéket tudunk teremteni általa.

 • A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án átlépett a Halakcsillagjegybe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét.

Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi “mesterek” megjelenésének, új szekták, “vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

 • A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele!

A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola