HAVI HOROSZKÓP: BAK HAVA

 • A Nap december 22-én 5 óra 19 perckor a téli napforduló pontján át a Bak csillagjegybe előterébe lép, s tovább halad a Vízöntő asztrológiai jel előterébe 2020. január 20-án 15 óra 55 perckor.
 • Most a Bak Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Álom, illetve Karácsony Hava.
 • A horoszkóp ábra a Bak jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.

A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

Hozd ki a legtöbbet

az aktuális időminőségből!

A téli napforduló után a világosság ereje napról-napra növekedik, hogy kezdetét vegye egy új ciklus, a mélypontról való felemelkedés. Megfigyelve az ÉLET kőrforgását, ráébredhetünk sorsunk hullámain hozzánk újra és újra visszatérő lehetőségeinkre. Hogy mindannak, amin átmentünk célja és értelme van. Többé, erősebbé és talán bölcsebbekké is váltunk általa. Ezért érdemes így év vége tájékán összegezni dolgainkat.

Ez különösen aktuális ebben az időszakban, hiszen a január 12-én kiteljesedő Szaturnusz – Plútó együtt hatását is magában foglaló, a Bak jegyében létrejövő, 5 planétát magában hordozó csoportos együttállás egyéni és kollektív szinten is kikerülhetetlenné teszi számunkra a belső leltárt! Az Uránusz a Bika jegyben január 11-én előre mozdulva pedig megerősíti a megújítás kikerülhetetlen szükségszerűségét. Úgyhogy vegyük komolyan, adjunk időt magunknak és környezetünknek, hogy felismerjük, mely dolgok, tárgyak, helyzetek és viselkedésminták akadályozzák a továbblépésünket! Nyitottan körbe nézve a világban látjuk, hogy befeszülő konfliktusok sokasága vár egy konstruktív megoldásra! A különösen erős hatású kollektív és/vagy egyéni élményeinket tovább fokozhatja a január 10-én létrejövő idei első félárnyékos holdfogyatkozás.

De a napforduló pontján most is újjászületik a FÉNY, mely a tovább lépés ígéretével hív, csalogat, új utakat kínál mindannyiunknak. Az új dolgokba való belekezdéshez a lendületet és ösztönzést majd elhozza nekünk a Vízöntő…

Adventi gondolataimmal kívánom a Karácsony meghittségét, az összetartozás átélésének melegségét Minden Kedves Olvasónknak!

Bak hava: A FÉNY születésének időszaka

Hold fázisváltozásai

Artemisz Asztrológia Holdnaptár Holdfázisok

SZEMÉLYJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • December 9-én 10 órakor a Merkúr belépett a Nyilas csillagjegy előterébe, s ott folytatja égi útját december 29-ig. Ez alatt az időszak alatt segíti, hogy személyes tapasztalataink kikristályosodjanak, összefüggéseikben letisztuljanak. A Skorpió hatása alatt önként, vagy sorsunk által ránk kényszerített helyzetek által elvégzett leltár után most új irányvonalakat tudunk kitűzni saját magunknak. Ráláthatunk arra, miért kellett elengednünk bizonyos helyzeteket, személyeket, elképzeléseket az életünkből. Felismerhetjük életünk nagyobb összefüggései által, hogy valójában már akadályoztak bennünket a tovább haladásban. Az egyre rosszabbodó időjárás miatti passzivitást felhasználhatjuk arra, hogy hitünkben erősödjünk, életszemléletünket tágítsuk, tanuljunk. Erre kiváló eszköz az asztrológia, mellyel nálunk is megismerkedhetsz januártól! Ilyenkor felkereshetjük azokat a személyeket is, akiket tanítóként tisztelünk életünkben. Ha kellő időt szánunk az összegzésre, terveket készíthetünk a jövőre nézve. Fontos, hogy a realitás talaján állva, józan gyakorlatiasságunkat használva tűzzük ki magunknak az új irányokat, különben később rájövünk arra, hogy légvárakat építünk. Ez az időszak az egyének és társadalmak életében fokozottan fókuszba hozza a jog és igazságosság témaköreit, annak akár pozitív vagy negatív tapasztalatait. Jogalkotásban és annak alkalmazásában különösen nagy aktivitást figyelhetünk meg! Sok új szabály és rendelet, törvény lát napvilágot ilyenkor! Tanúi lehetünk a gyakran szubjektíven értelmezett ideológiák, különböző politikai elképzelések hangzatos kinyilatkoztatásainak, “konzultációknak” is. Az egyházak részéről is aktívabb megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, ami nem meglepő, hiszen közeledik az adventi időszakban vagyunk.
 • A Merkúr a Bak csillagjegyben december 29-én hajnaltól 2020. január 16-ig megbízható háttérrel segíti az Új Esztendő feladatainak elkezdését. Egyénileg és társadalmi szinten egyaránt várja az összegzést, belső leltárt, életünkben a “tartozik és követel” rovatok áttekintését. Jó, ha „adósságainkat” rendezzük, s a szükséges lépésekkel nem várunk egy jövőbeli “majd egyszer” helyzetre, ami lehet, hogy soha nem jön el… Költségvetési kiigazításra, takarékos erőbeosztásra serkent mindenkit ez a periódus. A gazdasági folyamatok elemzései bekerülnek a közbeszédbe, s eljön az ideje a befektetett munka, az esetleges megszorítások eredményeinek tisztán látásnak! További reális lépéseket csak megfelelő helyzetfelmérés és új stratégia megfogalmazásával tehetünk. Amit csak lehet, ha lemondások árán is, de próbáljunk ebben az időszakban saját erőforrásból kivitelezni, finanszírozni! Valós és konkrét munkákba kezdhetünk, ha korrekt előkészítés előzte azt meg. Hitelfelvételhez csak nagyon alapos átgondolás után folyamodjunk. Tegyük rendbe a papírokat, iratokat otthon és a munkahelyen egyaránt, amit lehet, selejtezzünk ki.
 • Január 16-án 19 órakor a Merkúr átlép a Vízöntő csillagjegy előterébe, ahol február 3-ig segíti a szükséges reformok megfogalmazását, szervezését, kivitelezését egyéni életünkben ugyanúgy, mint nagyobb, akár országos léptékekben. Ilyenkor könnyebb változtatni. Nagyobb ereje van ilyen időszakban a közösségeknek, civil és alulról építkező társadalmi folyamatoknak, használjuk ki! Szokatlan lépéseket tehetünk az életünkben, új ötletekkel állhatunk elő, megreformálhatjuk korábbi életvitelünket! Keressük meg azt, hogy miben vannak közös nézőpontjaink másokkal, ahelyett, hogy arra tesszük a hangsúlyt, miben nem értünk egyet. Kezdjünk új típusú kommunikációba környezetünkkel, s meglepően tapasztalhatjuk, hogy kedvezően alakulnak kapcsolataink. Jó alkalom ez az időszak arra is, hogy belekezdjünk olyan tanulásba, amely egy addig ismeretlen világgal kapcsolhat össze bennünket. Így elkezdhetjük bármely vonzó idegen nyelvet, de akár a kozmosz analógiás nyelvét, az asztrológiát tanulni. Ha lehetőségünk van rá, keressük barátainkkal a közös programokat, legyen az akár farsangi mulatság is, ahol a régi dolgokat elengedve, kicsit „bolondozhatunk”. Éljük meg örömmel, felszabadultsággal! Ha komolyabb dolgokra vágyunk és felerősödik bennünk a számkivetettek, szükséget szenvedőkkel kapcsolatos segítőkészségünk, ne várjunk másokra. Kezdeményezhetünk civil, közösségi formában társadalmilag hasznos tevékenységet is.
 • December 20-án hajnalban tovább haladt, a számára komor és korlátozó Bak közegből, a Vénusz a Vízöntő csillagjegyébe, ahol 2020. január 13-ig tartózkodik. Vágyat szít bennünk, hogy a sok teher, felelősség, munka után lazítsunk, s kipróbáljunk valami újat, vagy régóta vágyottat, esetleg egyszerűen csak szabadságoljuk magunkat a mindennapokból. Lesznek, akiket ez a hatás arra serkent, hogy külföldre utazzanak, esetleg spirituális, szellemi programokban vegyenek részt. Ha erős az “Egyedül vagyok a gondolkodásmódommal” – érzete, most találhatunk olyan csoportosulásokat, ahol hasonló életszemléletűekkel találkozhatunk (pl. Asztrológia Iskola, Kulturális Kreatívok) Kedvez ez az időszak a közösségi örömöknek, buliknak, társaságok, baráti csoportosulások újra szerveződhetnek. Alapítványokat, egyesületeket, számunkra fontos közösségi vagy segítő intézményeket alapíthatunk, vagy kapcsolódhatunk a már meglevők munkájához. Gyakorolhatjuk a kiszolgáltatott helyzetben lévő embertársaink támogatását. Esetleg belevághatunk személyes kapcsolataink megreformálásába, váratlan, szokatlan és új színeket adva a korábbi megszokott rutinhoz. Új kapcsolatok iránt nagyobb nyitottsággal rendelkezve esetleg olyan helyzeteket is kipróbálhatunk, ami addig ismeretlen volt számunkra. Örüljünk minden inspiráló, új élménynek, helyzetnek!
 • Január 13-án 19 órakor átlép a Vénusz a Halak csillagjegybe, ahol február 07-ig tartózkodva felerősíti az empátiát, együttérzést és segítőszándékot. Ez a hatás sok emberben a megtapasztalt feszültségek következtében a hétköznapokban fáradtságot, kimerültséget, káoszt okozhat és fokozza a fertőzések iránti fogékonyságot akár járványos formában is. Kevésbé konfrontálódunk, aktív lendületünket nem találjuk. Iszogatunk, egyesek gyógyteát, meleg italokat, míg mások inkább alkoholos termékeket. Hamarabb nyúlnak az arra fogékonyak pótszerekhez, nyugtatókhoz, akár droghoz is, és keseregnek kapcsolataik, életük kudarcán. Különösen alkalmas ez a hatás arra, hogy gyenge karakterek mártír játszmával “szórakoztassák” környezetüket. Ugyanakkor a Halak Vénusz által átszőtt energiája érettebb karaktereknél kedvez a belső, szellemi örömöknek, a feloldó, ellazító szerelmi élményeknek. Erősíti a művészi ihletet és kifejezőkészséget, vagy annak élvezetét. Jó, ha több időt töltünk filmnézéssel, zenehallgatással, fürdőzéssel. Álmodozóvá és vágyakozóvá tesz bennünket kapcsolataink tekintetében. Gyakrabban jönnek elő olyan gondolataink, hogy “egyszer majd…”, “de jó lenne…”, illetve “valamikor régen, korábban…” Töltsünk több időt olyanok társaságában, akiket szeretünk, engedjünk vágyaink vonzásának, s önmagunkkal is bánjunk jól!
 • November 19-én 8 órakor belépett uralmi pozíciójába a Mars, a Skorpió csillagjegybe, ahol 2020. január 03-ig tartózkodik. A korábbi időszak ideológiai, életszemléleti, politikai különbségeit felerősíti, bemerevíti. Hatása alatt tapasztalhatjuk, hogy a kikerült konfliktusok most berobbanhatnak, fokozva a szembenállást eltérő nézetek között, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Meglepő, korábban eltitkolt dolgok kerülhetnek a felszínre, melyeket jól időzítve egyéni érdekek mentén mozgatnak. Önmagunk mélységeiben is rábukkanhatunk elrejtett dolgokra, lehet az egy titkolt “démon”, de teremtő, átalakító erőforrás is. A Skorpió mélységeket szimbolizáló jelében a Mars komoly vágyat szít az élet rejtett aspektusaival való találkozásra, a szexualitás mélységeinek megtapasztalására, titkok, számunkra rejtett dolgok felkutatására. Felerősíti azt az egyéni akaratot, hogy vágyainknak megfelelően alakítsuk a világunkat, s ez törvényszerűen összeütközik mások elképzelésével. Néha ez krízist generál a kapcsolatainkban. Óvakodjunk attól, hogy a külső világot a saját képünkre formáljuk! Vegyük figyelembe azt a szellemi törvényt, hogy csak saját magamat tudom megváltoztatni! Az erővel, ami adatott, rombolhatunk vagy építhetünk, egyéni tudatszintünk a mérce ebben mindenkor. Komoly eredményeket érhetünk el az önismeretben, belső világunk átalakításában, ha hajlandók vagyunk ennek árát “megfizetni”, azaz energiákat fektetni saját magunkba.
 • Január 03-án 10 órakor tovább halad a Mars a Nyilas csillagjegy előterébe, ahol február 16-ig tartózkodik. A teremtő vágyunk, aktivitásunk, egyéni akartunk irányát szimbolikusan kifejező energia most támogatott közegben fejti ki hatását. Ennek segítségével komoly energiákat tudunk befektetni dolgainkba, régóta várt elképzeléseket, „rendkívüli”, nagyobb volumenű tetteket vihetünk véghez, vagy ezek hiányában most lelkesítő, új célokat találhatunk életünkben. Vigyázzunk, hogy reálisan kockáztassunk, s optimista terveinket gondoljuk át ismét, megfontoltan, a realitáshoz kapcsolva. Túl sok dolgot ne vállaljunk be egyszerre, még ha most úgy is érezzük, lendületben vagyunk, mert később nehéz lesz minden vállalásunknak eleget tenni. Kaland és utazásvágyunkat is erősíti, ha van hozzá időnk és lehetőségünk, akár zarándokútra is elindulhatunk. Ha úgy érezzük, humánus célok vezetnek bennünket, erőinket önzetlen segítségnyújtásra is felajánlhatjuk. Jogi témákban is fokozódik az aktivitás, melyet megtapasztalhatunk egyéni, és/vagy országos tekintetben is. Ennek hatását egyszerre tapasztalhatjuk a jog és törvényalkotás területein, és a konkrét joggyakorlatban, alkalmazásban is. Önjelölt tanító és “megmondó emberek”, politikusok és “szakértők” sokasága próbálja ilyenkor a saját életszemléletét, ideológiáját minél szélesebb körben terjeszteni. Mondandójuk hitelességét azon mérhetjük le, hogy a jelen problémáihoz reálisan kapcsolható jövőképet, elképzeléseket fel tudnak-e mutatni. Igyekezzünk megőrizni józanságunkat, döntéseinkben legyünk megfontoltak, ne higgyünk reális kritika nélkül a lelkesítő ígéreteknek.

SORSJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • December 2-án 19 órakor, uralmi pozíciójából átlépett a Jupiter a realitást szimbolizáló Bak csillagjegybe, ahol 2020. december 19-ig tartózkodik. A Jupiter felnagyítja, elérhetőbbé teszi számunkra mindazt, amit a Bak jegy tartalmaihoz sorolunk. Ilyen a kemény munka, a fegyelmezettség, a következetes és reális építése egy rendszernek, hitelesség, felelősségvállalás (egyéni és társadalmi szinten). Összességében az érett felnőtt viselkedés, a tiszta keretek és betartott szabályok az, amit Jupiter most támogatni tud. A Jupiter a Bak jegyében először a Szaturnusz és Plútó után halad, “söpröget”, majd megelőzi őket és hatásával jóindulatúan a realitásra figyelmeztet bennünket. Így lehetőséget ad a józan kiigazításra, mielőtt a „keményebb kezű” tartalmak ugyanerre szólítanak fel bennünket. A Bak jegyén áthaladva a Jupiter úgy készíti elő az új ciklust, hogy az előző 20 év hitbéli, filozófiai, ideológiai kérdéseiben, valamint az általános humánum és igazságosság témáiban felszólít bennünket egy intenzív nagytakarításra, rendrakásra. S ezt követően meg fog érkezni egy izgalmas együttállásba a Szaturnusszal a Vízöntő 0°-ra.
 • A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagjegy előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok “gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan “gyermekeink””(általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra…

Bővebben: Szaturnusz a Bak csillagjegyben

TRANSZCENDENS PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

 • Az Uránusz március 6-án 10 órakor a megújulást szimbolizáló újholdas pozícióval kísérve ismét belépett a Bika csillagjegyébe. Egy szűk fél évig már kaptunk ízelítőt a hatásából 2018. május 15. és november 6-a között, mielőtt visszatért elvarrni a szálakat a Kos jegyébe. 2025. július 7-ig tartó bő 7 évben a stabilitásra és biztonságra, a régi dolgok konzerválására törekvő Bika minőséget kikerülhetetlen változásokra kényszeríti. Izgalmas, néha kétségbe ejtő, ugyanakkor forradalmi változásokat, váratlan helyzeteket tartogató időszak elé nézünk! A Bika analógiához sorolt rendszerekben az Uránusz megmozgatja a „föld-et” lábunk alatt, felpezsdíti a megszokott rendet, rendszereket. Ide sorolhatjuk a pénzügyi, befektetéssel és biztosítással foglalkozó területeket, a bankszférát. Föld ügyeket, a mezőgazdaságot, állattenyésztést, az élelmiszeripart és magát Gaia-t, a Föld Anyát. Ideje átgondolnunk egyénileg és kollektíven is, mi vajon a mi tulajdonunk, mit birtoklunk valójában. S amit birtoklunk, legyenek azok saját képességeink, milyen magasabb értéket tudunk teremteni általa. Hallgasd meg az előadást!

Bővebben: Uránusz a Bika csillagjegyben

 • A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án átlépett a Halak csillagjegybe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Bővebben: Neptunusz a Halak csillagjegyben

 • A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Bővebben: Plútó a Bak csillagjegyben

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

Ha úgy érzed, hasznosítani tudod ezt a tartalmat a mindennapi életedben,

már megérte az erőfeszítésem!

Arra kérlek, oszd meg, küldd el, segíts Te is a sodródóknak!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola