HOROSZKÓP BAK HAVÁRA

 • A Nap december 21-én 23 óra 23 perckor a téli napforduló pontján át a Bak asztrológiai jel előterébe lép, s tovább halad a Vízöntő jelébe 2019. január 20-án 9 óra 59 perckor.
 • Most a Bak Havában járunk, ami régi magyar elnevezés szerint Álom, illetve Karácsony Hava.
 • A horoszkóp ábra a Bak jegyváltás idejére budapesti koordinátákra van elkészítve.

A havi asztrológiai aktualitásokat a NAP egy adott jelben való tartózkodási időtartamához viszonyítva adjuk meg. Az adott időszakban a Nap és bolygók jegyváltásait, főbb holdfázisokat, erősebb hatású fényszögeket emeljük ki azoknak, akik valamennyire jártasak az asztrológiában, a horoszkópelemzésben.

 • A téli napforduló után a világosság ereje napról-napra növekedik, hogy kezdetét vegye egy új ciklus, a mélypontról való felemelkedés. Megfigyelve az ÉLET kőrforgását, ráébredhetünk sorsunk hullámain hozzánk újra és újra visszatérő lehetőségeinkre. Hogy mindannak, amin átmentünk célja és értelme van. Többé, erősebbé és talán bölcsebbekké is váltunk általa. Ezért érdemes így év vége tájékán összegezni dolgainkat.
 • A napforduló pontján újjászülető FÉNY a tovább lépés ígéretével hív, csalogat, új utakat kínál mindannyiunknak. Az új dolgokba való belekezdéshez a lendületet és ösztönzést majd elhozza nekünk a Vízöntő… Bak hava: A Fény születésének időszaka

Adventi gondolataimmal kívánom a Karácsony valódi melegségét Minden Kedves Olvasónknak!

Hold fázisváltozásai

 • 22-én 18 órakor: „telihold” – Hold a Rák csillagjegyben látható. (Eddig tart a NÖVŐHOLD időszaka, ettől kezdve az újholdig FOGYÓHOLDAS hatások vannak.)
 • 29-én 10 órakor: „félhold” látható (harmadik negyed – asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Mérleg csillagjegyben látható.
 • 06-án hajnalban Bak „újhold” – Hold a Bak csillagjegyben látható. (Ettől kezdve NÖVŐHOLDAS hatások!)
 • 14-én hajnalban: „félhold” látható (első negyed – asztrológiailag: kvadrát) – Hold a Kos csillagjegyben látható.

Weboldalunkon külön menüpontot szentelünk a HOLDNAPTÁRNAK, mely a Hold jegyváltásainak pontos ideje mellett gyakorlati tanácsokat is ad azzal kapcsolatosan, hogy mikor, mire érdemes odafigyelni.

SZEMÉLYJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

A Merkúr

 • Nyilas csillagjegy előterében tartózkodik december 13. hajnaltól 2019. január 5-ig. Ez alatt az időszak alatt segíti, hogy személyes tapasztalataink kikristályosodjanak, összefüggéseikben letisztuljanak. A skorpió hatása alatt önként, vagy sorsunk által ránk kényszerített helyzetek által elvégzett leltár után most új irányvonalakat tudunk kitűzni saját magunknak. Ráláthatunk arra, miért kellett elengednünk bizonyos helyzeteket, személyeket, elképzeléseket az életünkből. Felismerhetjük életünk nagyobb összefüggései által, hogy valójában már akadályoztak bennünket a tovább haladásban. Az egyre rosszabbodó időjárás miatti passzivitást felhasználhatjuk arra, hogy hitünkben erősödjünk, életszemléletünket tágítsuk, tanuljunk. Erre kiváló eszköz az asztrológia, mellyel nálunk is megismerkedhetsz januártól!

Ilyenkor felkereshetjük azokat a személyeket is, akiket tanítóként tisztelünk életünkben. Ha kellő időt szánunk az összegzésre, terveket készíthetünk a jövőre nézve. Fontos, hogy a realitás talaján állva, józan gyakorlatiasságunkat használva tűzzük ki magunknak az új irányokat, különben később rájövünk arra, hogy légvárakat építünk. Ez az időszak az egyének és társadalmak életében fokozottan fókuszba hozza a jog és igazságosság témaköreit, annak akár pozitív vagy negatív tapasztalatait. Jogalkotásban és annak alkalmazásában különösen nagy aktivitást figyelhetünk meg! Sok új szabály és rendelet, törvény lát napvilágot ilyenkor! Tanúi lehetünk a gyakran szubjektíven értelmezett ideológiák, különböző politikai elképzelések hangzatos kinyilatkoztatásainak, „konzultációknak” is. Az egyházak részéről is aktívabb megnyilvánulásokat tapasztalhatunk, ami nem meglepő az adventi időszakban.

 • A Merkúr a Bak csillagjegyben január 5-én hajnaltól január 24-ig megbízható háttérrel segíti az Új Esztendő feladatainak elkezdését. Egyénileg és társadalmi szinten egyaránt várja az összegzést, belső leltárt, életünkben a „tartozik és követel” rovatok áttekintését. Jó, ha „adósságainkat” rendezzük, s a szükséges lépésekkel nem várunk egy jövőbeli „majd egyszer” helyzetre, ami lehet, hogy soha nem jön el… Költségvetési kiigazításra, takarékos erőbeosztásra serkent mindenkit ez a periódus. A gazdasági folyamatok elemzései bekerülnek a közbeszédbe, s eljön az ideje a befektetett munka, az esetleges megszorítások eredményeinek tisztán látásnak! További reális lépéseket csak megfelelő helyzetfelmérés és új stratégia megfogalmazásával tehetünk. Amit csak lehet, ha lemondások árán is, de próbáljunk ebben az időszakban saját erőforrásból kivitelezni, finanszírozni! Valós és konkrét munkákba kezdhetünk, ha korrekt előkészítés előzte azt meg. Hitelfelvételhez csak nagyon alapos átgondolás után folyamodjunk. Tegyük rendbe a papírokat, iratokat otthon és a munkahelyen egyaránt, amit lehet, selejtezzünk ki.

A Vénusz

 • December 2-án 18 órától 2019. január 7-ig a Skorpió csillagjegy előterében időzik ismét, ahol a közelmúltban (szeptember 9 – október 31.) már hozott élményeket, mielőtt hátráló mozgással visszalépett a Mérleg előterébe. Hatására nagyon mély vágyakat, vonzódásokat és indulatokat élhetünk át. Az emberi viszonyainkban felszínre hozza a kapcsolataink kritikus pontjait, annak mélységeivel szembesít. Felerősítheti félelmeinket egy kapcsolatban való elköteleződéstől, függéstől, kiszolgáltatottságtól, szakítástól, s ez féltékenységben, krízisekben, feszültségekben realizálódhat. Pozitív hatásában segíti a saját mélységeinkkel való szembesülést, az önismereti munkát, mely mindannyiunk életében fontos folyamat. Lehetőségünk van rálátni arra, milyen lelki hiányállapotok mentén vagyunk függésben másokkal, s ezt megváltoztathatjuk. Korábban le nem rendezett kapcsolatok visszatérhetnek életünkbe, vagy olyan motívumok, feszültségek ismét felütik fejüket kapcsolatainkban, amiről azt gondoltuk, hogy sikerült már nagyon mélyen eltemetnünk magunkban. Ezek most, mint rejtett „aknák” „felrobbanhatnak” emberi kapcsolatainkban. Ne várjuk ezt meg, próbáljuk tudatosan feltárni, és időben megoldani kapcsolati problémáinkat.
 • A Vénusz január 7-én délben átlép a Nyilas csillagjegy előterébe, hogy február 3-ig segítse a megélt feszültségek után a feltöltődést. Vágyunk a lazább programokra, sportra, utazásra, kalandozásokra, emeltebb szinten a filozófiai, életszemléleti gondolatcserékre, beszélgetésekre. Örömet okozhat egy-egy előadás meghallgatása, a világ sokszínűségét bemutató film vagy élménybeszámoló megtekintése. Elkezdhetünk egy új tanfolyamot is, akár az asztrológiával is megismerkedhetsz! Eszünkbe juthat, hogy szerencsejátékban kipróbáljuk, vajon Fortuna a kegyeibe fogad-e minket? A szerelemben nagyobb teret kap a játékosság, a közös kulturális programok szerepe. Vigyázzunk ne vállaljuk felesleges kockázatokat, hiszen optimistábbak, derűlátóbbak lehetünk, mint amit a valóság támogat. Most könnyebben bedőlhetünk hangzatos és lelkesítő szlogeneknek, melyek alkalmi és ragyogó lehetőségeket kínálnak, mondván „mert megérdemeljük!” Hajlamosabbak lehetünk többet költeni, mint ahogyan azt előre terveztük. Ha vannak „felesleges” erőforrásaink, azt a szerencsejátékok helyett inkább egyesületek, alapítványok támogatásával, mecénásként költsük el.

A Mars

 • Halak csillagjegybe lépett november 15-én éjszaka és 2019. január 1-ig a korábbi lendületünket visszafogja, lelassítja. Kitűzött céljainkban elbizonytalaníthat, intuitív átgondolásra adva lehetőséget ezzel. Jó, ha komolyan figyelünk a belső hangunkra, az álmainkra, ösztönös megérzéseinkre, de sose nélkülözzük emellett a józan realitást! Erőfeszítéseinket úgy érezhetjük, hogy nagyobb erők akadályozzák. Komoly és tartós dolgok létrehozására, stabilizálására nem kedvez, inkább az alkotó folyamatok, zene, művészi kifejezésmódok megtapasztalásának. Érzéseink, szeretetünk kifejezését támogatja ez a hatás, amire a karácsonyi ünnepkörben lehetőséget is kapunk. Érzelmesebbek, esetleg érzelgősebbek leszünk, ezért könnyebb lehet önsajnálatba menekülni vagy másokat tenni felelőssé problémáinkért, megakadásainkért. Ne feledjük ezek az érzések bennünk ébrednek, még akkor is, ha külső helyzetekre reagálunk általuk. Jó, ha több időt töltünk filmnézéssel, zenehallgatással, fürdőzéssel, kreatív ábrándozással, alkotással, lelki mélységeinkkel való találkozással. Vigyázzunk, mert akadályoztatás esetén erős késztetést érezhetünk, hogy nehézségeink terhét gyógyszerrel, alkohollal, egyéb tudatmódosítókkal könnyítsük, esetleg kellemetlen helyzeteinkből elmeneküljünk. Ezek csak pótszerek, s rájöhetünk később, hogy feladataink, megoldandó problémáink nem múltak el maguktól.
 • A Mars belép uralmi pozíciójába, a Kos csillagképbe január 1-én hajnalban és felfokozott dinamizmust, türelmetlenséget, harciasságot hoz nekünk február 14-ig. Eddig azt éreztük, hogy le vagyunk lassulva, inkább csak terveztünk, álmodoztunk, kivártunk, s most eljött az idő a kivitelezéshez! Hirtelen tettre késznek és egyben türelmetlennek is érezhetjük magunkat. Harcossá, önössé, akár önzővé válhatunk cselekedeteinkben. Hajlamosabbak vagyunk ilyenkor arra, hogy „forró fejjel menjünk a falnak”, nem adva kellő időt a vágyaink, elképzeléseink józan ésszel való átgondolásának. Ez a hatás, fokozza az összeütközéseket, erősíti az agresszív indulatok megjelenését, rivalizálást, pozícióharcot. Ha nem tudjuk felgyűlt energiáinkat építő módon mozgásban, szexben, sportban vagy bármilyen aktív cselekvésben levezetni, az számunkra balesetveszélyes is lehet. Különösen óvatosak legyünk minden szúró, vágó eszközzel és lőfegyverrel! Viszont a realitás talaján, kellő átgondoltság után ez a hatás lehetőséget ad számunkra komoly akadályok áttörésére, melyre már régóta készültünk. Engedjük, hogy új területek felé vezessen bennünket ez a felfedező energia!

SORSJELÖLŐ PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

A Jupiter

A Jupiter égi útjának következő szakaszához érkezett 2018. november 8-án 13 órakor s belépett uralmi pozíciójába a Nyilas jegyébe, ahol 2019. december 2-ig tartózkodik. A Skorpió hatása alatt sok rejtett tartalomra, nehézségre igyekezett ráirányítani a figyelmünket, melyekkel, ha komolyan szembenéztünk, most segít ezen problémáink meghaladásában. Inspirál bennünket, hogy megtaláljunk magasabb értelmét az előző egy évünk nehézségeinek. Hogy észrevegyük, milyen erőforrásokkal, képességekkel rendelkezünk, hiszen túljutottunk rajta. S most ideje új célok felé fordulni, tervezzünk bátran! Egyre azonban fontos figyelni, törekedjünk arra, hogy a szép ideák az élet gyakorlati színterén is megvalósuljanak. A jupiteri analógiához kapcsolt igazságérzet és segítő lojalitás a Nyilas közegében nagy támogatást kap. Így szűkebb és tágabb közegünkben is valószínűleg fokozottan jelentkezik az igazságosság kérdése. Humánum, az általános emberi értékek és a segítőkészség is nagyobb hangsúllyal jelentkezik az egyének és társadalmak életében. Emellett többen érezhetnek vágyat továbbtanulásra, életszemléletük tágítására, hitéletben való erősödésre. Az előadást itt hallgasd meg!

Bővebben: Jupiter a Nyilas csillagjegyben

A Szaturnusz

A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Bak csillagjegy előterébe lépett 2017. december 20-án 5 óra 49 perckor. Saját területén időzve, uralmi jegyében otthonosan mozogva intenzíven átélhetővé teszi mindannyiunk számára a Bak értékrendet 2020. december 17-ig. A sorstörvények élő tapasztalatát adja egyéni és globális szinten egyaránt. Szembesülhetünk az elmúlt 7-14-21 és 28 évvel ezelőtt elindított dolgaink következményével, átélhetjük azok „gyümölcsét”, legyenek azok stabilizált erőforrások, melyekre építhetünk, vagy éppen olyan „gyermekeink” (általunk létrehozott dolgok), akik ellenünk fordulnak. Érett felelősségvállalásra, ezzel együtt új cselekvési terv aktív kivitelezésére ösztönöz a felelősség tologatás és bűnbak képzés helyett. A múltban időzést, halogatást elengedve felnyitja a szemünket a jelen realitására, tisztánlátásra kényszerít a fejlődésünk érdekében, legyen az bármilyen fájdalmas élmény számunkra. Az előadást itt hallgasd meg!

Bővebben: Szaturnusz a Bak csillagjegyben

TRANSZCENDENS PLANÉTÁK KOZMIKUS HALADÁSA

Az Uránusz

Az Uránusz az elmúlt fél évben már ízelítőt adott nekünk a Bika jeggyel való kapcsolatából. November 6-án visszatért elvarrni a szálakat a Kos jegyébe, hogy 2019. március 6-ig megéljük vagy meglépjük a szükségszerű „óriás-ugrásokat” egyéni és kollektív életünkben.  Nyitottságot ad a magasabb tudatosságra, a felismerésekre, s ezzel együtt a gondolkodásunk megváltoztatására. Elősegíti a szélesebb látókört, mely feltétele a józan reformoknak, jövőnknek. Ezzel együtt felerősíti a türelmetlenséget, érzelmi impulzivitást, intoleranciát a mássággal kapcsolatosan. Társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlenség, sztrájk helyzetek, etnikai alapon kiéleződő konfliktusok időszaka lehet ismét ez a fél év. Magasabb szintű erkölccsel és etikusággal tudunk csak úrrá lenni ezeken a feszültségeken, mely nem az egyének közötti különbségre, hanem a mindannyiunkban megtalálható közös pontokra, ez EMBERRE helyezi a hangsúlyt!

Bővebben: Uránusz a Bika csillagjegyben

A Neptunusz

A Neptunusz, mint messianisztikus planéta 2012. február 3-án átlépett a Halak csillagképbe, s ennek a jelnek az energiáit erősíti fel uralmi helyzetében. Mintegy bevezeti és megmutatja számunkra a szükséges következő lépcsőfokot e krízises időben, mely 2025-ig lesz hatással az emberiségre. Feloldja a régi álmokat, elképzeléseket a jövőről. Új, saját egyéni belső megtapasztaláson keresztüli hit lehetőségét hordozza, s egyben elővezeti az egyházak megújulásának szükségességét. Akire ez pozitívan hat, abban a spiritualitás és misztika egészen személyessé válik, s ez inspirálja akár önfeláldozó segítségnyújtásra is. Akire negatívan, abban zűrzavar, kényszerképzetek, elmebetegségek, fóbiák, zavaros érzelmek, gyenge ítélőképesség alakulhat ki. A bódító és kábítószerek használata fokozottabban van jelen ilyen időszakokban. Az emberek félrevezetése, kollektív transzban tartása is megfigyelhető, olyan technikai vívmányok alkalmazása, melyek segítségével az egyének függésben és kiszolgáltatottságban tarthatók, manipulálhatók. A bizonytalanság és káosz mindig kedvez az önjelölt próféták, tanítók, szellemi „mesterek” megjelenésének, új szekták, „vallások” kialakulásának, a félelmet fokozó szellemi közlemények, világvége-hangulat elterjedésének. Fontos, hogy józan realitásunkhoz mindig ragaszkodjunk!

Bővebben: Neptunusz a Halak csillagjegyben

A Plútó

A Plútó a Bak csillagjegyben (2008 – 2023-ig) tartózkodva a régi rendszerektől, struktúráktól és vezetőktől való megválást hozza. Gazdasági, politikai, pénzügyi változást követel, az anyagi irányultságú értékrend átminősítését, mely minden szellemi út előfeltétele! A gazdaság stagnál, pénzügyi és bankvilág (biztosítók, tőzsde stb.) korábbi hatalma, stabilitása megváltozik, az őket ért veszteség, kényszerű változások miatt. Fájdalmas veszteségeket tapasztalhatunk karrierünk, jövőképünk, vezetőink, s olyan fizikai értékeink (pl. épületek, ingatlanok, föld, befektetések stb.) körében, melyről korábban úgy gondolkodtunk, hogy hosszútávon biztonságot nyújtanak.

Bővebben: Plútó a Bak csillagjegyben

Fontosabb asztrológiai hatások, amire az asztrológus felhívja a figyelmet:

 • December 21-én 23 óra 23 perckor a téli napforduló pontján keresztül a Nap belép a Bak csillagjegybe
 • Január 1-én hajnalban a Mars belép uralmi pozíciójába a Kos csillagjegybe
 • Január 5-én hajnalban a Merkúr átlép a Bak jegyébe
 • Január 6-án éjszaka az Uránusz direkt mozgásba vált a Kos jelében
 • Január 7-én délben a Vénusz tovább halad a Nyilas jegyébe
 • Január 13-án 20 órakor egzakt Jupiter – Neptunusz kvadrát lesz
 • Január 18-án 17 órakor Mars – Vénusz trigon
 • Január 20-án 9 óra 59 perckor a Nap tovább halad a Vízöntő csillagjegybe

Pszichológiai szemléletű asztrológia oktatásunk új első modulja 2019. január 26-án indul!

Előzetesen már most jelentkezhetsz!

Sikeres különbözeti vizsga után csatlakozhatsz akár a 2. modulhoz is!

Oláhné Mednyánszki Krisztina 30/479 – 2392
okleveles asztrológus
pszichodráma vezető, család- és párterapeuta
Artemisz Önismereti Műhely és Asztrológia Iskola